Views
1 year ago

PAG 14

PAG

Pagkat-on nga Ganahan Pag-ayo sa Kasulatan, pp. 14, 16, 20