Views
1 year ago

DIPLOMACY ДИПЛОМАЦИЯ

2kGfdFv

ПРОМЕНЯЩИЯТ

ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДРЕН РЕД В АЗИЯ Променящият се ядрен ред в Азия * I. Въведение д-р Род Лайън Ядреният ред в Азия става все по-многолик в резултат на несигурността и усложнената обстановка на азиатския континент. Той до голяма степен все още се определя от под-регионални движещи сили и национални приоритети, както и от един кодекс на доброволно въздържане, вместо от някаква общо-регионална управленска система. Геополитическите и технологичните промени обаче дърпат този ред в нови посоки. От геополитическа гледна точка ставаме свидетели на разгръщането на една нова серия от предизвикателства, която включва: по-конкурентни взаимоотношения между Съединените щати и Китай; по-голяма решителност от страна на Пакистан да разчита на ядрените оръжия, за да компенсира донякъде възхода на Индия като сила; все по-явната политическа подкрепа от страна на Ким Чен Ун за ускоряване на севернокорейската ядрена програма; както и загриженост от страна на американските съюзници – най-вече на Япония, Южна Корея и Австралия, за това, дали заявените от Съединените щати разширено ядрено възпиране и трайни ядрени гаранции 1 – ако все още са в сила – ще се окажат ефективни инструменти в един многополярен регион. От технологична гледна точка регионалните ядрени арсенали стават все по-сложни и с по-големи възможности, което се отнася в същата степен до противоракетната отбрана и конвенционалните въздушни нападения с голяма точност. В един регион, в който се наблюдава значително разместване на силите, ядрените оръжия могат да бъдат използвани като „сила на мира”. В процеса на вземане на стратегически решения самото естество на тези оръжия внушава известна степен на предпазливост. Даже в Южна Азия – единственият случай в света, в който се наблюдава конфронтация между двама регионални трайни съперници с ядрено въоръжение, ядреният праг не е бил прекрачван от десетилетия. Но програмите за ядрена модернизация, които се разработват и изпълняват в момента в целия регион, навеждат на мисълта, че през 21-ви век Азия ще бъде подложена на дълго и упорито ядрено безпокойство. Австралия не е в правилната позиция, за да може да осъществи едностранни промени в азиатския ядрен ред. Даже нашите съюзници – Съединените щати, смятат, че ние се намираме прекалено далече от евразийската периферия, за да могат нашите виждания за трайните ядрени гаранции да имат някаква тежест. А Китай, Индия, Пакистан и Северна Корея се интересуват даже още по-малко от тях. Може би от тези четири държави нашето влияние се усеща най-силно в Ню Делхи, но поне до момента внимателната и търпелива операционализация на индийския ядрен арсенал превръща Индия в онази регионална ядрена сила, с която вероятно ще имаме най-малко притеснения. Ние имаме по-добър достъп до Япония и Южна Корея – двете най-силни латентни ядрени сили в Азия, тъй като при всички настъпващи на този континент промени ние, съюзниците на САЩ, се обръщаме един към друг. Освен това нашите договорености за доставка на уран ни дават * Настоящата статия е любезно предоставена на Дипломатическия институт от Австралийският институт за стратегическа политика (ASPI). DIPLOMACY 18/2016 43

ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДРЕН РЕД В АЗИЯ право на глас в столиците и на двете държави. Но е малко вероятно да бъдем в състояние да разубедим която и да е от тях от основната й стратегическа преориентация, която прозира от всяко решение на страните, свързано с изграждането на собствен ядрен арсенал. Казано накратко, най-вероятно дългият период, през който ролята на ядрените оръжия в областта на азиатската сигурност беше подценявана, вече приключва. А ако това наистина е така, Австралия не може да направи почти нищо, за да продължи този период. Като минимум ще трябва да помислим как да гарантираме най-добре австралийската сигурност и свобода на действие в един континент, в който ядрените оръжия са стратегически изнесени на преден план, вместо да останат на стратегическия заден план. А ако решим да приемем политика на себеотрицание, т.е. да обърнем гръб на ядрените оръжия, както и на това, което те биха могли да причинят на националната и регионалната сигурност, с това си решение нито ще направим Австралия по-безопасна, нито Азия по-стабилна. Всъщност всяко рязко отхвърляне от страна на Австралия на обещаните от Съединените щати ядрени гаранции би сторило повече зло, отколкото добро, а да не говорим за поставянето под въпрос на трайността и надеждността на тези гаранции на други места, включително и в Североизточна Азия. Ние не можем да избягаме от ядрения ред в Азия или да го моделираме според собствените си желания. Но ние трябва да направим всичко по силите си, за да можем в близките години да уплътним самата идея за възпиране, устойчивост на кризи и въздържане. Това означава да подчертаем значението на принципа на доброволното въздържане, като настояваме този принцип да бъде официално кодифициран между двете доминиращи ядрени сили в Азия – Съединените щати и Китай. Това означава също да направим всичко възможно, за да препотвърдим найважните норми в рамките на ядрения свят: че ядрените оръжия не са стандартно оборудване на съвременните държави; че те са особено опасни и изискват специални усилия, които да гарантират тяхната безопасност и сигурност; както и това, че са оръжия за в краен случай. Австралия би могла да предизвика официалното обсъждане на тези въпроси чрез серия от регионални срещи на най-високо министерско равнище. Присъстващите на тези срещи би трябвало да включват представители на отделните регионални ядрени държави – включително на Северна Корея, както и на държавите, на които са предоставени трайни ядрени гаранции, или които в момента са в състояние на висока ядрена латентност. Дневният ред на тези срещи трябва да се съсредоточава върху създаването на „ядрен ред”, а не върху някакви евангелистки кампании срещу ядрените оръжия. Второ. Ние не можем да пренебрегнем „кучетата, които не лаят през нощта”. Трябва да направим всичко по силите си, за да продължим да поддържаме – и даже да укрепим – статута на Югоизточна Азия като регион, свободен от ядрено оръжие. Също така е вярно, че в близко бъдеще Североизточна Азия, Близкият изток или Европа могат да бъдат внезапно залети от нова вълна на разпространение. Ние обаче не трябва да приемаме за даденост така наречения „не-ядрен статут” на нашите най-близки съседи. Тъй като едно евентуално разпространение в тези страни ще бъде за нас от непосредствено стратегическо значение. Трето. Така, както останалите съюзници на САЩ в региона търсят начини да укрепят предоставените им от САЩ ядрени гаранции, ние трябва да ги последваме. А ако нашето правителство все още не е направило това, то трябва да 44 ДИПЛОМАЦИЯ 18/2016

Журнал KAZENERGY № 3 - 2006 Часть 1
Swansea Bay City Region A City Deal 2016-2035
«Нова Стратегічна Концепція для ... - NATO Watch
ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
Завантажити документ [pdf, 1.87 Mb] - Українська енергетика UA ...
август 2009 - Евразийский Банк Развития
AID BUDGET SUMMARY 2016–17
سبتمبر
ICIB 2015 & 2016
A ‘remain’ vote the dangerous choice for prosperity security and democracy
RADNI DOKUMENT
ноябрь 2009 - Евразийский Банк Развития
RDA
OECD-action-plan-on-the-sustainable-development-goals-2016