Views
1 year ago

OCAK - MART 2017 SAYI 75

YpB6sb

Robovie R3 robotu bu

Robovie R3 robotu bu proje için özel olarak orijinal tasarımından değişikliğe uğramış, bağımsız 5 parmaklı eller, bilekte ek serbesti, insanlara çarpmasını önlemek için Kızılötesi algılayıcılar, hareket algılaması için RGB-D sensör (ASUS Xtion) ve gereğinde geribildirim için kullanılmak üzere üst gövdeye takılabilen bir tablet ile donanmıştır. Ayrıca duygu durum geri bildirimi için LED ışıklarla ağız eklentisi yapılmıştır. Japonya dışında bu robot sadece İTÜ’de bulunmaktadır. Ancak bu eklentilere sahip tek robot İTÜ’deki versiyondur. Robocup 2011 konferansı etkinlikleri çerçevesinde halka açık gerçekleştirdiğimiz bir çalışma Bu sistem aynı zamanda daha büyük yaşta ve işaret dili bilen ancak okuma güçlüğü yaşayan çocukların eğitim materyallerine ulaşımı için de kullanılmaktadır. Bu amaçla özel olarak geliştirilen insan verisine dayalı hareketler avatarlarla görselleştirilip akıllı tahta, tablet ve telefon uygulamalarında kullanılmaktadır. Bu çalışmaların en önemli avantajı kinematik açıdan robotun gerçekleyemediği yüz hareketlerinin gerçeklenmesine olanak sağlaması ve robotun kullanılamadığı uzak noktalara dahi ulaştırılabilmesidir. Bu çalışmada Kinect2 kameralarla yüz ifadelerinin alınması ve en az kayıpla avatarlarla görselleştirilmesi üzerinde çalışılmaktadır. Bu çalışma, yazıdan işaret diline otomatik çeviri ve avatar görselleştirmesini içerir ve bu haliyle Türk İşaret Dili için ilk ve tek çalışma olma özelliği taşımaktadır. Dr. Köse halen çalışmalarını “Play for Children with Disabilities/Engelli çocuklar için oyun” temalı Avrupa Birliği LUDI Cost Aksiyonu çerçevesinde sürdürmektedir. Dr. Köse ve ekibi bu çalışmalarla robotlar ve görsel avatar bazlı etkileşimli eğitim platformları kullanarak hem ulusal hem de uluslararası alanda iletişim sorunları yaşayan çocukların eğitim ve iletişim başarısını arttırmayı hedeflemektedir. Kaynakça: • Köse H., P. Uluer, N. Akalın, İnsansı Robot Destekli İnteraktif Türk İşaret Dili Eğitimi, Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları, Koç Üniversitesi Yayınevi, Mart 2016 • Demircioğlu, B., G. Bülbül, H. Köse, “Recognition of Sign Language Hand Shape Primitives With Leap Motion”, 7th workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Corpus Mining, 10th edition of the Language Resources and Evaluation Conference (LREC), 23-28 May 2016, Portoroz (Slovenia), sf. 47-52. • Uluer, P., N. Akalın, and H. Kose, , A New Robotic Platform for Sign Language Tutoring, International Journal of Social Robotics, Springer Special Issue on: “Taking Care of Each Other: The Future of Social Companion Robots”, Volume 7, Issue 5, pp 571-585, 11/2015 TİV Anaokulu'nda bir çalışmamız • Kose, H., Uluer, P., Akalın, N., Ozkul, A., Yorganci, R., & Ince, G.; The Effect of Embodiment in Sign Language Tutoring with Assistive Humanoid Robots International Journal of Social Robotics, Volume 7, Issue 4, pp 537-548, • Kose H., N. Akalin, R. Yorganci, B. S. Ertugrul, H. Kivrak, S. Kavak, A. Ozkul, C. Gurpinar, P. Uluer ve G. Ince (2015a). iSign: Humanoid Assisted Sign Language Tutoring for Children, Intelligent Assistive Robots-Recent Advances in Assistive Robotics for Everyday Activities,The Springer Tracts in Advanced Robotics (STAR),vol. 106, pp 157-184 • Kose, H., N. Akalın, ve P. Uluer. Socially Interactive Robotic Platforms as Sign Language Tutors, International Journal of Humanoid Robotics (IJHR), Special Issue on Human-Robot Interaction, Vol. 11, issue 1, Mart, 2014, • Kose, H., R. Yorganci , H. E. Algan, and D.S. Syrdal, “Evaluation of the Robot Assisted Sign Language Tutoring using video-based studies”, International Journal of Social Robotics, Special issue on "Measuring Human-Robot Interaction, 4(3): 273-283, 2012 • Kose, H., K. Dautenhahn, D. S. Syrdal, and C. L. Nehaniv, “Drum-mate: interaction dynamics and gestures in human-humanoid drumming experiments,” Connection Science, vol. 22, no. 2, pp. 103– 134, 2010. • Kose, H., E. Ferrari, K. Dautenhahn, D. S. Syrdal, and C. L. Nehaniv, “Effects of Embodiment and Gestures on Social Interaction in Drumming Games with a Humanoid Robot“, Special issue on Robot and Human Interactive Communication, Advanced Robotics, Vol. 24, No.14, pp. 1951-1996, 2009. itü vakfı dergisi 35

İNSANLAŞAN MAKİNALAR - YAPAY ZEKÂ Doğadan Esinlenmiş Robotik Sistem Tasarımları ve Üretim Metodolojileri Dr. Fatma Zeynep Temel Harvard Üniversitesi Mikrorobotik Laboratuvarı Biyoloji bilimlerinde araştırma yapan arkadaşlarımız, gerçek hayvanlarla yapmakta zorlandıkları bilimsel deneyleri, o hayvanların hareketlerini taklit edebilen robotlarımızla yaparak, doğal sistemler üzerindeki hipotezlerini test etmeye başladılar. Böylece geliştirdiğimiz robotlar için yepyeni bir uygulama alanı da ortaya çıkmış oldu ki, bunun gelecekte birçok bilimsel araştırmanın önünü açacağını düşünüyoruz. Orta ve uzun vadede ise, bu robotların insanların giremediği enkaz içinde arama-kurtarma faaliyetleri, tehlikeli ortamlarda keşif ve inceleme, uzayda keşif ve inceleme gibi görevlerde de kullanılmasını öngörüyoruz… Robotların hayatımızı etkileyecek bir sonraki büyük teknolojik gelişme olduğu, günümüzde herkes tarafından kabul edilmektedir. Asimov’un kitap serilerinde ve bilim-kurgu filmlerinde karşımıza çıkan robotlar genellikle insanların kurulu düzenine başkaldıran ya da karşı ütopya oluşturan mekanizmalar olarak karşımıza çıkarken, bilim ve teknolojinin öncü isimleri, robotların gerek Şekil 1: Harvard Üniversitesi Mikrorobotik Laboratuvarı’nda geliştirilen RoboBee (sol) ve RoboBee’nin pop-up montaj öncesi ve sonrası görünümü (sağ) [1] . (Fotoğraflar Harvard Mikrorobotik Laboratuvarı’nın izni ile kullanılmıştır). biyomedikal uygulamalarda, gerekse günlük yaşamımızdaki aktivitelerimizi kolaylaştırmak ve geliştirmek amacıyla yaygın olarak kullanılmasını öngörmektedir. O halde ister istemez, akşam yemeğini hazırlayarak ya da kıyafetlerimizi ütüleyip katlayarak hayatımızı kolaylaştıracak bu robotların neden hala etrafımızda olmadığını merak edebiliriz. Robotik bilimciler olarak bizler, robotların gerçek hayatın içinde her geçen gün daha fazla yer alması ve karşımıza çıkan güçlüklere çözüm bulmak için diğer alanlarda bilimsel faaliyetleri yürüten arkadaşlarımız ile koordineli olarak çalışıyoruz. Aslında, modern yaşamda ve teknolojide, robotlar halihazırda kullanımda bulunuyor. Örneğin her gün kullandığımız otomobil kapılarının üretimindeki kaynak işlemlerini, büyük boyutlu, oldukça hassas ve hızlı hareket eden robotlar gerçekleştiriyor. Bu robotların büyük yapısal elemanlarını yüksek hızlarda hareket ettirirken çevrelerinde insan olması tehlike arz ediyor. Büyük boyutlu bu mekanizmaların günlük hayatımızda kullanımının yaygınlaşması için öncelikle insanların işine yarayacak boyutlara indirgenmesi, üretim yöntemlerinin kolaylaştırılarak robot maliyetlerinin azaltılması ve farklı malzemelerin kullanılarak insanların ortamına uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Harvard Üniversitesi Mikrorobotik La- 36 itü vakfı dergisi

MEDYATABLET 2017 OCAK
Kobilife Mart 2018
23 Mart 2017