Views
1 year ago

Kniga

5 как за теб

5 как за теб сърцето ми бие . Дай ми знак, че разбираш , че не трябва нищо да криеш. Да не играем на чувства и ревност, да се погледнем право в очите ! Да имаме откровената смелост да си признаем откъде идват бедите. Животът е многолик и толкова сложен. Изисква, но поглъща всеки компромис. Ако не запазим тръпката от прекрасния спомен ще трябва, а не искам да просим... От книгата ми „Ти си тук” 2011 г. Изд. Български писател / Сборник стихотворения , поетични разкази и песни по мои мелодии.

6 Ах, кажи ми ,мила моя ! /песен/ Ах, кажи ми, мила моя, обичаш ли ме ти ? Покажи ми, скъпа моя, за мене мислиш ли? Не навеждай със тревога блеснали очи ! Успокой, любима моя, ти сърцето ми ! Не мълчи, прекрасна моя, за тебе пея аз ! Пожелай, любима моя,

2007-anopriyenko-noorithms-min-cover
DPA_11_istor_ukr_zadan_ua
األبحاث المفيدة للفتاوى السديدة
Социальная активность мусульманского сообщества ...
ïåðåâîçêà îïàñíûõ ãðóçîâ ïåðåâîçêà îïàñíûõ îòõîäîâ
ตัวอยาง
организация производства и обслуживания на предприятиях ...
Содержание соболей
учебник - Издательство «СТАТУТ
Белого дома
1407000002_9786167105550
ДЗ “ДБУ для юнацтва”
מזרע לזרע - המרכז הארצי למורי ביולוגיה
Κολλητ ρι
Опасности на местах авиационных происшествий
полнотекстовый ресурс - С.Торайғыров атындағы ПМУ ...
Ô¼Õ¸Õ¼Õ«