Views
1 year ago

Kniga

37 Говори ! Не

37 Говори ! Не бях ли аз във твоите мисли, когато ми подаде силна ръка ? Не бях ли с теб, когато беше намислил с мечтите си да спечелиш света? Но ти не поиска да ме попиташ защо ми хареса да си в моя ден? И не пожела да изпиташ прекрасното чувство, че си ценен. Не зная какво те измъчва, когато сянка помрачи твоето лице.

38 Не зная любовта ти каква роля присъжда на туптящото ми за тебе сърце.

األبحاث المفيدة للفتاوى السديدة
DPA_11_istor_ukr_zadan_ua
2007-anopriyenko-noorithms-min-cover
?? ????? ?????? - ??????? ??????????
полнотекстовый ресурс
Διηγήματα, επιλογή από το έργο του Α. Π. Τσέχοφ
Суми : Університетська
book_yavl_alternative_web
ïåðåâîçêà îïàñíûõ ãðóçîâ ïåðåâîçêà îïàñíûõ îòõîäîâ
ตัวอยาง
организация производства и обслуживания на предприятиях ...
Содержание соболей
Социальная активность мусульманского сообщества ...
учебник - Издательство «СТАТУТ
А.Ф.Черняев. / Русская механика