Views
1 year ago

GTHB1707

sida 6/vecka

sida 6/vecka 7/2017/GRÄNSLÖST I SIFFROR DET HÄR ÄR DET SVENSKA BISTÅNDET GROVT INDELAT FINNS det två sorters bistånd: det humanitära biståndet och det långsiktiga utvecklingssamarbetet. Humanitärt bistånd är akut hjälp och utvecklingssamarbete är långsiktigt stöd till andra länders utveckling. DET SVENSKA BISTÅNDET ska koncentreras till färre länder för att öka effektiviteten. De länder som Sverige ska bedriva ett långsiktigt utvecklingssamarbete med är bland annat Moçambique, Rwanda, Zambia, Bangladesh och Bolivia. STÖD GÅR OCKSÅ till länder där det råder konflikt eller nyligen har varit konflikter, som Somalia, Afghanistan och Guatemala. Såhär mycket fick de tio länder med störst andel svenskt bistånd i senaste sammanställningen: I dialogklubbar har en plattform skapats för "vanliga" rwandier att göra sin röst hörd. Rwanda är ett av de länder som Sverige ska bedriva ett långsiktigt utvecklingssamarbete med. Foto: Stefan Rova/Sida TANZANIA 844 TKR AFGHANISTAN 828 TKR MOZAMBIQUE 760 TKR KENYA 512 TKR SOMALIA 505 TKR KONGO 426 TKR PALESTINA 416 TKR ZAMBIA 413 TKR UGANDA 327 TKR ETIOPIEN 263 TKR KÄLLA: SIDA.SE VAD BETYDER ORDEN? GERIATRIK, GERIATRI OCH GERONTOLOGI Orden i rubriken är relativt nya i vårt språk. Geriatrik, som betyder läran om de förändringar och sjukdomar som följer med åldrandet, tog vi till oss under första hälften av 1940-talet. Det har bildats efter det grekiska geron som betyder gammal och iatrike som betyder läkekonst TEXT: BIRGITTA MARKENDAHL EN SYNONYM TILL geriatrik är geriatri som vi började använda 1949. EN LÄKARE SOM är specialist inom geriatrik kallas geriater. GERONTOLOGI BETYDER LÄRAN om åldrandet. Även här är det det grekiska geron, gammal eller åldring, som ligger bakom samt det grekiska logos som är substantivet lära eller ord. Fotograf: Carl-Erik Löfving

GRÄNSLÖST/vecka 7/2017/sida 7 SVERIGEKOLL KÄLLA: SIDA.SE Känslan av tillhörighet är viktig för integrationen. Foto: Knut Lindelöf Dags för integration – från ord till handling ID-kotrollerna för resande från Danmark har förlängts ytterligare tre månader, fram till 4 maj. Det i kombination med avtalen med Turkiet och Libanon innebär att Migrationsverkets prognos för 2017 visar på ett lågt asylmottagande. TEXT: KARLO BARANJ MEDAN DET UNDER 2015 och 2016 var en desperat jakt efter tillfälliga boenden för människor som kom till Sverige är den stora utmaningen för samhället nu istället integrationen av de nyanlända. – Det är nu som de stora och långsiktiga utmaningarna med det tidigare höga asylmottagandet kommer. Alla som får uppehållstillstånd ska tas emot i landets kommuner. Vårt samhälle har allt att vinna på att dessa personer får bostäder, skola, utbildning och jobb, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges kommuner och landsting. Idrott är ett viktigt integrationsverktyg. ENLIGT MIGRATIONSVERKETS PROGNOS är totalt 84 000 personer aktuella för bosättning i landets kommuner under 2017 (anvisade, självbosatta och anhöriga). Det innebär att nya bostäder behöver byggas, samt att SFI, jobbträning och praktikplatser måste samordnas. Dagis och skolplatser måste även kunna erbjudas. – Att asylmottagandet minskar betyder inte att staten får dra sig tillbaka, utan tvärtom öka och vässa sina insatser. Tillsammans måste stat och kommun arbeta tillsammans för att hitta bra lösningar. Om vi lyckas är mottagandet en tillgång för Sverige. Vi har ett stort behov av arbetskraft, säger Lena Micko. DET ÄR NÖDVÄNDIGT att alla praktiska komponenterna är på plats för en framgångsrik integration i samhället. Men känslan av att vara välkommen, att tillhöra, att vara en del av det här landet och dess framtid hänger på individen - både den nyanlände och den som har varit här länge. 84 000 personer är aktuella för bosättning i kommunerna.