Views
1 year ago

#407 Motorrens PDF

#407 Motorrens

MOTORRENS INDVENDIG RENGØRING #407 Motorrens er et særdelse effektivt rengøringsmiddel til indvendig rengøring af motorer for forbrændningsrester, aflejringer og glykol. Forbygger og afhjælper tikkende hydrauliskeventilløftere og øger levetiden på den nye olie. VED FORBRÆNDING En motor producerer, under forbrænding vand, syre, slam, koks, haarpiks, uopløste salte, gaser og uforbrændt brændstof. En del af disse emner belaster motorolien og bevirker at smøreegenskaber og holdbarhed forringes. Samtidigt ophobes de forskellige aflejringer med tiden i motorer. SLIDTAGE De nævnte aflejringer forurener motorens indvendige miljø og skaber uhensigtsmæssig slidtage som bevirker at hydrauliske løftere tikker, stempelringe brænder fast pg med tiden en øgning af brændstof og olieforbrug. SURT MILJØ Efter olieskift bliver olien normalt omgående sort og straks forurenet af de tilbageværende olierester i motoren. Dette medfører en væsentlig kortere levetid på den nye olie if. hvis motoren var ren indvendigt inden den ny olie påfyldes. RENERE MOTOR Motorrens rengør motorens indvendige dele for aflejringer og aftappes sammen med olien ved olieskifte. Aflejringer følger med spildolien ud og motoren bliver ren indvendigt. Resultatet er at den nye motorolie bibeholder sin alkalitet og præststioner gennem længere tid. DOSERING: 5 - 10 % af olievolumen. F.eks. rækker 300 ml til et oliesystem på op til 6 liter. BRUGSANVISNING: 1. Kør motoren varm. 2. Hæld Motorrens i den gamle olie 3. Lad motoren stå i tomgang eller kør en kort tur. 4. Aftap olien efter 20-30 min. 5. Udskift oliefilter og påfyld olie ANVENDELSESOMRÅDER: Benzin-, diesel- og etanolmotorer samt kompressorer. Et godt alternativ til nutidens long life olier. #407 FARVE : DOSERING : EMBALLAGE : ART.NR : Rav 5 - 10 % 4 ltr, 300 ml 407 407

PDF (407 KB) - Rybnik.eu
AFISHA JUNE 407 JG
Peugeot 407 407 SW april10.indd
pdf
??????? ?????????? ? ???? PDF - ?????????? ????????????? ...
להורדה בקובץ PDF - לחץ כאן - חב"ד אונליין