Views
1 year ago

Kniga

7 бъдеще за

7 бъдеще за нас ! Докосни със нежни пръсти моята ръка , да се разиграе сърцето лудо, да ми закипи кръвта. Във съня си, мила моя , те прегръщам с жар. Във съня ми, скъпа моя, пламва всяка нощ пожар. Затвори очи, любима, и ме остави да целуна, сладка моя, с трепет устните ти. От книгата ми „ Ти си тук“ 2011 г. Изд.Български писател . Сборник сти-

8 хове и песни по мои мелодии. *** Най-прекрасната жена Докосни ръката ми! Чувстваш ли как тръпне? Докосни косата ми и вълшебството ще сътвориш. Погледни в душата ми! Тя иска тихичко да се промъкне в твоята. Няма ли да й позволиш? Не се смущавай, погледни ме!

2007-anopriyenko-noorithms-min-cover
DPA_11_istor_ukr_zadan_ua
األبحاث المفيدة للفتاوى السديدة
Социальная активность мусульманского сообщества ...
ïåðåâîçêà îïàñíûõ ãðóçîâ ïåðåâîçêà îïàñíûõ îòõîäîâ
ตัวอยาง
организация производства и обслуживания на предприятиях ...
Содержание соболей
учебник - Издательство «СТАТУТ
book_yavl_alternative_web
Суми : Університетська
Διηγήματα, επιλογή από το έργο του Α. Π. Τσέχοφ
полнотекстовый ресурс
?? ????? ?????? - ??????? ??????????