Views
1 year ago

OCAK - MART 2017 SAYI 75

YpB6sb

üyük rol oynuyor.

üyük rol oynuyor. İTÜRO 2017’de de yarışma, seminer ve düzenlenen diğer etkinliklere katılımcı sayısının katlanarak artması ve 10000 kişiye ulaşması bekleniyor. Seminerler: İTÜ Robot Olimpiyatları 2017 kapsamında akademisyenler, sanayi katılımcıları, deneyimli öğrenciler tarafından, robotik ve kontrol bilimi gibi alanlarda seminerler düzenlenecek. Seminer programı aşağıdaki başlıklar altında planlanıyor: • Robotik nedir? / Robotiğin dünü, bugünü ve geleceği / Türkiye’de otomatik kontrol sistemleri ve otomasyon / Günlük hayatta robotik uygulamaları / Sanayide robotik / Akademik hayatta robotik / Tıpta robotik / Yapay zekâ ve robotik / Bilgisayar kontrollü üretim ve robotlar / Nano teknolojinin robotikteki uygulamaları / Robotlaşmanın ekonomiye etkisi / Robot tasarımı / Neden insan gibi gözüken ve insan davranışları sergileyen robot yapımı ön planda? / Ekip robotlar / 21. yüzyılda robotlar ve etik değerler / Görüntü işleme ve robotikteki uygulamaları / Robotlarda öğrenme Paneller: İTÜRO, amacı itibariyle Türkiye’de robotik alanında yeni açılımlar yakalamak, sorunları çözüm üretmesi gerekenlerle buluşturmak peşindedir. Bunun için, yarışma katılımcıları yani Türkiye’nin erken yaşta üretim yapan insanları ile sanayi ve üniversite temsilcilerini bir araya getirmektedir. Oluşan bu verimli ortamda düzenlenen çözüm odaklı paneller aracılığıyla mevcut sorunlar ortaya konulacak ve çözüm üretilmesi sağlanacaktır. Düzenlenmesi planlanan seminer panel konuları aşağıdaki gibidir: • Türkiye’de Robotiğin Geleceği, • Türkiye’de Robotik Eğitiminin Yeri ve Sanayinin Beklentisi, • İnsan Robot İlişkisi, • Robotik Projelerinin Önemi, Katma Değeri, Bu Alanda Yapılan Yatırımın Geri Dönüşü, • Tıp Robotiği, • Robotların Sosyal Etkileşimi. Söyleşiler: İTÜ Robot Olimpiyatları 2017’ye katılımlar sadece İstanbul ve civarı bölgelerden değil Türkiye’nin dört bir yanından ve dünya genelinden olacak. Daha önce bu alanda çalışma yapmış veya yapmakta olan deneyimli ve başarı sağlamış insanlar ile katılımcıları buluşturmak; onları başarıya giden yollardan haberdar etmek ve elde edilen deneyimi kısa yoldan yaymak için söyleşiler planlanıyor. Sergiler: İTÜ Robot Olimpiyatları 2016’da, seminerler, paneller, söyleşiler ve yarışmaların yanı sıra katılımcıların ürettiklerini sunabileceği bir ortam sağlayan sergilere de yer veriliyor. İTÜRO 2017’de düzenlenecek sergilerin daha yüksek verimle geçmesi bekleniyor. Serbest kategoride yarışan robotlar da sergilenecek, bu sayede yarışmacılar projelerini ziyaretçilere sunma imkanı bulacak. Katılımcı projelerinin yanı sıra orijinal, başarılı ve hiçbir kategoride yarışmayacak ilgi çekici projeler de organizasyon süresince sergilenecek. Bu eğitimler öğrencilerin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde her yıl farklılık gösterebiliyor. Şimdiye kadar verilmiş bazı eğitimler; C Dili ile Programlama, Java ile Programlama, Python ile programlama, Django ile Web Geliştirme, Adobe Photoshop ile Tasarım Eğitimi, Temel Elektronik Eğitimi ve Robotik Eğitimi. Tüm bu eğitimlerin yanı sıra öğrenilen teorik bilgilerin pratiğe dönüşmesini sağlamak için birçok teknik proje yapılıyor. Bu projeler eğitimler ile paralellik gösterebildiği gibi ülke ve dünya çapındaki yarışmalara katılmak için de yapılıyor. Güncel olarak devam eden multikopter projesi "VFLY", sıfırdan başlanıp otonom hareket eden, yer istasyonuyla kablosuz haberleşme kurup bilgi alışverişi yapan bir hekzakopter projesi hedeflenilerek ilerliyor. OTOKON Robotics 2015-2016 akademik yılının sonlarında kurulan OTOKON Robotics, OTOKON’un robotik yarışmalara katılmak için kurduğu bir teknik proje takımı olarak çalışmalarını sürdürüyor. OTOKON Robotics, kuruluşundan bu yana düzenlenmiş tek yarışma olan Iztech Roboleague 2016'da "Tasarla Yap Yarıştır" kategorisinde de yarışarak aktif proje hayatına başlamış bulunuyor. itü vakfı dergisi 53

İNSANLAŞAN MAKİNALAR - YAPAY ZEKÂ Yapay Zekâ: Dost mu, Düşman mı? Yapay zekâ alanındaki gelişmelerin öngörülenden hızlı ilerlemesi ve sonuçlarının insanlığı tehdit etme olasılığı karşısında, başta ünlü fizikçi Stephen Hawking olmak üzere; Frank Wilczek, Max Tegmark, Stuart Russell, Elon Musk, Steve Wozniak, Bill Gates gibi bilim ve teknoloji dünyasından önde gelen birçok isim ‘yapay zekâ’nın oluşturabileceği tehlikelere dikkat çekmeye başladı. Ayrıca, birçok yapay zekâ araştırmacısı da onlara bu konuda destek veriyor… Güçlü yapay zekâ fikrinin ancak yüzyıllar sonra başarıya ulaşabileceği düşünülüyordu fakat yakın zamanda gerçekleşen buluşlarla; 5 yıl önce uzmanlar tarafından onlarca yıl sonra olması beklenen yapay zekâ ile ilgili gelişmeler şu anda gerçekleşmiş vaziyettedir. Bununla beraber de günlük hayattaki süper yapay zekâ olasılığını uzmanlar ciddi ciddi ele almaya başladılar. Bazı uzmanlar insan seviyesindeki yapay zekânın yüzyıllar ötede olduğunu düşünse de, 2015 Puerto Rico Konferansı’nda bulunan birçok yapay zekâ araştırmacısı bunun 2060 yılından önce olacağını tahmin ediyor. Güvenlik araştırmalarının onlarca yıl alabileceği düşünüldüğünde, şimdiden tedbirli olmak gerekiyor. Yapay zekânın insan zekâsını geçebilecek potansiyeli bulunduğundan, geçtiğinde nasıl davranacağı konusunda kesin bir tahmin yapamıyoruz. Geçmiş teknolojik gelişmeleri bu konuda kullanamıyoruz çünkü daha önce zekâ yönüyle bizden üstün olan hiçbir şey oluşturmadık. Nelerle yüzleşeceğimize en güzel örnek ise bizim evrimimiz olabilir. İnsanlar şu anda gezegeni kontrol ediyor ve bu; bizim en güçlü, hızlı veya büyük tür olmamızdan değil Dünya’nın en zekisi olmamızdan kaynaklanıyor. Eğer en zeki olma özelliğimizi kaybedersek hala kontrolün bizde olduğundan emin olabilir miyiz? İngiltere'nin en önde gelen bilim insanlarından biri olan Prof. Dr. Stephen Hawking, düşünen makinaların bizlerin var oluşuna karşı büyük bir tehdit olduğunu ileri sürdü. Ünlü fizikçi Stephen Hawking gibi bazı düşünürler, yapay zekânın bir endişe kaynağı olduğunu belirtiyorlar. Düşünen Makinalar Düşünen otomatların (automata) dost mu, düşman mı olduğu tartışması antik zamanlara kadar gider. Maryland Üniversitesi'nde yapay zekâ araştırmaları yürüten bilgisayar bilimci Dr. Don Perlis şöyle söylüyor: Perlis'in söylediğine göre, insana benzeyen mitolojik figürlere veya insansı otomatonlara ("otomata" sözcüğünün tekili) tapan insanlara dair izler Antik Yunan ve Antik Mısır'a kadar gidiyor. Günümüzde de bu tür yapay zekâlar popüler kültürün önemli bir parçasıdır. Stanley Kubrick'in 2001: A Space Odyssey filmindeki akıllı bilgisayar HAL 9000'den Arnold Schwarzenegger'in Terminatör filmlerine kadar bunun örneklerini görmek mümkündür. Perlis, yapay zekâ alanı resmi olarak 1950'lerde inşa edildiğinden beri insanların bir makina yükselişi hayal ettiğini söylüyor. Yakın geçmişte Google'a mühendislik başkanı olarak alınan mucit ve fütürist (sistematik olarak gelecekte olabilecekleri tahmin eden ve buna yönelik çalışmalar yapan bilim insanlarından) Ray Kurzweil, makina zekâsının insan zekâsını aştığı noktaya "tekillik" (singularity) adını veriyor. Kurzweil, teknolojinin eksponansiyel (giderek hızlanan) şekilde büyümesini öngören Moore Yasası'nı kullanarak tekilliğin 2045 yılında gerçek olacağını tahmin ediyor. Moore Yasası'na göre teknolojik gücümüz ortalama 2 yılda bir yaklaşık 2 katına çıkıyor. Ancak yapay zekânın bilimsel tarafı incelenecek olduğunda, heyecan ve hayal kırıklığının hep döngüler halinde birbirini takip ettiği görülür. Çünkü bu alanda sıklıkla devasa tahminler sonuçsuz kalarak hayal kırıklığını doğurmuştur. Reading Üniversitesi'ndeki Turing Testi etkinliği de, bunun örneklerinden birisidir: birçok bilim insanı, Eugene Goostman'ın performansını ucuz bir numara olarak değerlendirmiştir. Söylediklerine göre bu sohbet programı, İngilizce'yi anadili olarak konuşamayan bir kişiliği (genç bir çocuğu) taklit ederek sistemi kandırmıştır. Zaten günümüzde birçok bilim insanı, geliştirilmiş ve güncellenmiş bir Turing Testi'nin geliştirilmesi gerektiğine ikna olmuş haldedir. Buna rağmen, çok sayıda ünlü bilim insanı ve teknoloji uzmanı, yapay zekânın gelişmesi ve yükselmesi için insanlığın yeterince emek harcamadığında da hemfikirdir. Kasım 2014'te Stephen Hawking, Yapay Zekâ'nın doğurabileceği sonuçlarla ilgili bir uyarıda bulunmuştur. Hawking yalnız da değildir. SpaceX uzay araçları firmasının CEO'su ve kurucusu, Tesla Motors'un CEO'su, PayPal'ın kurucusu Elon Musk, yapay zekânın insanlığın varlığı için en büyük tehdit olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Bir keresinde şöyle bir tweet atmıştı: İnsan olmayan bir yapının zeki olması fikri, insan bünyesine pek huzur verici nitelikte değildir. Yapay zekâ konusunda çok dikkatli olmalıyız. Nükleer bombalardan bile tehlikeli olma potansiyeli var. 54 itü vakfı dergisi