Views
1 year ago

DIPLOMACY ДИПЛОМАЦИЯ

2kGfdFv

СТРАТЕГИИ ЗА

СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН БРАНД НА ... Новата брандова идентичност на Словения комуникира ценностите на нациите и комбинира елементи от нейната виртуална и актуална социална идентичност. Зеленото, използвано в дизайна на логото, се превръща в така нареченото словенско зелено – национален цвят, обозначаващ спокойствието и красотата на словенската природа, както и органичната връзка между словенските народ и родна земя с техните мотивация, енергия и семплост на живота. От друга страна, слоганът позиционира бранда от емоционалната страна на брандовите възприятия, - тактика, която допълва пазарната стойност на марката. През 2016 г. тази многопластова стратегия започва да дава плодове и изследвания показват, че благодарение на няколкото години създаване и комуникиране на бранда “Словения” в и извън държавата, той вече е спечелил задоволително ниво на разпознаваемост и служи за обединител на важни сектори като туризъм, производство, услуги, спорт и администрация. Полша – справянето със стигмата Първите официални усилия за брандиране на Полша започват по време на присъединителния процес на страната към ЕС. Полша е една от нациите, подложени на изразителна стигматизация от по-доминантни държави, въз основа на приписани й национални характеристики като евтината работна ръка и трудната социо-културна адаптация в чужбина. Тази развалена идентичност (в смисъла, заложен от Гофман), предразсъдъците и стереотипите провокираха в продължение на години (а у някои нации още провокират) страх, че с влизането си в Съюза емиграцията от Полша – една “старомодна” и “алчна” държава от ЦЕИ, ще нахлуе в по-богатите й съседи и ще завземе работните им места (Bobinski, 2004). Като отклик на обществените настроения, през 2005 г. френски сатиричен вестник публикува карикатура, изобразяваща полски водопроводчик, саркастично символизиращ именно тази евтина и нежелана работна ръка. Това довежда до спонтанен отговор от Полската туристическа организация в Париж, добре съобразен с особеностите на френския и европейския контекст. Този отговор представлява първото публично представяне на новата идентичност на Полша в светлините на международните медии. Кампанията е съставена от поредица от плакати, изобразяващи привлекателни поляци, облечени според прилаганите им стереотипи (водопроводчик, медицинска сестра), и слогани Je reste au Pologne, venez nombreux! и Poland: I‘m awaiting for you (в превод: “Оставам в Полша, вие елате повече” и “Полша: чакам ви!”). Този бърз и хитроумен отговор, подсказващ, че полската работеща класа е добронамерена и няма желание да залее Западна Европа, успява да отвори пространство за диалог с европейските правителства и международните медии, както и спомага за утвърждаването на полския бранд в чужбина. Страната е представена чрез креативността и индивидуализма си, които в по-късни кампании са използвани като характерни черти от полската народопсихология. Успехът на кампанията идва от използването на чувството за хумор – едно от най-добрите оръжия срещу социалната стигматизация. DIPLOMACY 18/2016 15

СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН БРАНД НА ... Последвалата кампания за създаване на национален бранд (концептуализирана от брандинг гуруто Уоли Олинс) носи името Creative tension (“Креативно напрежение”) и залага още по-силно в имиджа на полската нация идеята на тяхната креативност, отвореност и гъвкавост. Сурович (Pawel Surowiec, 2012) определя три главни оси, по които може да бъде определена полската идентичност: (1) Индивидуализъм – обозначаване на тази черта от “полскостта” (превод от Polishness – това, което прави някого поляк) като привлекателна за инвеститори и туристи; (2) В процес на работа – дефиниране на Полша като икономически разрастваща се държава, процес, отнасящ се и към връзките с инвеститорите. От друга страна този израз обозначава жизнеността на полския народ и стремежа към модерното и новото; стремеж, който не може да остане незабелязан от чужденците и туристите. (3) Креативно напрежение – израз, обозначаващ предполагаемата полярност на полските национални черти: “Полша е част от Запада, а също така добре разбира Изтока, поляците са страстни и идеалистични, но също така практични и находчиви, полският характер е амбициозен, но не и хвърковат.” Полската кампания за национален брандинг успява да обедини участници от различни сфери, които повсеместно полагат усилия да вплетат съставения образ на полската идентичност и ценности в правителствения, частния и неправителствения сектор. Заедно с това Полша продължава политиките си за публична дипломация чрез различни инициативи: “Полската година” е културна инициатива във Великобритания, целяща да представи полските култура и изкуство в 26 британски града. Също така полското правителство официално започва международна медийна инициатива, излъчваща радио Racja и телевизия Belsat TV в части на Беларус, като опит за предоставяне на нецензурирана информация и промотиране на дипломатически отношения. През декември 2010 г., телевизия Belsat TV достига до близо четвърт от беларуското население през сателит (Ociepka, 2014). Държавата засилва допълнително ангажираността си в помощта за развитие и демократизация на Северна Африка и Афганистан; Полша става и част от международни и транснационални мрежи, които предоставят експертиза на Европейската политика на съседство и Източното партньорство. 16 ДИПЛОМАЦИЯ 18/2016

RDA