Views
1 year ago

ĪSTENOŠANU

mpprezentacija_vrp_izpilde2017

2016.GADĀ PAVEIKTAIS

2016.GADĀ PAVEIKTAIS (3) VRP 74 21 190 VALSTS DROŠĪBA UN NACIONĀLĀ IDENTITĀTE • Finansējums aizsardzībai +27% (98 milj. EUR), virzība uz 2% no IKP • NBS infrastruktūras sagatavošana kā uzņemošajai valstij • NBS un Latvijas pārtikas ražotāju sadarbības līgums • Sabiedriskā kārtība un drošība +16,2% (80 milj. EUR) • Jauna darba samaksas kārtība IeM sistēmā strādājošajiem • VP stiprināta kapacitāte Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguves un informācijas analīzei • Austrumu robežas stiprināšana un aprīkošana • Apstiprināts Latvijas 100gadei veltīto pasākumu plāns • Mediju politikas pamatnostādnes • NVO atbalsta fonds • ... 6

2016.GADĀ PAVEIKTAIS (4) VRP 74 21 190 DEMOGRĀFIJA UN SOCIĀLAIS ATBALSTS • Palielināts ģimenes valsts pabalsts par 4. un nākamajiem bērniem • Palielināta apgādnieka zaudējuma pensija • Lielāka pensiju indeksācija saistībā ar algas pieaugumu valstī • Finansējums demogrāfijas pasākumu īstenošanai +20milj. EUR • Pilotprojekts par bērnu uzraudzības elastīgu pakalpojumu iespējām • Palielinātas sociālās apdrošināšanas iemaksas par personām, kuras kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam • Risinājumi bez vecāku gādības palikušo bērnu aprūpei ģimeniskā vidē, t.sk., palielināts pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu un palielināts atbalsts adoptētājam • … 7

Talsu Novada Ziņas
Download PDF (Adobe Acrobat Reader) - ЗаПЧЕЛ
Latvijas Reitinga Tabula Snooker uz 02.2010 - LRBF
Каталог Автоматические выключатели NZM_PN_N
Oko istoka br. 54
Общая информация о Латвии
G LA S ILO Pismo ministru za zdravje Zdravstvena nega smo ljudje ...
Download PDF (Adobe Acrobat Reader) - ЗаПЧЕЛ
1–2 (январь-февраль) - Газпром
zinojums-ekonomikas-ministrija-ar-uzrunu-un-viedokli
Par 2015 gada finanšu revīziju rezultātiem
Приложение для учителя истории старшей школы
Tagad 2015 (9)
Каталог дверей - Reaton
Управляющие реле EASY500, 700, 800
kniga_2016_glava2
Baložu
Ekspertu darba grupas sanāksme