Views
1 year ago

Kniga

25 Да мога да

25 Да мога да се доверя на твоята мъдрост. Съмненията си да споделя и ако ме наранят по пътя злъчно при тебе да се приютя.

26 А ако щастието ме споходи и увенчае с успех мечтите ми предаността ти искам да ме води и да ме закриля винаги. От книгата ми„Възход или падение”2013 Сборник стихотворения и поетични разкази, придружени с мои рисунки . *** Под звездите Когато мрак се спусне над земята и изгрее мистериозната луна твоят образ ще ме следва в тишината твоите думи ще ме топлят във нощта

2007-anopriyenko-noorithms-min-cover
DPA_11_istor_ukr_zadan_ua
األبحاث المفيدة للفتاوى السديدة
Социальная активность мусульманского сообщества ...
ïåðåâîçêà îïàñíûõ ãðóçîâ ïåðåâîçêà îïàñíûõ îòõîäîâ
ตัวอยาง
организация производства и обслуживания на предприятиях ...
Содержание соболей
учебник - Издательство «СТАТУТ
book_yavl_alternative_web
Суми : Університетська
Διηγήματα, επιλογή από το έργο του Α. Π. Τσέχοφ
полнотекстовый ресурс
?? ????? ?????? - ??????? ??????????