Odkrijte svoj najučinkovitejši stil vodenja in ga suvereno ... - Pro Acta

proacta.si

Odkrijte svoj najučinkovitejši stil vodenja in ga suvereno ... - Pro Acta

SAMO ZA IZBRANA PODJETJA

Ekskluzivni seminar za vodstvene

in vodilne kadre

Odkrijte svoj

najučinkovitejši stil vodenja

in ga suvereno udejanite v praksi

Vodenje na osnovi DISK® modela

sreda, 7. marca

Hotel Mons, Ljubljana

Friedbert Gay

direktor Persolog International GmbH

Do danes je prednosti modela DISK® izkoristilo že več kot 40.000.000 uporabnikov v 44 državah sveta na štirih kontinentih.

Friedbert Gay je mednarodno priznani predavatelj in avtor številnih knjig na temo DISK® koncepta v vodenju.

7 razlogov za vodenje na osnovi DISK modela

1. Prepoznali boste lasten vodstveni stil po modelu DISK®.

2. Spoznali boste močne in šibke točke svojega trenutnega stila vodenja.

3. Naučili se boste, kako razviti svoje prednosti in kako jih učinkovito uporabiti.

4. Naučili se boste prepoznati različne vedenjske stile sodelavcev.

5. Razumeli boste, zakaj je vodenje in sodelovanje z nekaterimi zaposlenimi težje

kot z drugimi.

6. Ugotovili boste, da različni osebnostni tipi potrebujejo drugačen način komunikacije,

vodenja in motivacije.

7. Na podlagi novih spoznanj boste lahko občutno izboljšali svoje

veščine vodenja.

Persolog danadria d.o.o. Sp. Laze 1a, 4247 Zg. Gorje; tel: 04/576 9550 fax: 04/576 9551; www.persolog.si


Persologov model DISK® je orodje, ki

prinaša rezultate

Persologov model DISK® je mednarodno priznano orodje za določanje

osebnostnih tipov ljudi. Izkušnje kažejo, da je razumevanje karakterja ljudi,

ki jih vodimo, izjemno pomembno za učinkovitost vodenja.

Persologov model DISK® je znanstveno podprt, redno nadgrajevan in validiran, zaradi česar je zelo zanesljiv.

Model temelji na več kot 40-letnem raziskovanju prof. dr. Johna Geierja in njegovih sodelavcev, temelje pa

je s teorijo človeškega vedenja leta 1928 postavil dr. William M. Marston (1893 – 1947), psiholog z univerze

Kolumbija (poznan tudi kot oče detektorja laži). Ugotovil je, da obstajajo štiri glavna vedenja, ki so do

določene mere prisotna pri vseh ljudeh in se odražajo tudi pri vodenju. Ta štiri vedenja so:

Dominantnost: Težnja po nadzoru, doseganju rezultatov.

Osnovni namen je premagati.

Iniciativnost: Težnja po prepričevanju, po izražanju, po »biti slišan«.

Osnovni namen je prepričevati.

Stanovitnost: Težnja po stanovitnosti in stabilnosti.

Osnovni namen je podpirati.

Korektnost: Težnja po pravilnosti, gotovosti in varnosti.

Osnovni namen je točnost.

Dobro poznavanje sodelavcev je ključ za:

• njihovo motivacijo,

• bolj učinkovito komunikacijo,

• zmanjševanje konfliktov in stresa,

• uspešno umeščanje ljudi na delovna mesta (selekcija novih, testiranje obstoječih zaposlenih),

• uspešno oblikovanje timov,

• pravi pristop do naših kupcev in

• večjo zavzetost, učinkovitost in zadovoljstvo sodelavcev.

Kateri od teh 20 profilov je vaš?

Do odgovora boste prišli na seminarju z izpolnitvijo

originalnega Persolog DISK vprašalnika.

Do danes je prednosti modela DISK® izkoristilo že več

kot 40.000.000 uporabnikov v 44 državah sveta na

štirih kontinentih.

Podjetje Persolog GmbH je v svetu do sedaj licenciralo

6.022 trenerjev za DISK® koncept.


Odkrijte svoj najučinkovitejši stil vodenja

in ga suvereno udejanite v praksi

Komu je seminar namenjen

Vsem, ki se ukvarjate z vodenjem, še posebej pa:

• direktorjem/višjemu vodstvu,

• srednjemu menedžmentu,

• kadrovikom,

• vodjem timov.

Vsebina seminarja:

• Načela uspešnega vodenja

• Izpolnjevanje originalnega vprašalnika persolog profil DISK®

• Določanje vedenjskega stila – vašega stila vodenja

• Osnovni vedenjski stili

• Razumevanje lastnega stila vodenja

• Poznavanje močnih in šibkih strani vašega stila vodenja

• Prepoznavanje različnih vedenjskih tipov sodelavcev

• Kako prilagoditi vodenje zahtevam delovnega okolja (sodelavci, naloge, projekti, timi)

• Učinkovita komunikacija in različni načini motiviranja vaših sodelavcev

• Praktični primeri in diskusija

• Akcijski načrt za razvoj vaših prednosti

Predavanje bo v angleščini, materiali in originalni vprašalnik v slovenščini.

Urnik seminarja:

9:00 – 10:30

Odmor

10:50 – 12:20

Odmor za kosilo

13:30 – 15:00

Odmor

15:20 – 16:30

Kotizacija vključuje gradivo, originalni vprašalnik Persolog profil DISK®, osvežilne napitke med odmori in kosilo.

Lokacija:

Hotel Mons, Pot na Brdo 4, 1000 Ljubljana

Kotizacija:

Kotizacija za seminar znaša 390 €.

Organizator seminarja je Persolog danadria

Podjetje Persolog danadria d.o.o. je ekskluzivni licenčni partner Persologovega modela DISK® v regiji. S podjetji sodeluje

kot partner pri razvoju zaposlenih. Zastopa orodja, ki so v pomoč podjetjem in posameznikom pri odkrivanju in

razvijanju potencialov na delovnih mestih. Več o podjetju na www.persolog.si

Način prijave

Prijavo pošljite na elektronski naslov: janez.hudovernik@poslovniatlet.si.

V prijavi navedite število udeležencev, imena udeležencev in njihovo področje dela ter podatke o naročniku in

plačniku. Prijavo lahko pošljete tudi po telefaksu na številko 04/576 9551.

Zadnji rok za prijavo je 29. februar 2012. Rok plačila je 6.3. 2012.

Za vas smo pripravili posebne pakete:

20 udeležencev – 4.800 € (240 €/oseba)

10 udeležencev – 2.900 € (290 €/oseba)

5 udeležencev – 1.700 € (340 €/oseba)

Navedene kotizacije ne vključujejo vrednosti DDV.

S prijavo se obvezujete, da boste poravnali kotizacijo za udeležbo na izobraževanju po navedenih pogojih. Pred

začetkom izobraževanja lahko pisno odpoveste svojo udeležbo najkasneje pet delovnih dni pred začetkom

izobraževanja. Po tem datumu zaračunavamo 30 % kotizacije za administrativne stroške, za neudeležbo brez odjave

pa zaračunavamo polno vrednost kotizacije.


Friedbert Gay je predsednik in direktor podjetja Persolog GmbH. To je vodilno podjetje za

učna orodja, ki se ukvarja s svetovanjem in raziskavami na področju razvoja podjetij, organizacij

in posameznikov.

G. Gay je študiral pedagogiko pri delu in ima več kot 30 let izkušenj na področju vodenja

in prodaje. Minulih 20 let se največ ukvarja s tematiko vpliva osebnosti na učinkovitost

delovanja in vodenja. Na predavanjih in seminarjih slušatelje spodbuja, da bolje razumemo

sebe, svoje delovanje in okolje v katerem delujemo. Razumevanje svojih potencialov vidi

kot pot za večjo zavzetost, učinkovitost in zadovoljstvo.

S svojim dinamičnim načinom predavanja zna pridobiti pozornost poslušalcev. Z relevantnostjo teme pa številne

slušatelje navduši za spremembe v svojem načinu vodenja.

Je član številnih strokovnih združenj GSA (Nemško združenje predavateljev), ASTD (ameriško združenje trenerjev),

BDVT (Profesionalno združenje za pospeševalce in trenerje v prodaji).

Je priznani avtor in soavtor številnih knjig in člankov, ki so bili objavljeni v vodilnih revijah s področja podjetništva v

Nemčiji in v svetu.

Med knjigami omenimo le najpomembnejše:

• Das 1x1 der Persönlichkeit, (skupaj z Lothar J. Seiwert), Persolog, Remchingen, 2008 14. Izdaja,

• Das persolog Persönlichkeits-Profil: Persönliche Stärke ist kein Zufall, GABAL-Verlag, 2004,

• Ich brauch dich und du brauchst mich, (skupaj z Hanno Herzler), Brockhaus Verlag, 5. dodelana izdaja, Witten

2006,

• Persönliche Stärke ist kein Zufall, Brockhaus Verlag, Witten 2004.

Pomembnejše reference predavatelja

• Audi Akademie

• BMW

• Daimler-Benz

• Deutsche Post

• Deutsche Telekom

• HILTI Deutschland

• Porsche

• Price Waterhouse Coopers

• Sanofi-Aventis U.S. Inc.

• Siemens

• Sparkassen Akademien

• Vodafone D2

• Volkswagen

Pomembnejši uporabniki persologovega modela DISK® v regiji

• Telekom Slovenije

• Zavarovalnica Maribor

• Mueller Drogerija

• Bayer

• Medis

• Orbico

• Saubermacher

• Mobitel

• El-tec Mulej

• Farmedica

• Dunav osiguranje

• Salveo

• Triglav osiguranje

Persolog danadria d.o.o. Sp. Laze 1a, 4247 Zg. Gorje; tel: 04/576 9550 fax: 04/576 9551; www.persolog.si

Similar magazines