Views
1 year ago

GTHB1707

sida 36/vecka

sida 36/vecka 7/2017/GRÄNSLÖST Barn leker med bilvrak i Dominikanska Republiken. Världsdagen för social rättvisa Den 20 februari varje år uppmärksammas Världsdagen för social rättvisa (på engelska World Day of Social Justice). FN:s generalförsamling har utlyst dagen i en strävan efter att bland annat minska fattigdom, öka tillgången till arbete och öka jämlikhet mellan könen. FN menar att social rättvisa är en förutsättning för en fredlig samverkan mellan och inom länder. TEXT: MARIA VENEKE YLIKOMI Slumområde i Jakarta, Indonesien. Foto: Jonathan McIntosh Kvinnor i Zimbabwe distribuerar mat från FN:s livsmedelsprogram. Foto: Kate Holt

GRÄNSLÖST/vecka 7/2017/sida 37 VÅR VÄRLD Tiggande kvinna i Kiev, Ukraina. FÖR FN STÅR strävan efter social rättvisa för alla i centrum för det globala uppdraget att främja utveckling och mänsklig värdighet. BEGREPPET SOCIAL RÄTTVISA kan definieras på många olika sätt. Ber du flera människor med olika bakgrund definiera begreppet kommer du att få en mängd olika svar. En definition av begreppet är att alla människor har lika rättigheter och möjligheter. UR ETT POLITISKT perspektiv måste man lagstifta för att skapa ett rättvist samhälle. Ur ett religiöst perspektiv skulle man kunna säga att det går att hitta människor över hela det politiska spektrumet som argumenterar för social rättvisa. Många kristna anser till exempel att rättvisa kan åstadkommas genom barmhärtighet, såsom att mätta de som är hungriga och ge dryck åt de som är törstiga. Islams perspektiv på social rättvisa är likartat. En av islams fem pelare är att alla måste ge till de fattiga. ETT AV FN:S 17 globala hållbarhetsmål är att avskaffa all form av fattigdom överallt. FN menar att ett slut på fattigdomen är en förutsättning för att alla människor ska kunna åtnjuta de mänskliga rättigheterna. Ett annat globalt mål är jämställdhet överallt. FN arbetar för att avskaffa alla former av diskriminering av kvinnor och flickor överallt i världen. Dessa mål kan vara en god hjälp på den långa vägen mot social rättvisa. INTERNATIONELLA ARBETSORGANISATIONEN (PÅ engelska International Labour Organization, ILO) antog år 2008 Deklarationen om social rättvisa för en rättvis globalisering. Deklarationen är bara ett exempel på FN:s engagemang för social rättvisa. VÄRLDSDAGEN FÖR SOCIAL rättvisa kommer att uppmärksammas på många olika platser runt om i världen. I Göteborg anordnar till exempel Göteborgs universitet ett fackeltåg. Lokala konstnärer leder workshoppar där varje deltagare skapar en lykta att bära i fackeltåget. Projektet kallas för ”River of Light” och arrangörerna vill med hjälp av projektet skapa en mötesplats för ensamkommande barn, ungdomar, familjer och konstintresserade i Göteborg. PRENUMERERA PÅ GRÄNSLÖST Foto: Mstyslav Chernoy RING 020 - 10 00 82 ELLER SKICKA ETT SMS MED TEXTEN JA TILL 076 323 37 50, SÅ FIXAR VI RESTEN HÄNT I VÄRLDEN EN HBTQ-PERSON DÖDAS VARJE 25:E TIMME I BRASILIEN MINST 343 PERSONER som identifierade sig som homosexuella, bisexuella, transsexuella eller som var allierade till hbtq-grupperna mördades i Brasilien 2016. Detta visar en studie som släpptes av Grupo Gay da Bahia. Bland offren fanns 173 homosexuella män, 144 transpersoner, tio lesbiska kvinnor och fyra bisexuella personer. Ytterligare tolv personer dödades på grund på deras engagemang med medlemmar av hbtq. – Dessa alarmerande siffror är toppen på ett isberg av våld och blod. Eftersom det inte finns någon offentlig statistik om hatbrott, är de alltid underrapporterade eftersom vår databas bygger på nyheter publicerade i media, internet och personlig information, enligt Luiz Mott, medförfattare till rapporten. SVERIGE OCH TYSKLAND BYGGER BARNHEM I MAROCKO SVERIGE OCH TYSKLAND ska bygga barnhem i Marocko för att få hitresta gatupojkar att återvända till hemlandet. De svensk-tyska barnhemmen är ett resultat av att Tysklands förbundskansler Angela Merkels förhandlingar med den marockanske kungen Mohammed Ben Al-Hassan. Satsningen ingår i en större uppgörelse med flera nordafrikanska länder i syfte att minska migrationsströmmarna till Europa. REDAN UNDER VÅREN väntas två barnhem stå klara. Kostnaden uppskattas till motsvarande 20 miljoner kronor, pengar som Tyskland och Sverige vill ta från EU:s migrationsfond. Därmed hoppas man äntligen på ett genombrott i den segdragna frågan om de hundratals marockanska gatupojkar som sedan flera år lever i Stockholm, Göteborg och andra städer. De har inte rätt att vistas här, men på grund av långvarigt motstånd från Marockos regering har de inte kunnat avvisas. Under tiden har många av dem begått snatterier, rån, narkotikabrott och annan kriminalitet. Även barn i Marocko, som försöker ta sig till Europa, ska kunna erbjudas plats på hemmen. Barnhemmen ska även erbjuda medicinsk och psykiatrisk vård, studier, arbetsträning och hjälp att återförenas med sina familjer.