Views
1 year ago

Kniga

33 до теб и

33 до теб и твоите желания. Да ги отгатна, да те впечатля, да забележиш моите терзания. Да усетиш любовта във моя жест да те извае уникална и щастлива. Венец от изненади да ти изплете. Да се почувстваш най-скъпата и най-любима. Един ден колежката ни ме покани на кафе. Усмихна ми се закачливо и каза, че съм бил като дете влюбен в мечта неосъществима.

34 Почувствах се във честолюбието си ранен. Колежката ми стана неприятна и макар и буря да бушуваше във мен не допуснах на нивото й да падна. Заключих чувствата си унизен сякаш очаквах да се случи чудо и когато , ти, прекрасната, ме поздравяваше със „Добър ден“ мълчах, макар да те обичах лудо. А ти беше толкова добра. Усмихваше се приветливо и аз почти забравих за страха,

DPA_11_istor_ukr_zadan_ua
األبحاث المفيدة للفتاوى السديدة
2007-anopriyenko-noorithms-min-cover
Социальная активность мусульманского сообщества ...
ïåðåâîçêà îïàñíûõ ãðóçîâ ïåðåâîçêà îïàñíûõ îòõîäîâ
ตัวอยาง
организация производства и обслуживания на предприятиях ...
Содержание соболей
учебник - Издательство «СТАТУТ
Белого дома
1407000002_9786167105550
ДЗ “ДБУ для юнацтва”
מזרע לזרע - המרכז הארצי למורי ביולוגיה
Κολλητ ρι
Опасности на местах авиационных происшествий
полнотекстовый ресурс - С.Торайғыров атындағы ПМУ ...
Ô¼Õ¸Õ¼Õ«
King Bhumibol Adulyadej หนังสือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช