Views
1 year ago

DIPLOMACY ДИПЛОМАЦИЯ

2kGfdFv

СЛОВАШКОТО

СЛОВАШКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС... требностите на гражданите да живеят, учат, работят и да се развиват свободно в целия ни континент.” 8 От своя страна Роберт Фицо обяви, че страните от Вишеградската четворка ще бъдат безкомпромисни и че ако не получат гаранции, че техните граждани ще запазят правото си да работят в Обединеното кралство, че ще имат равни права с останалите и няма да се окажат “втора ръка”, ще наложат вето на всяко едно споразумение, което се сключи между Европейския съюз и Великобритания. Словашкият министър-председател застъпи позицията, че страната му е категорично против Великобритания да продължи да се възползва само от предимствата и облагите, които дава Съюзът. Интересна подробност представлява последвалият коментар на посланикът на Чехия в Обединеното кралство, според който изказването на Фицо не представлява “официално изявление” и обща позиция на Словакия, Унгария, Полша и Чешката република преди началото на преговорите за излизане на Великобритания от ЕС. Той допълни, че уважава мнението на Фицо, но подчерта, че Полша, която е председател на Вишеградската група, има единствено право да говори от нейно име. Нещо повече, ако се обърне внимание на посланията, излъчени след срещата точно на Вишеградската четворка, само две седмици преди Срещата на върха в Братислава, ще видим, че лидерите на четирите държави работят по общ и различен подход за бъдещото развитие на ЕС. Интересна е позицията на министъра на външните работи на Полша, Витолд Вашчиховски. Според него “преговорите на тема Брекзит трябва да се водят в три плоскости. Първо, излизането на Великобритания от Европейския съюз. След това трябва да обсъдим новото положение на тази страна по отношение на Общността. Но всички ние се съгласяваме, че трябва да има и трета дискусия за това как да се поправи ситуацията, която доведе до това втората европейска икономика да излиза от европейския блок.” 9 Миграционната криза – Словашкото председателство между националния и общоевропейския интерес Задълбочаващата се миграционна криза е другият много сериозен проблем, пред който е изправено ротационното председателство. Още в самото начало Роберт Фицо изрази мнението, че “огромно мнозинство от гражданите на ЕС са напълно несъгласни с настоящата политика за миграция”. Съвсем очаквано, Жан Клод Юнкер зае балансирана позиция, заявявайки, че не очаква “война” по въпроса за бежанците със Словакия. Той призна, че има противоречия между словашкото правителство и ЕК по някои въпроси, но не по всички. Не са налице разногласия по въпроси като защитата на външните граници и брегове, нито пък има разминавания по въпроса за т.нар. “сини карти”. 10 Във връзка с оспорването на мигрантските квоти пред Съда на ЕС председателят на ЕК коментира, че там се оспорва решение на Европейския съвет, а не на ЕК. Това, разбира се, не е особено солиден аргумент, още повече като се има предвид фактът, че подобна криза не може да бъде решена нито от некоординирани едностранни мерки, нито без междуинституционално взаимодействие и консенсус на ниво ЕС. 8 Декларация и пътна карта от Братислава – 16 септември 2016 г. 9 Изказване на Вашчиховски след Срещата на Вишеградската група – 30 август 2016 г. 10 Целта на въвеждането на Синя карта е подобряване способността на ЕС за привличане на висококвалифицирани работници от трети страни, с оглед повишаване на конкурентоспособността на ЕС. DIPLOMACY 18/2016 25

СЛОВАШКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС... Твърдата позиция на словашкия министър-председател по отношение на мигрантите се оформи като крайъгълен камък в неговата предизборна платформа и му спечели немалко привърженици, както на национално, така и на европейско ниво. Тук само ще отбележим застъпваната от него идея да се издигнат мобилни бариери по границите с Австрия и Унгария или позицията, че ислямът няма място в Словакия. Как такива послания се вписват, например, в декларираното в чл.10 от Договора от Лисабон, а именно – “При определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът се стреми да се бори срещу всяка форма на дискриминация, основана на пол, раса или етническа принадлежност, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация”, в случая сякаш не намира приемлив отговор. Подобни крайни послания може и да са подходящ способ за печелене на електорат на национално ниво, но са в остро противоречие с функциите на ротационното председателство като цяло. Негова основна задача е както да насочва работата на Съвета по законодателството на ЕС, така и да работи за приемственост в изпълнението на програмата и не на последно място – да се стреми да бъде неутрален посредник, който да насърчава градивното сътрудничество между държавите членки, в съответствие с правото на ЕС и Хартата на основните права. Нещо повече, в рамките на срещата на Вишеградската четворка от края на август 2016 г. Чехия приветства две предложения за реформиране на ЕС. Първото се изразява в одобрение на идеята за създаване на обща европейска армия, защото “Европа се нуждае от по-добро сътрудничество, от укрепване на политиката в областта на отбраната и сигурността.” Второто – малко преди Срещата на върха в Братислава словашкият премиер, използвайки социалната мрежа Фейсбук, призова ЕС да прекрати санкциите срещу Русия, застъпвайки аргумента, че те не са оказали влияние върху решаването на нито един важен за европейското обединение въпрос. Въпреки склонността към популистка реторика именно в Декларацията от Братислава се казва, че “Трябва да насочим вниманието си към очакванията на гражданите, смело и непоколебимо да се противопоставяме на опростенческите решения на екстремистките или популистки политически сили.” 11 Разбира се, когато Словакия пое ротационното председателство, Фицо нямаше как да не опита да покаже по-балансиран подход. Още през юли 2016 г. той подчерта, че миграционната криза ще бъде доминираща тема в работата на председателството и тройката и че Словакия има “свои ясни идеи” по въпроса за разрешаването й, но ще бъде “честен посредник” в дискусиите за търсене на общоевропейски подход и ще се стреми да сближи различията между държавите членки. Министър-председателят допълни, че въпреки това Словакия няма да оттегли жалбата си до Съда на ЕС срещу задължителните мигрантски квоти, акцентирайки върху факта, че съществува несъгласие сред мнозинството от гражданите на Европейския съюз във връзка с настоящата европейска миграционна политика и това налага тя да се промени фундаментално. Предвидената квота за Словакия е 2300 бежанци, но официалната позиция на правителството е, че страната е готова да приеме на доброволни начала само около 25 семейства или общо 149 бежанци, при това християни, от Ирак. Фицо изтъкна като аргумент и решение на Европейския съвет, в което не се предвиждат задължителни квоти. В същото време той даде висока оценка на редица инициативи на Европейската комисия по линия на овладяване на бежанската криза. За това свидетелстват и трите основни цели, заложени в Пътната карта 26 11 Декларация от Братислава – 16 септември 2016 г. ДИПЛОМАЦИЯ 18/2016

Журнал KAZENERGY № 3 - 2006 Часть 1
ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
Swansea Bay City Region A City Deal 2016-2035
AID BUDGET SUMMARY 2016–17
«Нова Стратегічна Концепція для ... - NATO Watch
RDA
август 2009 - Евразийский Банк Развития
Завантажити документ [pdf, 1.87 Mb] - Українська енергетика UA ...
Korea-China FTA: Antidumping - 대외경제정책연구원
ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕСТАБИЛНОСТТА В АФРИКА
октябрь 2008 - Евразийский Банк Развития
OECD-action-plan-on-the-sustainable-development-goals-2016
ЛАнДшАфтное рАзнообрАзие и СиСтемА оСобо охрАняемых ...