Views
1 year ago

DIPLOMACY ДИПЛОМАЦИЯ

2kGfdFv

РОЛЯТА НА

РОЛЯТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ АКТЬОРИ НА БАЛКАНИТЕ инструменти. При наличието на планове за „Турски поток”, както и при подновеното приятелство между Ердоган и Путин, изобщо не е сигурно какво може да означава всичко това за балканските държави. Второ, съществува сделка между Брюксел и Анкара за замяна на сирийски срещу не-сирийски бежанци. И докато трудностите при осъществяването на тази сделка се обсъждат широко в публичното пространство, то евентуалните бъдещи трудности на Турция остават сякаш някак настрани. За Анкара е изключително трудно да следи местонахождението и състоянието на тези около 3 милиона бежанци, намиращи се на нейна територия. Освен това Турция има реален проблем с интегрирането на тези хора, тъй като голяма част от тях отказват да учат турски език или да пращат децата си на училище. Трябва също да подчертаем, че даже и ако сделката между ЕС и Турция се окаже успешна, това няма да бъде също решение на проблема. Тъй като нито ще стабилизира източниците на миграция, нито ще гарантира успешната интеграция на мигрантите, нито пък ще предотврати радикализацията или тероризма. Тази сделка само ще забави нещата във времето, като така се окаже нищо повече от едно временно решение. Китай не е пряко свързан със заплахата от радикализация, тероризъм или миграционната криза, но въпреки това предлагаме кратък анализ на ролята на Пекин на Балканите. Макар на тази страна най-често да се гледа като на новопоявяващ се играч в региона, Китай поддържа тесни взаимоотношения с някои от балканските страни още от 1978 г. Освен това от началото на новия век бързо разрастващата се икономика на тази страна, заедно с нейните аспирации, засилиха значението й в региона. Ролята на Пекин е най-вече икономическа, тъй като стремежът на Китай е да инвестира в съвместни дружества и предприятия, които западните компании найчесто разглеждат като рискови. Подобни дружества включват предимно енергийни проекти, инфраструктура, машини и оборудване, железопътен и морски транспорт. Освен това за подобни проекти някои китайски банки предлагат заеми с почти символични лихви, което пък прави подобни проекти изключително привлекателни за съвместна работа. Балканите са важни за Китай по три основни причини. Първо, този регион предлага нови пазари с приличен потенциал. Второ, ако Пекин реализира амбициите си за възстановяване на едно силно присъствие на „Пътя на коприната” на Балканите, така ще може да си осигури и доминираща по целия този „път”. Трето, в международните отношения вакуум няма. И тъй като в обозримо бъдеще Европейският съюз няма намерения да се разширява на Балканите, е съвсем логично от тази възможност да се възползват други играчи. Ако Пекин успее да засили присъствието и ролята си в този регион, така ще може да си осигури и влияние върху Брюксел по време на евентуални бъдещи преговори. А това от своя страна ще засили позициите на Китай като глобална сила – нещо, за което Пекин се бори упорито и открито през последните няколко десетилетия. В заключение бихме искали да кажем, че Балканите са били винаги от стратегическо и геополитическо значение за международните играчи. За някои от тези играчи е важна стабилността в региона, докато други са привлечени най-много точно от тази нестабилност. Това естествено се отнася както до днешния контекст, така и до въжделенията на самите международни играчи. И въпреки това, отчитай- DIPLOMACY 18/2016 33

РОЛЯТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ АКТЬОРИ НА БАЛКАНИТЕ ки днешните предизвикателства – радикализацията, тероризмът и мигрантската криза – балканските страни не трябва да допуснат да бъдат капсулирани, за да се превърнат по такъв начин в буферна зона между Европейския съюз, Близкия изток и Русия. Те трябва заедно да заявят своите притеснения открито, като изложат мненията си, но продължат в същото време да подкрепят европейските политики. Балканските страни трябва да се обединят около идеята за присъединяване към ЕС и да преследват заедно осъществяването на тази идея. Това е особено важно в момент, в който националистическите и популистки идеи стават все по-чести, а и по-крещящи. Ние сме свидетели на това, което направи национализмът на Балканите през 90-те години на миналия век; и е трудно да си представим, че днес може да предложи нещо по-добро. 34 Мартин Соколов е изследовател към Софийския форум за сигурност. Той има бакалавърска степен по политика и международни отношения от Университета в Хъл, Великобритания, както и магистърска степен по международни отношения и международни организации от Университета в Грьонинген, Нидерландия. Работил е като изследовател по различни аспекти на сигурността в Европейския център за изследвания в областта на сигурността „Джордж Маршал” в Гармиш-Партенкирхен, в Центъра за изследване на демокрацията в София, както и в посолството на Ислямска република Пакистан в България. Изследователските му интереси включват национална и международна сигурност, реализъм в международните отношения, хибридни войни и стратегическа комуникация. ДИПЛОМАЦИЯ 18/2016

Журнал KAZENERGY № 3 - 2006 Часть 1
Swansea Bay City Region A City Deal 2016-2035
Завантажити документ [pdf, 1.87 Mb] - Українська енергетика UA ...
ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
«Нова Стратегічна Концепція для ... - NATO Watch
A ‘remain’ vote the dangerous choice for prosperity security and democracy
ICIB 2015 & 2016
ноябрь 2009 - Евразийский Банк Развития
август 2009 - Евразийский Банк Развития
AID BUDGET SUMMARY 2016–17
RDA
OECD-action-plan-on-the-sustainable-development-goals-2016
ЛАнДшАфтное рАзнообрАзие и СиСтемА оСобо охрАняемых ...
Korea-China FTA: Antidumping - 대외경제정책연구원
VOICE