Views
1 year ago

DIPLOMACY ДИПЛОМАЦИЯ

2kGfdFv

СЛОВАШКОТО

СЛОВАШКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС... от Братислава: • Недопускане на връщане към неконтролираните потоци от миналата година и още по-голямо намаляване на броя на незаконните мигранти; • Гарантиране на пълен контрол на външните граници и връщане към Шенген; • Разширяване на консенсуса в ЕС по отношение на дългосрочната миграционна политика и прилагане на принципите на отговорност и солидарност. 12 Позицията на Словакия е, че темата за миграцията е твърде комплексна и трябва да се търси комплексно политическо решение, а не чисто административно или бюрократично. И най-вече – това решение трябва да се намери във възможно найкратки срокове, защото всяко допълнително протакане нанася нови тежки последици както за ЕС, така и за хората, търсещи убежище на Стария континент. На заседанието на Европейския съвет на 20-21 октомври 2016 г. се затвърди линията на договореното на неформалната среща на върха в Братислава, като темата за овладяване на миграционния поток продължава да е водеща. В Заключенията се подчертава, че “е необходимо да се обърне внимание на първопричините за миграцията в региона, включително чрез подкрепа за разселените лица в региона, като по този начин се спомогне за предотвратяване на незаконната миграция”. 13 В бележките си след края на срещата Доналд Туск отбелязва: “Ръководителите обсъдиха още въпроса за солидарността между държавите членки по време на тази криза. През декември ще обсъдим конкретни предложения, но днес беше важно да се споразумеем, че няма да има солидарност “а ла карт”. Вместо това ще работим за ефективна солидарност.” 14 Дали и какъв ще бъде ефектът от приетата Пътна карта предстои да се види в рамките на следващите ротационни председателства, включително и българското през първата половина на 2018 г. Българските приоритети в рамките на Словашкото председателство В края на юли 2016 г. българското правителство одобри доклада за участие на България в процеса на взимане на решения в Европейския съюз по време на Председателството на Кралство Нидерландия на Съвета на ЕС (януари – юни 2016 г.) и за основните приоритети, които ще бъдат разгледани по време на текущото Словашко председателство, което започна в началото на юли и ще продължи до края на годината. Документът включва и Шестмесечната програма на Съвета по европейските въпроси (СЕВ) с приоритетните за България теми и досиета по време на Словашкото председателство на Съвета на ЕС. Тя има за цел да насочи усилията на българската държава към отстояване на националните интереси и позициите по важните за България въпроси, включени в дневния ред на Съвета на ЕС по време на Словашкото председателство. От документа става ясно, че България е насочила усилията си към няколко ключови за страната въпроси – насърчаване на икономическия растеж и заетостта, по-добро управление на миграционните процеси, развитие на енергиен съюз, единен 12 Пътна карта от Братислава – 16 септември 2016 г. 13 Заключения на Европейския съвет – 20-21 октомври 2016 г. 14 Бележки на председателя Доналд Туск след първия ден от заседанието на Европейския съвет – 20 октомври 2016 г. DIPLOMACY 18/2016 27

СЛОВАШКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС... цифров пазар, разширяване на ЕС към Западните Балкани. 15 Макар да подкрепя изцяло приоритетите на Словашкото председателство, България е резервирана по отношение на посланията на Вишеградската четворка, където Словакия също е основно действащо лице. България не приема идеята за изграждане на граница между Република Македония и Гърция, която да спира бежанците. Българската позиция е, че Европейският съюз следва да действа като едно цяло и трябва да има общо европейско решение за справяне с мигрантския поток. Това е една балансирана позиция, която страната ни трябва да поддържа и когато поемем ротационното председателство на Съвета на ЕС. Заключение Словашкото председателство на Съвета на ЕС получи тежката задача да работи за общоевропейски консенсус в период на сериозна криза на доверието към Европейския съюз и бежанска криза, която заплашва неговата цялост. Основното послание, което излъчиха държавите членки е, че “ЕС не е съвършен, но е най-добрият инструмент, с който разполагаме, за да посрещнем новите предизвикателства, пред които сме изправени (..) Решени сме да превърнем в успех ЕС в състав от 27, като надграждаме върху общата ни история.” 16 Именно това послание следва да се помни и да не бъде измествано на заден план от други вътрешнопартийни, национални или регионални интереси. Европейският съюз се намира в решаващ период от своето развитие, в който тестването на “предимствата” на дезинтергацията поставя на карта бъдещото му съществуване. Библиография 1. Договор за Европейския съюз и Договор за функционирането на Европейския съюз - Договорът от Лисабон – консолидирани текстове и коментари (съст. и ред. Захариева, Ю. Семов, А. Христев, Х. ), Библиотека “Студии по Европейско право” Университетско издателство “Св. Климент Охридски.” 2. Европейски парламент (2016). Изказване на Роберт Фицо на пленарно заседание на ЕП – 3 август 2016 г., Страсбург 3. Европейски парламент (2016). Дебат с премиера Фицо относно Словашкото председателство на Съвета на ЕС – 5 юли 2016 г. 4. Европейски съвет (2016). Писмо на председателя Доналд Туск преди срещата на Върха в Братислава – 13 септември 2016 г. 5. Европейски съвет (2016). Декларация и Пътна карта от Братислава – 16 септември, 2016 г. 6. Европейски съвет (2016). Бележки на председателя Доналд Туск след първия ден от заседанието на Европейския съвет – 20 октомври 2016 г. 7. Европейски съвет (2016). Заключения на Европейския съвет – 20-21 октомври 2016 г. 8. Народно събрание на РБ (2016). Доклад на КЕВКЕФ относно Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз – 9 март 2016 г. 9. Продължаване на работата по стратегическата програма – 18-месечна програма на Съвета (1 януари 2016 -30 декември 2017 г.). 10. Council of the European Union (2016). Programme of the Slovak Presidency of the Council of the European Union – 1 July-31 December 2016. 15 Доклад на КЕВКЕФ относно Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз – 9 март 2016 г. 16 Декларация от Братислава – 16 септември 2016 г. Гергана Радойкова е доктор по европеистика в Софийски университет “Св. Климент Охридски” и хоноруван преподавател в катедра “Политология” в същия университет. Изследователските й интереси се фокусират върху дефицита на лидерство и отчетност на европейско и национално ниво, участието на България във формирането на дневния ред на Европейския съюз, както и върху различните механизми за гражданско участие в политическия процес. 28 ДИПЛОМАЦИЯ 18/2016

Swansea Bay City Region A City Deal 2016-2035
Журнал KAZENERGY № 3 - 2006 Часть 1
ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
август 2009 - Евразийский Банк Развития
«Нова Стратегічна Концепція для ... - NATO Watch
OECD-action-plan-on-the-sustainable-development-goals-2016
ЛАнДшАфтное рАзнообрАзие и СиСтемА оСобо охрАняемых ...
VOICE
AID BUDGET SUMMARY 2016–17
A WEALTH OF NATIONS
Керівництво з методології інновацій - I3E
Ελληνικός Τουρισμός
RDA
العربية
сводный отчет: переход к применению новых вакцин в странах с ...
대북정책의 대국민 확산방안 - 통일연구원