Views
1 year ago

DIPLOMACY ДИПЛОМАЦИЯ

2kGfdFv

ЕВРОПЕЙСКИЯТ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ Е БОГАТСТВО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ПАЗИМ Каква е ролята на дигиталните технологии в Министерството на външните работи във Франция? Може би защото поддържаме връзки в цял свят, новите информационни и комуникационни технологии навлязоха в Министерството повече от останалите. Те помагат да се управлява времето и пространството и понеже външно министерство действа навсякъде по света, е незаменим коз за дипломатическата работа. С цел да развива публичната дипломация Министерството споделя много данни за своята дейност и по международни въпроси на интернет страницата си Francediplomatie, а в социалните мрежи поддържа непрестанен диалог със света. Как “туипломацията” промени работата на посланиците и на службите в Министерството? Не само външно министрество е една от най-активните администрации в Париж, но и като цяло посолствата и консулските ни служби. Ние насърчаваме посланиците да комуникират в Туитър. От Ню Йорк до Берлин и от Пекин до София нашите посланици са последвани в социалните мрежи, в които има какво да разкажат и да споделят. Кои бяха най-трудните моменти в кариерата Ви? Най-трудните моменти бяха, когато имаше заложнически кризи. Това най-често са драматични ситуации, с много силен емоционален заряд, когато медийният натиск е изключително силен, но в същото време дискретността е много важно условие за ефикасното действие на властите. Разкажете една история от работата ви на говорител или посланик. Когато бях посланик в Белгия от 2012 до 2015 г., се празнуваше стогодишнината от началото на Първата световна война. През август 2014 г. съпровождах френския президент при участието му на голяма манифестация в Лиеж, където се честваха сто години от инвазията в Белгия. През целия ден мислех за случайностите на съдбата, защото сто години по-рано моят дядо е бил войник във френската армия, която се е била в Белгия. Дядото войник, внукът посланик и между тях – сто години история, през които народите на Европа преминаха през толкова препятствия, преди да изградят Европейския съюз, който е истинско богатство, което споделяме всички ние и което трябва да пазим всеки ден всички заедно. DIPLOMACY 18/2016 7

СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН БРАНД НА ... Стратегии за създаване на национален бранд на пост-социалистическите страни в рамките на председателството им на Съвета на Европейския съюз Алена Лакова-Илчева След падането на Берлинската стена Европа става свидетел на раждането на 28 суверенни държави, създадени от разпадналия се комунистически блок – 28 държави, които преминават през период на смяна на политически и икономически модели, или така наречените страни на прехода към демокрация и свободен пазар. Дори и след години, международният им образ все още е щампован от социалистическото им минало и идентичността им е социално стигматизирана от по-доминантните и развити европейски държави. В статията се обръща специално внимание на стратегиите за национален брандинг на пост-социалистическите страни, придобили статут на членки в Европейския съюз (ЕС) и осъществили или подготвящи председателството си на Съвета на ЕС, поради три основни причини: (1) Образът на тези държави е бил или още е подлаган на историческото клеймо на комунистическото им минало; (2) Те са демонстрирали не само желанието си, но и възможността си да станат част от една по-голяма и демократична социо-политическа, икономическа и културна идентичност, каквато притежава Европейският съюз; (3) Брандът на всяка такава страна ще бъде обект на силен медиен интерес по време на председателството й на Съвета на ЕС. То се явява важен момент за представяне на националната идентичност, утвърждаване на образа и резултатите от годините предполагаем прогрес, както и момент на диалог между тази идентичност и обратните връзки от страна на чуждестранните публики. Анализът на брандинг стратегиите на тези страни се основава на литература от сферата на националния брандинг и публичната дипломация: Alholt (2003, 2007), Мelissen (2005, 2011), Szondi (2008), Zaharna (2011), но също така и на драматургичната теория на Ървинг Гофман (Гофман, 1959). Тя придава нова перспектива на построяването на националната идентичност и нейното брандиране, подчертавайки, че това е сложен социален и психологически процес, протичащ в и извън границите на една държава, като индивидуално или социално групово проявление в интеракция между отделните граждани, държавата, бизнес сектора, образованието и чуждестранните аудитории. За да илюстрираме подобре процеса на създаване и утвърждаване на национален образ, ще направим кратък теоретичен преглед, фокусиран върху взаимовръзката между публичната дипломация и националния брандинг, чрез езика на Гофман – представяне на Аз-а, виртуална и социална идентичност и стигматизация (Goffman, 1963). След това ще приложим същите понятия при краткия анализ на конкретни казуси от пост-социалистически държави членки на ЕС, осъществили или подготвящи председателството си. Терминът нова публична дипломация (Melissen, 2005) илюстрира прехода от 8 ДИПЛОМАЦИЯ 18/2016

 • Page 1 and 2: 18/2016 Октомври-Декем
 • Page 3 and 4: Дипломатическият и
 • Page 5 and 6: CONTENTS Contents INTERVIEW The Eur
 • Page 7: ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ
 • Page 11 and 12: СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДА
 • Page 13 and 14: СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДА
 • Page 15 and 16: СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДА
 • Page 17 and 18: СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДА
 • Page 19 and 20: СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДА
 • Page 21 and 22: СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДА
 • Page 23 and 24: СЛОВАШКОТО ПРЕДСЕД
 • Page 25 and 26: СЛОВАШКОТО ПРЕДСЕД
 • Page 27 and 28: СЛОВАШКОТО ПРЕДСЕД
 • Page 29 and 30: СЛОВАШКОТО ПРЕДСЕД
 • Page 31 and 32: РОЛЯТА НА МЕЖДУНАР
 • Page 33 and 34: РОЛЯТА НА МЕЖДУНАР
 • Page 35 and 36: РОЛЯТА НА МЕЖДУНАР
 • Page 37 and 38: СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ БА
 • Page 39 and 40: СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ БА
 • Page 41 and 42: СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ БА
 • Page 43 and 44: СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ БА
 • Page 45 and 46: ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР
 • Page 47 and 48: ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР
 • Page 49 and 50: ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР
 • Page 51 and 52: ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР
 • Page 53 and 54: ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР
 • Page 55 and 56: ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР
 • Page 57 and 58: ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР
 • Page 59 and 60:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 61 and 62:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 63 and 64:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 65 and 66:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 67 and 68:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 69 and 70:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 71 and 72:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 73 and 74:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 75 and 76:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 77 and 78:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 79 and 80:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 81 and 82:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 83 and 84:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 85 and 86:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 87 and 88:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 89 and 90:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 91 and 92:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 93 and 94:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 95 and 96:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 97 and 98:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 99 and 100:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 101 and 102:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 103 and 104:

  РЕГИОНАЛИЗМИТЕ В Е

 • Page 105 and 106:

  РЕГИОНАЛИЗМИТЕ В Е

 • Page 107 and 108:

  РЕГИОНАЛИЗМИТЕ В Е

 • Page 109 and 110:

  ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАЩ

 • Page 111 and 112:

  ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАЩ

 • Page 113 and 114:

  ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАЩ

 • Page 115 and 116:

  ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАЩ

 • Page 117 and 118:

  ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАЩ

 • Page 120 and 121:

  18/2016 October/December DOCENDO DI

 • Page 122 and 123:

  THE EUROPEAN UNION IS A WEALTH THAT

 • Page 124 and 125:

  NATION BRANDING EFFORTS OF POST-SOC

 • Page 126 and 127:

  NATION BRANDING EFFORTS OF POST-SOC

 • Page 128 and 129:

  NATION BRANDING EFFORTS OF POST-SOC

 • Page 130 and 131:

  NATION BRANDING EFFORTS OF POST-SOC

 • Page 132 and 133:

  NATION BRANDING EFFORTS OF POST-SOC

 • Page 134 and 135:

  NATION BRANDING EFFORTS OF POST-SOC

 • Page 136 and 137:

  THE SLOVAK PRESIDENCY OF THE COUNCI

 • Page 138 and 139:

  THE SLOVAK PRESIDENCY OF THE COUNCI

 • Page 140 and 141:

  THE SLOVAK PRESIDENCY OF THE COUNCI

 • Page 142 and 143:

  THE SLOVAK PRESIDENCY OF THE COUNCI

 • Page 144 and 145:

  STRATEGIC EQUILIBRIUM IN THE BLACK

 • Page 146 and 147:

  STRATEGIC EQUILIBRIUM IN THE BLACK

 • Page 148 and 149:

  STRATEGIC EQUILIBRIUM IN THE BLACK

 • Page 150 and 151:

  STRATEGIC EQUILIBRIUM IN THE BLACK

 • Page 152 and 153:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER A sh

 • Page 154 and 155:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER prom

 • Page 156 and 157:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER depl

 • Page 158 and 159:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER migh

 • Page 160 and 161:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER to h

 • Page 162 and 163:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER nucl

 • Page 164 and 165:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER Both

 • Page 166 and 167:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER stra

 • Page 168 and 169:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER in m

 • Page 170 and 171:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER thin

 • Page 172 and 173:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER give

 • Page 174 and 175:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER nucl

 • Page 176 and 177:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER What

 • Page 178 and 179:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER of t

 • Page 180 and 181:

  THE UNITED STATES AS A RISING POWER

 • Page 182 and 183:

  THE UNITED STATES AS A RISING POWER

 • Page 184 and 185:

  THE UNITED STATES AS A RISING POWER

 • Page 186 and 187:

  THE UNITED STATES AS A RISING POWER

 • Page 188 and 189:

  THE UNITED STATES AS A RISING POWER

 • Page 190 and 191:

  THE UNITED STATES AS A RISING POWER

 • Page 192 and 193:

  THE UNITED STATES AS A RISING POWER

 • Page 194 and 195:

  THE ROLE OF INTERNATIONAL ACTORS IN

 • Page 196 and 197:

  THE ROLE OF INTERNATIONAL ACTORS IN

 • Page 198 and 199:

  COMPETING REGIONALISM IN EUROPE AND

 • Page 200 and 201:

  COMPETING REGIONALISM IN EUROPE AND

 • Page 202 and 203:

  COMPETING REGIONALISM IN EUROPE AND

 • Page 204 and 205:

  RESPONSIBILITY TO PROTECT: THE CONT

 • Page 206 and 207:

  RESPONSIBILITY TO PROTECT: THE CONT

 • Page 208 and 209:

  RESPONSIBILITY TO PROTECT: THE CONT

 • Page 210 and 211:

  RESPONSIBILITY TO PROTECT: THE CONT

 • Page 212:

  ИНТЕРВЮ ЕВРОПЕЙСКИ

Журнал KAZENERGY № 3 - 2006 Часть 1
ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
«Нова Стратегічна Концепція для ... - NATO Watch
AID BUDGET SUMMARY 2016–17
RDA
Korea-China FTA: Antidumping - 대외경제정책연구원
ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕСТАБИЛНОСТТА В АФРИКА
октябрь 2008 - Евразийский Банк Развития
Swansea Bay City Region A City Deal 2016-2035
International Defence Engagement Strategy
август 2009 - Евразийский Банк Развития
Anti-terrorism pact
The EU your questions answered