Views
1 year ago

Kniga

41 млад.

41 млад. Влюбен? - Да, може би исках да намеря сродна душа в романтиката на път. Може би бях влюбен в любовта, а не в нея непознатата, която караше сетивата ми да трептят. Може би, но исках да бъде до мене в този вълнуващ, романтичен момент. Исках да сподели усещанията ми и да не може да ми отнеме вярата, че животът ни е благословен.

42 От книгата ми „Ти си тук „ 2011 г. Издателство Български писател Сборник стихотворения, песни по мои мелодии, поетични разкази и басни. ________

2007-anopriyenko-noorithms-min-cover
األبحاث المفيدة للفتاوى السديدة
DPA_11_istor_ukr_zadan_ua
Социальная активность мусульманского сообщества ...
ïåðåâîçêà îïàñíûõ ãðóçîâ ïåðåâîçêà îïàñíûõ îòõîäîâ
ตัวอยาง
организация производства и обслуживания на предприятиях ...
Содержание соболей
учебник - Издательство «СТАТУТ
book_yavl_alternative_web
Суми : Університетська
Διηγήματα, επιλογή από το έργο του Α. Π. Τσέχοφ
полнотекстовый ресурс
?? ????? ?????? - ??????? ??????????