Views
1 year ago

DIPLOMACY ДИПЛОМАЦИЯ

2kGfdFv

ПРОМЕНЯЩИЯТ

ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДРЕН РЕД В АЗИЯ ва вероятност Австралия да се откаже от ядрените гаранции на Съединените щати, докато тези гаранции са все още валидни в района на Северния Тих океан. Въз основа на горните четири казуса можем да направим заключение за бъдещето на ядрения ред в този регион. Отправната точка обаче трябва да бъде повече от ясна: ядрените оръжия винаги са хвърляли дълга сянка върху Азия. И точно тази сянка води до предпазливост и определя граници. 6 Би било погрешно да смесваме въздържането с ирелевантността. Ядрените оръжия в Азия се разполагат предимно в ограничен брой,, но този брой има значение. Би било също така погрешно да смятаме, че на всяко стратегическо предизвикателство в региона може да се реагира единствено с по-добро управление на ядрения ред. Азия се носи по течението на бурните стратегически трансформации. Време, през което ще се появяват все по-често стратегии за промени в правилата на играта – както от страна на реформаторите, така и на силите на статуквото. И би било невъзможно поне някои от тези стратегии да не засегнат ядрената област. III. Динамика на ядрените взаимоотношения между САЩ и Китай Взаимоотношенията между САЩ и Китай са изключително важни при определяне на бъдещия ядрен ред в Азия. И двете държави са велики сили, но техните ядрени взаимоотношения – все още подчертано асиметрични – са понесени от вихъра, в който трансформационната стратегическа среда и бързите технологични промени въвличат по-общия ред на този континент. И двете страни трябва да положат специални усилия, за да могат да продължат да управляват добре своите двустранни взаимоотношения в областта на ядреното възпиране. А освен всичко останало, и двете имат по-специални отговорности по отношение на пълното въздържане в целия азиатски регион. Има голяма вероятност за в бъдеще тези отговорности да подложат на тест Китай – една държава, която традиционно е ограничавала останалите с неохота. Да вземем например нейните колебания да използва политическите си възможности, за да повлияе сериозно върху ядрената програма на Северна Корея. Новините от ядрената фронтова линия не са никак лоши. Най-добрата от тях обаче е фактът, че по фронтовата линия между двете велики сили няма ядрено напрежение. Защото, както пише Брад Робъртс, взаимоотношенията между САЩ и Русия са отдавна усложнени от разположените на преден план ядрени оръжия, докато основното предизвикателство при взаимоотношенията между САЩ и Китай са разположените на заден план ядрени оръжия. 7 Тази важна разлика в двата вида взаимоотношения се отнася донякъде с това, което Робърт Рос нарече навремето „географията на мира” 8 в Източна Азия, визирайки континенталната сила Китай и морската сила Съединените щати. Тази география отразява също и толерантност спямо важните интереси на двете страни, регионална среда на сигурност, която не е изцяло двуполярна, както и една икономическа взаимообвързаност, коятоизглежда, че сваля напрежението между двете велики сили. И въпреки всичко това, тази география на мира постепенно се срива. Стремежът на Китай е да се превърне в нещо повече от континентална сила. А Съединените щати не искат да приемат, че биха могли да поддържат позицията си на превъзходство в Азия, докато в същото време тази позиция се доближава до позицията на отвъдморски балансьор. Ядрените отношения между двете велики сили DIPLOMACY 18/2016 51

ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДРЕН РЕД В АЗИЯ винаги са се определяли от асиметрия, а не симетрия, като това условие остава в сила и до днес: Китай няма никакво намерение да влезе в пряка конкуренция със САЩ или Русия в ролята на равностоен ядрен съперник. Ако обаче новооформящите се взаимоотношения не са симетрични – а те няма да бъдат такива още дълго времеи едва ли ще бъдат някога – те със сигурност носят знака на едно ескалиращо стратегическо съперничество. В рамките на тези взаимоотношения все повече се засилва динамиката „действие-реакция”, която би могла да потопи и двете страни в мътни води. В момента Пекин смята, че би било необмислено от негова страна да се включи в ядрена надпревара със Съединените щати, но чувството за историческа несправедливост не би й позволило да приеме някаква постоянна позиция на „малоценност” по отношение на САЩ. Което пък прави нейния статут в очите на Съединените щати важна променлива цялостните взаимоотношения между двете страни. Едно бързо вглеждане в ядрените арсенали и на двете държави разкрива определени несъответствия по отношение на техния размер и състав. Съединените щати разполагат една стратегическа триада от междуконтинентални балистични ракети (ICBMs – intercontinental ballistic missiles , бел. пр.), изстрелвани от подводници балистични ракети (SLBMs – submarine-launched ballistic missiles , бел. пр.) и бомбардировачи, които превъзхождат тези на Ктай във всяко едно отношение - средствата за доставкабойните глави и мощността в тротилов еквивалент. Няколко думи за обхвата на тези несъответствия: общият брой на китайските ядрени бойни глави е може би по-малък от една шеста от броя на бойните глави, които в момента Съединените щати държат извадени от употреба. Те са в оригиналния си вид и напълно годни, само чакат да бъдат демонтирани. (Според една неотдавнашна приблизителна оценка в момента Съединените щати разполагат с повече от 2,300 такива бойни глави – в допълнение към общите си ядрени запаси от повече от 4,600 бойни глави. 9 ) На фона на тези несъответствия, от няколко десетилетия насам Китай има амбицията да разположи един скромен, но ефективен арсенал, който да може – в най-краен случай – да нанесе недопустими щети на САЩ. Това изглежда е все още основната ядрена цел на тази страна, въпреки че вече би била по-трудна за осъществяване в епохата на непрекъснато нарастващите отбранителни способности на противоракетната отбрана и въздушните удари с голяма точност. Пекин обаче изглежда все по-силно заинтересуван от ролята, която биха могли да играят ядрените оръжия в един регионален конфликт в Азия – независимо дали със Съединените щати или с някой друг съперник, което кара тази държава да обмисля все по-внимателно своя диапазон на ядрените си способности. Двустранните ядрени взаимоотношения са важни за по-широката среда на регионалната сигурност. А това, как двете велики сили съществуват съвместно в този регион, изпраща важни послания за доминиращите характеристики на ядрения ред в Азия. През март 2013 г. Елбридж Колби и Абрахам Денмарк оповестиха доклад на работна група в рамките на „Проект по ядрени въпроси” в областта на двустранните взаимоотношения. 10 В този доклад се казва, че динамиката по това време е била сравнително стабилна, тъй като и двете сили са щели да имат в близко бъдеще ядрената мощ, която желаят. От друга страна обаче съществува загриженост в областта на дисбаланса при конвенционалните сили, както и при някои други източници на напрежение в този регион. Това включва и разраства- 52 ДИПЛОМАЦИЯ 18/2016

Swansea Bay City Region A City Deal 2016-2035
Журнал KAZENERGY № 3 - 2006 Часть 1
август 2009 - Евразийский Банк Развития
ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
OECD-action-plan-on-the-sustainable-development-goals-2016
ЛАнДшАфтное рАзнообрАзие и СиСтемА оСобо охрАняемых ...
VOICE
A WEALTH OF NATIONS
«Нова Стратегічна Концепція для ... - NATO Watch
Керівництво з методології інновацій - I3E
Ελληνικός Τουρισμός
العربية
сводный отчет: переход к применению новых вакцин в странах с ...
대북정책의 대국민 확산방안 - 통일연구원
inovacijske storitve - priročnik - FREE - From Research to Enterprise
생활습관병의 사회경제적 영향 - 대한내과학회