Views
1 year ago

PAG 20

PAG

cat GHI08 pag 20 - 1 - Paulin USA
Pagkat-on nga Ganahan Pag-ayo sa Kasulatan, pp. 14, 16, 20