Views
1 year ago

2 Ciljevi projekta

Smernice-za-podnosenje-projekata

2 Ciljevi

SOCIETIES Support Of CSOs In Empowering Technical Skills, Inclusion of people with disabilities and EU standards in South East Europe 1. Uvod Caritas Srbije se zajedno sa 15 partnera udružio u projektu "SOCIETIES – Support of CSOs in Empowering Technical skills, Inclusion of people with disabilities and EU standards in South East Europe" koji je odobrila Evropska Unija, koju predstavlja Evropska komisija. Civil Society Facility and Media Programme 2014-2015, pod kojima je odobren projekat SOCIETIES, usvojeni su od strane Evropske komisije u decembru 2014, sa krajnjim ciljem da se ojača participativna demokratija i procesi EU integracija na zapadnom Balkanu i u Turskoj putem osnaživanja civilnog društva u svrhu preuzimanja aktivnijeg učešća u donošenju odluka i stimulacijom i omogućavanjem odgovarajućeg pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo i pluralističke medije. Krajnji cilj je da se ojačaju njihovi kapaciteti javnog zastupanja i efikasnog dijaloga sa vladama u svrhu vršenja uticaja na praktične politike i procesa donošenja odluka kao i kreiranja dugoročne promene u društvu. Projekat je započet 1. januara 2016. i trajaće 48 meseci (do 31.12.2019.) 2. Ciljevi projekta Projekat “SOCIETIES” je predložen od strane alijanse za socijalnu inkluziju koju čine 16 organizacija civilnog društva (OCD) na evropskom nivou. Implementiraju ga 7 članova Caritasove mreže i 9 OCD koje se bave poljem socijalne inkluzije ljudi sa invaliditetom u Srbiji, Kosovu* 1 , Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Albaniji. Povrh toga, Italija i Bugarska doprinose svojom ekspertizom u tranzicionim i de-institucionalnim procesima kao zemlje EU. Sveobuhvatni cilj projekta je da se poboljšaju kapaciteti OCD u jugoistočnoj Evropi u upravljanju procesima socijalne inkluzije i promovisanju praktičnih politika vezanih za socijalnu inkluziju, kroz efikasan dijalog sa državnim ustanovama tokom procesa donošenja odluka. Specifični cilj 1: ojačavanje veština OCD vezanih za promovisanje socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom i mentalnim smetnjama: izgradnja kapaciteta, razmena znanja, regionalno umrežavanje, upravljanje inicijativama i uslugama vezanim za socijalnu inkluziju, monitoring i evaluacija socijalnog odjeka. Specifični cilj 2: pospešivanje kapaciteta OCD za dijalog sa državnim institucijama nadležnim za socijalnu inkluziju: strateško i komunikacijsko planiranje, javno zastupanje, lokalno umrežavanje, učestvovanje u procesima donošenja odluka. 1 under UNSCR 1244/99 as written in the guidelines Civil Society Facility and Media Programme 2014-2015 for grants applicants

Prirucnik za razvoj i finansiranje kapitalnih investicionih projekata
Katalog projekata bespovratne pomoci - Socijalna Inkluzija
ProjEktni PartnEri trajanjE ProjEkta i financiranjE ciLjEVi ProjEkta ...
Razvoj infrastrukturnih projekata - SLAP - Stalna konferencija ...
Anketa o poslovnim veštinama 2011 - USAID Projekta održivog ...
operativni program za regionalnu konkurentnost 2007 - SAFU
smernice za poslovanje sa evropskom unijom - Privredna komora ...
u fokusu finansiranje infrastrukture - Karanovic & Nikolic
Studija slu~aja 2 - Iz kruga
ZA IZGRADNJU
ZA IZGRADNJU
25,90 KM 39,90 KM 49,90 KM - Superinfo
Platina- priručnik dobre prakse u održivom planiranju vodnih ... - WWF
Mladi na djelu - Agencija za mobilnost i programe EU
krv za naftu - Zarez
Smederevac za 21. vek - Industrija
Vremenska prognoza za grad Zenicu - Superinfo
Crna Gora- - Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije
Evropski puls 73 - Centar za građansko obrazovanje
Eko revija - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
EIC - Evropski puls 30 - Centar za građansko obrazovanje
EIC - Evropski puls 36 - Centar za građansko obrazovanje
Å UMARSKI LIST 2/1942 - HÅ D
informatica museologica 35 (1-2) - MDC
Kupovinom 2x0,75 l ili 1x2,5 l dobijate četku za farbanje - Superinfo
Generalna predstavitev FOCUS-BALKANS projekta
Obnova arboretuma Lisičine u sklopu projekta ... - Hrvatske šume
Europski fondovi za hrvatske projekte - priručnik o ... - Zagreb.hr