Views
1 year ago

Kniga

13 говореха

13 говореха очите му. „Бих искал цял живот да те наричам моя любов“. нашепваха и устните му. Извади инкрустиран пръстен с перли, целуна нежно разтрепераната ми ръка и с очи премрежени и замъглени попита тихо : Ще ми станеш ли жена ? ( 2010 г. ) От книгата ми „Ти си тук” 2011г. Изд. Български писател *** Сърцето ми е твое Душата ми към твоята се стреми ,

14 усещаш ли ? Съзнаваш ли колко много иска да те заплени ? Разбираш ли, че копнее магия с теб да сътвори? Вярвай , няма да те нарани! Сърцето ми е твое, когато кръвта ми закипи . Сърцето ми е твое, когато страстта ме изгори . Сърцето ми е твое,когато заспивам във мечти . Чуй ! Сърцето ми е твое винаги . Бъди щастлива, където и да си! Бъди удовлетворена, с когото и да си! Бъди любяща и искрена каквато си и сърцето ми няма да ти измeни . / 2010 г./

األبحاث المفيدة للفتاوى السديدة
DPA_11_istor_ukr_zadan_ua
2007-anopriyenko-noorithms-min-cover
?? ????? ?????? - ??????? ??????????
полнотекстовый ресурс
book_yavl_alternative_web
Суми : Університетська
Διηγήματα, επιλογή από το έργο του Α. Π. Τσέχοφ
ïåðåâîçêà îïàñíûõ ãðóçîâ ïåðåâîçêà îïàñíûõ îòõîäîâ
ตัวอยาง
организация производства и обслуживания на предприятиях ...
Социальная активность мусульманского сообщества ...
учебник - Издательство «СТАТУТ
Содержание соболей