Views
1 year ago

ĪSTENOŠANU

mpprezentacija_vrp_izpilde2017

TĀLĀKĀ RĪCĪBA -

TĀLĀKĀ RĪCĪBA - VIENOŠANĀS AR KOALĪCIJAS PARTNERIEM (priekšlikumi) Jautājumi, kam izpildes termiņš ir 2017.g. vidus • VARAM līdz 01.04.2017. sadarbībā ar IZM, SM un VM iesniegt priekšlikumus likumprojektam par sadarbības teritoriju pilnveidošanu, integrējot tajā sabiedriskā transporta, veselības un izglītības pakalpojumu nodrošināšanu • AizM piedāvāt priekšlikumus grozījumiem Būvniecības un Meža likumā, lai valsts drošības un aizsardzības vajadzībām atvieglotu nosacījumus militāro objektu būvniecībai, kā arī AizM pārziņā esošo mežu apsaimniekošanai, lai attīstītu militāro infrastruktūru • Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumprojekta virzība Saeimā 10

PLĀNOTĀ RĪCĪBA 2017 (sarunās ar ministriem panāktās vienošanās) MK protokollēmumi par uzdevumu izpildi MP rezolūcijas – pastiprinot «horizontālo» starpministriju koordināciju «Starpposmu ziņojumi» MK par uzdevumiem, kam izpildes termiņi ir 2017.g – savlaicīgi panākot vienotu izpratni par stratēģiskajiem/reformu jautājumiem starp iesaistītajām pusēm 11

Talsu Novada Ziņas
Latvijas Reitinga Tabula Snooker uz 02.2010 - LRBF
Download PDF (Adobe Acrobat Reader) - ЗаПЧЕЛ
Каталог Автоматические выключатели NZM_PN_N
zinojums-ekonomikas-ministrija-ar-uzrunu-un-viedokli
Par 2015 gada finanšu revīziju rezultātiem
Приложение для учителя истории старшей школы
Tagad 2015 (9)
Oko istoka br. 54
Каталог дверей - Reaton
Управляющие реле EASY500, 700, 800
Общая информация о Латвии
G LA S ILO Pismo ministru za zdravje Zdravstvena nega smo ljudje ...
Download PDF (Adobe Acrobat Reader) - ЗаПЧЕЛ
1–2 (январь-февраль) - Газпром
Baložu
kniga_2016_glava2
Ekspertu darba grupas sanāksme