Views
1 year ago

Kniga

31 и може би,

31 и може би, обичайки го страстно копнееш да си с него някой ден. Но аз не искам да ревнувам, макар че ще ме заболи

32 и дори само на сън да те целувам, ти ще си в мечтите ми. / 2012 г. / От книгата ми„Възход или падение“ 2013 г., придружена с мои рисунки. *** Мечта неосъществима Обичам те каквато си - отзивчива и красива и нищо не можеше да помрачи радостта, когато в службата те видя. Мечтаех си да мога да се доближа

2007-anopriyenko-noorithms-min-cover
DPA_11_istor_ukr_zadan_ua
األبحاث المفيدة للفتاوى السديدة
Социальная активность мусульманского сообщества ...
ïåðåâîçêà îïàñíûõ ãðóçîâ ïåðåâîçêà îïàñíûõ îòõîäîâ
ตัวอยาง
организация производства и обслуживания на предприятиях ...
Содержание соболей
учебник - Издательство «СТАТУТ
book_yavl_alternative_web
Суми : Університетська
Διηγήματα, επιλογή από το έργο του Α. Π. Τσέχοφ
полнотекстовый ресурс
?? ????? ?????? - ??????? ??????????