Views
1 year ago

DIPLOMACY ДИПЛОМАЦИЯ

2kGfdFv

СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ БАЛАНС В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН ... Стратегическият баланс в Черноморския регион в контекста на предизвикателствата пред европейската архитектура за сигурност – възможна ли е роля за НАТО в Черно море? * Драгомир Заков На 8 юли 2016 г. във Варшава държавните и правителствените ръководители на страните членки на НАТО взеха редица стратегически решения, както политически, така и военни, които имат за цел засилването на сигурността по източния и южния фланг на Алианса. На 26 и 27 октомври 2016 г. министрите на отбраната на страните членки отчетоха равнището на изпълнение на приетите във Варшава цели, като препотвърдиха намерението на съюзниците за единен отговор на заплахите от изток и от юг. Редица политически и военни анализатори определят решенията от Варшава като най-важните в историята на Алианса след края на Студената война. Основата за приемането на тези исторически решения бе поставена още на Срещата на върха в Уелс през 2014 г. с приемането на Плана за действие за готовност, чиято основна цел е засилването на отбраната и отбранителните способности на найуязвимите страни членки на НАТО. Срещата във Варшава потвърди, че основната мисия на Алианса остава непроменена, а именно – НАТО да се запази като единствена по рода си общност на свобода, мир, сигурност и споделени ценности. Беше препотвърден и ангажиментът за ефективно изпълнение на трите основни задачи на НАТО – колективна отбрана, управление на кризи и сигурност чрез сътрудничество, залегнали в Стратегическата концепция на Алианса. Както се отбелязва и в заключителното комюнике от Варшава, действията на НАТО са породени от променената среда за сигурност и създадената арка на несигурност и нестабилност по периферията на НАТО и извън нея. Днес Алиансът е изправен пред редица предизвикателства от изток и от юг – от държавни и недържавни субекти до тероризъм, кибер атаки и хибридни заплахи. Агресивните действия на Русия, включително нейните провокативни военни маневри по периферията на НАТО, придружени с желанието й за постигане на политически цели чрез заплахи и използване на сила, са източник на регионална нестабилност и представляват сериозно предизвикателство за Алианса. Влошената ситуация по сигурността в Близкия Изток и Северна Африка, генерираща мигрантски и бежански потоци, също се явява сериозно предизвикателство. Тероризмът в лицето на Ислямска държава е достигнал безпрецедентно ниво на интензивност и вече се простира и на европейска територия, което представлява непосредствена заплаха за нашите страни и международната общност. Средата за сигурност в * Статията отразява лични виждания на автора и не ангажира позиции на Р България по темата или такива, свързани с дейността на МВнР.. DIPLOMACY 18/2016 35

СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ БАЛАНС В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН ... Балтийско и Черно море също се разглежда като сериозно влошена, вследствие на нарастващите руски военни способности. Във Варшава страните членки на НАТО взеха решение за разполагане на ротационен принцип на четири многонационални батальонни бойни групи в Естония, Латвия, Литва и Полша. Участието на САЩ, Германия, Великобритания и Канада като рамкови страни в изнесеното предно присъствие се очаква да изпрати ясен сигнал за запазване на силната трансатлантическа връзка. По отношение на югоизточния фланг на НАТО беше взето решение за разработване на адаптирано предно присъствие. Потвърдено беше стратегическото значение на Черно море, като беше отбелязана и необходимостта от засилване на диалога и сътрудничеството с Грузия и Украйна. Не би било пресилено да се каже, че политиката към Черно море представлява също лакмус тест за способността на НАТО да намери отговори на фундаментални въпроси като бъдещето на европейската и евроатлантическата архитектура за сигурност, бъдещето на европейския проект, отношенията с Русия и справянето с предизвикателствата на глобализацията и хибридните действия като подход в международните отношения. Като крайбрежна държава, извън всякакво съмнение, България има първостепенен интерес от устойчиво и предвидимо бъдеще на региона. Адаптирането на НАТО към новите предизвикателства пред сигурността изисква най-напред ясно дефиниране на заплахите в региона и съответно формулиране на мерки за тяхното преодоляване. Това би дало отговор на въпроса до каква степен страните членки на НАТО са се справили със задачата да положат основите на една нова, действително устойчива архитектура на сигурност в региона. В политически план, основните заплахи за сигурността в региона произтичат от пресичането на различни геополитически интереси на кръстопътя между Европа и Азия, в т.ч. между Централна Азия и Близкия изток. По времето на Студената война страните от региона, без Турция, бяха членове на Варшавския договор. След края на Студената война в региона се установи деликатен геополитически баланс. От една страна, България и Румъния станаха членове на НАТО и ЕС, а от друга, Русия, в качеството й на регионална сила и инициатор на Евразийския съюз, се стреми към разширяване на своето влияние в т.нар. „близка чужбина“ и особено в страните от постсъветското пространство. Държави като Украйна и Грузия станаха обект на засилен натиск от Русия, в опита си да изберат пътя на европейската и евроатлантическата интеграция. Този деликатен геополитически баланс бе значително променен през последните години вследствие на вече съществуващи и нови предизвикателства, но най-вече поради грубото нарушаване на основополагащи принципи на европейската система за сигурност и международния правов ред. Агресивните действия на Русия, включително нейните провокативни военни маневри по периферията на НАТО, придружени с желанието й за постигане на политически цели чрез заплахи и използване на сила, са източник на регионална нестабилност, представляват сериозно предизвикателство за Алианса и заплашват основната цел за единна, свободна и мирна Европа. Въпреки че анексирането на Крим се счита за основното събитие в сферата на сигурността през последните години в региона, то само илюстрира процеси, започнали преди години и показващи амбицията на Русия да се утвърди като гло- 36 ДИПЛОМАЦИЯ 18/2016

سبتمبر
RADNI DOKUMENT
Журнал KAZENERGY № 3 - 2006 Часть 1
верные друзья? - Carnegie Endowment for International Peace
Евразийская экономическая интеграция - Евразийский Банк ...
Í à ó ÷ í î - à í à ë è ò è ÷ å ñ ê è é æ ó ð í à ë - Евразийский Банк ...
Изграждане на нисковъглеродна икономика
ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
Swansea Bay City Region A City Deal 2016-2035
Кубань - Российская национальная библиотека
經濟與匯、利率預測 - 國家政策研究基金會
2415-8437
Innovation in the RF regions.2nd edition