Views
1 year ago

Kniga

23 Стихове,

23 Стихове, поетични разкази придруже- ни с мои рисунки. Издат. Читалище. *** Не ме наказвай ! Не ме наказвай с сляпа ревност. В сърцето ми си ти, не чувстваш ли? Не ми показвай, че ти е потребно властта ти да ме покори. Не ме изпращай с поглед влажен, с съмнение в душата си, защото любовта ни ще е миг измамен недоверие ако я помрачи.

24 Не ме измъчвай със мълчание. Повярвах във копнежа ти, във нас. И искам винаги да чувам твоето признание, че ще ме обичаш вечно и със страст. / 2016 г./ От новата ми книга „Тайни за щастие „Сборник стихове и поетични разкази придружени с мои рисунки. *** Възхищение Бих искала за мене да си идол, от който да се възхищавам всеки ден. Със любовта си да ми вдъхваш сила, живота си да чувствам окрилен.

2007-anopriyenko-noorithms-min-cover
األبحاث المفيدة للفتاوى السديدة
DPA_11_istor_ukr_zadan_ua
Социальная активность мусульманского сообщества ...
ïåðåâîçêà îïàñíûõ ãðóçîâ ïåðåâîçêà îïàñíûõ îòõîäîâ
ตัวอยาง
организация производства и обслуживания на предприятиях ...
Содержание соболей
учебник - Издательство «СТАТУТ
book_yavl_alternative_web
Суми : Університетська
Διηγήματα, επιλογή από το έργο του Α. Π. Τσέχοφ
полнотекстовый ресурс
?? ????? ?????? - ??????? ??????????