Views
1 year ago

DIPLOMACY ДИПЛОМАЦИЯ

2kGfdFv

РЕГИОНАЛИЗМИТЕ В ЕВРОПА И АЗИЯ В СЪРЕВНОВАНИЕ... Шанхайска организация за сътрудничество (ШОС) Въпреки че при Евразийския съюз и при ШОС нивата на институционализация са различни, взаимното привличане на тези две организации може да доведе до изграждането на обща идентичност, както и до засилване на легитимността. При тях има известно припокриване на членовете в лицето на Казахстан, Киргистан и Русия. Поради анти-терористичната основа на ШОС обосновката на Китай е явно в областта на сигурността, но тя е също така и икономическа поради 12-кратното увеличение на търговията с останалите държави членки на Евразийския съюз 18 . Протекционистките тарифи са основен инструмент в ръцете на Русия, който би дал възможност на тази страна да се противопостави на асиметрията в търговията. А икономическото сближаване на АСЕАН с ШОС в лицето на Китай и Индия би трябвало да бъде поставено в плоскостта на рационалността. Обаче нормите в областта на сигурността, свързани с ненамесата и с обществения консенсус, са асиметрични и неубедителни, като в рамките на тази организация варират между неутралните държави (Камбоджа, Лаос и Мианмар), безразличните такива (Тайланд, Индонезия и Сингапур), страните, омаловажаващи значението на конфликта (Малайзия и Бруней), както и страните, разглеждащи този конфликт като удоволствие (Филипините и Виетнам). Само по себе си всичко това дава възможност на Китай да демонстрира авторитет, независимо от факта, че е подписал кодекс за поведение 19 , което пък реално го превръща в заплаха. Срещата Азия-Европа Инициираното по време на тази среща лидерство въз основа на проблемите и на мрежата, включва както АСЕАН, така и Русия (тук страните от Източното партньорство не участват) и предлага нови форми на управление 20 на редица въпроси, свързани със сигурността и устойчивостта, които могат да обединят играчи с напълно противоположни позиции. И единствено поради факта, че е базирана в Сингапур, тази организация може да осигури на АСЕАН предимство при определянето на дневния ред. Допълващи се и противоречащи си цели Докато АСЕАН заимства своята институционална структура от Европейския съюз и си е осигурила по такъв начин достатъчно голям брой области на управление, то Евразийският съюз се опитва да утвърди поетите вече институционални ангажименти, концентрирайки се основно върху икономическата област. Договореностите на ШОС в областта на сигурността, където Евразийският съюз също участва доста активно, могат да допринесат за укрепване на регионалната сигурност – в случай че в Централна Азия се появи заплаха, което пък изважда наяве противоположните интереси на Китай в Южно китайско море, което от своя страна е лакмусов тест за Регионалния форум на АСЕАН. Докато АСЕАН е замислена като организация, която да действа в противовес на ШОС, то преди руския ревизионизъм Евразийският съюз е трябвало да бъде в допълнение към великата идея за пан-европеизма 21 или поне да постави по ефективен 18 Ivaylo Gatev & Glenn Diesen (2016): Eurasian encounters: the Eurasian Economic Union and the Shanghai Cooperation Organisation, European Politics and Society 19 Munmun Majumdar (2015) The ASEAN Way of Conflict Management in the South China Sea, Strategic Analysis, 39:1, стр. 73-87 20 Лей Хви Йео, Срещата Азия-Европа 21 Richard Sakwa, Eureasian Integration: A Project for the 21st Century, в: David Lane and Vsevolod Samokhvalov, The Eurasian Project and Europe, 2015, Palgrave, стр.59 DIPLOMACY 18/2016 105

РЕГИОНАЛИЗМИТЕ В ЕВРОПА И АЗИЯ В СЪРЕВНОВАНИЕ... начин партньорствата на равноправна основа. Тази идея обаче би довела евентуално до идеен сблъсък с опитите на АСЕАН да ограничи комунизма, както и да действа като единно цяло заради преференциите за виетнамската търговия и лаоското управление, както и с опитите на Европейския съюз да осъществява регулаторен износ чрез споразуменията за задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия, тъй като ЕС ще направи също опити да подпише споразумение за зона за свободна търговия с Египет. Тази стратегия, заимствана от Европейския съюз, може да се окаже за Русия основен начин да се конкурира със същия този ЕС. И всичко това може да има огромен успех, най-вече защото АСЕАН е натрупала доста както успешен, така и неуспешен опит в сферата на регионализма. Накратко, членовете на Асоциацията се противопоставят на по-нататъшното отваряне, което може да се окаже на мястото на руската идея за противопоставяне на търговския режим на СТО чрез протекционизъм. В същото това време обаче Евразийският съюз и ШОС „работят за установяването на взаимни връзки между физическата, правната и регулаторната инфраструктура на своите основни държави членки” 22 , което би затруднило проникването на техните силни кодификации в областта на околната среда и трудовото право във въпросното алтернативно ядро. Що се отнася до Русия, за ЕС ще се окаже трудно да се постави в противовес на руското „спояване” с Китай в едно единно хегемонистично ядро, алтернативно на съществуващия в момента западен ред. А по отношение на етническия и идеен плурализъм на АСЕАН, за Асоциацията в момента е трудно „да свърже в брачен съюз” протекцията на суверенитета и икономическия прагматизъм на някои от своите членки със собствените си действия на едно обединено и съгласувано цяло, което се опитва да уравновеси донякъде икономическата хегемония на Русия и Китай. Библиография 1. Отчет Евразийской Экономической Комиссии 2012-2015: Расширяя пространство Возможностей, /Отчет за дейността на Евразийската икономическа комисия /2012-2015/ 2. David Lane (2016): Post-socialist regions in the world system, European Politics and Society 3. Ivaylo Gatev & Glenn Diesen (2016): Eurasian encounters: the Eurasian Economic Union and the Shanghai Cooperation Organisation, European Politics and Society 4. Jürgen Rüland & Anja Jetschke (2008) 40 years of ASEAN: perspectives, performance and lessons for change , The Pacific Review, 21:4, 397-409 5. Lay Hwee Yeo, The Asia-Europe Meeting 6. Munmun Majumdar (2015) The ASEAN Way of Conflict Management in the South China Sea, Strategic Analysis, 39:1, 73-87 7. Richard Sakwa, Eureasian Integration: A Project for the 21st Century, in David Lane and Vsevolod Samokhvalov, The Eurasian Project and Europe, 2015, Palgrave 8. Ruth Banomyong , P. Cook & P. Kent (2008) Formulating regional logistics development policy: the case of ASEAN, International Journal of Logistics Research and Applications, 11:5, 359-379 9. Stephen V. Marks (2015) The Asean–China Free Trade Agreement: Political Economy In Indonesia, Bulletin of Indonesian Economic Studies, 51:2, 287-306 10. Walter Kennes, ASEAN and the EU: An evolving and solid development partnership, in Louis Brennan, Philomena Murray, Drivers of Integration and Regionalism in Europe and Asia, Routhledge, 2015 22 Ivaylo Gatev & Glenn Diesen (2016): Eurasian encounters: the Eurasian Economic Union and the Shanghai Cooperation Organisation, European Politics and Society 106 Теодор Калпакчиев завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Училището за публична политика „Вили Бранд” към Университета в Ерфурт, Германия ,и Колежа на Европа в Брюж. Заемал е различни позиции в Европейската комисия, Фондация „Азия-Европа” и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. ДИПЛОМАЦИЯ 18/2016

RDA