Views
1 year ago

OCAK - MART 2017 SAYI 75

YpB6sb

Doç. Dr. Seda Aksoy

Doç. Dr. Seda Aksoy Esinoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Mert Gür’e TÜBA GEBİP Ödülü Yrd. Doç. Dr. Mert Gür Doç. Dr. Seda Aksoy Esinoğlu Akademik çalışmalarıyla gelecek vadeden genç bilim insanlarına verilen, Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödüllendirme Programı (GEBİP) ödüllerine hak kazananlar, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından açıklandı. Doğa bilimleri, mühendislik, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanında yaptıkları araştırmalar ile ülkemizin bilimsel birikimine katkı yapan 31 genç bilim insanının arasında, İTÜ Fizik Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Seda Aksoy Esinoğlu ile Makine Mühendisliği Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Mert Gür de yer aldı. 2015 yılında genç bilim insanlarına verilen TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü alan Doç. Dr. Seda Aksoy Esinoğlu, bu yıl ise TÜBA-GEBİP ödülüne değer görüldü. Esinoğlu’na TÜBA-GEBİP ödülünü getiren akademik çalışmaları arasında; APL, PRB ve Nature gibi saygın bilimsel dergilerde de yayınlanan deneysel katı hâl fiziğinde intermetalik manyetik alaşımların özelliklerinin incelenmesi ile nanomanyetizma ve nano boyutta aygıt üretimin üzerine uluslararası düzeyde çalışmalar bulunuyor. Seda Aksoy Esi- Prof. Dr. Gültekin Göller’e Mükemmeliyet Ödülü İTÜ akademisyenlerinin bilimsel çalışmaları, dünyanın dört bir yanındaki üniversiteler tarafından ödüllendirilmeye devam ediyor. Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gültekin Göller, yaptığı bilimsel çalışmalarla malzeme bilimi ve mühendisliği alanlarına yaptığı katkılar nedeniyle, Bükreş Politeknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Fakültesi tarafından Mükemmeliyet Ödülü ile onurlandırıldı. noğlu ayrıca, “lazer kopartma” yöntemi ile manyetik nanoparçacık üretimi ve bu parçacıkların kanser tedavisinde kullanımı üzerine çalışmalarıyla, temel bilimleri sağlık bilimleriyle bütünleştiriyor. Makine Mühendisliği Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Mert Gür ise “Nörolojik İlaçlara Hedef Olan Hücre Zarı Proteinlerinin İşlevinde Hücre Zarının Etkisi” başlıklı bilimsel çalışmasını gerçekleştirmek üzere bu yılın TÜBA-GEBİP ödülünü almaya hak kazandı. Gür’ün ödül almasında, aralarında; Nature Communications, JBC, JCP, BJ and PLoSBio gibi saygın dergilerin de olduğu çok sayıda atıf alan yayınları, akademik çalışmaları ve uluslararası konferans ve çalıştaylarda yaptığı sunumlar etkili oldu. Gür’ün başlıca araştırma konuları ise; biyomoleküler makineler ve motorlar, hesaplamalı simülasyon ve modelleme, moleküler dinamik simülasyonları, istatistiksel mekanik ve termodinamik, gıda kurutması ve ilaç tasarımı olarak sıralanıyor. GEBİP Ödülleri: TÜBA, genç bilim insanlarını çalışmalarında teşvik etmek, akademik projeleri için onlara maddi destek sağlamak, kendi araştırma gruplarını geliştirmede desteklemek ve çalışmalarını ülkemizde sürdürmeleri amacıyla GEBİP ödülleri veriyor. Bu yıl ödülü almaya hak kazanan 31 bilim insanına 3 yıl boyunca her yıl 20 bin liralık maddi destek sağlanacak. Ayrıca, ödül alan tez aşamasındaki doktora öğrencilerine de 6 bin liralık ek destek verilecek. itü vakfı dergisi 79

İTÜ'DEN HABERLER İTÜ’lülere IEEE CAMAD’dan “En İyi Bildiri” Ödülü Bu yıl 21’incisi düzenlenen ve yeni nesil haberleşme ağlarının bilgisayar destekli modellenmesi konusunda seçkin organizasyonlardan biri olarak kabul edilen IEEE Bilgisayar Destekli Modelleme ve İletişim Ağları ile Bağlantılarının Tasarımı (IEEE Computer Aided Modelingand Design of Communication Link and Networks - IEEE CAMAD), Kanada’nın Toronto eyaletinde gerçekleştirildi. İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Berk Canberk ile aynı bölümde araştırma görevlisi Gökhan Seçinti ve Müge Erel’in yanı sıra, ABD Northeastern Universitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden öğretim üyesi Prof. Dr. Kaushik Chowdhury’nin de yer aldığı “LTE Ağları İçin Dinamik Güç Ayarlaması ve Kaynak Paylaştırma Çerçevesi” (Dynamic Power Adjustment and Resource Allocation Framework for LTE Networks) başlıklı ortak çalışma, IEEE CAMAD 2016 Konferansı’nda “En İyi Bildiri” ödülüne değer görüldü. İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Evren Erşahin, Alman Su Ortaklığı (German Water PartnersmEvolution) ağlarında daha etkin bir enerji kullanımı için yeni kaynak atama algoritması geliştiriyor. Ayrıca, LTE kablosuz haberleşme sistemlerinde önemli bir problem olarak görülen güç tasarrufu için de yeni bir matematiksel model öneriyor. Bu çalışmanın, yeni nesil 5G haberleşme ağlarının modellenmesi, tasarımı ve hizmet sunması noktalarında da uluslararası ölçekte katkıda bulunması hedefleniyor. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Evren Erşahin’e Sürdürülebilir Atık Su Arıtmada GWP Ödülü Çalışma, Doç. Dr. Berk Canberk ve araştırma grubunun, Chowdhury ve ekibiyle ortak olarak yürüttüğü araştırmalara dayanıyor. IEEE İletişim Sistemleri Entegrasyonu ve Modelleme Teknik Komitesi - IEEE Communication Systems Integration and Modeling Technical Committee - CSIM-TC) tarafından değerlendirilen 109 bildiri arasından, niteliksel ve niceliksel açıdan en yüksek puanı alan çalışma, 4G LTE (Long-Terhip - GWP) tarafından sürdürülebilir atık su arıtma konusunda sıra dışı çalışmalar yapan genç uzmanlara verilen 2016 yılı "GWP Award" ödülüne değer görül- dü. Erşahin ödülü “Anaerobik Dinamik Membran Biyoreaktörler: Enerji Verimli Atıksu Arıtımında Yenilikçi ve Düşük Maliyetli Bir Proses” başlıklı araştırması ile aldı. Erşahin bu çalışmasında; anaerobik dinamik membran (AnMB) sürecinde DM teknolojisinin konsantre atık su arıtımına uygulanabilirliğini inceliyor. Erşahin’in araştırması, konsantre atık suların DM teknolojisi kullanılarak anaerobik şartlarda arıtımı noktasında yapılan ilk çalışma olma özelliğini de taşıyor. GWP ödüllü çalışma, DM tabakası oluşumunun ve farklı koşullar altındaki filtreleme karakteristiklerinin değerlendirilmesi yoluyla, DM teknolojisine dair bilgi dağarcığını artırması hedefleniyor. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Evren Erşahin ödülünü, GWP ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Mersin'de düzenlenen 6. Türk-Alman Su İş Birliği Günleri Sempozyumu kapsamındaki törende, GWP Türkiye Ülke Forumu Başkanı Hans Joachim Werner’in elinden aldı. Aynı ödülü geçen yıl da İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Hale Özgün kazanmıştı. 80 itü vakfı dergisi

YILMAZGLOBAL
MEDYATABLET 2017 OCAK
Kobilife Mart 2018