Views
1 year ago

DIPLOMACY ДИПЛОМАЦИЯ

2kGfdFv

ЕВРОПЕЙСКИЯТ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ Е БОГАТСТВО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ПАЗИМ Европейският съюз е богатство, което трябва да пазим Интервю с Бернар Валеро * Ваше превъзходителство, какви бяха приоритетите във френската външна политика, когато бяхте посланик и по-късно ръководител на пресдирекцията? Външната политика на Франция се определя от президента на Републиката в зависимост от няколко приоритета – мирът и сигурността навсякъде в света, европейското сътрудничество, околната среда, която е условие за бъдещето на планетата и човечеството, помощта за развитие, мястото на Франция в света. По тези приоритети ние осъществяваме глобалната дипломация. Как се промени ролята на дипломацията през 21-ви век? Дигиталната революция, глобализацията дълбоко разтърсиха дипломацията през 21-ви век. Днес тя се развива в свят, който става все по-трудно предсказуем и опасен, на една международна сцена, на която актьорите стават все повече и повече. Дипломатите трябва да се адаптират към тази нова среда, като затова трябва да имат не само много добра първоначална подготовка, но и цял живот да се усъвършенстват. Какви са изискванията по отношение на образованието на дипломатите във Франция? Подготовката им трябва да включва до голяма степен областта на правото, защото международното право трябва да остане основен ключ в международните отношения. Впрочем това образование трябва да включва все повече технически умения заради появата на нови и нови области в дипломатическата работа – околната среда, икономическата дипломация, академичната, европейското право, демократичното международно управление, дипломацията за влияние, научната дипломация и т.н. Смелостта и ангажираността в служба на страната си и на нейните ценности, отвореността към другите, умението да слуша и да води диалог са също най-важните качества, които се очакват от един дипломат и които той трябва да развива в цялата си кариера. Доколко посланиците на Франция имат автономията сами да вземат решения? С цялото уважение към мисията, с която е натоварен един посланик от президента и министъра на външните работи, в рамките на тясна координация и постоянен диалог с Министерството на външните работи, той има широка автономия с капацитет за самоинициатива и отговорност. * Бернар Валеро е дипломат от кариерата в Министерството на външните работи на Франция. Завършил е Института по политически науки в Париж. Заемал е различни постове в Министерството и в посолствата на Франция в Дъблин, Хавана, Мадрид, Вашингтон, Барселона. Бил е посланик в Скопие и в Брюксел. От 2009 до 2012 г. отговаря за връзките с обществеността и е говорител на френското МВнР. DIPLOMACY 18/2016 5

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ Е БОГАТСТВО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ПАЗИМ Дипломатите обясняват и изпълняват решенията, които вземат висшите власти. Те всекидневно се сблъскват с реалността на терена. Те са гласът и лицето на Франция в страните, в които са акредитирани. Да представляват Франция, да говорят от името на Франция, да защитават интересите на Франция – това е тежка отговорност, която почива върху доверието, което се оказва от най-високо на тези мъже и жени дипломати. Каква беше организацията на пресдирекцията в Министерството на външните работи по времето, когато бяхте неин ръководител? През тези три години работех непрекъснато за това да бъде чут навсякъде и винаги гласът на Франция. С огромно удовлетворение ръководех голям екип от специалисти, които ми помагаха за развиването на публичната дипломация, в непрестанната ни работа с дипломатическата и консулската ни мрежа, в утвърждаването на френската дипломация в дигиталното пространство и социалните мрежи. Това беше прекрасен професионален и човешки опит. Какви бяха приоритетите по отношение на журналистите? Как комуникирахте с тях? От момента, в който имаме социални мрежи, всеки може да бъде източник на информация и изглеждаше, че ролята на журналистите е свършила. Обаче се оказва, че това не е така – ролята на медиите е незаменима в разчитането на развитието на света, в разглеждането на нещата в перспектива и споделянето на ключа към разбирането за функционирането на международните отношения. Въз основа на това смятам, че журналистите са събеседници от най-висок клас. Трябва да се вслушваме в техните думи, да уважаваме тяхната независимост, да ги информираме, но найвече да им обясняваме нещата и да имаме педагогически умения. Това е безкрайна работа – двадесет и четири часа в денонощието, и с националните, и с интернационалните медии, защото всеки ден имаме новини, които трябва да разберем, да коментираме, да обясним, да защитим официалната позиция на нашата страна. Как действа пресцентърът в случай на криза? Дипломацията не е спокойна река, а по-скоро низ от ситуации на кризи и спешни случаи. За да се справим с тях, трябва да се готвим за непредсказуемото, като съберем професионален и добре сработен екип от комуникатори – това ми изглежда най-същественото. После трябва да се поддържа непрестанна връзка на доверие с тези, които са натоварени да управляват кризата. Така в Министреството на външните работи преди десетина години създадохме постоянен кризисен център, който функционира денонощно. Той е най-невралгичната точка на Министерството, към която тече всякаква информация и който осигурява координирането й в мрежа (между министерствата в Париж и между външно министерство и посланиците). Той се състои от мултидисциплинарен екип и се ръководи от министъра на външните работи. Когато имаме криза, каквато и да е тя, говорителят и екипът му трябва да са във висша степен мобилизирани и готови да реагират пред пресата, в социалните медии и да организират публичната комуникация. 6 ДИПЛОМАЦИЯ 18/2016

 • Page 1 and 2: 18/2016 Октомври-Декем
 • Page 3 and 4: Дипломатическият и
 • Page 5: CONTENTS Contents INTERVIEW The Eur
 • Page 9 and 10: СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДА
 • Page 11 and 12: СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДА
 • Page 13 and 14: СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДА
 • Page 15 and 16: СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДА
 • Page 17 and 18: СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДА
 • Page 19 and 20: СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДА
 • Page 21 and 22: СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДА
 • Page 23 and 24: СЛОВАШКОТО ПРЕДСЕД
 • Page 25 and 26: СЛОВАШКОТО ПРЕДСЕД
 • Page 27 and 28: СЛОВАШКОТО ПРЕДСЕД
 • Page 29 and 30: СЛОВАШКОТО ПРЕДСЕД
 • Page 31 and 32: РОЛЯТА НА МЕЖДУНАР
 • Page 33 and 34: РОЛЯТА НА МЕЖДУНАР
 • Page 35 and 36: РОЛЯТА НА МЕЖДУНАР
 • Page 37 and 38: СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ БА
 • Page 39 and 40: СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ БА
 • Page 41 and 42: СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ БА
 • Page 43 and 44: СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ БА
 • Page 45 and 46: ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР
 • Page 47 and 48: ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР
 • Page 49 and 50: ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР
 • Page 51 and 52: ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР
 • Page 53 and 54: ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР
 • Page 55 and 56: ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР
 • Page 57 and 58:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 59 and 60:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 61 and 62:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 63 and 64:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 65 and 66:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 67 and 68:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 69 and 70:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 71 and 72:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 73 and 74:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 75 and 76:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 77 and 78:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 79 and 80:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 81 and 82:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 83 and 84:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 85 and 86:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 87 and 88:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 89 and 90:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 91 and 92:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 93 and 94:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 95 and 96:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 97 and 98:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 99 and 100:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 101 and 102:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 103 and 104:

  РЕГИОНАЛИЗМИТЕ В Е

 • Page 105 and 106:

  РЕГИОНАЛИЗМИТЕ В Е

 • Page 107 and 108:

  РЕГИОНАЛИЗМИТЕ В Е

 • Page 109 and 110:

  ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАЩ

 • Page 111 and 112:

  ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАЩ

 • Page 113 and 114:

  ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАЩ

 • Page 115 and 116:

  ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАЩ

 • Page 117 and 118:

  ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАЩ

 • Page 120 and 121:

  18/2016 October/December DOCENDO DI

 • Page 122 and 123:

  THE EUROPEAN UNION IS A WEALTH THAT

 • Page 124 and 125:

  NATION BRANDING EFFORTS OF POST-SOC

 • Page 126 and 127:

  NATION BRANDING EFFORTS OF POST-SOC

 • Page 128 and 129:

  NATION BRANDING EFFORTS OF POST-SOC

 • Page 130 and 131:

  NATION BRANDING EFFORTS OF POST-SOC

 • Page 132 and 133:

  NATION BRANDING EFFORTS OF POST-SOC

 • Page 134 and 135:

  NATION BRANDING EFFORTS OF POST-SOC

 • Page 136 and 137:

  THE SLOVAK PRESIDENCY OF THE COUNCI

 • Page 138 and 139:

  THE SLOVAK PRESIDENCY OF THE COUNCI

 • Page 140 and 141:

  THE SLOVAK PRESIDENCY OF THE COUNCI

 • Page 142 and 143:

  THE SLOVAK PRESIDENCY OF THE COUNCI

 • Page 144 and 145:

  STRATEGIC EQUILIBRIUM IN THE BLACK

 • Page 146 and 147:

  STRATEGIC EQUILIBRIUM IN THE BLACK

 • Page 148 and 149:

  STRATEGIC EQUILIBRIUM IN THE BLACK

 • Page 150 and 151:

  STRATEGIC EQUILIBRIUM IN THE BLACK

 • Page 152 and 153:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER A sh

 • Page 154 and 155:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER prom

 • Page 156 and 157:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER depl

 • Page 158 and 159:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER migh

 • Page 160 and 161:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER to h

 • Page 162 and 163:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER nucl

 • Page 164 and 165:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER Both

 • Page 166 and 167:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER stra

 • Page 168 and 169:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER in m

 • Page 170 and 171:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER thin

 • Page 172 and 173:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER give

 • Page 174 and 175:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER nucl

 • Page 176 and 177:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER What

 • Page 178 and 179:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER of t

 • Page 180 and 181:

  THE UNITED STATES AS A RISING POWER

 • Page 182 and 183:

  THE UNITED STATES AS A RISING POWER

 • Page 184 and 185:

  THE UNITED STATES AS A RISING POWER

 • Page 186 and 187:

  THE UNITED STATES AS A RISING POWER

 • Page 188 and 189:

  THE UNITED STATES AS A RISING POWER

 • Page 190 and 191:

  THE UNITED STATES AS A RISING POWER

 • Page 192 and 193:

  THE UNITED STATES AS A RISING POWER

 • Page 194 and 195:

  THE ROLE OF INTERNATIONAL ACTORS IN

 • Page 196 and 197:

  THE ROLE OF INTERNATIONAL ACTORS IN

 • Page 198 and 199:

  COMPETING REGIONALISM IN EUROPE AND

 • Page 200 and 201:

  COMPETING REGIONALISM IN EUROPE AND

 • Page 202 and 203:

  COMPETING REGIONALISM IN EUROPE AND

 • Page 204 and 205:

  RESPONSIBILITY TO PROTECT: THE CONT

 • Page 206 and 207:

  RESPONSIBILITY TO PROTECT: THE CONT

 • Page 208 and 209:

  RESPONSIBILITY TO PROTECT: THE CONT

 • Page 210 and 211:

  RESPONSIBILITY TO PROTECT: THE CONT

 • Page 212:

  ИНТЕРВЮ ЕВРОПЕЙСКИ

Swansea Bay City Region A City Deal 2016-2035
Журнал KAZENERGY № 3 - 2006 Часть 1
август 2009 - Евразийский Банк Развития
ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
OECD-action-plan-on-the-sustainable-development-goals-2016
ЛАнДшАфтное рАзнообрАзие и СиСтемА оСобо охрАняемых ...
VOICE
A WEALTH OF NATIONS
Керівництво з методології інновацій - I3E
Ελληνικός Τουρισμός
العربية
сводный отчет: переход к применению новых вакцин в странах с ...
대북정책의 대국민 확산방안 - 통일연구원
«Нова Стратегічна Концепція для ... - NATO Watch
inovacijske storitve - priročnik - FREE - From Research to Enterprise
생활습관병의 사회경제적 영향 - 대한내과학회