Views
1 year ago

DIPLOMACY ДИПЛОМАЦИЯ

2kGfdFv

РЕГИОНАЛИЗМИТЕ В ЕВРОПА И АЗИЯ В СЪРЕВНОВАНИЕ... Регионализмите в Европа и Азия в съревнование: перспективата на Русия и АСЕАН Увод Теодор Калпакчиев Настоящата статия представлява сравнителен анализ на елементите на АСЕ- АН и на Евразийския икономически съюз (като основен проект на Русия). Този анализ започва с исторически, идейни и ценностни сравнения, а след това продължава с икономическите и политическите аспекти, както и с аспектите на сигурността. Следва преглед на двете организации въз основа на тяхното позициониране по отношение на Шанхайската организация за сътрудничество и на Европейския съюз. Ролята на Съединените щати, Централна Америка или Африка не се обсъжда. Предложеният анализ е най-вече икономически, институционален, конструктивистки и реалистичен. При обсъждането на лидерството в Евразийския съюз терминът „Русия” се използва равнозначно с названието на самата регионална организация. Сравнения Корените на съвременна Русия в Киевска Рус (Украйна), през която са преминали редица азиатски номадски и полу-номадски племена (печенези, хуни, прабългари и ост-готи) и в която някои от тях са се заселили, са били винаги причина за нейните исторически опити да съществува като противотежест на автохонната Северна Рус и на монголизираното население в Централна Азия. Позиционирането й като експеримент на социалното инженерство, който оказва своето влияние върху събитията през целия 20-ти век, определя нейните стратегически интереси в рамките на неясното и замъглено политическо понятие „Източна Европа”, както и в Централна Азия. Идеологическите основи на руското комунистическо ръководство се оказват също съществени по отношение на събитията след края на Втората световна война в Камбоджа, Лаос, Мианмар и Виетнам, където социализмът е доминиран предимно от военните, а по същество е анти-западен, капиталистически и регресивен. И въпреки че от теоретична гледна точка евразийството би трябвало да се разглежда като последствие от подновяването на приятелските отношения между Европа и Азия, след украинската революция то успя да подсили позицията на своя „център на въртене”, базиран в Азия и БРИКС 1 . Социалният конструкт на идеи, идентичности и признание Съвременното евразийство, което се проявява на едно спорно идейно и идеологическо равнище, не представлява в никакъв случай пост-суверенно единство 2 , нито пък може да бъде дефинирано като анти-западно. И въпреки най-честите подобни обяснения в литературата, може да се наблюдава как всъщност Евразийската икономическа комисия „отнема” технократи от някои световноизвестни институции, 1 David Lane (2016): Post-socialist regions in the world system, European Politics and Society 2 Richard Sakwa, Eureasian Integration: A Project for the 21st Century, в: David Lane and Vsevolod Samokhvalov, The Eurasian Project and Europe, 2015, Palgrave, стр.54-56 DIPLOMACY 18/2016 101

РЕГИОНАЛИЗМИТЕ В ЕВРОПА И АЗИЯ В СЪРЕВНОВАНИЕ... 102 които след това да назначи в новосъздадения си орган. През последните три години тази комисия се активизира, създавайки регулаторни модели за своя общ пазар (напр. в железопътния сектор) и опитвайки се да изнася тези модели в чужбина. АСЕАН като организация, както и нейната мисия са създадени отчасти за да се правят с конфликта в Индокитай, както и да ограничат комунистическото и китайското влияние 3 . И по тази причина ценностите на тази организация са в противовес на руския проект. Тенденцията към демократизация в някои държави от Югоизточна Азия би била приветствана от лидерите на АСЕАН, но тъй като тази организация е създадена въз основа на идеите на политическия реализъм и на защитата на суверенитета, това не би улеснило в никакъв случай създаването на някаква форма на споделена идентичност 4 . Социално-културната общност, наречена АСЕАН, не беше поставена успешно на основите на ориентиран към хората подход, какъвто бе предложен в началото на новото хилядолетие 5 . От друга страна, Евразийският съюз представлява всъщност усилие за постигане на историческа приемственост в рамките на общото съветско минало. По отношение на размера и икономическото значение, несъответствията между Русия и останалите страни в рамките на Евразийския съюз са много по-големи отколкото тези в рамките на АСЕАН. Включването на по-малките държави от Евразийския съюз не допринася много нито за техния общ преговорен потенциал, нито за тяхното признаване в други формати, освен в АСЕАН. Най-често тези държави са свикнали да действат сами за себе си (напр. Беларус е обвързана с функционално сътрудничество с Европейския съюз, от друга страна Армения се стреми да се превърне в търговски хъб, а Казахстан – в централно-азиатски конгресен център). Икономическата обосновка Докато руският интерес да се ангажира с Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) е свързан с възможностите за съвместно изграждане на „Един пояс, един път”, този интерес се разглежда най-често от АСЕАН като заплаха. Основният мотив на АСЕАН да въведе търговски режим в рамките на региона е този режим да сложи край на превъзходството на Китай в същия този регион. Всички опити за намаляване на тарифите в Зоната за свободна търговия на АСЕАН обаче се оказаха доста неуспешни 6 . Бързото увеличаване на броя на споразуменията за Зоната на свободна търговия, подписани с Китай, Южна Корея, Япония, Австралия, Нова Зеландия и Индия, се оказа непродуктивно (тъй като тези договори не могат да бъдат поддържани), което пък доведе до протекционистки икономически национализъм, както и до преференции за търговията между отделни двойки страни (напр. Индонезия не ратифицира съответния договор на АСЕАН с Китай) 7 . На 29 май 2015 г. Евразийският съюз подписа такъв договор с Виетнам, докато през 2014 г. спе- 3 Walter Kennes, ASEAN and the EU: An evolving and solid development partnership, в: Louis Brennan, Philomena Murray, Drivers of Integration and Regionalism in Europe and Asia, Routhledge, 2015, стр.367 4 Jürgen Rüland & Anja Jetschke (2008) 40 years of ASEAN: perspectives, performance and lessons for change , The Pacific Review, 21:4, стр. 397-409 5 Ivaylo Gatev & Glenn Diesen (2016): Eurasian encounters: the Eurasian Economic Union and the Shanghai Cooperation Organisation, European Politics and Society 6 Jürgen Rüland & Anja Jetschke (2008) 40 years of ASEAN: perspectives, performance and lessons for change , The Pacific Review, 21:4, стр. 397-409 7 Stephen V. Marks (2015) The Asean–China Free Trade Agreement: Political Economy In Indonesia, Bulletin of Indonesian Economic Studies, 51:2, стр. 287-306 ДИПЛОМАЦИЯ 18/2016

Журнал KAZENERGY № 3 - 2006 Часть 1
ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
Swansea Bay City Region A City Deal 2016-2035
август 2009 - Евразийский Банк Развития
AID BUDGET SUMMARY 2016–17
«Нова Стратегічна Концепція для ... - NATO Watch
RDA
Завантажити документ [pdf, 1.87 Mb] - Українська енергетика UA ...
OECD-action-plan-on-the-sustainable-development-goals-2016
Korea-China FTA: Antidumping - 대외경제정책연구원
ЛАнДшАфтное рАзнообрАзие и СиСтемА оСобо охрАняемых ...
VOICE
ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕСТАБИЛНОСТТА В АФРИКА