Views
1 year ago

DIPLOMACY ДИПЛОМАЦИЯ

2kGfdFv

ПРОМЕНЯЩИЯТ

ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДРЕН РЕД В АЗИЯ основа на управлението на конфликти, на контрол на ескалацията и на прекратяването на войни. Този елемент на успокояване на противниците има нещо общо с елемента „гаранции за съюзниците”, тъй като изпраща сигнали, че Съединените щати зачитат жизнено важните интереси на останалите, но в същото време контекстът на „успокояването” е коренно различен от този на „гаранциите”. И накрая, наред с взаимоотношенията на Съединените щати с техните съюзници въз основа на „трайните ядрени гаранции” има и един друг елемент, който бихме могли да наречем „връзване”. Съединените щати нямат интерес ядрените им ангажименти да бъдат определяни единствено от желанието на някой съюзник да нарече своите интереси жизнено важни. Затова те използват трайните ядрени гаранции като „въженце”, с което да обуздават евентуални прекалени желания на своите съюзници. А това е нещо, което те не биха могли да направят, ако тези техни съюзници имаха свой собствен ядрен арсенал. Един от елементите на „връзването” заслужава малко по-специално внимание. Силата на ангажиментите на САЩ, поети по отношение на защитата на даден съюзник, им дава възможност да заплашат, че ще се откажат от тези ангажименти в случай че въпросният съюзник прекрачи конкретен, определен от Вашингтон поведенчески праг – ако например започне да разработва свой собствен ядрен арсенал. Такъв елемент на „придърпване” съществува във всеки съюз и се усеща даже на равнището на конвенционалните сили. Затова не е никак чудно, че има такава възможност за „придърпване” и в областта на ядрените взаимоотношения. И така, какво се случва в Азия? През 2013 г. Брад Робъртс заявява: „Разширеното възпиране и стратегическата стабилност в Североизточна Азия придобиха отново значение, незапомнено от времето на най-тъмните дни на Студената война. А това е естествен резултат от събитията в областта на сигурността.” 45 Сигурността е област, в която Австралия има пряк интерес. Днес, през 2016 г., ние австралийците не смятаме автоматично, че ANZUS е ядрен съюз. Той обаче е такъв още от 60-те години на миналия век, когато Съединените щати изградиха в Австралия малък брой критични съоръжения – в Норт Уест Кейп, в Пайн Гап и в Нурунгар. Това бяха съоръжения, свързани директно с командването и контрола на американския ядрен арсенал. Днес по линия на съюза ANZUS Австралия е бенефициент на гаранциите на Съединените щати, че са готови да защитават – при необходимост – жизнено важните австралийски интереси в областта на ядрените въоръжения. Тези гаранции могат да бъдат намерени и в Параграф 2 от „Доктрината Никсън” от 1970 г. Вероятно тази доктрина бе публикувана в уверение към съюзниците, че договореностите по разширеното ядрено възпиране от страна на Съединените щати ще продължат в тяхна защита даже след подписване от тяхна страна на ДНЯО като държави без ядрено оръжие. А подобни поверителни уверения са били вече дадени на австралийското правителство по време на преговорите за подписването на самия договор. Потвърждения на тези най-общи гаранции са били давани периодично и на съюзниците на Съединените щати в официални документи в областта на отбраната на САЩ през следващите десетилетия, последните от които са направени в Обобщаващия доклад за официалната ядрена позиция на САЩ от 2010 г., както и в Четиригодишния преглед на отбраната на Съединените щати от 2014 г. Непрекъснато променящата се стратегическа среда през тези десетилетия обаче постави остри въпроси както по отношение на уверяващите, така и на уверява- DIPLOMACY 18/2016 69

ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДРЕН РЕД В АЗИЯ ните. Какъв е статутът на тези гаранции през 21-ви век? Дали те са станали по-надеждни или по-ненадеждни от края на Студената война насам? Оказала ли е изобщо върху тях появата на новите велики сили в Азия някакво влияние, и ако да – какво точно влияние е оказала върху надеждността на тези гаранции? Съединените щати не направиха нищо открито, за да засилят своите конкретни гаранции по отношение на Австралия: нямаше например президентско потвърждение от рода на потвърждението, направено от президента Обама по отношение на Южна Корея, нито пък имаше някакъв редовен двустранен диалог относно разширеното възпиране от рода на диалога, предложен на Япония и Южна Корея. На мен поне не са ми известни никакви специални посещения от страна на австралийски персонал на американския стратегически ядрен арсенал, подобни на тези, предложени на японците и корейците. Трайните ядрени гаранции от страна на Съединените щати към Австралия не съществуват почти за никого и са сериозна тема за обсъждане само между малка общност, състояща се от политици и академици. Съединените щати смятат, че само Япония и Южна Корея представляват специална загриженост по отношение на гаранциите (вж. препратката към Североизточна Азия в цитата на Робъртс по-горе), вярвайки, че ако тези притеснения бъдат разрешени, всичко останало, свързано с гаранциите в Азиатско-Тихоокеанския регион, ще си дойде на мястото. Вярно е също, че съществуват няколко сценария, според които можем да си представим как Австралия разпространява ядрени оръжия – или даже се притеснява за нивото на сигурност, което би провокирало дебат, свързан с това разпространение. Без това да направят първи Япония или Южна Корея по простата причина, че ние се намираме физически много по-далеч от тях от периферията на Евразия. А за да бъдем ние първи, това би предположило съществуването на конкретна местна движеща сила – отделна и различна от балансьорите в рамките на евразийското равновесие на великите сили: например една Индонезия, която постепенно се връща назад към авторитарно правителство, която започва агресия срещу своите съседи и която сама започва да разпространява ядрено оръжие. Някои смятат, че заплахата от разпространение на ядрено оръжие от страна на съюзниците на Съединените щати е пресилена. Ричард Самюелс и Джеймс Шоф например твърдят, че Япония съвсем съзнателно манипулира със заплахата от избухването на ядрена война най-вече за да запази Съединените щати в играта в Азия. 46 Това безспорно е вярно, но то също рискува да определи притесненията на Япония, свързани с надеждността на трайните американски ядрени гаранции, като огромен блъф. Сами по себе си тези притеснения не са никакъв блъф, а са свързани със загрижеността на японците, че могат да останат маргинализирани на азиатския континент. В крайна сметка, да държиш Япония настрани от ядрените оръжия не означава нищо друго, освен реакция на техните притеснения. Това означава също и един допълнителен проблем: че уверенията на Съединените щати за разширено ядрено възпиране би трябвало да останат също толкова правдоподобни и надеждни по време на настъпващите промени във взаимоотношенията на силите на азиатския континент. Австралия може да направи нещо във връзка с първото безпокойство (маргинализацията), но не може да направи а много по отношение на второто (правдоподобността и надеждността на уверенията). Поемането от страна на Съединените щати на ангажимент за една солидна 70 ДИПЛОМАЦИЯ 18/2016

Журнал KAZENERGY № 3 - 2006 Часть 1
ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
Swansea Bay City Region A City Deal 2016-2035
AID BUDGET SUMMARY 2016–17
август 2009 - Евразийский Банк Развития
«Нова Стратегічна Концепція для ... - NATO Watch
RDA
Завантажити документ [pdf, 1.87 Mb] - Українська енергетика UA ...
Korea-China FTA: Antidumping - 대외경제정책연구원
OECD-action-plan-on-the-sustainable-development-goals-2016
ЛАнДшАфтное рАзнообрАзие и СиСтемА оСобо охрАняемых ...
VOICE
ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕСТАБИЛНОСТТА В АФРИКА