Views
1 year ago

DIPLOMACY ДИПЛОМАЦИЯ

2kGfdFv

СТРАТЕГИИ ЗА

СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН БРАНД НА ... Концептуално препокриване между публичната дипломация и брандинга на една страна Публичната дипломация и националният брандинг изглеждат близки по същност сфери от публичните комуникации, но не напълно препокриващи се. Nation branding Public Diplomacy Nation branding Public Diplomacy Public Diplomacy Nation branding Nation branding Public Diplomacy Public Diplomacy & Nation branding (1) (2) (3) (4) (5) Фигура 1: Национален брандинг и публична дипломация (Szondi, 2008) Степента на препокриване между двете понятия определя и модела на взаимовръзката им – от напълно семантично различаващи се понятия (1), през връзка, в която националният брандинг включва публичната дипломация като една от стратегиите си в себе си (2), или обратното (3) – към състояние, в което публичната дипломация и националният брандинг са различни, но донякъде препокриващи се понятия (4), или са синоними (5). Според Гиорги Зонди публичната дипломация и националният брандинг могат да бъдат разглеждани като два съвсем отделни комуникационни инструмента, чието разделение идва от третирането на връзката ”ние” - ”те”: докато публичната дипломация се опитва да приближи нациите чрез сходните им черти, то националният брандинг търси разликите между тях, за да индивидуализира техните изключителни предложения за продажба. (1) Вторият подход (2) представя националния брандинг като по-мащабна дисциплина, обхващаща в себе си и публичната дипломация. Маркетизирането на правителствените комуникации, насочени към чуждестранните аудитории, може да пробрази една страна твърде натрапчиво в рекламен продукт и съществува реална опасност да придобие неприятна конотация с неуспешна реклама – красива, но напълно недостоверна. Третото предложение преобръща този модел, давайки повече сила на публичната дипломация спрямо брандинга. Такъв подход може да доведе до прекомерното институционализиране на националния бранд и затварянето му зад вратите на публичната администрация. За съжаление, един от възможните резултати от бюрократизацията на комуникациите е забавянето или прекъсването на креативния процес. Мелинсен (Melissen, 2005) твърди, че публичната дипломация и националният брандинг са ”сестри по кръв” (4), и тъй като и двете дисциплини имат за цел да построят и комуникират национална идентичност, да създадат положителен национален имидж и да управляват репутацията на една страна, за да придобият т.нар. мека сила и стратегически предимства, то те функционират най-добре ръка за ръка. Удобството на този модел е, че той събира на едно място институциите и DIPLOMACY 18/2016 11

СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН БРАНД НА ... специалистите по брандинг, за да се обединят заинтересованите страни от всички нива в многостранен диалог, без значение дали е правителствено иницииран или е чисто маркетингова стратегия. И не на последно място, според модел 5 публичната дипломация и националният брандинг могат да бъдат видени като взаимозаменими дейности поради техния еднакъв фокус върху комуникациите (в смисъла на рекламното присъствие на една страна). И докато понятията публична дипломация и национален брандинг покриват множество комуникационни тактики и инициативи за създаване на мрежовост между участниците в процесите, това, което остава настрана е социо-психологическото измерение на създаването и поддържането на имидж на една държава. Именно в тази връзка може да бъде направена препратка към известния социолог Ървин Гофман (Goffman, 1959), според чиято драматургична теория идентичността на един участник в комуникационния процес, или ”актьор”, не е неизменна и константна величина и се формира и мени в процеса на взаимодействие с другите актьори и публиката, както и в акта на ежедневните проявления на Аз-а (Гофман използва тази метафора за ситуационното общуване лице в лице, но тя може да бъде аргументирано пренесена и към организационните или дори държавните комуникации). С други думи, един човек/организация/държава общува в постоянни опити да ръководи и контролира впечатлението, което другите могат да придобият от него, за да се сдобие с желания образ в техните очи. От друга страна, публиката неизменно си създава впечатление и отношение спрямо получената информация, като често пъти актьорът несъзнателно издава повече информация за себе си, отколкото може да контролира. Ежедневното представяне на Аз-а съдържа в себе си няколко основни принципа на театралното представление: лицевата страна на представянето отговаря на ситуацията и условията, в които тя се развива, тоест, представлява контекстуализация на действието за публиката. Ако това действие, както в обсъждания от тази статия случай, е част от кампания за публична дипломация, например, то лицевата страна би представлявала самата платформа на действието. Задкулисието е мястото, на което посланието бива съставено и отработено, където ролите се репетират и ”илюзиите и впечатленията умишлено се конструират” (Гофман, 1959). Драматичната реализация е аспект от цялото представление, или представянето на аз-а, който съпровожда ролята на актьора непрестанно – това са нарочно подчертани елементи, отговарящи на общоприети стереотипи за дадената роля. В случая на представянето на една страна, това са характеристиките й, ползващи се от международно одобрение и признание (например, гостоприемството на народите на Балканите, бъбривостта на италианците, прецизността на немците.) Гофмановото понятие ”идеализация” описва желанието на една страна да бъде представена под по-добър ъгъл (дори да не е реалистичен), за да отговори на очакванията и нормите на международната общност. Друга важна част от представянето на Аз-а е поддръжката на експресивния контрол – начинът, по който актьорът внимателно се опитва да контролира посланията и знаците, които изпраща съзнателно или несъзнателно към публиката, както и тяхното декодиране и интерпретация. Докато актьорът е на сцена, той трябва да остане в роля, също както държава, заявяваща се като защитник на човешките права, трябва да поддържа тази линия на политика неотклонно и да припомня непрес- 12 ДИПЛОМАЦИЯ 18/2016

 • Page 1 and 2: 18/2016 Октомври-Декем
 • Page 3 and 4: Дипломатическият и
 • Page 5 and 6: CONTENTS Contents INTERVIEW The Eur
 • Page 7 and 8: ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ
 • Page 9 and 10: СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДА
 • Page 11: СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДА
 • Page 15 and 16: СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДА
 • Page 17 and 18: СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДА
 • Page 19 and 20: СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДА
 • Page 21 and 22: СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДА
 • Page 23 and 24: СЛОВАШКОТО ПРЕДСЕД
 • Page 25 and 26: СЛОВАШКОТО ПРЕДСЕД
 • Page 27 and 28: СЛОВАШКОТО ПРЕДСЕД
 • Page 29 and 30: СЛОВАШКОТО ПРЕДСЕД
 • Page 31 and 32: РОЛЯТА НА МЕЖДУНАР
 • Page 33 and 34: РОЛЯТА НА МЕЖДУНАР
 • Page 35 and 36: РОЛЯТА НА МЕЖДУНАР
 • Page 37 and 38: СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ БА
 • Page 39 and 40: СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ БА
 • Page 41 and 42: СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ БА
 • Page 43 and 44: СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ БА
 • Page 45 and 46: ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР
 • Page 47 and 48: ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР
 • Page 49 and 50: ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР
 • Page 51 and 52: ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР
 • Page 53 and 54: ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР
 • Page 55 and 56: ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР
 • Page 57 and 58: ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР
 • Page 59 and 60: ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР
 • Page 61 and 62: ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР
 • Page 63 and 64:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 65 and 66:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 67 and 68:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 69 and 70:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 71 and 72:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 73 and 74:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 75 and 76:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 77 and 78:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 79 and 80:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 81 and 82:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 83 and 84:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 85 and 86:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 87 and 88:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 89 and 90:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 91 and 92:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 93 and 94:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 95 and 96:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 97 and 98:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 99 and 100:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 101 and 102:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 103 and 104:

  РЕГИОНАЛИЗМИТЕ В Е

 • Page 105 and 106:

  РЕГИОНАЛИЗМИТЕ В Е

 • Page 107 and 108:

  РЕГИОНАЛИЗМИТЕ В Е

 • Page 109 and 110:

  ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАЩ

 • Page 111 and 112:

  ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАЩ

 • Page 113 and 114:

  ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАЩ

 • Page 115 and 116:

  ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАЩ

 • Page 117 and 118:

  ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАЩ

 • Page 120 and 121:

  18/2016 October/December DOCENDO DI

 • Page 122 and 123:

  THE EUROPEAN UNION IS A WEALTH THAT

 • Page 124 and 125:

  NATION BRANDING EFFORTS OF POST-SOC

 • Page 126 and 127:

  NATION BRANDING EFFORTS OF POST-SOC

 • Page 128 and 129:

  NATION BRANDING EFFORTS OF POST-SOC

 • Page 130 and 131:

  NATION BRANDING EFFORTS OF POST-SOC

 • Page 132 and 133:

  NATION BRANDING EFFORTS OF POST-SOC

 • Page 134 and 135:

  NATION BRANDING EFFORTS OF POST-SOC

 • Page 136 and 137:

  THE SLOVAK PRESIDENCY OF THE COUNCI

 • Page 138 and 139:

  THE SLOVAK PRESIDENCY OF THE COUNCI

 • Page 140 and 141:

  THE SLOVAK PRESIDENCY OF THE COUNCI

 • Page 142 and 143:

  THE SLOVAK PRESIDENCY OF THE COUNCI

 • Page 144 and 145:

  STRATEGIC EQUILIBRIUM IN THE BLACK

 • Page 146 and 147:

  STRATEGIC EQUILIBRIUM IN THE BLACK

 • Page 148 and 149:

  STRATEGIC EQUILIBRIUM IN THE BLACK

 • Page 150 and 151:

  STRATEGIC EQUILIBRIUM IN THE BLACK

 • Page 152 and 153:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER A sh

 • Page 154 and 155:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER prom

 • Page 156 and 157:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER depl

 • Page 158 and 159:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER migh

 • Page 160 and 161:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER to h

 • Page 162 and 163:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER nucl

 • Page 164 and 165:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER Both

 • Page 166 and 167:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER stra

 • Page 168 and 169:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER in m

 • Page 170 and 171:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER thin

 • Page 172 and 173:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER give

 • Page 174 and 175:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER nucl

 • Page 176 and 177:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER What

 • Page 178 and 179:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER of t

 • Page 180 and 181:

  THE UNITED STATES AS A RISING POWER

 • Page 182 and 183:

  THE UNITED STATES AS A RISING POWER

 • Page 184 and 185:

  THE UNITED STATES AS A RISING POWER

 • Page 186 and 187:

  THE UNITED STATES AS A RISING POWER

 • Page 188 and 189:

  THE UNITED STATES AS A RISING POWER

 • Page 190 and 191:

  THE UNITED STATES AS A RISING POWER

 • Page 192 and 193:

  THE UNITED STATES AS A RISING POWER

 • Page 194 and 195:

  THE ROLE OF INTERNATIONAL ACTORS IN

 • Page 196 and 197:

  THE ROLE OF INTERNATIONAL ACTORS IN

 • Page 198 and 199:

  COMPETING REGIONALISM IN EUROPE AND

 • Page 200 and 201:

  COMPETING REGIONALISM IN EUROPE AND

 • Page 202 and 203:

  COMPETING REGIONALISM IN EUROPE AND

 • Page 204 and 205:

  RESPONSIBILITY TO PROTECT: THE CONT

 • Page 206 and 207:

  RESPONSIBILITY TO PROTECT: THE CONT

 • Page 208 and 209:

  RESPONSIBILITY TO PROTECT: THE CONT

 • Page 210 and 211:

  RESPONSIBILITY TO PROTECT: THE CONT

 • Page 212:

  ИНТЕРВЮ ЕВРОПЕЙСКИ

سبتمبر
RADNI DOKUMENT
Журнал KAZENERGY № 3 - 2006 Часть 1
верные друзья? - Carnegie Endowment for International Peace
ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
Í à ó ÷ í î - à í à ë è ò è ÷ å ñ ê è é æ ó ð í à ë - Евразийский Банк ...
Изграждане на нисковъглеродна икономика
Евразийская экономическая интеграция - Евразийский Банк ...
Swansea Bay City Region A City Deal 2016-2035
Кубань - Российская национальная библиотека
經濟與匯、利率預測 - 國家政策研究基金會
2415-8437
Innovation in the RF regions.2nd edition