Views
1 year ago

DIPLOMACY ДИПЛОМАЦИЯ

2kGfdFv

РОЛЯТА НА

РОЛЯТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ АКТЬОРИ НА БАЛКАНИТЕ много по-удобно да се „забулят” с исляма, за да могат да привличат по-голямо внимание към това, което правят. Освен това, благодарение на постигнатото от международната коалиция срещу ДАЕШ начело със Съединените щати, може да се очаква, че някои чуждестранни бойци ще се завърнат по родните си места. Остава обаче отворен въпросът какво да правим с тези бойци – дали да ги приемем с отворени обятия, или да ги посрещнем като престъпници и изпратим там, където трябва. Или пък да ги поставим под контрол и наблюдение с надеждата, че ще могат да се интегрират обратно в обществото. Без съмнение някои от тях ще се завърнат травматизирани от това, което са видели, но пък могат и да осъзнаят това, което са направили. Несъмнено обаче ще има и такива, които ще се опитат да продължат борбата на европейска почва. Всичко това може да бъде решено само въз основа на сътрудничество не само с Европейския съюз, но така също със Съединените щати и НАТО. Чрез обмен на информация и добри практики могат да бъдат решавани не само проблемите, свързани с радикализацията и борбата с тероризма, но така също и други подобни проблеми от рода на организираната престъпност и трафика на хора. Значението на НАТО за Балканите е не по-малко важно от това на Европейския съюз, тъй като Организацията на северноатлантическия договор продължава да осигурява стабилност въз основа на членство или партньорство. За съжаление – както при ЕС, така и при НАТО, разширяването на тези две организации ще бъде почти със сигурност спряно след приемането на Черна гора през април 2017 г. Освен това след срещата на най-високо равнище на Алианса във Варшава вече стана ясно, че в момента НАТО се съсредоточава най-вече върху сигурността на своите сегашни държави членки, както и върху заплахите от Изток. И въпреки всичко Алиансът би могъл все още да играе важна роля в овладяването на миграционната криза – по начина, по който показа това само преди около месец. След срещата на своите министри на отбраната НАТО взе решение да започне в Средиземно море операция „Морски страж”, която в допълнение към другите задачи на Алианса да подпомага операцията на Европейския съюз „София” в борбата срещу трафика на хора. При борбата с предизвикателствата, включващи радикализацията, тероризма и мигрантската криза на Балканите, ролята на Съединените щати не трябва също да бъде пренебрегвана. Както вече бе отбелязано, Вашингтон оглавява коалиция срещу ИДИЛ. Така Съединените щати биха могли да изиграят основна роля за стабилизиране на „източниците” на миграция, което пък от своя страна би намалило прииждащите към Европа мигрантски потоци. Все още обаче има голяма несигурност по отношение на начина, по който Алиансът би подходил към ситуацията в Сирия, както и на това как евентуално би се развило едно сътрудничеството с Русия по този въпрос. Сигурното обаче е, че всичко това ще окаже своето въздействие върху Балканите. И още – въз основа на установени партньорства със Съединените щати балканските страни биха могли да се включат в обмена на добри практики в областта на радикализацията, борбата с тероризма и организираната престъпност. От 11 септември 2001 г., денят на атаките в Съединените щати, най-вероятно САЩ са натрупали най-голям опит в борбата с тероризма. Както Европейският съюз и НАТО, така и Съединените щати биха могли само да имат полза от един стабилен регион DIPLOMACY 18/2016 31

РОЛЯТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ АКТЬОРИ НА БАЛКАНИТЕ на Балканите. Един активен играч в този регион обаче, който няма полза от стабилни и ориентирани към Запада балкански държави, е Русия. Затова, когато трябва да се анализират ролята и влиянието на Москва в този регион, това би трябвало да се направи в контекста на желанието на Кремъл да възстанови позициите си на Глобална сила. Подобни аспирации от страна на Русия се наблюдават в Черноморския регион, в Близкия изток и на Балканите. И тъй като всички балкански държави вече са заявили намеренията си за членство в Европейския съюз или НАТО (или и в двете организации), подобно поведение на Москва би трябвало да се разглежда като деструктивно. За да засили влиянието си на Балканите, Москва използва хибридна война, различни видове медии, както и стратегическа комуникация, като акцентът пада върху общите славянски корени и общата религия. Доминиращата роля на Русия на енергийния пазар също е впрегната в употреба. Москва може да оспорва пряко влиянието на ЕС и НАТО в държавите, които не са членки на Европейския съюз. В държавите – членки на ЕС, обаче Кремъл използва същите методи и средства, създавайки напрежение, което би могло да доведе в тези страни до избора на анти-западни и про-руски правителства, които от своя страна биха могли да започнат да оспорват единството на Европейския съюз и НАТО. Освен това тези действия могат да доведат до премахване на финансовите санкции срещу Русия, които бяха наложени след анексирането на Крим. Сформирането на пара-военни образувания е съвсем ново и обезпокоително обстоятелство в рамките на руската „игра на мощ” на Балканите. Участващите в подобни образувания лица най-често притежават умения да използват огнестрелно оръжие, като най-вероятно са се само-организирали, за да защитават своята религия, традиции и славянска култура не само от мигрантите, но така също и от влиянието на „вече еродиралия” Запад. Това е едно съвсем ново предизвикателство, което е продукт на упоритата руска политика в този регион. И като такова, това предизвикателство трябва не само да бъде следено и контролирано, но така също и преодоляно. Такива организации вече съществуват в България, Сърбия и Черна гора. Русия се възползва от продължаващата криза на Балканите, в Европа и Европейския съюз; и всяко предизвикателство, пред което в момента са изправени Балканите, е добре дошла възможност за Кремъл. По въпроса за международните играчи на Балканите ролята на Турция не трябва също да бъде пренебрегвана. Докато от една страна тази държава е част от региона, то от друга въздействието и влиянието на Турция излизат извън границите на този регион. От чисто географска гледна точка Турция представлява част от мигрантския път за Европа, който пък й отрежда важна роля в контрола върху мигрантските потоци, заливащи европейския континент. Затова е изключително важно както балканските страни, така и ЕС да поддържат конструктивен диалог с Анкара. И въпреки всичко остават два основни въпроса, при които няма никаква сигурност нито как ще се развият в обозримо бъдеще, нито какво ще бъде тяхното въздействие. На първо място, тъй като Турция е член на НАТО и упорито се бори за присъединяване към ЕС вече почти цели две десетилетия, взаимоотношенията на тази страна с Москва могат да променят политическата среда на Балканите. Както вече подчертахме по-горе, за влиянието си на Балканите Русия използва широк набор от 32 ДИПЛОМАЦИЯ 18/2016

Журнал KAZENERGY № 3 - 2006 Часть 1
ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
Swansea Bay City Region A City Deal 2016-2035
AID BUDGET SUMMARY 2016–17
август 2009 - Евразийский Банк Развития
«Нова Стратегічна Концепція для ... - NATO Watch
RDA
Завантажити документ [pdf, 1.87 Mb] - Українська енергетика UA ...
Korea-China FTA: Antidumping - 대외경제정책연구원
OECD-action-plan-on-the-sustainable-development-goals-2016
ЛАнДшАфтное рАзнообрАзие и СиСтемА оСобо охрАняемых ...
ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕСТАБИЛНОСТТА В АФРИКА
октябрь 2008 - Евразийский Банк Развития