Views
1 year ago

ĪSTENOŠANU

mpprezentacija_vrp_izpilde2017

2016.GADĀ PAVEIKTAIS

2016.GADĀ PAVEIKTAIS (1) VRP 74 21 190 TAUTSAIMNIECĪBAS IZAUGSME • tiesiskais regulējums 97% no pieejamajām ES fondu investīcijām (3,74 miljardi EUR) • plāns ēnu ekonomikas ierobežošanai • budžeta izdevumu revīzija (+64,2milj. EUR) • uzsāktas reformas VID • Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums • Rail Baltica starpvalstu līgums • 16+1 samits Rīgā (padziļināts eksporta un ATI kanāls) • maksātnespējas procesa reforma • papildus finansējums mājokļu galvojumu programmai • … 4

2016.GADĀ PAVEIKTAIS (2) VRP 74 21 190 VESELĪBA • veselības aprūpei + 64 milj. EUR • veselības aprūpes finansēšanas modelis • +10 milj. EUR rindu mazināšanai veselības aprūpē • stratēģiski svarīgo slimnīcu kartējums • zaļais koridors onkoloģiskā aprūpē • … IZGLĪTĪBA UN ZINĀTNE • jauna pedagogu atalgojuma sistēma • uzsākta izglītības iestāžu tīkla sakārtošana • NEP izveidošana, darbība un koordinācijas mehānisms • studējošo un absolventu reģistrs (darba tirgus monitoringam) • darbs pie augstākās izglītības 3 pīlāru finansēšanas modeļa ieviešanas • darbs pie Nacionālās inovācijas sistēmas sakārtošanas • … 5

Talsu Novada Ziņas
Latvijas Reitinga Tabula Snooker uz 02.2010 - LRBF
Download PDF (Adobe Acrobat Reader) - ЗаПЧЕЛ
Каталог Автоматические выключатели NZM_PN_N
Oko istoka br. 54
Общая информация о Латвии
G LA S ILO Pismo ministru za zdravje Zdravstvena nega smo ljudje ...
Download PDF (Adobe Acrobat Reader) - ЗаПЧЕЛ
1–2 (январь-февраль) - Газпром
zinojums-ekonomikas-ministrija-ar-uzrunu-un-viedokli
Par 2015 gada finanšu revīziju rezultātiem
Приложение для учителя истории старшей школы
Tagad 2015 (9)
Каталог дверей - Reaton
Управляющие реле EASY500, 700, 800
kniga_2016_glava2
Baložu
Ekspertu darba grupas sanāksme