Views
1 year ago

DIPLOMACY ДИПЛОМАЦИЯ

2kGfdFv

ОТГОВОРНОСТ

ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАЩИТА: ПРОДЪЛЖАВАЩАТА ПОСТ-КОЛОНИАЛНА... то R2P се употребява по „политически целесъобразен” начин от могъщи държави, които така подкопават нейната сила в рамките на международното право. 35 След гореизложеното ние твърдим, че доктрината R2P не беше пълен провал в Либия. Независимо от това, дали намесата на международната общност доведе до смяна на режима или не, в Либия бяха спасени човешки животи. През 2011 г. конфликтът в Сирия бе доведен до вниманието на Съвета за сигурност, за да бъде дадена санкция за военна намеса въз основа на R2P. 36 Китай и Русия обаче използваха правото си на вето въз основа на следния аргумент: „Съединените щати вече злоупотребиха с R2P като претекст за „смяна на режима” и направиха това в случая с Либия”. Накратко, „невъзможността да се стигне до консенсус, за да се реагира на ситуацията в Сирия, където е документирано на широка основа извършването на престъпления срещу човечеството, е провал на отговорността на Съвета за сигурност да защити сирийското население”. 37 Освен това през 2014 г. имаше солидни доказателства за извършване в Палестинските територии от страна на Израел на военни престъпления и евентуално престъпления срещу човечеството. Бяха направени и някои изследвания от страна на правозащитни НПО-та, като „Амнести Интернешънъл” и „Хюман Райтс Уотч”, които доказаха нарушения на международното право от страна на Израел. 38 Наред с мисията за установяване на факти на Обединените нации, Докладът „Голдстоун”, който по-късно изтегли своя иск (както се твърди – в резултат на политически натиск), обвини Израел в нападения срещу мирното население и извършване на военни престъпления в нарушение на международното право. Нищо от това обаче не бе последвано по никакъв начин от някакви военни действия от страна на международната общност или от прилагане на доктрината R2P. Заключение След като обсъдихме тук концепцията за хуманитарна намеса и въвеждането през 2005 г. на доктрината „Отговорност за защита” (R2P), зададохме и въпрос относно юридическата основа на тази доктрина, стигайки до заключението, че използваният в самата доктрина език е доста неясен и несигурен по отношение на това кой има право да защити дадена нация и кога. След това критикувахме липсата на политическа воля и проблема с безизходицата в Съвета за сигурност, като приведохме и доводи за това, че R2P не успя да помогне за излизането – при 35 Alex J. Bellamy, The Responsibility to Protect and the Problem of Regime Change. EInternational Relations. 27 септември 2011. На интернет адрес: http://www.e-ir.info/2011/09/27/the-responsibility-to-protect-and-theproblem-ofregime-change/ 36 "Съветът за сигурност на ООН не успява да приеме проекто-декларация, осъждаща репресиите на Сирия срещу антиправителствените протести поради вето от страна на Руската федерация и Китай”. Отразяване на среща на ООН и съобщения за пресата. 4 октомври 2011. На интернет адрес: http://www.un.org/press/en/2011/sc10403.doc.htm 37 "Съветът за сигурност на ООН не успява да отстои отговорността си да защити Сирия". ICRtoP. 7 октомври 2011. На интернет адрес: http://icrtopblog.org/2011/10/07/un-security-council-fails-to-uphold-itsresponsibility-to-protect-in-syria/ 38 “Черен петък” в Газа': „Последни разследвания на военните престъпления на Израел в Рафах”. Амнести Интернешънъл 29 юли 2015, на интернет адрес: retrieved at: https://www.amnesty.org/en/latest/ news/2015/07/gaza-cutting-edge-investigation-rafah/ “Израел: По-задълбочен поглед към нападенията на училищата в Газа”. Хюман Райтс Уотч. 11 септември 2014, На интернет адресret at: https://www.hrw. org/news/2014/09/11/israel-depth-look-gaza-school-attacks DIPLOMACY 18/2016 115

ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАЩИТА: ПРОДЪЛЖАВАЩАТА ПОСТ-КОЛОНИАЛНА... необходимост – на Съвета за сигурност от тази безизходица, поради което не успя да гарантира международни действия от страна на държавите във време на нужда. Обсъдихме също известната липса на морал в доктрината R2P, а накрая приведохме и примери с казусите „Либия”, „Сирия” и „Израел”. Огромната пропаст между легитимността и законосъобразността на подобни действия все още не е преодоляна. Доктрината R2P може да помогне на международната общност да засили сигурността и стабилността в света, но тази доктрина може да бъде използвана също и от доминиращите държави, които да оправдават с нея своите собствени политически действия. Би било добре международната общност да продължи да си сътрудничи, търсейки начини да гарантира абсолютно спазване на човешките права в целия свят. Вече има въведени механизми за реакция от страна на всяка държава при всяко нарушаване на човешките права на нейното население. Международната общност трябва да продължи да разчита на Хартата на Обединените нации за колективна самоотбрана и/или разполагането на войски от страна на ООН, които да стабилизират отделните региони, вместо да се правят опити да се легитимират едностранни действия, свързани с прилагането на доктрината R2P. Библиография 1. Alex J. Bellamy, The Responsibility to Protect and the Problem of Regime Change. International Relations. 27 септември 2011. На интернет адрес: http://www.e-ir.info/2011/09/27/the-responsibility-to-protect-and-theproblem-ofregime-change/ 2. Arbour, Louise. „The responsibility to protect as a duty of care in international law and practice.” Review of International Studies 34.03 (2008): 447-448. 3. Cassese, Antonio. „Ex iniuria ius oritur: are we moving towards international legitimation of forcible humanitarian countermeasures in the world community?." European Journal of International Law 10.1 (1999): 23-30. 4. Evans, Gareth. „The responsibility to protect: ending mass atrocity crimes once and for all.” Irish Studies in International Affairs 20.1 (2009): 7-13. 5. Evans, Gareth. „From humanitarian intervention to the responsibility to protect.” Wis. Int'l LJ 24 (2006): 703. 6. “Gaza 'Black Friday': Cutting edge investigation points to Israeli war crimes in Rafah”. Amnesty International. 29 юли 2015, на интернет адрес: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/07/gaza-cutting-edge-investigation-rafah/ 7. “Israel: In-Depth Look at Gaza School Attacks”. Human Rights Watch. 11 септември 2014, на интернет адрес: https://www.hrw.org/news/2014/09/11/israel-depth-look-gaza-school-attacks 8. "Mission Statement". United Nations: Office of the special adviser on the prevention of genocide. На интернет адрес: http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/ 9. Nasser-Eddine, Minerva. „How R2P failed Syria.” Flinders Journal of History and Politics 28 (2012): 16. 10. Orford, Anne. „Muscular humanitarianism: reading the narratives of the new interventionism.” European Journal of International Law 10.4 (1999): 679-711. 11. Доклад на Международната комисия по интервенции и държавен суверенитет. „The Responsibility to Protect.” (2001): 155-75. 12. Резолюция на Съвета за сигурност 1973. 17 март 2011. На интернет адрес: http://www.nato.int/nato_ static/assets/pdf/pdf_2011_03/20110927_110311-UNSCR-1973.pdf 13. „Security Council Fails to Adopt Draft Resolution Condemning Syria’s Crackdown on Anti-Government Protestors, Owing to Veto by Russian Federation, China”. United Nations Meeting Covering and Press Releases. 4 октомври 2011. На интернет адрес: http://www.un.org/press/en/2011/sc10403.doc.htm 14. Simma, Bruno. „NATO, the UN and the Use of Force: Legal Aspects.” European Journal of international law 10.1 (1999): 1-22. 15. Stahn, Carsten. „Responsibility to protect: Political rhetoric or emerging legal norm?.” American Journal of International Law (2007): 99-120. 16. Доклад на Генералния секретар на Обединените нации по случай новото хилядолетие, „We the People: The Role of the United Nations in the 21st Century”, at 48, U.N. Doc A/54/20 (2000). 17. Харта на обединените нации, 1 UNTS XVI. 116 ДИПЛОМАЦИЯ 18/2016

سبتمبر
RADNI DOKUMENT
Журнал KAZENERGY № 3 - 2006 Часть 1
верные друзья? - Carnegie Endowment for International Peace
Í à ó ÷ í î - à í à ë è ò è ÷ å ñ ê è é æ ó ð í à ë - Евразийский Банк ...
Изграждане на нисковъглеродна икономика
Евразийская экономическая интеграция - Евразийский Банк ...
ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
Swansea Bay City Region A City Deal 2016-2035
Кубань - Российская национальная библиотека
經濟與匯、利率預測 - 國家政策研究基金會
2415-8437
Innovation in the RF regions.2nd edition