Views
1 year ago

Kniga

23 Стихове,

23 Стихове, поетични разкази придруже- ни с мои рисунки. Издат. Читалище. *** Не ме наказвай ! Не ме наказвай с сляпа ревност. В сърцето ми си ти, не чувстваш ли? Не ми показвай, че ти е потребно властта ти да ме покори. Не ме изпращай с поглед влажен, с съмнение в душата си, защото любовта ни ще е миг измамен недоверие ако я помрачи.

24 Не ме измъчвай със мълчание. Повярвах във копнежа ти, във нас. И искам винаги да чувам твоето признание, че ще ме обичаш вечно и със страст. / 2016 г./ От новата ми книга „Тайни за щастие „Сборник стихове и поетични разкази придружени с мои рисунки. *** Възхищение Бих искала за мене да си идол, от който да се възхищавам всеки ден. Със любовта си да ми вдъхваш сила, живота си да чувствам окрилен.

األبحاث المفيدة للفتاوى السديدة
DPA_11_istor_ukr_zadan_ua
2007-anopriyenko-noorithms-min-cover
ïåðåâîçêà îïàñíûõ ãðóçîâ ïåðåâîçêà îïàñíûõ îòõîäîâ
ตัวอยาง
организация производства и обслуживания на предприятиях ...
Социальная активность мусульманского сообщества ...
учебник - Издательство «СТАТУТ
Содержание соболей
Διηγήματα, επιλογή από το έργο του Α. Π. Τσέχοφ
полнотекстовый ресурс
book_yavl_alternative_web
?? ????? ?????? - ??????? ??????????
Суми : Університетська