Views
1 year ago

DIPLOMACY ДИПЛОМАЦИЯ

2kGfdFv

ПРОМЕНЯЩИЯТ

ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДРЕН РЕД В АЗИЯ на конвенционалните способности на Северна Корея.. И докато конвенционалните способности на Пхенян „изоставят, Северна Корея все повече ще разчита на своя ядрен арсенал. Каква е ситуацията в момента? Ако използваме приблизителната оценка на Зигфрид Хекър, публикувана в „Бюлетина на атомните учени” през януари, 2015 г., бихме могли да направим най-груба предположение за днешния размер на този арсенал. Хекър твърди, че най-вероятно Северна Корея разполага с арсенал от около 12 бойни глави, разделени поравно между плутоний и устройства със високо обогатен уран, както и годишен производствен капацитет от „най-вероятно 4 до 6 бомби”. 38 Грубо казано, нека добавим още 8 към 12-те и извадим 2 от последните ядрени изпитания. Затова заключението е, че най-вероятно днес Пхенян разполага с 18 такива оръжия. И все пак приблизителните оценки варират. По времето на Хекър се появяват и други полезни изследвания. Джоуел Уит и Сун Юнг Ан от Института „САЩ-Корея” в Джон Хопкинс публикуват изследване за бъдещите възможности на Северна Корея. 39 Те твърдят, че след редицата „знаменателни години” между 2009 и 2014 г., Пхенян е в състояние да ускори ядрената си програма. Тази преценка за ядрения арсенал на страната е между 10 и 16 бойни глави, включващи между 6 и 8 оръжия с плутоний, както и между 4 и 8 с високо обогатен уран. За бъдещето на тази страна авторите набелязват три възможни сценария, които публикуваме тук в пълната им версия: 1. „Минимален растеж”, „минимална модернизация”: резервите на Северна Корея се увеличават бавно с минимални технологични подобрения. При сегашното ниско ниво от 10 оръжия, до 2020 г. трябва да бъдат достигнати 20 оръжия. По-нататъшната миниатюризация на тези оръжия, както и тяхната мощност, ще останат в рамките на 10 килотона тротилов еквивалент, каквито са в рамките на днешните основни запаси. 2. „Умерен растеж”, „умерени подобрения”: продължаване на днешната севернокорейска траектория. При този сценарий настоящите запаси на Пхенян ще продължат да се увеличават от съществуващите нива, докато достигнат през 2020 г. 50 оръжия, което представлява увеличение от 212.5%. По-нататъшните постижения при миниатюризацията на тези оръжия ще дадат възможност на Северна Корея да инсталира бойни глави на новите поколения от балистични ракети със среден обсег на действие, изстрелвани от мобилни установки (IRBMs – road-mobile intermediate-range ballistic missiles, бел. пр.), ICBMs и балистични ракети с по-малък обхват на действие (SRBMs – shorter-range ballistic missiles, бел. пр.). Мощността на съществуващите оръжия ще продължат да се увеличава до обхват от 10–20 килотона, докато новите разработки с плутоний и уран влязат в резерва и постигнат мощност от 50 килотона . Северна Корея дори ще може да разработи и изпробва (но не и да разположи) едно по-модерно едностепенно термоядрено устройство. 3. „Бърз растеж”, „бързи подобрения”: ядреният резерв на Северна Корея ще се увеличава по-бързо, отколкото при предишните сценарии, и предвижда 100 оръжия до 2020 г., т.е. увеличение от 525%. Ще има значителен напредък при дизайна на новите оръжия, което ще даде възможност на Северна Корея да разполага бойни и тактически оръжия, ако естествено реши. Средният запас на мощности ще се увеличи до 20 или повече килотона, като DIPLOMACY 18/2016 65

ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДРЕН РЕД В АЗИЯ отделни оръжия ще имат мощност от 50 килотона. В момента се изпробва едностепенно термоядрено устройство с мощност от 100 килотона, но това устройство се оказва прекалено голямо, за да може да бъде изобщо разположено. Разработва се и двустепенно термоядрено устройство . Изчисленията, свързани с бъдещото разрастване на севернокорейския арсенал, се концентрират все повече върху достъпността до разпадащи се материали. А тези материали представляват „известната неизвестна” величина. Откровено казано, ние не знаем дали Северна Корея разполага със скрити възможности за обогатяване на уран, освен ядрената централа, който вече бе открита в Йонгбйон. А ако наистина Пхенян имаше такива възможности, това не би било новина. След като разкри модерното си съоръжение за обогатяване на уран пред Зигфрид Хекър в края на 2010 г., Северна Корея би трябвало да допусне, че това съоръжение ще бъде добавено към целевия списък на Съединените щати в случай на атака срещу нейната програма. Не би било също изненада, ако разузнаването не е успяло да открие и второ подобно съоръжение, тъй като според историческите сведения такива съоръжения с центруфуги за обогатяване на уран са изключително трудни за откриване. 40 Има определен интерес и към скоростта, с която Северна Корея подобрява своите средства за доставка. Този интерес бе допълнително засилен от успешното изстрелване на спътници от ракетата с далечен обсег на действие Унха-3 през декември 2012 г. и февруари 2016 г. През последните години сме свидетели на все по-подробна информация в медиите за това, че притесненията във Вашингтон непрекъснато нарастват относно вероятността Северна Корея вече да разполага с възможности за насочване към цели на континенталната територия на САЩ с ядрена бойна глава, носена от балистична ракета с далечен обсег на действие. И въпреки това тези американските институции не са единодушни в своите мнения. В приблизителните оценки се появяват съмнения за това, дали севернокорейците разполагат с ракетна система, достатъчно надеждна за провеждането на подобни атаки, дали са успели да намалят размерите на ядрените си бойни глави до степен, че да могат да ги разположат на междуконтинентални ракети, както и дали тези бойни глави биха могли да оцелеят след навлизане обратно в атмосферата. Има и един друг, но все пак свързан с тази тема въпрос за това, дали Пхенян се стреми да намери високоефективни решения на тези проблеми или се задоволява с една по-ненадеждна система, която би могла да работи при екстремни условия. Северна Корея може да изчисли най-добре, че и най-малката неяснота около нейните възможности е вече в нейна полза. Къде са ограниченията за севернокорейската програма? На теория би трябвало Пхенян да има някакъв таван за производството си на оръжия, който да съответства на ядрената доктрина на таза страна. Но какво всъщност представлява севернокорейската ядрена доктрина? Едно е да може да се насочва към определен брой предварително зададени цели. Но ако истинските мотиви на Северна Корея са да всява страх сред потенциалните си противници, броят на създаваните ядрени оръжия може да е дори по-голям Уит и Ан твърдят, че предвид настоящия дисбаланс на конвенционалните сили на Корейския полуостров, Пхенян би трябвало да се интересува от нещо повече от „доктрина за осигурено отмъщение”. С други думи, Пхенян би трябвало да се интересува от ядрени оръжия, които да му осигурят воденето на реална война, какъвто е случаят с Пакистан. Обаче изграждането на 66 ДИПЛОМАЦИЯ 18/2016

RDA