Views
1 year ago

Kniga

33 до теб и

33 до теб и твоите желания. Да ги отгатна, да те впечатля, да забележиш моите терзания. Да усетиш любовта във моя жест да те извае уникална и щастлива. Венец от изненади да ти изплете. Да се почувстваш най-скъпата и най-любима. Един ден колежката ни ме покани на кафе. Усмихна ми се закачливо и каза, че съм бил като дете влюбен в мечта неосъществима.

34 Почувствах се във честолюбието си ранен. Колежката ми стана неприятна и макар и буря да бушуваше във мен не допуснах на нивото й да падна. Заключих чувствата си унизен сякаш очаквах да се случи чудо и когато , ти, прекрасната, ме поздравяваше със „Добър ден“ мълчах, макар да те обичах лудо. А ти беше толкова добра. Усмихваше се приветливо и аз почти забравих за страха,

األبحاث المفيدة للفتاوى السديدة
DPA_11_istor_ukr_zadan_ua
2007-anopriyenko-noorithms-min-cover
?? ????? ?????? - ??????? ??????????
полнотекстовый ресурс
book_yavl_alternative_web
Суми : Університетська
Διηγήματα, επιλογή από το έργο του Α. Π. Τσέχοφ
ïåðåâîçêà îïàñíûõ ãðóçîâ ïåðåâîçêà îïàñíûõ îòõîäîâ
ตัวอยาง
организация производства и обслуживания на предприятиях ...
Социальная активность мусульманского сообщества ...
учебник - Издательство «СТАТУТ
Содержание соболей