Views
1 year ago

DIPLOMACY ДИПЛОМАЦИЯ

2kGfdFv

ПРОМЕНЯЩИЯТ

ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДРЕН РЕД В АЗИЯ такъв вид арсенал, както и интегрирането на този арсенал в съществуващите конвенционални сили, може да се окаже предизвикателство. Оптимистите могат да намерят искрица надежда в декларацията на Ким Чен Ун, представена пред партийния конгрес тази година, че „Северна Корея няма да използва ядрени оръжия срещу други страни, освен ако суверенитетът й не бъде застрашен; както и че ще работи срещу разпространението на ядрените оръжия и за установяване на стабилност в целия свят.” 41 Това не е точно обещание за въздържане от първи удар (no-first-use pledge), но има и хора, които го разчитат по такъв начин. И все пак то може да бъде свързано с границите на действията, които Северна Корея би могла да предприеме реално. Да, севернокорейците могат съвсем лесно да решат, че суверенитетът им е застрашен само от атаки с конвенционални оръжия. Но така те биха загубили важна част „сдържащия” аспект на своя ядрен арсенал и, макар да звучи невероятно, да нарушат ангажимента си за въздържане от нанасяне на първи удар с ядрено оръжие, ако наистина са поели такъв Проблемът се свежда до това, доколко последното изявление на Северна Корея е съпоставимо всички предишни. Донякъде севернокорейската ядрена доктрина изглежда точно обратното на доктрината на Пакистан: защото Пакистан се движи от военната логика, а Северна Корея – най-вече от засегнатото политическо честолюбие. Най-пресният пример за това включва поредицата от заядливи заплахи, че Пхенян би могъл да използва ядрено оръжие по време на неотдавнашните съвместни военни учения между Съединените щати и Южна Корея. Да вземем например разпореждането на Ким Чен Ун от началото на март 2016 г., че севернокорейските ядрени оръжия трябва да бъдат поддържани във висока степен на готовност, за да могат да бъдат използвани всеки момент. 42 И все пак, ние знаем толкова малко за севернокорейските договорености за командване и контрол, че е трудно до се каже, дали подобни изявления водят до някакви промени и, ако е така, до какви точно. Естествено това се отнася в пълна степен и до последните ангажименти, поети по време на партийния конгрес в Северна Корея. Непрекъснатото увеличаване на севернокорейските възможности също повдига въпроси за това, какво може да се направи – ако изобщо може да се направи нещо – за забавянето на този процес и обръщането му в обратна посока. А това може да стане единствено със смяна на режима в Пхенян, каквато, поне за момента, остава непредвидима и отдалечена във времето поне с няколко десетилетия. Вероятно обаче би било невъзможно да се направи нещо съществено срещу ядрената програма на Северна Корея без важната намеса на Китай. Но до този момент все по-фрустрираният Пекин отказва да окаже достатъчно натиск върху Пхенян да преосмисли своите ядрени решения. Китай се притеснява, че подобен натиск би могъл да разклати режима в Северна Корея, а подобна нестабилност би била много по-опасна за собствените му интереси, отколкото една Северна Корея, която разполага с незначителен ядрен арсенал. До момента обаче няма никакви признаци за промяна в това положение. А даже и да настъпи някаква промяна, ще бъде много трудно за Пекин да принуди Пхенян да преосмисли вижданията и действията си в ядрената област. Защото севернокорейците са заявили ясно, че нямат никакви намерения да внасят каквито и да е изменения в своята ядрена програма. Да се направят прогнози за бъдещето на севернокорейската ядрена програма е трудно, но също така трудно е да се направят прогнози и за бъдещето на самата DIPLOMACY 18/2016 67

ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДРЕН РЕД В АЗИЯ Северна Корея. Доколко би могла Северна Корея да продължи да съществува отделно като самостоятелна държава? В Южна Корея вече е създаден Президентски комитет за подготовка на обединението, който преценява предизвикателствата, които може да донесе подобно обединение. Там са наясно, че в идеалния случай такова обединение би трябвало да бъде извършено по доброволен, добре обмислен и мирен начин, но едновременно с това са внимателни и нащрек пред вероятността то да бъде наложено съвсем неочаквано от някакъв конфликт или криза. Днес обаче сме изправени и пред една необяснима загадка: как да подходим към Северна Корея, която от една страна е бедна държава, но в същото това време представлява и екзистенциална заплаха? Защото все още нямаме решение на едни от най обезпокоителните въпроси за азиатския ядрен ред, а опасността расте непрекъснато. Пхенян непрекъснато бяга от възможността за едностранно въздържане. И дори принадлежността й към една управляема система на възпиране е под въпрос Ким Чен Ун се опитва да компенсира стратегическата слабост на страната си с бомбастична риторика, а това вече е притеснителна комбинация. VI. Трайни ядрени гаранции и доколко тези гаранции са полезни в Азия Стратегическата политика на Съединените щати, която най-често се разбира като „разширено ядрено възпиране” представлява комбинация от четири отделни елемента. 43 Тези елементи са в центъра на взаимоотношенията на Съединените щати с техните основни съюзници и потенциални противници. Кои са тези четири елемента? „Разширеното ядрено възпиране” представлява пълноценна политика на възпиране, която има за цел да попречи на потенциалните противници да нападение съюзниците на САЩ или да накърнят техните жизнени интереси. В този смисъл ядреният арсенал на Съединените щати – както стратегически, така и не-стратегически – има за цел да компенсира липсата на подобен арсенал у всеки един от съюзниците си, като „разшири” ползата от възпирането от страна американските ядрени активи в тяхна защита. Възпирането на противниците от всякакви атаки срещу съюзниците на САЩ е основен стълб в рамките на съществуващия в момента глобален ред. Втори елемент са „трайните ядрени гаранции”. Като разпъват ядрен чадър над своите съюзници, Съединените щати се стремят да „гарантират” задоволяване на техните ядрени стратегически нужди, без да се налага тези съюзници да разработват свой собствен ядрен арсенал. Гаранциите за съюзниците – по причини, изложени в теоремата на Хейли 44 – представляват едно много по-взискателно предизвикателство от възпирането на противниците. Защото съюзниците са много по-чувствителни от противниците по отношение на усещането, дали поетите от страна на Съединените щати ангажименти ще бъдат достатъчно предани и искрени. Наред с тези два важни елемента от политиката на Съединените щати има и два допълнителни, които най-често се разглеждат като стабилизиращи. А непосредствено до „разширеното ядрено възпиране” съществува и елемент, наричан от някои – включително и от Линтън Брукс и Майра Рап-Хупър – „успокояване”. Съединените щати възпират своите противници, но трябва едновременно с това и да ги успокояват, че собствената им политика се води на рационална основа – въз 68 ДИПЛОМАЦИЯ 18/2016

Журнал KAZENERGY № 3 - 2006 Часть 1
ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
«Нова Стратегічна Концепція для ... - NATO Watch
Swansea Bay City Region A City Deal 2016-2035
AID BUDGET SUMMARY 2016–17
август 2009 - Евразийский Банк Развития
RDA
سبتمبر
Завантажити документ [pdf, 1.87 Mb] - Українська енергетика UA ...
RADNI DOKUMENT
Korea-China FTA: Antidumping - 대외경제정책연구원
OECD-action-plan-on-the-sustainable-development-goals-2016