Views
1 year ago

Kniga

19 Дали да ти

19 Дали да ти покажа, че ако паднеш няма да си сам ? Дали да ти докажа, че устрема ти няма да предам ?

20 Да се преструвам ли, че всичко е наред, ако ме заболи ? Да вярвам ли, че винаги ще си в мечтите ми ? Дали ще си опората ми в труден ден ? Дали да пожелая да си винаги до мен ? / 2012 г./ От книгата ми„Възход или падение”2013 Стихове, поетични разкази и басни придружени с мои рисунки. ***

2007-anopriyenko-noorithms-min-cover
DPA_11_istor_ukr_zadan_ua
األبحاث المفيدة للفتاوى السديدة
полнотекстовый ресурс
Διηγήματα, επιλογή από το έργο του Α. Π. Τσέχοφ
book_yavl_alternative_web
?? ????? ?????? - ??????? ??????????
Суми : Університетська
ïåðåâîçêà îïàñíûõ ãðóçîâ ïåðåâîçêà îïàñíûõ îòõîäîâ
ตัวอยาง
организация производства и обслуживания на предприятиях ...
Социальная активность мусульманского сообщества ...
учебник - Издательство «СТАТУТ
Содержание соболей