Views
1 year ago

DIPLOMACY ДИПЛОМАЦИЯ

2kGfdFv

ПРОМЕНЯЩИЯТ

ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДРЕН РЕД В АЗИЯ по този път. Съществуват обаче политически опции, към които трябва да се подхожда изключително предпазливо. Себеотрицанието трябва да се превърне в основа на изпращането на нови сигнали за ядрено въздържане в Азия. Обаче собственото ни доброволно отказване от каквато и да е връзка с ядреното възпиране не би помогнало с нищо за подобряване на ситуацията, като даже може лесно да я влоши. Чуват се мнения, че Австралия би трябвало да се откаже от защитата на страната с ядрено оръжие, като игнорира мястото на разширеното ядрено възпиране в стратегическата си политика. Коментатори от този род смятат, че тъй като ядрените оръжия не играят голяма роля в защитата на собствения ни континент, ние бихме могли да направим подобна промяна на разумна цена, надявайки се това да предизвика по-широк отказ от ядрените оръжия в целия регион. Но няма почти никаква вероятност това да се случи. Тъй като нашият регион няма да отхвърли ядрените оръжия, докато останалата част от света ги запазва. А отказването от наша страна от ядрените ни взаимоотношения със Съединените щати би могло да предизвика дебати в целия азиатски регион, което е точно обратното на това, което смятаме да направим. Някои азиатски политици биха изтълкували подобен ход като опит за успокоение на Китай, който в момента е във възход; други могат да го приемат като доказателство за това, че вече не вярваме на достоверността на гаранциите от Вашингтон. Защото освен всичко останало, американските ядрени оръжия осигуряват на австралийската сигурност нещо като щит, от който не бихме се отказали в никакъв случай. Защото не би било реалистично да повярваме, че нашата сигурност зависи единствено от континенталната защита. Тя по-скоро се дължи на сигурността в региона, както и на благоприятната комбинация в баланса на силите по цялата евразийска периферия. А би било изключително трудно този баланс да бъде поддържат без ядрени оръжия. Ако обаче ядрените оръжия трябва да бъдат запазени и ако случайно ядрените взаимоотношения в Азия се усложнят и предизвикат разногласия, Австралия трябва да направи всичко възможно регионалната политика на възпиране да не потъне в някакви кресливи излияния. Както вече стана дума по-горе, от доста време насам севернокорейската ядрена политика се съпътства от известна доза кресливост, която бе донякъде приглушена от отговорните обещания, дадени по време на приключилия наскоро партиен конгрес. Но не е ясно дали Канбера ще може да направи достатъчно, за да промени този креслив тон. Точно както в случая със Северна Корея, пакистанската ядрена политика се базира на предварителното условие за значителни различия между собствените сили и тези на вероятния противник, което се превръща вобещание за ранна употреба на ядрени оръжия в случай на конфликт. Едно от основните предизвикателства пред новия ядрен ред в Азия е намирането на начин Пакистан да бъде върнат към ядрената нормалност. Взаимоотношенията между Съединените щати и Китай представляват проблем от друго естество. Поддържането на добрия тон в рамките на тези взаимоотношения е естествено важно, но и двете страни чувстват известно изравняване на позициите на силите, което поставя сегашния стратегически ред пред нови изпитания и то не единствено в ядрената област. Двата вида ред – ядреният и двустранният стратегически – се преплитат взаимно: затова е много трудно да бъдат изолирани едните отношения от другите. По-специално Пекин, който DIPLOMACY 18/2016 79

ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДРЕН РЕД В АЗИЯ 80 няма почти никаква практика в официалния контрол над ядрените оръжия, както и никаква практика по отношение на официалния ядрен таван или намаляването на ядрените оръжия, би могъл да се почувства неловко при всеки опит за изваждане на двустранните взаимоотношения от отношенията, основани на доброволното въздържане, и да ги премести при отношенията, основани на формално поетите ангажименти. Но желанието на Пекин да направи това може да се окаже тест за регионалното лидерство на Китай. Австралия не може да премоделира съществуващия ядрен ред и да го адаптира към собствените си желания. Ние обаче трябва да направим всичко възможно, за да продължим да подкрепяме сегашното върховенство на възпирането в регионалните ядрени доктрини, да работим за подобряване на договореностите в областта на кризите и стабилността, както и да се застъпваме за принципа на доброволното въздържане в пред-системния и пред-управленски ядрен ред в Азия. И накрая, би трябвало да приемем, че въпреки и тези усилия, ядрените оръжия биха могли да се разпространят много бързо в Азия. Безпокойството на американските съюзници за това, дали Съединените щати ще имат желание да продължат да предлагат дълготрайни ядрени гаранции – нещо, което бе доскоро приемано за даденост, но вече не е чак толкова сигурно – може да се окаже изключително важна движеща сила за разпространението на ядрени оръжия в Азия в близкото бъдеще. Подобно развитие на нещата би оставило на Канбера сложния и непривлекателен избор да реши не само как да реагира на разпространението на тези оръжия от страна на американските съюзници в Североизточна Азия, но така също да помисли какво би означавала такава фундаментална промяна в регионалния ядрен ред за самата ядрена идентичност на Австралия. БЕЛЕЖКИ 1. Термините „разширено ядрено възпиране” и „трайни ядрени гаранции” са използвани в тази статия, за да отразят възможно най-точно ядрените елементи в политиката на Съединените щати в тези две области. В подкрепа на своите съюзници Вашингтон предлага определен спектър от възможности за възпиране на противниците и гарантиране на приятелите. Някои от тези възможности са отразени и в самата статия, но все пак ядрените въпроси остават основен предмет на това изследване. 2. Виж, Devin Hagerty, The consequences of nuclear proliferation: lessons from South Asia, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1998. 3. Muthiah Alagappa (ed.), The long shadow: nuclear weapons and security in 21st century Asia, Stanford University Press, California, 2008, стр. 13–21. 4. Ashley Tellis, ‘Overview’, в: A Tellis, AM Denmark, T Tanner (eds), Strategic Asia 2013–14: Asia in the second nuclear age, National Bureau of Asian Research, Seattle, стр. 23. 5. Toby Dalton, Michael Krepon, 2015. ‘Nuclear mainstream’, Dawn, 27 август 2015. 6. Muthiah Alagappa, The long shadow: nuclear weapons and security in 21st century Asia, стр. 479. 7. Brad Roberts, The case for US nuclear weapons in the 21st century, Stanford University Press, Stanford, California, 2015, стр. 141. 8. Robert Ross, ‘The geography of the peace: East Asia in the twenty-first century’, International Security, 1999, 23(4):81–118. 9. Hans Kristensen, Robert Norris, ‘United States nuclear forces, 2016’, Bulletin of the Atomic Scientists, 2016, 72(2):63–73. 10. Elbridge Colby, Abraham Denmark, 2013. Nuclear weapons and US–China relations: a way forward, Center for Strategic and International Studies, Washington DC, 2013, онлайн. 11. Louise Woodroofe, Buried in the sands of the Ogaden: the United States, the Horn of Africa, and the demise of détente, Kent State University Press, Ohio, 2013. 12. Roberts, The case for US nuclear weapons in the 21st century, стр. 173. 13. САЩ, Министерство на отбраната, Годишен доклад до Конгреса: Military and security developments involving the People’s Republic of China 2015, 2015, стр.9 14. Bill Gertz, ‘Pentagon confirms patrols of Chinese nuclear missile submarines’, Washington Times, 9 декември ДИПЛОМАЦИЯ 18/2016

Журнал KAZENERGY № 3 - 2006 Часть 1
ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
Swansea Bay City Region A City Deal 2016-2035
AID BUDGET SUMMARY 2016–17
«Нова Стратегічна Концепція для ... - NATO Watch
август 2009 - Евразийский Банк Развития
RDA
Завантажити документ [pdf, 1.87 Mb] - Українська енергетика UA ...
Korea-China FTA: Antidumping - 대외경제정책연구원
OECD-action-plan-on-the-sustainable-development-goals-2016
ЛАнДшАфтное рАзнообрАзие и СиСтемА оСобо охрАняемых ...
ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕСТАБИЛНОСТТА В АФРИКА
октябрь 2008 - Евразийский Банк Развития