Views
1 year ago

ĪSTENOŠANU

mpprezentacija_vrp_izpilde2017

LAIKĀ NEIZPILDĪTIE

LAIKĀ NEIZPILDĪTIE UZDEVUMI VRP 74 21 190 IEMESLI Uzdevums zaudējis aktualitāti Nav politiskās vienošanās Tehniskas neizpildes Izpilde ieilgst Pasākumi svītroti no VRP Lai paātrinātu uzdevumu virzību un lēmumu pieņemšanu, jautājumi tiks virzīti izskatīšanai koalīcijā Ministrijas izpilda 2-3 nedēļu laikā Vienošanās ar ministru par risinājumu 8

TĀLĀKĀ RĪCĪBA - VIENOŠANĀS AR KOALĪCIJAS PARTNERIEM (priekšlikumi) • IeM līdz 30.03.2017. iesniegt izskatīšanai MK konceptuālo ziņojumu ar risinājuma variantiem valsts materiālo rezervju veidošanas reformai • VARAM līdz 1.03.2017 sadarbībā ar ZM, iesniegt konceptuālo ziņojumu par atbalsta mehānismu pieejamību uzņēmējdarbības attīstībai un kooperācijas intensificēšanai, iesaistot vietējo rīcības grupu potenciālu un ņemot vērā pašvaldību atbildību teritorijas specializētā uzņēmējdarbības attīstības plānošanā • SM sadarbībā ar EM līdz 01.03.2017 iesniegt MK piedāvājumu pasažieru pārvadājumu tirgus attīstībai, t.sk. izstrādājot skaidru regulējumu kopbraukšanas platformu darbībai un attīstībai • SM līdz 31.05.2017 iesniegt MK iesniegt konceptuālu risinājumu par reģionālo lidostu pārvaldības integrāciju ar RIX • KM sadarbībā ar FM un LM līdz 01.05.2017. sagatavot piedāvājumu konceptuālam virzienam par piemērotāko risinājumu radošo personu un organizāciju atbalstam • IZM līdz 28.02.2017 iesniegt MK pedagogu atalgojuma paaugstināšanas grafiku par pedagogiem paredzamo darba samaksas pieaugumu laika posmā no 01.09.2018. līdz 31.12.2022. • LM līdz 31.03.2017 iesniegt MK plānu minimālo ienākumu atbalstu sistēmas pilnveidei, t.sk. par minimālo pensiju un GMI līmeņa pacelšanu 9

Talsu Novada Ziņas
zinojums-ekonomikas-ministrija-ar-uzrunu-un-viedokli
Par 2015 gada finanšu revīziju rezultātiem
Latvijas Reitinga Tabula Snooker uz 02.2010 - LRBF
Приложение для учителя истории старшей школы
Tagad 2015 (9)
Каталог дверей - Reaton
Управляющие реле EASY500, 700, 800
Download PDF (Adobe Acrobat Reader) - ЗаПЧЕЛ
Каталог Автоматические выключатели NZM_PN_N
Oko istoka br. 54
Общая информация о Латвии
G LA S ILO Pismo ministru za zdravje Zdravstvena nega smo ljudje ...
Download PDF (Adobe Acrobat Reader) - ЗаПЧЕЛ
1–2 (январь-февраль) - Газпром
kniga_2016_glava2
IZMzino_pielikumsNr12_120416
Baložu
Ekspertu darba grupas sanāksme