Views
1 year ago

Kniga

29 и ме кара да

29 и ме кара да се чувствам прероден. - „Обичам те !“ - извиках необуздано на морето. Обичам тръпката, с която ме дари. Обичам опиянението, във което бяхме блажени през изминалите дни. В душата ми зазвуча музиката на Бетховен. Заехтя „Одата на радостта“ и се почувствах мъничка частица от всемирната хармония на любовта. / 2010 г./ От книгата ми „Ти си тук” 2011 г. Изд. Български писател. Стихове, поетични

30 разкази и песни по мои мелодии. *** Да ти се доверя ли? Да ти се доверя ли? Имаш ли морална сила да пазиш тайната ми от света ? И да ти споделя ли, че любовта ме е дарила с мечтаните криле да полетя ? Сърцето ти е може би подвластно на някой по-добър от мен

2007-anopriyenko-noorithms-min-cover
DPA_11_istor_ukr_zadan_ua
األبحاث المفيدة للفتاوى السديدة
Социальная активность мусульманского сообщества ...
ïåðåâîçêà îïàñíûõ ãðóçîâ ïåðåâîçêà îïàñíûõ îòõîäîâ
ตัวอยาง
организация производства и обслуживания на предприятиях ...
Содержание соболей
учебник - Издательство «СТАТУТ
Белого дома
1407000002_9786167105550
ДЗ “ДБУ для юнацтва”
מזרע לזרע - המרכז הארצי למורי ביולוגיה
Κολλητ ρι
Опасности на местах авиационных происшествий
полнотекстовый ресурс - С.Торайғыров атындағы ПМУ ...
Ô¼Õ¸Õ¼Õ«