20.02.2017 Views

Winter 2016_print

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

специално издание<br />

Зимните гуми<br />

Защо са нужни<br />

Допълнително отопление<br />

Подготовка на автомобила...<br />

... и мотоциклета<br />

Автомобилът<br />

и<br />

зимата<br />

ЗИМА СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ 1


СЪДЪРЖАНИЕ<br />

Колко важни са зимните гуми<br />

Факти, свързани със спецификата на зимните<br />

гуми и нуждата от тях..........................................4 стр.<br />

16<br />

Съвети за пестене на<br />

гориво през зимата:<br />

Прости, но много<br />

полезни правила<br />

Всесезонните гуми<br />

Работи ли компромисът, наречен<br />

всесезонна гума....................................................8 стр.<br />

Спецификите на различното<br />

задвижване<br />

Предното, задното и двойното<br />

предаване през зимата.......................................12 стр.<br />

Правилно съхраняване на гумите<br />

Kак да запазите гумите си,<br />

докато не ги използвате.....................................14 стр.<br />

24<br />

Как да шофираме сигурно<br />

в сняг: Указанията<br />

на професионалиста<br />

Как да намалим разхода<br />

на гориво през зимата<br />

Ценни съвети<br />

за икономично шофиране.................................16 стр.<br />

Подготовка на автомобила за зимата<br />

Важните неща, които трябва да свършите<br />

за вас и вашия автомобил.................................20 стр.<br />

27<br />

Допълнителното<br />

отопление:<br />

Комфорт през зимата<br />

Безопасно шофиране<br />

в зимни условия<br />

Експертът на auto motor und sport<br />

Йохен Албиг за това как да шофирате<br />

сигурно и през този сезон.................................24 стр.<br />

Едно много ценно устройство<br />

Системите за допълнително<br />

отопление отблизо.............................................27 стр.<br />

30<br />

Мотоциклетът: как да го<br />

караме или съхраняваме<br />

през зимата<br />

Мотоциклетът и студеното време<br />

Ценни съвети независимо дали<br />

ще карате или не своя мотоциклет<br />

през зимата.........................................................30 стр.<br />

ЗИМА СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ 3


Зимните гуми са<br />

изключително<br />

важни!<br />

Поставянето на зимни<br />

гуми не е някаква<br />

приумица. Съществуват<br />

значителни разлики<br />

между летни и зимни гуми<br />

по отношение на конструкция<br />

и използвани<br />

материали. Зимните гуми<br />

осигуряват на автомобила<br />

възможност за безопасно<br />

движение в условията както<br />

на сухи, така и на заледени,<br />

мокри и покрити със<br />

солен разтвор пътища.<br />

Изработването на зимните<br />

гуми е базирано на специфични<br />

технологии, насочени<br />

към оптимално поведение<br />

при шофиране на<br />

сняг, лед и основно при<br />

ниски температури. Комбинацията<br />

от специални<br />

смеси и технологии на<br />

протектора, разработени<br />

за суровите зимни условия,<br />

значително подобрява<br />

Смяната<br />

на летните<br />

със<br />

зимни<br />

е найважната<br />

необходимост<br />

при<br />

подготовката<br />

на<br />

автомобила<br />

за<br />

зимния<br />

сезон<br />

сцеплението на гумата.<br />

Законодателството на<br />

ЕС изисква гумите за употреба<br />

при тежки зимни условия<br />

да показват определено<br />

минимално ниво на<br />

спиране и сцепление върху<br />

сняг. Ако гумата премине<br />

съответния тест, тя може да<br />

бъде маркирана със символ<br />

„тривърха планина и снежинка“.<br />

Данните от проведено<br />

наскоро проучване на индустрията<br />

показват, че употребата<br />

на зимни гуми при<br />

леки автомобили може да<br />

намали броя на инцидентите,<br />

причинени от липса на<br />

сцепление при зимни условия,<br />

с 46%. За максимално<br />

добро поведение и безопасност,<br />

на всяко колело трябва<br />

да бъде монтирана зимна<br />

гума. Когато се сменят зимни<br />

гуми само на една ос, се<br />

препоръчва те да бъдат монтирани<br />

отзад, за да се запази<br />

контролът и сцеплението,<br />

но по принцип поставянето<br />

на зимни гуми само на едната<br />

ос трябва да се прави<br />

само в краен случай.<br />

Освен това според автомобилните<br />

производители<br />

с използването на правилните<br />

гуми за всеки сезон<br />

водачите могат да увеличат<br />

живота съответно на летните<br />

и зимните си гуми и да<br />

разчитат на най-високо<br />

ниво на безопасност и представяне.<br />

Препоръчително е<br />

шофьорите да монтират<br />

зимни гуми преди настъпването<br />

на зимата и падането<br />

на първия сняг, за да<br />

бъдат напълно оборудвани<br />

за промяната в условията<br />

на шофиране.<br />

Използването на зимни<br />

гуми е задължително в ня-<br />

4 СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ ЗИМА


зимни гуми Специално<br />

На фокус<br />

Ако искате сцепление,<br />

не го търсете с летните гуми<br />

42м<br />

Спирачен път<br />

със зимни<br />

гуми 70 м<br />

Спирачен път<br />

с летни гуми<br />

112 м<br />

Спирачният път при 80 км/ч на покрита със<br />

сняг настилка е много по-дълъг с летни,<br />

отколкото със зимни гуми.<br />

два символа – M+S и нов<br />

символ „тривърха планина<br />

със снежинка“. Тази<br />

категория трябва да отговаря<br />

на определено ниво<br />

на представяне на сняг<br />

(сцепление на сняг).<br />

Но какви трябва да бъдат<br />

качествата на съвременната<br />

зимна гума? Първо,<br />

разбира се, балансирана<br />

динамика на пътя и възможно<br />

най-добро сцепление<br />

на сняг и лед; освен<br />

това запас от стабилност<br />

на студена, мокра от соления<br />

разтвор настилка, както<br />

и при аквапланинг или<br />

киша. Но и при пролетно<br />

топли температури гумите<br />

трябва задължително да<br />

гарантират сигурно спиране.<br />

Днешните зимни гуми<br />

могат всичко това – те са<br />

истински десетобойци в<br />

гумената вселена. Естесткои<br />

страни в Европа, като<br />

сред тях са Естония, Латвия,<br />

Литва, Финландия, Норвегия,<br />

Босна и Херцеговина,<br />

Черна гора, Словения, Хърватия<br />

и Македония. Според<br />

законодателството на тези<br />

страни всички водачи са<br />

длъжни да се движат през<br />

зимните месеци с 4 гуми с<br />

маркировка М+S и минимум<br />

3 мм дълбочина на протектора.<br />

В други държави,<br />

като Австрия, Германия,<br />

Чехия, Люксембург, Румъния,<br />

Словакия, Швеция,<br />

Косово, Турция, Италия,<br />

Сърбия, Молдова и Русия,<br />

употребата на зимни гуми е<br />

задължителна през определен<br />

период от годината.<br />

Как да познаем<br />

зимните гуми<br />

Зимната гума (или „гума за<br />

сняг“ в съответствие с Ди-<br />

В името на<br />

безопасността<br />

конструкцията<br />

и материалите<br />

на зимните<br />

гуми са<br />

много<br />

различни<br />

от тези на<br />

летните.<br />

ректива 92/23/ на Съвета на<br />

ЕИО) е дефинирана като<br />

гума „с конструкция на<br />

протектора и структура,<br />

които са предназначени основно,<br />

за да се гарантира<br />

по-добро представяне в кал<br />

и пресен или топящ се сняг,<br />

от това на нормална гума.<br />

Дизайнът на протектора на<br />

гумите за сняг се състои от<br />

канали (ребра) и/или твърди<br />

блокови елементи, които<br />

са по-широко разположени<br />

от тези на нормалните<br />

гуми“. Маркировката за<br />

гуми за сняг според споменатата<br />

директива е M+S<br />

(или M.S., или M & S).<br />

От ноември 2012 г. в<br />

ЕС се прави разлика между<br />

„гума за сняг“, маркирана<br />

с M+S (M.S., M & S),<br />

и „гума за използване при<br />

тежки зимни условия“.<br />

Последната е маркирана с<br />

ЗИМА СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ 5


вено, не може да не се правят<br />

и компромиси. Например<br />

спирачният път на<br />

суха настилка е малко подълъг<br />

в сравнение с отчитания<br />

с летни гуми, съпротивлението<br />

при търкаляне,<br />

а с това и разходът на гориво,<br />

са малко по-високи, но<br />

пък сигурността в студения<br />

сезон се повишава многократно<br />

със зимни гуми.<br />

Собственикът дори не<br />

е принуден да се откаже от<br />

комфорта на возене и слабия<br />

шум при движение –<br />

те стават възможни благодарение<br />

на<br />

интелигентното оформяне<br />

на протектора и подобрените<br />

смеси на гумите. Наред<br />

с очевидното захапване<br />

на пътната повърхност<br />

от страна на протектора,<br />

съвсем фини, отчасти микроскопични<br />

неравности<br />

по снега, леда или асфалта<br />

биват обгърнати и използвани<br />

за опора от меката<br />

(дори при ниски температури)<br />

смес на зимната<br />

гума. Към това се добавят<br />

и физическите сили на<br />

привличане между настилката<br />

и материала на<br />

гумата.<br />

Модерните<br />

зимни<br />

гуми са<br />

изключително<br />

мултифункционални<br />

продукти<br />

Гумите за<br />

сериозни<br />

зимни<br />

условия<br />

освен знака<br />

M+S имат<br />

и символ с<br />

остър връх<br />

и снежинка.<br />

Ламелите<br />

създават<br />

сцепление<br />

Съществен дял в сцеплението<br />

върху сняг имат захващащите<br />

ръбове – на<br />

блокчетата по протектора и<br />

на ламелите, – изрязани<br />

предимно напречно спрямо<br />

посоката на движение.<br />

Ефективната обща дължина<br />

на тези ламели може да<br />

е към 180 метра при 17-цоловите<br />

гуми. Усъвършенствани<br />

форми, като например<br />

на 3D ламелите на<br />

Goodyear, са предпоставка<br />

блокчетата на протектора<br />

да не бъдат ненужно отслабвани<br />

чрез прорезите.<br />

И все пак, кои зимни<br />

гуми са най-подходящи?<br />

От решаващо значение е,<br />

на първо място, препоръчаният<br />

от автомобилния<br />

производител размер, който<br />

най-често фигурира в<br />

указанията за експлоатация<br />

на автомобила. В случай<br />

на колебание на помощ<br />

могат да се притекат<br />

специализираните търговци<br />

на гуми. Те са в състояние<br />

да дадат информация<br />

и по въпроса дали<br />

върху избрания размер<br />

гуми е позволено да се поставят<br />

вериги и кой модел<br />

гуми е изпитан и препоръчван<br />

за конкретния модел<br />

автомобил от неговия<br />

производител. Освен това<br />

тестове на гуми извършват<br />

и квалифицирани професионалисти<br />

от различни<br />

организации и специализирани<br />

списания (виж<br />

теста на зимни гуми в бр.<br />

10 на auto motor und<br />

sport) и предлагат ценна<br />

помощ при вземането на<br />

решение.<br />

6 СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ ЗИМА


зимни гуми Специално<br />

Ето и някои от съветите на специалистите<br />

от Goodyear, свързани със зимните гуми:<br />

n Зимните гуми са специално разработени, за да<br />

осигуряват по-добро сцепление и спиране при ниски<br />

температури и снежни условия. Избягвайте да<br />

шофирате с летни гуми, които нямат необходимите<br />

характеристики, за да се представят надеждно в<br />

снежни условия. Зимните гуми можете да познаете<br />

по маркировката на страницата.<br />

n Проверете дълбочината на протектора на зимните<br />

си гуми, преди да потеглите на дълъг път.<br />

Колкото по-голяма е дълбочината, толкова по-надеждно<br />

представяне и повече контрол имате върху<br />

автомобила при зимни условия.<br />

n При сняг стартирайте автомобила и потеглете на<br />

по-висока предавка от обикновено, за да намалите<br />

подавания въртящ момент. Завъртането на колелата<br />

твърде бързо, поради предаване на прекалено<br />

голяма мощност към гумите, би причинило<br />

единствено буксуване на колелата и затъването на<br />

автомобила в снега.<br />

n При шофиране през зимата поддържайте по-ниска<br />

скорост. Мокрите и снежни пътища изискват<br />

да имате повече контрол върху автомобила си. Ето<br />

защо се движете със скорост, при която се чувствате<br />

уверени и можете да реагирате при непредвидени<br />

обстоятелства.<br />

n Ако автомобилът ви е оборудван с ABS система,<br />

не помпайте спирачките, а задръжте натиска върху<br />

педала стабилен.<br />

n Спазвайте безопасна дистанция от останалите<br />

автомобили на пътя. Спирачният път се увеличава<br />

при заснежени и заледени настилки и може да се<br />

нуждаете от допълнителна дистанция, за да намалите<br />

скоростта си.<br />

n Намалете натиска върху педала на газта, когато<br />

шофирате по мостове или преминавате през проходи.<br />

Това са места с чести заледявания и по-малкият<br />

въртящ момент ще ви помогне да преминете<br />

по-лесно.<br />

n Ако се окажете закъсали в снежна пряспа, не<br />

натискайте педала на газта, така само ще затънете<br />

по-дълбоко. Използвайте най-ниската възможна<br />

предавка и тласкайте колата напред-назад, докато<br />

наберете достатъчно енергия, за да продължите<br />

напред.<br />

n При шофиране в тежки зимни условия е важно<br />

водачите да са фокусирани върху пътната обстановка<br />

– избягвайте да говорите по телефона или<br />

да се разсейвате с други, отвличащи вниманието<br />

дейности.<br />

И още:<br />

n Проверете всички гуми, включително и резервната.<br />

n Модерните гуми са конструирани да издържат<br />

хиляди километри шофиране, но понякога камъчета<br />

или остри предмети могат да повредят гумата.<br />

Направете детайлен преглед на състоянието на<br />

гумата, на страниците и протектора за повреди или<br />

пукнатини. Проверете колко е износен протекторът<br />

и при необходимост се свържете със своя дилър.<br />

n Тъй като износването на протектора на гумата<br />

променя поведението й и се отразява на спирачния<br />

път, трябва да следите постоянно състоянието<br />

на протектора и дълбочината на грайфера. Всички<br />

гуми на Goodyear имат индикатор за износване,<br />

който показва на водачите кога гумата е достигнала<br />

абсолютния си минимум за дълбочина на<br />

каналите.<br />

n Въпреки това не чакайте гумите ви да достигнат<br />

този минимум – зимните гуми трябва да имат наймалко<br />

4 мм грайфер, за да осигурят необходимото<br />

сцепление на сняг.<br />

n Проверете налягането на гумите, за да се уверите,<br />

че то отговаря на препоръките на производителя<br />

на автомобила.<br />

n Проверете дали всички капачки на вентилите са<br />

налични, защото те ги предпазват от замърсяване.<br />

ЗИМА СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ 7


Специално Всесезонни гуми<br />

За всякакво време<br />

Всесезонните гуми обещават да съпровождат сигурно<br />

своите водачи през четирите годишни времена.<br />

Възможно ли е? Да, но с известни ограничения.<br />

Сезонната смяна на летни<br />

със зимни гуми стана<br />

значително по-скъпа<br />

за много собственици на<br />

автомобили. Ако за студения<br />

сезон ви се наложи да<br />

купите цял зимен комплект<br />

с контролни датчици за налягането<br />

в гумите, ще трябва<br />

да предвидите, в зависимост<br />

от марката, до 400 евро<br />

в повече.<br />

А дали пък не можем да<br />

си спестим тази смяна? В<br />

Германия зимните гуми са<br />

задължителни според ситуацията<br />

на пътя – но имаме<br />

ли право вместо с тях да<br />

караме с всесезонни гуми?<br />

Да, имаме. Всесезонните<br />

гуми са означени поне със<br />

символа M+S. От гледище<br />

на закона това е достатъчно,<br />

за да бъдат признати за зимни<br />

гуми, но не означава<br />

нищо повече от факта, че<br />

Дали<br />

всесезонните<br />

гуми<br />

наистина<br />

се справят<br />

при<br />

всякакво<br />

време през<br />

зимата?<br />

гумата е с малко по-едри<br />

грайфери.<br />

Добрите всесезонни<br />

гуми обаче, подобно на зимните,<br />

са маркирани и с повисокия<br />

по ранг знак „снежинка“,<br />

който, за разлика от<br />

означението M+S, е атестат,<br />

че притежават в определена<br />

степен качества за движение<br />

през зимата – което за всеки<br />

модел задължително трябва<br />

да бъда доказано чрез сравняване<br />

с еталонни гуми. Не<br />

без основание в бъдеще определението<br />

за зимна гума<br />

ще бъде свързано твърдо с<br />

подлежащи на проверка качества,<br />

удостоверявани чрез<br />

символа „снежинка“.<br />

Кои качества на гумата<br />

са действително полезни в<br />

екстремни ситуации и дали<br />

универсалните модели се<br />

доближават в поведението<br />

си до летните, или до зим-<br />

ните гуми, беше показано в<br />

един сравнителен тест, организиран<br />

наскоро от сп.<br />

auto motor und sport.<br />

Алтернатива за<br />

всякакво време?<br />

Заключението на изпитателите<br />

беше, че всесезонните<br />

гуми са сериозна алтернатива<br />

за съответните зимни и<br />

летни специализирани продукти.<br />

Но моля, само ако<br />

нямате намерение да шофирате<br />

в екстремни зимни<br />

условия и при съмнение<br />

автомобилът ви може да остане<br />

в гаража или пред дома<br />

ви. Действително съвременните<br />

всесезонни гуми вече<br />

са доста близо до показателите<br />

за сцепление и спиране<br />

на зимните гуми (виж графиката).<br />

Често обаче им<br />

липсва нужното странично<br />

сцепление за сигурно преодоляване<br />

на завоите. Повече<br />

недостатъци, отколкото<br />

през зимата, всесезонните<br />

гуми показват при летни<br />

условия.<br />

Върху топъл асфалт, независимо<br />

дали е мокър или<br />

сух, универсалните гуми не<br />

са равностойни на летните<br />

си колеги в нито едно отношение.<br />

При всесезонните<br />

модели ще трябва да се примирите<br />

с дълъг спирачен път<br />

и типично по-скоро за зимните<br />

гуми, най-често неприятно<br />

податливо, поведение<br />

на пътя. Едно е ясно: ако<br />

разчитате на спортна динамика<br />

и очаквате от гумите<br />

максимално динамично и<br />

сигурно поведение през лятото,<br />

при това с възможно<br />

най-слаби шумове при движение<br />

в комбинация с пестящо<br />

гориво ниско съпротивление<br />

при търкаляне, ще<br />

8 СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ ЗИМА


Максимално<br />

изпълнение<br />

за вашия SUV/4x4


трябва и занапред да сменяте<br />

зимните гуми с летни. Ако<br />

обаче все пак изберете всесезонен<br />

модел – идеалното<br />

време за смяна е в късната<br />

есен. Защото тогава, поне<br />

през първия предстоящ зимен<br />

сезон, ще разполагате с<br />

цялата дълбочина на каналите<br />

по протектора.<br />

Кога да сменяме<br />

гумите?<br />

Независимо от дълбочината<br />

на каналите смяна е наложителна,<br />

ако зимните<br />

или всесезонни гуми са на<br />

възраст пет или повече години.<br />

Освен това се препоръчва<br />

гумите да се подменят<br />

с нови доста преди<br />

дълбочината на шарките<br />

да е достигнала предписаните<br />

от закона 1,6 милиметра.<br />

При монтирането през<br />

Собствениците<br />

на<br />

спортни<br />

модели<br />

би трябвало<br />

да си<br />

набавят<br />

специализирани<br />

гуми за<br />

съответния<br />

сезон<br />

есента гумите трябва да<br />

разполагат с най-малко 4<br />

мм, за да притежават поне<br />

зачатъчни качества за зимни<br />

условия. От чисто правна<br />

гледна точка със зимни<br />

или с всесезонни гуми<br />

може да се кара при дълбочина<br />

на каналите най-малко<br />

1,6 мм, но в страни като<br />

Австрия например зимните<br />

гуми са задължителни и<br />

за такива се признават<br />

само гуми със символ M+S<br />

и дълбочина на каналите<br />

по протектора най-малко 4<br />

мм. Колко опасни могат да<br />

бъдат износените зимни<br />

гуми, са установили изпитателите<br />

от auto motor und<br />

sport в рамките на един от<br />

тестовете. Още при 4 мм<br />

остатъчна дълбочина спирачният<br />

път на мокра настилка<br />

се удължава с около<br />

27 процента, а при недостатъчните<br />

1,6 мм – с цели<br />

50 процента.<br />

Въпреки разкаляното<br />

време не трябва да забравяме<br />

да проверим и за<br />

правилно налягане в гумите.<br />

Неговата препоръчителна<br />

стойност за съответния<br />

автомобил е<br />

посочена най-често върху<br />

стикер на вратичката за<br />

резервоара или на колоната<br />

при вратата. Ако се колебаете,<br />

можете да потърсите<br />

информация от<br />

търговеца на гуми. Твърде<br />

ниското налягане на въздуха<br />

е причина за по-дълъг<br />

спирачен път, от него<br />

страда стабилността на<br />

пътя, не са изключени и<br />

негативни ефекти при разхода<br />

на гориво и по-бързо<br />

износване на гумите.<br />

Зимни гуми:<br />

Continental <strong>Winter</strong>Contact TS 850 P<br />

n Зимните<br />

гуми за пазарите<br />

в Централна<br />

и Западна<br />

Европа,<br />

като Continental TS 850 P, са оптимизирани<br />

с по-меки гумени смеси за<br />

ниски температури в диапазона от<br />

около +7 до –20° C. Докато някогашните<br />

зимни гуми с извънредно груб<br />

протектор бяха специализирани за<br />

работа на сняг, днешните са еволюирали<br />

до истински универсални продукти<br />

за лошо време. Изискванията<br />

на собствениците на автомобили са<br />

високи: според тях на сняг и лед гумите<br />

трябва да се движат с оптимална<br />

сигурност и сцепление, без да<br />

изискват прекалени компромиси във<br />

всекидневните зимни условия със<br />

студено-мокри и сухи пътища. Не се<br />

толерира нито проникващият в кабината<br />

силен шум при движение, нито<br />

твърде дългият спирачен път на сухи<br />

участъци.<br />

Всесезонни гуми:<br />

Uniroyal AllSeasonExpert<br />

n Защо всесезонни<br />

гуми? Особено<br />

водачи,<br />

които пътуват<br />

главно в равнини или в градове,<br />

се замислят за смяна на<br />

гумите с всесезонен модел. По<br />

правило тези гуми са специализирани<br />

за дъждовно време, което<br />

може да настъпи през цялата<br />

година. Освен това по своите<br />

характеристики те са по-скоро<br />

зимни, отколкото летни гуми –<br />

защото без означената със символа<br />

„снежинка“ годност за зимни<br />

условия един всесезонен<br />

модел изобщо не би съответствал<br />

на основната си идея. В<br />

зависимост от марката характеристиките<br />

с летен или зимен<br />

уклон могат да се различават<br />

значително. Независимо от това<br />

тези гуми и занапред си остават<br />

един компромис.<br />

Летни гуми:<br />

Continental PremiumContact 5<br />

n Мокрите и<br />

сухите пътища<br />

при температури<br />

над +7° C<br />

са естествената<br />

среда за летните гуми. Акцентът<br />

при съвременните разработки е върху<br />

стремежа да бъде решен конфликтът<br />

на цели между оптимално сцепление<br />

на мокър път и минимално<br />

съпротивление при търкаляне при<br />

същевременно дълъг живот на гумите.<br />

Изискването за ниско съпротивление<br />

при търкаляне по-специално идва<br />

от автомобилната промишленост –<br />

тук се използва всяка възможност да<br />

бъде намален разходът на гориво, а<br />

с това и СО 2<br />

емисиите на автомобилите.<br />

При хибридните и електрическите<br />

модели по-ниското съпротивление<br />

при търкаляне води пряко до<br />

по-дълъг пробег с едно зареждане.<br />

Няма колебания относно значението<br />

на късия спирачен път за сигурността<br />

при пътуване.<br />

10 СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ ЗИМА


КАКВО МОГАТ ВСЕСЕЗОННИТЕ ГУМИ?<br />

Сравнение при спиране на сняг от 50 км/ч до покой<br />

Скорошни тестове на гуми, организирани от auto motor und sport, показват, че дори ориентираните<br />

предимно към лятна експлоатация всесезонни гуми са по-сигурни през зимата от летните.<br />

n Един експеримент, срещу чието повтаряне по нормални<br />

обществени пътища ви предупреждаваме настоятелно.<br />

Ние провеждаме изпитанията на затворени за движение<br />

отсечки с дълга зона за спиране. А тя е необходима,<br />

защото при само 50 км/ч и с участие на ABS най-добрите<br />

зимни гуми от последния сравнителен тест на auto motor<br />

Първокласни зимни гуми<br />

Всесезонни гуми<br />

РИСКОВЕ ЗА СИГУРНОСТТА ПРИ ПЛИТКИ КАНАЛИ<br />

И НЕПОДХОДЯЩО НАЛЯГАНЕ<br />

Колко добре спират износените зимни гуми?<br />

Известно е, че новите гуми спират по-добре от износените – въпросът е доколко това е от значение и кои<br />

са факторите, с чието влияние трябва да се съобразяваме. Сравнение при спиране на сняг от 50 км/ч.<br />

n Състоянието на протектора е много важно при<br />

спирането на сняг. Колкото по-дълбоки са каналите<br />

по него, толкова по-добре гумата може да захапе<br />

заснежената повърхност. Когато протекторът се<br />

износи, изчезват и допълнителните ламели в<br />

блокчетата, броят на ръбовете за захващане<br />

намалява, а спирачният път става по-дълъг. Към<br />

С дълбочина на каналите 8 мм<br />

всесезонни гуми Специално<br />

und sport спират след 23,2 метра. Изпитваните всесезонни<br />

гуми имат спирачно разстояние от 24,5 до около 27<br />

метра. Това е добре. Опасно дълго спират, въпреки<br />

фабрично свежите протектори с дълбоки канали,<br />

използваните за сравнението летни гуми. На равен път те<br />

се нуждаят от плашещите 41 метра за пълно спиране.<br />

Първокласни летни гуми<br />

Спирачен път в метри 23,2 24,5–26,7 40,9<br />

това се прибавя и обстоятелството, че с увеличаване<br />

на възрастта се втвърдяват и смесите от материала<br />

за гумите. Тогава те не могат да се вкопчат в снега<br />

или в асфалта и губят сцепление. Това също<br />

удължава спирачния път. Прекалено ниското<br />

налягане на въздуха в гумите също се отразява<br />

негативно върху поведението им при спиране.<br />

С дълбочина на каналите 4 мм<br />

С дълбочина на каналите 1,6 мм (законовия минимум)<br />

Правилно налягане (2,1 бара)<br />

23,2<br />

+14 м<br />

Неподходящо налягане в гумите при спиране<br />

на мокро от 100 км/ч<br />

+26 м<br />

Прекалено ниско налягане (1,6 бара)<br />

Спирачен път в метри 51,1<br />

57,2<br />

ЗИМА СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ 11


Специално Системите за задвижване и зимните гуми<br />

Сцепление на сняг и лед<br />

Автомобилите с предно<br />

предаване осигуряват<br />

някои предимства при<br />

движение в сняг, но на мокри<br />

шосета нещата стоят далеч<br />

по-различно. Колелата<br />

на задвижващия преден<br />

мост по-рано показват признаци<br />

за загуба на сцепление<br />

с пътя и опасна невъзможност<br />

да се справят с водния<br />

слой в сравнение с тези на<br />

задния мост при задно предаване.<br />

Това е така, защото<br />

във втория случай задвижващите<br />

колела намират по-лесно<br />

сцеплението с пътя, тъй<br />

като се движат по вече частично<br />

изсушените следи на<br />

предните. Специфичен е и<br />

случаят със задвижване на<br />

четирите колела, при което<br />

предните получават по-малък<br />

въртящ момент от вариантите<br />

с предно предаване и<br />

следователно склонността<br />

към загуба на сцепление е<br />

по-малка, а едновременно с<br />

това се задвижват и задните,<br />

които имат повече сцеплениe,<br />

като важен фактор за<br />

това е и видът на системата<br />

за двойно предаване.<br />

Предпоставка за критични<br />

ситуации са случаите,<br />

когато се налага автомобилът<br />

да смени лентата си на<br />

движение и съответно задните<br />

колела да напуснат<br />

въпросните импровизирани<br />

коловози и да нагазят рязко<br />

във водата. Тук особено уязвими<br />

са автомобилите със<br />

задно предаване, които могат<br />

да се завъртят. В този<br />

контекст нещата стават още<br />

по-комплицирани, а упра-<br />

Предното,<br />

задното и<br />

двойното<br />

предаване<br />

имат<br />

своите<br />

специфики<br />

при движение<br />

по<br />

заснежени<br />

и мокри<br />

шосета.<br />

Стандартните<br />

зимни<br />

гуми<br />

страдат<br />

сериозно<br />

при<br />

офроуд<br />

движение<br />

влението още по-сложно<br />

при спортните автомобили,<br />

при които задната следа е<br />

по-голяма от предната, а<br />

задните гуми са значително<br />

по-широки от предните. В<br />

такъв случай от особена<br />

важност за безопасността са<br />

не само системите за стабилизиране<br />

на автомобила, но<br />

и изработените с подходящ<br />

профил зимни гуми, които<br />

имат съответната конструкция<br />

и използват нужните<br />

материали.<br />

Автомобилите с двойно<br />

предаване и SUV моделите в<br />

такива случаи реагират далеч<br />

по-предвидимо и безопасно.<br />

Това обаче в никакъв<br />

случай не означава, че щом<br />

един автомобил задвижва и<br />

четирите си колела, може да<br />

мине без зимни гуми. Освен<br />

това, както споменахме и погоре,<br />

тези автомобили имат<br />

предимство по отношение<br />

на сцеплението при наличие<br />

на въртящ момент в колелата,<br />

но в процеса на спиране<br />

и по отношение на управляемостта<br />

нещата са абсолютно<br />

същите. По тази причина<br />

същинските зимни гуми със<br />

символ на снежинка са нужни<br />

в същата степен както<br />

при SUV моделите, така и<br />

при всички автомобили с<br />

двойно предаване въобще.<br />

Единствено с тяхна помощ<br />

големите резерви по отношение<br />

на сцеплението, осигурени<br />

от този вид задвижване<br />

в съчетание с ABS, ESP<br />

и контрол на разпределението<br />

на въртящия момент, могат<br />

да бъдат реализирани на<br />

практика.<br />

Гумите за движение в<br />

пресечени терени, които<br />

също разполагат с M+S лого<br />

на борда си обаче не са подходящи<br />

за нормалните пътища.<br />

Издръжливият им протектор,<br />

покрит с големи<br />

блокове, осигурява проходимост<br />

по земни терени, чакъл,<br />

камъни и има способността<br />

да „рови“ калта, но е неподходящо<br />

решение за твърда<br />

настилка. Добри спирачни<br />

качества на заснежени пътища<br />

могат да осигурят само<br />

зимни гуми, покрити с множество<br />

фини ламели, които<br />

пък от своя страна поради<br />

сравнително меките си смеси<br />

страдат сериозно при<br />

движение по тежки терени и<br />

бързо се износват.<br />

12 СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ ЗИМА


Как да запазим<br />

гумите<br />

Невероятно, но факт: и при съхраняването<br />

на зимните и летните гуми могат да бъдат<br />

допуснати грешки. Ако просто оставите<br />

колелата в ъгъла на гаража, това може да<br />

има скъпи последици. Затова е добре да се<br />

съобразявате с предложените тук съвети.<br />

Съхраняване без джанти<br />

За да избегнат появата на издутини по<br />

протектора, професионалистите редовно<br />

завъртат гумите.<br />

Маркиране<br />

Трябва да е ясно къде е била монтирана<br />

гумата или къде трябва да се монтира<br />

следващия път.<br />

Място за съхраняване<br />

Най-добре за гумите през зимата<br />

е да са с джанти, наредени една върху<br />

друга в някой тъмен ъгъл.<br />

Зимата чука на вратата,<br />

а с нея и предстоящата<br />

смяна на гуми.<br />

Онова, което мнозина не<br />

съблюдават в тази връзка,<br />

е правилното съхраняване<br />

на демонтираните гуми.<br />

Ако не действате както<br />

трябва, можете да ги съсипете.<br />

За да избегнете такъв<br />

проблем, трябва да имате<br />

предвид няколко неща.<br />

Преди съхраняването е необходимо<br />

колелата се измият<br />

основно със сапун и<br />

много вода. Останки от<br />

асфалт се отстраняват със<br />

специално почистващо<br />

средство, а малките драскотини<br />

по джантата често<br />

могат да бъдат заличени<br />

чрез полиране. Камъчетата<br />

и упоритите замърсявания<br />

в протектора също е найдобре<br />

да бъдат отстранени<br />

преди зимния сън. Няма да<br />

е зле да хвърлите и един<br />

поглед върху датата на<br />

производство, състоянието<br />

на протектора и страничните<br />

части.<br />

Надпишете гумите<br />

Ако летните гуми все още<br />

са годни за употреба, трябва<br />

да ги напомпате на бензиностанцията,<br />

като налягането<br />

да е с 0,5 бара<br />

по-високо от предписаното<br />

от производителя. Така<br />

се компенсира загубата на<br />

налягане през зимните месеци<br />

и гумата остава добре<br />

изпъната. Предписаното<br />

налягане най-често може<br />

да бъде открито от вътрешната<br />

страна на вратичката<br />

за резервоара или<br />

в ръководството за експлоатация.<br />

За да не се получи<br />

объркване през пролетта<br />

и тогава гумите да бъдат<br />

монтирани правилно според<br />

посоката на движение,<br />

най-добре е те да бъдат<br />

надписани с восъчен тебешир<br />

по протектора. Буквите<br />

ще изчезнат следващата<br />

година след<br />

изминаването на няколко<br />

километра. Маркировката<br />

„ПЛ“ например означава<br />

предна лява, а „ЗД“ – задна<br />

дясна. Понеже гумите на<br />

задвижващия мост по правило<br />

се износват по-бързо,<br />

може би през пролетта ще<br />

е добре да ги размените –<br />

предните да отидат отзад<br />

и обратно.<br />

Така при нормално шофиране<br />

с годините се гарантира<br />

равномерно износване.<br />

При силно<br />

различаващо се износване<br />

обаче през следващия сезон<br />

би трябвало да монтирате<br />

по-добрите протекто-<br />

14 СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ ЗИМА


ри отзад – защото задният<br />

мост в голяма степен е отговорен<br />

за стабилността на<br />

пътя.<br />

Гумите с джанти е найдобре<br />

да се съхраняват<br />

легнали една върху друга.<br />

За целта в магазините за<br />

принадлежности има специални<br />

„елхи за гуми“<br />

(стойки с вертикална ос)<br />

или окачалки за стена,<br />

които задържат стабилно<br />

колелата в нужното положение<br />

и не упражняват<br />

натиск върху тях. Гуми<br />

без джанти би трябвало да<br />

се облягат на стената изправени.<br />

Важно е и мястото<br />

за съхраняване – гумените<br />

смеси не понасят<br />

разтворители, масло,<br />

мръсотия, висока температура<br />

и слънчева светлина.<br />

Идеални са сухите и<br />

хладни помещения, като<br />

гаражи и мазета.<br />

Съхраняване<br />

на гумите в<br />

обществен гараж<br />

Ако държите гумите в обществен<br />

гараж или в сервиз,<br />

също не трябва да<br />

пропускате означаването.<br />

Автомобилният клуб<br />

ADAC например предлага<br />

безплатно онлайн специален<br />

протокол за съхраняване<br />

на гуми, в който могат<br />

да бъдат отбелязани всички<br />

данни за тях. В сведенията<br />

наред с производителя<br />

и названието на модела се<br />

включват размерът и евентуални<br />

особености като<br />

дълбочина на каналите по<br />

протектора или някакви<br />

повреди. Това помага да<br />

избегнете ядове през пролетта,<br />

когато отново сменявате<br />

гумите.<br />

Гумите са<br />

като<br />

бутилки с<br />

шампанско<br />

– професионалистите<br />

се<br />

грижат за<br />

тях, като ги<br />

завъртат<br />

редовно<br />

нафокус<br />

съхраняване на гумите Специално<br />

Ако искате да<br />

държите гумите у<br />

дома, можете да си<br />

купите сравнително<br />

евтина „елха за<br />

гуми“.<br />

Така ще запазите гумите<br />

най-добре<br />

С джанта<br />

Правилно<br />

Неправилно<br />

Без джанта<br />

Неправилно<br />

Правилно<br />

n Ако гумите са монтирани върху джанти, би<br />

трябвало да се съхраняват само легнали или окачени.<br />

Изправеното положение е подходящо единствено<br />

ако гумите не са с джанти. Важно в този случай е найрядко<br />

на четири седмици да ги въртите.<br />

Иначе ги заплашва деформиране.<br />

ЗИМА СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ 15


Как да намалим<br />

разхода на гориво<br />

през зимата<br />

Освен по-продължителното време<br />

за загряване, при което двигателят<br />

консумира повече гориво, през<br />

зимата немалко количество енергия<br />

отива и за различни електрически<br />

устройства. Предлагаме ви няколко<br />

съвета за поддържане на разхода<br />

на гориво в приемливи граници при<br />

минусови температури.<br />

n Трябва да се избягва движението<br />

на къси разстояния.<br />

Ако целта ви се намира<br />

на близко разстояние,<br />

по-добре е да се придвижите<br />

пеша. Това не само<br />

е полезно за околната<br />

среда, но ви спестява<br />

пари, пък и е добре за<br />

здравето. При къси разстояния<br />

автомобилът не<br />

може да загрее, а разходът<br />

на гориво и вредните<br />

емисии са изключително<br />

високи.<br />

n Почистването на стъклото на автомобила е по-добре да става<br />

при неработещ двигател.<br />

Това също щади околната<br />

среда и ограничава<br />

разходите. С прахосаното<br />

гориво през<br />

ауспуха ще си отидат и<br />

няколко лева от джоба<br />

ви. Отделен е фактът,<br />

че е добре да се избягва<br />

излишният шум и замърсяването<br />

на въздуха. При работа на празен ход специално<br />

дизеловите мотори загряват много по-бавно, отколкото<br />

ако автомобилът се движи с ниски до средни<br />

обороти. Затова най-добре е още със стартирането на<br />

мотора да потеглите.<br />

16 СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ ЗИМА


Съвети за пестене Специално<br />

n По-ранното превключване на предавките при ниски до средни обороти<br />

значително намалява разхода на гориво.<br />

При движение моторът загрява по-бързо, а по този начин се<br />

стопля и интериорът. Имайте обаче предвид, че дори когато<br />

стрелката на термометъра на охладителната система излезе от<br />

синята зона, двигателят на практика не е загрял още. Течността<br />

в малкия кръг на охладителната система достига оптималната<br />

си работна температура много по-бързо, отколкото маслото в<br />

картера. А именно температурата на маслото е тази, от която<br />

зависи износването на двигателя. При ниските зимни температури<br />

понякога е необходимо изминаването на до 20 км, преди тя да достигне работни параметри.<br />

Форсирането на мотора преди това води до повишеното му износване.<br />

n С предписаното<br />

налягане на<br />

въздуха в гумите<br />

през зимата<br />

движението е не<br />

само по-безопасно,<br />

но и поикономично.<br />

Значително<br />

по-ниското налягане<br />

на гумите увеличава съпротивлението<br />

на търкаляне и съответно повишава разхода<br />

на гориво. Някои маниаци на тема<br />

спестяване увеличават налягането с около 0,5<br />

до 1,0 бара над предписаното от производителя.<br />

В този случай обаче трябва да се има<br />

предвид, че така се намалява допирната<br />

площ на гумата и съответно сцеплението й<br />

с пътя, а това влошава сигурността. Затова<br />

най-добре е да се спазват въпросните предписания,<br />

които могат обикновено да бъдат<br />

открити на колонката до водача, от вътрешната<br />

страна на вратичката на резервоара, в<br />

книжката на автомобила или в жабката.<br />

n Изключете<br />

максимално<br />

бързо електрически<br />

консуматори<br />

като подгряването<br />

на<br />

задното стъкло<br />

и на седалките.<br />

Подгряването<br />

на седалките,<br />

на външните огледала, на задното или на предното<br />

стъкло изразходва голямо количество<br />

енергия – консумираната от последната спомената<br />

функция енергия е 550 вата, а за задното<br />

стъкло отиват още 180 вата. За стоплянето на<br />

гърба и долните ви части са необходими още<br />

100 вата. А всичко това е скъпо: за всеки 100<br />

вата двигателят изразходва по 0,1 литра допълнително<br />

гориво на 100 км. Включените предни<br />

и задни светлини за мъгла добавят още около<br />

0,2 литра. Освен това използването на последните<br />

трябва да се ограничи наистина само до<br />

шофирането в мъгла, защото в противен случай<br />

те заслепяват движещите се отзад водачи.<br />

n Всеки килограм има значение: Различните<br />

непотребни предмети е по-добре да съхранявате<br />

в гаража или в мазето, а не в автомобила.<br />

Безсмисленият баласт трябва моментално<br />

да бъде демонтиран или да се извади,<br />

ако не се използва, защото води до повишение<br />

на разхода на гориво. Багажникът<br />

на покрива например при 130<br />

км/ч може да доведе до увеличение на<br />

консумацията с два литра.<br />

ЗИМА СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ 17


Седем стъпки<br />

за подготовка на автомобила<br />

Съвсем не е нужно да сте професионалист, за да подготвите автомобила си за зимния<br />

сезон. С малко повече желание можете да се справите сами почти с всичко.<br />

1. Стъклото<br />

2. Антифризът<br />

Противозамръзващата<br />

течност<br />

за чистачки<br />

може да бъде<br />

намерена на всяка<br />

бензиностанция.<br />

Тя предпазва от<br />

замръзване на<br />

системата, както и<br />

от произтичащите<br />

от това щети.<br />

Преди да скове първият<br />

истински студ, автомобилът<br />

трябва да бъде<br />

добре подготвен за зимния<br />

сезон. За мнозина това може<br />

би звучи едва ли не плашещо,<br />

но истината е, че съвсем<br />

не е нужно човек да бъде<br />

професионалист, за да се<br />

справи с подобна задача, тъй<br />

като голяма част от необходимите<br />

процедури се извършват<br />

лесно, а повечето<br />

от тях дори са описани подробно<br />

в ръководството за<br />

употреба на автомобила.<br />

След монтирането на зимни<br />

гуми едно от най-важните<br />

неща е зареждането със специална<br />

зимна течност за<br />

чистачки 1. Тя значително<br />

намалява вероятността системата<br />

да замръзне, а оттам<br />

да бъдат причинени и технически<br />

проблеми. Освен<br />

това този вид препарати<br />

съдържат достатъчно почистващи<br />

вещества, за да<br />

отстраняват ефективно мръсотията<br />

от стъклата през<br />

зимния сезон. Трябва да се<br />

внимава точката на замръзване<br />

на течността да бъде<br />

поне при минус 20 градуса,<br />

а по възможност дори още<br />

по-ниска. Това може лесно<br />

да бъде проверено с помощта<br />

на специален уред 2,<br />

който между другото позволява<br />

проверка и на антифриза.<br />

Последното е много<br />

важно през студените месеци,<br />

тъй като едно евентуално<br />

замръзване на охлаждащата<br />

Температурата на замръзване на антифриза<br />

и на течността за чистачките може да бъде<br />

проверена с помощта на специален уред.<br />

3. Маслото<br />

През зимните месеци се увеличава вероятността<br />

от поява на водни примеси в маслото и<br />

спирачната течност и поради това трябва да ги<br />

проверявате редовно.<br />

20 СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ ЗИМА


Подготовка на автомобила за зимата Специално<br />

течност на двигателя може<br />

да причини сериозни щети.<br />

Затова тя също трябва да<br />

бъде с точка на замръзване<br />

минус 20 градуса по Целзий<br />

или по-малко.<br />

Какво можем да<br />

направим сами<br />

Друг важен момент е редовната<br />

проверка на маслото<br />

3, тъй като през зимата<br />

заради по-дългите студени<br />

паузи то е склонно да образува<br />

конденз – най-видимият<br />

признак за това е появата на<br />

зеленикави мокри отлагания<br />

под капачката за маслото.<br />

Ако забележите подобно<br />

явление, задължително<br />

трябва своевременно да<br />

вземете мерки и да смените<br />

маслото, дори все още да е<br />

рано за това от гледна точка<br />

на изминатите километри.<br />

Състоянието на акумулатора<br />

също трябва да се следи.<br />

Ако акумулаторът на<br />

автомобила ви вече е на години,<br />

съществува реална<br />

опасност в някоя студена<br />

сутрин той просто да откаже.<br />

С помощта на специални<br />

тестери може да се провери<br />

дали акумулаторът се зарежда<br />

правилно. В зависимост<br />

от вида и функциите на устройството,<br />

то би могло да<br />

послужи и за частична диагностика<br />

на алтернатора.<br />

Тъй като през зимата<br />

дните стават къси, а нощите<br />

– дълги, светлините също е<br />

важно да бъдат настроени<br />

както трябва 7. Тази манипулация<br />

се извършва за няколко<br />

минути в сервиз и не<br />

струва скъпо, но е твърде<br />

важна за безопасността на<br />

движението.<br />

Проверката на перата на<br />

чистачките е нещо, за което<br />

голяма част от водачите рядко<br />

се замислят. За да имате<br />

добра видимост през зимата<br />

обаче, гумената част на перата<br />

6 не трябва да бъде<br />

износена, за да не замазват<br />

чистачките.<br />

Инвестирането на някой<br />

и друг лев в подходящи<br />

препарати за грижа за автомобила<br />

също е препоръчително.<br />

Например малко<br />

силиконово масло 4 върши<br />

чудесна работа срещу<br />

замръзване на уплътненията<br />

на вратите. Поставянето<br />

на графитен прах (или друг<br />

препарат с графит) в ключалките<br />

на вратите 5<br />

също дава ефект. Полирането<br />

на автомобила с подходяща<br />

вакса пък консервира<br />

лаковото покритие и<br />

го защитава от вредни влияния,<br />

което е особено важно<br />

през зимата. Ваксата<br />

образува тънък защитен<br />

слой и така предпазва от<br />

корозия. В този ред на мисли,<br />

преди да е започнала<br />

зимата, е добре да проверите<br />

за наличие на дребни<br />

драскотини по боята и да се<br />

постараете да ги заличите<br />

колкото се може по-скоро,<br />

тъй като още при първата<br />

обработка на пътищата със<br />

смеси против заледяване<br />

въпросните наранявания<br />

на лаковото покритие се<br />

превръщат в потенциални<br />

„входни врати“ за появата<br />

на корозия. С малките драскотини<br />

от камъчета може<br />

да се справите и сами с някой<br />

предназначен за целта<br />

препарат, но за по-сериозни<br />

и по-дълбоки щети ще<br />

трябва да се насочите към<br />

професионална помощ.<br />

4. Уплътненията<br />

5. Ключалките<br />

Заключващите механизми на вратите нерядко<br />

създават главоболия през зимата. Съдържащите<br />

графит препарати ги защитават срещу<br />

замръзване.<br />

6. Чистачките<br />

Ако гумата на перата на чистачките не е в<br />

добро състояние, ще се наложи да ги смените<br />

с нови, за да си гарантирате добра видимост<br />

през зимния сезон.<br />

7. Светлините<br />

Тест на светлините: става бързо и не<br />

струва скъпо, но е важно за безопасността<br />

на движението.<br />

Защитните<br />

силиконови<br />

препарати<br />

предпазват<br />

гумените<br />

уплътнения<br />

на вратите<br />

от замръзване.<br />

ЗИМА СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ 21


Проверка в сервиз<br />

Който не успее да се справи<br />

с описаните дейности или<br />

просто не му се занимава с<br />

тях, може да се обърне към<br />

предпочитан от него сервиз,<br />

където да бъде проверено на<br />

практика всичко – от нивото<br />

и състоянието на охлаждащата<br />

течност до настройката<br />

на светлините.<br />

Правилна грижа за автомобила<br />

Защита от корозия Съдържащите сол препарати, използвани<br />

през зимата против заледяване на пътищата, са основен виновник<br />

за появата на корозия. Редовното почистване на автомобила предпазва<br />

от този ефект. Когато автомобилът е наистина мръсен, най-добре е да<br />

се измие основно и на ръка от професионалист – струва по-скъпо, но<br />

намалява вероятността по него да остане полепнала сол.<br />

Почистване<br />

на стъклата<br />

Замърсените отвътре прозорци<br />

силно влошават видимостта<br />

– особено по тъмно или при<br />

заслепяваща светлина.<br />

Автомивка<br />

Редовните посещения на автомивка<br />

са силно препоръчителни през<br />

зимата. Съществуват специални<br />

програми за измиване на дъното<br />

на автомобила, които намаляват<br />

вероятността от поява на корозия.<br />

Защитен слой вакса<br />

Полирането на автомобила с<br />

вакса създава тънък защитен<br />

слой върху лаковото<br />

покритие. Процедурата<br />

трябва да се повтаря<br />

периодично.<br />

Основно почистване<br />

Там, където външното измиване<br />

на автомобила не може да<br />

помогне, трябва да се справите<br />

сами – например в областта<br />

на вътрешните прагове на<br />

вратите.<br />

22 СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ ЗИМА


На пътя през зимата<br />

Снеговете и ледовете поставят предизвикателства не само пред техниката, но<br />

и пред уменията на хората зад волана. Експертът на auto motor und sport Йохен<br />

Албиг очертава най-критичните моменти и начините за справяне с тях.<br />

те на задвижване се открояват<br />

особено ярко при понижената<br />

степен на сцепление,<br />

характерна за движението<br />

по заснежени и заледени<br />

зимни пътища. Затова е добре<br />

при ускорение и в завой<br />

да се следват няколко специфични<br />

правила:<br />

Предно предаване: При ускорение<br />

предното окачване<br />

се облекчава, намалявайки<br />

натиска на предните колела<br />

върху настилката. Едновременно<br />

с това се повишава<br />

натискът върху елементите<br />

на окачването и на колелата<br />

на задния мост – този процес<br />

е известен като динамична<br />

промяна на натоварването.<br />

Намаляването на<br />

натиска върху дадено колело<br />

естествено води и до понижаване<br />

на степента му на<br />

сцепление с пътя. Ако в<br />

сценария се добави и завой,<br />

предните колела вече трябва<br />

да се грижат не само за<br />

предаване на тягата в надлъжна<br />

посока, но и за оси-<br />

Системата<br />

ESP е<br />

изключително<br />

полезна<br />

през<br />

зимата<br />

Шофирането<br />

с чувство е<br />

извънредно важно<br />

на сняг и лед<br />

На заснежена и заледена настилка<br />

всеки автомобил се<br />

бори за постигане на максимално<br />

сцепление – независимо<br />

от това дали е с предно,<br />

със задно, или с двойно предаване.<br />

Най-важното, което<br />

трябва да запомните за шофирането<br />

по пътищата през<br />

зимата, е винаги да го правите<br />

с чувство и с мярка.<br />

Тъй като на хлъзгава настилка<br />

колелата могат да<br />

предават много по-малко<br />

усилие и тяга, потеглянето,<br />

спирането и маневрите за<br />

промяна на посоката на движение<br />

ще бъдат много поуспешни,<br />

ефективни и стабилни,<br />

ако водачът прояви<br />

малко повече чувство. Тръгвайте<br />

с по-малко газ, избягвайте<br />

резките движения с<br />

волана и при първа възможност<br />

преминавайте на повисока<br />

предавка. Чувството<br />

за мярка е особено важно<br />

при модерните турбодвигатели<br />

с техния висок въртящ<br />

момент при ниски обороти.<br />

Системите за контрол на<br />

сцеплението, популярни и<br />

като „тракшън контрол“, ТС,<br />

ASR и т.н., са много полезни<br />

при движение в зимни условия,<br />

тъй като контролират<br />

подавания от двигателя въртящ<br />

момент и веднага спират<br />

колелото, което губи<br />

сцепление. Благодарение на<br />

този технически трик тягата<br />

винаги се насочва автоматично<br />

към колелата, които<br />

наистина имат възможност<br />

да я предадат на пътя. Но и<br />

при наличие на такава система<br />

си остава в сила основното<br />

правило за потегляне<br />

на хлъзгава настилка – винаги<br />

плавно, с максимално<br />

ниски обороти и с преминаване<br />

на по-висока предавка<br />

при първа възможност.<br />

Ускорение<br />

и завиване<br />

на хлъзгава настилка<br />

Различията между системи-<br />

24 СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ ЗИМА


Съвети за шофиране на сняг Специално<br />

гуряване на напречната<br />

стабилност, необходима за<br />

следване на зададената с волана<br />

траектория. На заснежена<br />

и заледена настилка<br />

това скоро довежда до загуба<br />

на сцепление и предните<br />

колела започват да се плъзгат<br />

по допирателната на<br />

кривата на завоя – автомобилът<br />

недозавива. Решението<br />

на проблема е във внимателното<br />

отнемане на газта и<br />

проявата на изключително<br />

чувство в работата с волана.<br />

В никакъв случай не бива да<br />

се завива още – по-добре е<br />

да отворите малко завоя,<br />

което в повечето случаи е<br />

достатъчно, за да стабилизирате<br />

автомобила и отново<br />

да го вкарате в желаната<br />

траектория.<br />

Задно предаване: При ускорение<br />

в завой без загуба на<br />

сцепление при задните колела,<br />

динамичната промяна на<br />

натоварването води до облекчаване<br />

на предните колела,<br />

чиято способност да поддържат<br />

напречна стабилност намалява.<br />

Противно на широко<br />

разпространената заблуда, че<br />

моделите със задно предаване<br />

винаги презавиват, в такива<br />

Движение в завой –<br />

бавно, предвидливо<br />

и с чувство<br />

По принцип мисленето с<br />

един ход напред винаги по-<br />

Независимо<br />

от<br />

задвижването<br />

си<br />

автомобилът<br />

спира и с<br />

четирите<br />

си колела<br />

моменти предните колела на<br />

автомобила поднасят към<br />

външната част на завоя. Задните<br />

задвижващи колела губят<br />

сцепление и автомобилът<br />

започва да проявява тенденция<br />

към презавиване едва<br />

при по-рязко ускорение. Целта<br />

на електронно управляваните<br />

системи за контрол на<br />

сцеплението и стабилността<br />

е да потискат в зародиш и да<br />

противодействат на тези<br />

опасни отклонения, но това е<br />

възможно само ако скоростта<br />

на автомобила не е преминала<br />

определена граница, след<br />

което действието на физичните<br />

закони става необратимо.<br />

При липса на тракшън<br />

контрол и ESP, презавиването<br />

може да се овладее с внимателно<br />

отнемане на газта и<br />

бързо, умело контриране с<br />

волана.<br />

Спирането на сняг<br />

стана много по-лесно<br />

благодарение<br />

на ABS<br />

При постоянна скорост на<br />

движение субективното усещане<br />

за поведението на автомобили<br />

с различни схеми<br />

на задвижване е доста близко.<br />

Така е и при спиране,<br />

защото всички автомобили<br />

се опитват да намалят скоростта<br />

по един и същи начин<br />

– едновременно с четирите<br />

колела. На хлъзгава<br />

настилка обаче този процес<br />

може да продължи доста<br />

дълго и е напълно възможно<br />

на заледен път спирачният<br />

път на даден модел да се<br />

удължи десетократно. Системата<br />

ABS се грижи за поддържането<br />

на стабилна траектория<br />

в режим на спиране,<br />

а работата й се усеща по<br />

лекото вибриране на спирачния<br />

педал. Промяната на<br />

посоката на движение в такива<br />

моменти обаче е възможна<br />

само в тесни граници,<br />

тъй като предните<br />

колела не разполагат с големи<br />

резерви по отношение на<br />

страничната стабилност.<br />

Затова при необходимост от<br />

заобикаляне на препятствие<br />

водачът трябва да отпусне<br />

спирачния педал и да се<br />

опита да избегне опасността<br />

с минимално отклонение на<br />

волана.<br />

ЗИМА СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ 25


мага зад волана. В случая със<br />

завоите по заснежен път това<br />

означава, че скоростта на<br />

влизане в тях следва да бъде<br />

значително по-ниска от тази,<br />

с която бихте влезли в същия<br />

завой при суха настилка.<br />

Ако влезете в завоя твърде<br />

бързо, автомобилът ще<br />

загуби сцепление с предните<br />

колела без оглед на вида на<br />

задвижването и ще продължи<br />

направо към външната<br />

част на завоя, показвайки<br />

остра тенденция към недозавиване.<br />

Често това може да<br />

се коригира само с отнемане<br />

на газта и лека употреба на<br />

спирачките. Ако тези мерки<br />

се окажат недостатъчни, воланът<br />

следва да се отпусне<br />

толкова, колкото позволява<br />

кривата на конкретния завой,<br />

а скоростта да се намали<br />

плавно и внимателно до<br />

възстановяване на сцеплението<br />

на предните колела.<br />

Естественият инстинкт диктува<br />

воланът да се завърти<br />

повече, но това само би влошило<br />

ситуацията, поставяйки<br />

плъзгащите се предни<br />

колела под още по-неизгоден<br />

ъгъл. Системата ESP е<br />

изключително полезна в<br />

критични ситуации и трябва<br />

да бъде включена през цялата<br />

зима – деактивирането й<br />

може да се окаже полезно<br />

само при заседнал в дълбок<br />

сняг автомобил.<br />

При<br />

заснежен<br />

път<br />

винаги<br />

шофирайте<br />

с<br />

по-ниска<br />

скорост<br />

отколкото<br />

при сух<br />

ekспертът<br />

Как да постъпим,<br />

ако заседнем в снега?<br />

В този случай има две възможности.<br />

Ако през нощта<br />

е натрупало значително количество<br />

сняг, но настилката<br />

под автомобила е чиста,<br />

можете да се опитате да<br />

преодолеете преградата с<br />

леки движения напред-назад,<br />

прокарвайки следа, по<br />

която да излезете. Разбира<br />

се, добре е предварително<br />

да изринете с лопата колкото<br />

можете повече от натрупания<br />

сняг. Вторият сценарий<br />

е свързан с автомобили,<br />

които по една или друга<br />

причина са попаднали в<br />

дълбок сняг встрани от<br />

пътя. В такива ситуации е<br />

важно да запазите спокойствие,<br />

да излезете и хубаво<br />

да огледате ситуацията отвън.<br />

Ако снегът под пода на<br />

автомобила е твърде много,<br />

колелата лесно ще забуксуват<br />

при необмислено подаване<br />

на газ и ще затънете<br />

още по-дълбоко. Най-добре<br />

е първо да отстраните колкото<br />

можете повече от снега<br />

под и около автомобила,<br />

след което да изправите волана<br />

и с внимателно подаване<br />

на газ да се опитате да<br />

излезете обратно по следите,<br />

по които сте попаднали<br />

в дълбокия и мек сняг.<br />

Изкачването<br />

по наклон<br />

е въпрос<br />

на сцепление<br />

Има стръмни участъци с толкова<br />

гладка и хлъзгава настилка,<br />

че зимните гуми и<br />

системата за контрол на сцеплението<br />

се оказват безпомощни<br />

и в определен момент<br />

просто не можете да продължите<br />

напред. Преди да изключите<br />

всички електронни<br />

помагачи и да се опитате да<br />

изкачите баира със засилка,<br />

разчитайки на опита, уменията<br />

и упоритостта си, бих ви<br />

препоръчал при възможност<br />

да върнете малко назад<br />

(поне една дължина на автомобила)<br />

и да се опитате да<br />

изкачите хлъзгавия участък<br />

по нова следа, успоредна на<br />

първата. Естествено, малко<br />

пясък на пътя или поставянето<br />

на вериги винаги помагат<br />

в такива сложни ситуации,<br />

но по принцип е<br />

най-добре да преминавате<br />

през такива участъци наведнъж<br />

с равномерно темпо, без<br />

да намалявате и спирате.<br />

След няколкостотин хиляди<br />

километра като пилотизпитател<br />

и<br />

единайсетгодишен опит като<br />

главен инструктор на<br />

програмата за майсторско<br />

шофиране Porsche Driving<br />

Experience зад гърба си, ръководителят на<br />

тестовия отдел в auto motor und sport е<br />

убеден в едно – сдържаното поведение и<br />

предвидливите действия са най-сигурният<br />

гарант за безопасно пътуване.<br />

26 СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ ЗИМА


отопление Специално<br />

Едно много<br />

ценно устройство<br />

Съвременните системи за допълнително отопление са една от най-добрите<br />

инвестиции в автомобила. Освен огромните ползи по отношение на комфорта<br />

в студените зимни дни, те удължават живота на двигателя. При това разходът<br />

на гориво е незначителен.<br />

Изображението<br />

показва<br />

зоните,<br />

в които<br />

допълнителното<br />

отопление<br />

осигурява<br />

температурен<br />

комфорт.<br />

Това не отнема<br />

много<br />

време.<br />

Едва ли ще звучи пресилено,<br />

ако кажем, че<br />

всъщност това е едно от<br />

най-важните и ценни изобретения,<br />

свързани с комфорта<br />

в автомобила. Но за<br />

съжаление – и едно от найнедооценените.<br />

В днешни<br />

дни почти никой не си купува<br />

автомобил без климатик,<br />

но допълнителното отопление<br />

все още е рядко срещано<br />

явление. За съжаление, защото<br />

парите за него са една<br />

от най-оправданите инвестиции.<br />

При това тя е полезна<br />

не само за пътниците, но и<br />

за самия автомобил.<br />

През зимата това устройство<br />

ви помага да избегнете<br />

досадното чегъртане на<br />

стъклата от лед и сняг. Сядате<br />

в автомобила, а той е приятно<br />

отоплен в студа. Стоплена<br />

е и охладителната<br />

система, или по-точно самият<br />

двигател, а това спестява<br />

от пусковия ток на акумулаторната<br />

батерия, стопля я и<br />

намалява износването на<br />

мотора. Устройството е особено<br />

ценно при движение на<br />

къси разстояния в студените<br />

зимни дни най-вече за модерните<br />

дизелови мотори,<br />

които се нуждаят от километри<br />

пробег, за да сгреят охладителната<br />

си риза и салона.<br />

Разбира се, не всеки<br />

производител предлага подобна<br />

екстра в гамата си от<br />

нови автомобили; при старите<br />

рядко може да се намери<br />

модел с т.нар. „вградена<br />

печка“, а инвестицията в<br />

ново устройство не е оправдана<br />

за евтин автомобил.<br />

Допълнителното<br />

отопление<br />

удължава живота<br />

на двигателя<br />

На пазара съществуват различни<br />

модели, като продуктите<br />

на Webasto, а цената<br />

се определя от вида на устройството<br />

и разходите за<br />

ЗИМА СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ 27


монтиране. Цените са в<br />

порядъка 2000–2500 лева,<br />

включително монтажа, за<br />

отоплители с горивна камера,<br />

наричани още и<br />

„отоплители за паркиран<br />

автомобил“ (тук няма да<br />

говорим за захранваните с<br />

електричество отоплителни<br />

системи, тъй като те<br />

изискват достъп до електрическата<br />

мрежа). Допъл-<br />

Монтажът<br />

на допълнителното<br />

отопление<br />

трябва да<br />

се извършва<br />

от квалифицирани<br />

специалисти.<br />

нителната отоплителна<br />

система представлява малка<br />

горивна камера с циркулационна<br />

помпа за охлаждащата<br />

течност. Тя се<br />

интегрира към охладителната<br />

система на автомобила<br />

и при включване загрява<br />

малкия охладителен<br />

кръг, самия двигател и<br />

разбира се, моторното масло.<br />

Това води до значително<br />

намаляване на триенето<br />

при студен старт в зимните<br />

дни. Самото устройство<br />

обикновено е изключително<br />

надеждно, работи без<br />

никакво обслужване и<br />

може да издържи поне<br />

3000 часа работа. Това означава,<br />

че ако се използва<br />

всеки ден за 30 минути<br />

през шест месеца от годината,<br />

ще може да функционира<br />

цели 30 години.<br />

Притеснението на повечето<br />

хора е по отношение<br />

на сигурността при работа<br />

и разхода на гориво. Съвременните<br />

системи за допълнително<br />

отопление са абсолютно<br />

безопасни, а<br />

разходът на гориво на практика<br />

е нищожен. За една<br />

фаза на подгряване при<br />

пълна мощност с продължителност<br />

от 30 минути<br />

(напълно достатъчни и в<br />

доста студени зимни дни)<br />

разходът е около 0,2 литра<br />

дизелово гориво, което означава<br />

около 40 стотинки.<br />

Но дори и той се компенсира<br />

в голяма степен от намалената<br />

консумация във<br />

фазата на загряване, при<br />

която разходът на гориво е<br />

до три пъти по-голям от<br />

Нови технологии<br />

n Съвременните системи за<br />

стационарно отопление, като<br />

предлаганите от Webasto, разполагат с<br />

термомениджмънт – устройството вече<br />

не загрява наведнъж цялата охлаждаща<br />

течност. На първо време двигателят<br />

може да остане незатоплен, а цялата<br />

мощност на системата да се използва<br />

за отопляване на интериора и<br />

обезледяване на челното стъкло.<br />

След това идва ред на мотора.<br />

този при топъл двигател.<br />

Допълнителното<br />

отопление<br />

е ефективно<br />

Много от модерните дизелови<br />

мотори така или иначе<br />

имат допълнително монтирано<br />

електрическо<br />

устройство да доотопление.<br />

Това улеснява монтажа на<br />

дизелово допълнително устройство,<br />

което използва<br />

част от периферията на<br />

тази система и намалява<br />

цената за монтаж. Съвременните<br />

модулни системи<br />

са така конструирани, че да<br />

28 СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ ЗИМА


се монтират по-лесно, като<br />

времето и респективно цената<br />

за монтаж се намалява,<br />

когато устройството се<br />

монтира на нов автомобил<br />

още в рамките на производствения<br />

процес. Монтирането<br />

на употребявано устройство<br />

в повечето случаи<br />

не е оправдано, защото<br />

всеки автомобил изисква<br />

доста специфични монтажни<br />

елементи, които оскъпяват<br />

поставянето му.<br />

Най-модерните системи<br />

за допълнително отопление<br />

са изключително ефективни<br />

устройства. При това те вече<br />

са и доста бързи – благодарение<br />

на интегрираните<br />

функции за термомениджмънт<br />

и интелигентното управление<br />

на циркулацията<br />

на течността в охладителната<br />

система на автомобила.<br />

Логиката на работа е първо<br />

да се подгрее салонът (за<br />

това се използва вентилацията<br />

на автомобила), а чак<br />

след това двигателят. Както<br />

споменахме, тези устройства<br />

са особено ценни при къси<br />

пробези, когато автомобилът<br />

не може да загрее и постоянно<br />

се движи студен. А при<br />

движение в града почти винаги<br />

е така. При това задръстванията<br />

влошават още<br />

повече нещата, тъй като<br />

дизеловите двигатели, работещи<br />

на празен ход, отделят<br />

много малко топлина. Всеки<br />

собственик на автомобил,<br />

оборудван с такъв агрегат,<br />

ще потвърди колко ценен е<br />

той в този момент. Можем<br />

да припомним и факта, че<br />

работата на празен ход за<br />

предварително затопляне на<br />

двигателя не е препоръчителна,<br />

освен това значително<br />

замърсява въздуха, а при<br />

С допълнителното<br />

отопление<br />

досадното<br />

чегъртане<br />

на стъклото<br />

отпада.<br />

Допълнителното<br />

отопление<br />

е<br />

едно от<br />

най-ценните<br />

изобретения,<br />

свързани<br />

с комфорта<br />

на<br />

автомобила<br />

дизеловите двигатели е и<br />

безпредметна.<br />

Новите системи имат<br />

още едно голямо предимство<br />

– те скъсяват фазата на<br />

стартиране на мотора и така<br />

помагат на акумулатора.<br />

Тъй като обаче устройствата<br />

изразходват – макар и малко<br />

– ток за системата за управление,<br />

трябва да се има<br />

предвид, че при къси пробези<br />

генераторът може и да<br />

не успее да възстанови изцяло<br />

изразходената енергия.<br />

Затова е добре да се<br />

спазва принципът устройството<br />

да не работи повече<br />

време, отколкото ще трае<br />

пробегът. От друга страна<br />

обаче, стопленият мотор<br />

означава и стопляне на моторния<br />

отсек, което пък<br />

осигурява по-голям капацитет<br />

от самия акумулатор,<br />

така че подобен проблем<br />

рядко може да възникне.<br />

През последните години<br />

отопление Специално<br />

значително се усъвършенстваха<br />

и възможностите за<br />

стартиране на отоплителния<br />

агрегат. Устройството може да<br />

се настрои така, че да осигури<br />

дадена температура на салона<br />

и двигателя за определен час.<br />

В зависимост от външната<br />

температура то само решава<br />

кога да се включи, а програмирането<br />

може да става както<br />

с дистанционно управление,<br />

така и вече с помощта на приложения<br />

в смартфона.<br />

Модерните системи за<br />

допълнително отопление<br />

могат да бъдат използвани и<br />

в по-меки сезони, като предимствата<br />

по отношение на<br />

стопления салон и намаляването<br />

на износването на<br />

двигателя се запазват – просто<br />

не са толкова ярко изразени.<br />

От тези системи има<br />

полза дори през лятото.<br />

Включването им позволява<br />

предварително вкарване на<br />

свеж въздух в салона.<br />

ЗИМА СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ 29


Мотоциклетът през зимата<br />

Студеното време идва, а с него и необходимостта от решението дали да<br />

продължите да карате мотоциклета си, или не през следващите месеци.<br />

Предлагаме ви някои решения и за двата случая.<br />

Карането на<br />

мотор през<br />

зимата има<br />

своя чар,<br />

но изисква<br />

подготовка.<br />

След неособено благодатното<br />

лято започва<br />

неумолимо да<br />

настъпва студът. Неизбежно<br />

и скоро ще дойде<br />

онзи момент, в който всеки<br />

мотоциклетист си задава<br />

въпроса дали не е<br />

време да прибере мотоциклета<br />

си. Или пък<br />

може би не, защото напоследък<br />

има на разположение<br />

все повече средства<br />

двуколесното возило да<br />

доставя удоволствие и да<br />

върши работа дори и през<br />

зимата. На пазара се предлагат<br />

различни зимни<br />

костюми, защитни ръкавици<br />

и принадлежности<br />

за главата и – може би<br />

най-доброто решение –<br />

електрически подгрявани<br />

облекла, осигуряващи<br />

топлина от главата до краката.<br />

В края на краищата<br />

всичко е въпрос на лично<br />

решение. Независимо<br />

дали ще решите да прекарате<br />

студените месеци<br />

със, или без мотоциклета<br />

си, тук ще намерите някои<br />

важни препоръки.<br />

30 СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ ЗИМА


Без мотоциклет в студените дни<br />

Ако възнамерявате да изоставите<br />

мотоциклета си за<br />

следващите няколко месеца,<br />

най-важните действия са<br />

свързани с двигателя, който<br />

няма да работи дълго време,<br />

с предотвратяването на корозията<br />

и подготовката на горивото,<br />

за да не запуши и да<br />

повреди някои елементи, с<br />

поддържането на акумулатора,<br />

а при мотоциклетите с<br />

водно охлаждане – с проверката<br />

на охладителната течност,<br />

която трябва да е чиста,<br />

в точните пропорции, за да<br />

не замръзне, ако возилото се<br />

съхранява на студено място.<br />

В случай че дори едно от тези<br />

неща не бъде спазено, може<br />

да се наложат сложни и скъпи<br />

ремонти, когато решите<br />

отново да потеглите на път.<br />

Предпазване<br />

от вътрешна<br />

корозия<br />

При толкова продължително<br />

съхранение на един двигател<br />

с вътрешно горене, без той<br />

да работи, е добре да се погрижите<br />

и за това, което не<br />

виждате отвън – буталните<br />

пръстени, цилиндровите<br />

стени, леглата на клапаните<br />

и множество други вътрешни<br />

повърхности, които могат<br />

да започната да се окисляват.<br />

Първото нещо, което<br />

трябва да направите, е да<br />

стартирате своя мотоциклет<br />

и да го изчакате да достигне<br />

нормална работна температура,<br />

при което да се изпари<br />

всякакъв вид конденз. Найдобре<br />

е да го покарате малко<br />

и после да го изгасите. След<br />

Погрижете<br />

се за компонентите<br />

на<br />

двигателя,<br />

ако не го<br />

използвате<br />

през<br />

зимата.<br />

Найдобре<br />

е<br />

мотоциклетът<br />

да<br />

е на<br />

стойки,<br />

ако<br />

не се<br />

използва<br />

през<br />

зимата<br />

Мотоциклетът и студеното време специално<br />

като двигателят изстине, развийте<br />

свещите и налейте<br />

около 25 см 3 моторно масло<br />

(същото като това, което използвате)<br />

в цилиндъра (цилиндрите).<br />

Докато свещите<br />

все още не са завити, задвижете<br />

леко мотоциклета, като<br />

го бутнете малко на най-висока<br />

предавка. Това ще създаде<br />

маслен филм върху<br />

стените на цилиндрите, който<br />

ще играе ролята на защита<br />

срещу корозия. След това<br />

завийте свещите на мястото<br />

им. Не е лошо и да смените<br />

маслото. Използваното масло<br />

съдържа корозивни субстанции,<br />

а вие едва ли ще искате<br />

те да останат с месеци в неработещия<br />

ви двигател. Ако<br />

напролет все пак решите<br />

отново да смените маслото,<br />

можете да оставите филтъра.<br />

Ако пък решите да не го сменяте<br />

(при условие че сте налели<br />

ново през есента) тогава<br />

сменете филтъра. Изборът е<br />

изцяло ваш. Мнозина смятат,<br />

че е най-добре напролет дви-<br />

гателят на мотоциклета да<br />

започне сезона си с ново масло<br />

и филтър и това със сигурност<br />

е добро за всяка машина,<br />

но невинаги<br />

аргументацията за това е<br />

толкова солидна, че да бъде<br />

пренебрегнат финансовият<br />

фактор. Ако хидравличните<br />

канали и тръбопроводи не са<br />

били промивани и почиствани<br />

през последните години<br />

или през последните около<br />

15 000 км, е добре да го направите.<br />

Влагата от въздуха<br />

навлиза в спирачната течност<br />

и може да доведе до корозия<br />

на системата, ако моторът<br />

не се използва<br />

продължително време.<br />

Относно външната<br />

защита<br />

Тъй като боята и различни<br />

други повърхности често са<br />

покрити с мъртви насекоми<br />

и замърсители от всякакъв<br />

вид, най-добре е в този момент<br />

мотоциклетът да се измие<br />

хубаво и да се подсуши.<br />

След това боята и хромът<br />

трябва да бъдат покрити със<br />

съответните предпазващи<br />

вакси. За предпазване на спирачните<br />

дискове и апарати е<br />

добре те да се напръскат с<br />

WD-40, силиконова смазка<br />

или подобен защитен агент,<br />

който да създаде предпазна<br />

бариера срещу корозия. За<br />

целта се предлагат и специални<br />

винилови защити или<br />

винилови чохли. За да парирате<br />

желанията на различни<br />

гризачи да се настанят в ауспуха<br />

ви, а така също за да<br />

предотвратите корозия вътре<br />

в него, напръскайте вътреш-<br />

ЗИМА СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ 31


ните му стени с WD-40 или<br />

подобен водозащитен лубрикант.<br />

След това намокрете<br />

чист парцал със същата течност<br />

и запушете края на ауспуха.<br />

Накрая обвийте шумозаглушителя<br />

с някаква<br />

полимерна торба и я завържете,<br />

за да го предпазите от<br />

влагата. За целта можете да<br />

потърсите и специален предпазен<br />

чохъл, каквито понякога<br />

се предлагат от дилърите.<br />

Относно бензина<br />

Резервоарът трябва да бъде<br />

запълнен със свеж бензин,<br />

към който да се добави стабилизатор<br />

на горивото. Ако<br />

съхранявате мотоциклет с<br />

карбураторен двигател за<br />

повече от два месеца, трябва<br />

да прекъснете подаването на<br />

гориво със съответния кран<br />

под резервоара, а поплавковите<br />

камери трябва да бъдат<br />

напълно изсушени. Грижата<br />

за горивната уредба е много<br />

важна, защото иначе горивото<br />

започва бавно да се изпарява<br />

и по този начин се запушват<br />

компонентите,<br />

които след това трябва да се<br />

демонтират и почистват.<br />

Охладителна<br />

течност<br />

Проверете охладителната си<br />

течност – субстанциите в нея<br />

трябва да бъдат смесени в<br />

подходящите пропорции.<br />

Ако не сте сигурни в това,<br />

промийте системата и я напълнете<br />

отново. Имайте<br />

предвид, че двигателите на<br />

мотоциклетите нямат защитни<br />

тапи срещу замръзване<br />

и ако мотоциклетът се<br />

съхранява на студено място,<br />

течността може да се разшири<br />

до критични стойности и<br />

да повреди двигателя.<br />

Защитното<br />

покривало<br />

ще намали<br />

въздействието<br />

на праха<br />

и мръсотията<br />

върху<br />

мотоциклета.<br />

Електрическа<br />

система<br />

Не е задължително акумулаторът<br />

да се сваля от мотоциклета,<br />

но все пак е по-добре.<br />

Дори и да е зареден,<br />

акумулаторът се саморазрежда<br />

и сулфатизира.<br />

Това води до необратими<br />

процеси в него и невъзможност<br />

да задържа заряд до<br />

първоначалния си капацитет.<br />

Най-удобното решение<br />

в този случай е контролирано<br />

от електроника „интелигентно“<br />

зарядно устройство,<br />

което поддържа състоянието<br />

на акумулатора постоянно.<br />

Ако батерията е от капсулован<br />

тип, единственото, което<br />

трябва да направите (освен<br />

да почистите и намажете със<br />

съответната паста клемите),<br />

е да свържете клемите с тези<br />

на зарядното. Ако е от отворен<br />

тип, с капачки за електролита<br />

на всяка клетка,<br />

първо ги допълнете с дестилирана<br />

вода и след това<br />

включете зарядното.<br />

Последни стъпки<br />

Други важни действия, които<br />

трябва да предприемете<br />

за съхраняването на мотоциклета,<br />

са напомпването на<br />

гумите и цялостно смазване<br />

на веригата, ако има такава.<br />

Не е опасно да я смажете повече<br />

от нужното или дори да<br />

я покриете с грес, но задължително<br />

си запишете това<br />

някъде или залепете бележка,<br />

за да го имате предвид<br />

напролет. Не забравяйте и че<br />

в студено време въздухът<br />

става по-плътен и заедно с<br />

неизбежната утечка на въздух<br />

през гумите налягането<br />

им ще спада, и през<br />

пролетта ще трябва да ги<br />

напомпате. Никак няма да<br />

зле обаче, ако направите<br />

това още в средата на зимата.<br />

Още по-благотворно за<br />

гумите би било, ако намерите<br />

опорна стойка – най-добре<br />

и предна, и задна – с<br />

което да ги разтоварите и да<br />

избегнете опасността от създаване<br />

на плоски зони. Нелош<br />

съвет в противен случай<br />

е все пак да поставите<br />

някакъв вид изолация, като<br />

например дърво или дебел<br />

картон, с която да ги отделите<br />

от студения под. Ако съхранявате<br />

мотоциклета си<br />

под навес или в гараж, където<br />

все пак може да бъде из-<br />

32 СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ ЗИМА


ложен на екстремно ниски<br />

температури, е добре да<br />

включвате понякога маслен<br />

радиатор или керамичен<br />

отоплител с термоконтрол,<br />

които ще намалят влиянието<br />

на студа върху него. Препоръчително<br />

е и поставянето<br />

на покривало върху мотоциклета,<br />

дори и ако се съхранява<br />

в гараж. Така той ще<br />

бъде по-защитен от неизбежните<br />

мръсотии и прах, които<br />

след това по-лесно ще почистите.<br />

Ако нямате<br />

възможност<br />

за всичко това…<br />

Ако все пак не ви се занимава<br />

с всичко описано дотук,<br />

можете да се обърнете към<br />

сервиз или дилър, който да<br />

свърши всичко това вместо<br />

вас. Той може да съхранява<br />

по правилния начин мотоциклета<br />

ви, но все пак това<br />

ще струва пари. И още нещо<br />

важно – не е зле да адаптирате<br />

застраховката си в зависимост<br />

от това дали ще<br />

използвате мотоциклета си.<br />

Не е необходимо да плащате<br />

12-месечна пълна застраховка<br />

за нещо, което ползвате<br />

7-8 месеца. Всеки застрахователен<br />

брокер може<br />

да ви разясни възможностите<br />

в този случай. Разбира<br />

се, ако ще шофирате и през<br />

зимата, тогава застраховката<br />

е абсолютно необходима.<br />

С което стигаме до другата<br />

възможност:<br />

Ако все пак решите да карате<br />

този случай най-важни са<br />

В метеорологичната обстановка<br />

и състоянието на пътната<br />

настилка – ледът и снегът<br />

не са в особено добри<br />

отношения с моторни превозни<br />

средства с две колела<br />

и със шосейни гуми. Меко<br />

казано. Карането на сухо<br />

обаче дори в студено време<br />

може да достави много удоволствие,<br />

стига да се прави<br />

както трябва. Нужно е да се<br />

помни, че ако претърпите<br />

авария и няма кой да ви помогне,<br />

освен обичайните<br />

опасности ви грози и тази от<br />

хипотермия.<br />

За да загряват гумите подобре<br />

в студеното време, е<br />

добре да се намали налягането<br />

в тях (до приемливи<br />

граници) – така увеличеното<br />

триене ще повиши температурата.<br />

По-топлите гуми<br />

подобряват сцеплението.<br />

Дори и с тях обаче не очаквайте<br />

сцепление като в топъл<br />

летен ден и непременно<br />

се съобразявайте с това. Заинтересувайте<br />

се от подходящите<br />

за зимата гуми, които<br />

трябва да са със<br />

Адаптирайте<br />

застраховката<br />

си в<br />

зависимост<br />

от<br />

нуждите<br />

Съобразете<br />

характеристиките<br />

на гумите<br />

с пътната<br />

настилка.<br />

съответните качества като<br />

структура и материали и да<br />

притежават протектор с подобри<br />

възможности за движение<br />

върху мокра настилка.<br />

И още нещо много важно<br />

– през зимните дни е особено<br />

отчетливо влиянието на<br />

студа при движение, а температурата<br />

субективно се<br />

усеща като много по-ниска.<br />

Ако блокирате пътя на вятъра<br />

с външната страна на<br />

облеклото си и си осигурите<br />

топлина с вътрешната, вече<br />

може наистина да се насладите<br />

на приятни мигове и<br />

при ниски температури,<br />

дори и при такива под нулата.<br />

За целта ще са ви нужни<br />

подходящите облекла, костюми<br />

и аксесоари.<br />

Преди всичко<br />

главата<br />

Едно от първите необходими<br />

неща е изолиращата главата<br />

качулка. Подобни закриващи<br />

цялата глава маски, изработени<br />

от полиестерна<br />

материя, могат да се намерят<br />

в съответните магазини или<br />

при дилърите на мотоциклети.<br />

Тъй като голяма част от<br />

загубата на топлина от тялото<br />

идва именно от главата и<br />

врата, поддържането им колкото<br />

е възможно по-топли<br />

осигурява и повече топла<br />

кръв, циркулираща в останалата<br />

част на тялото. Добре<br />

известен медицински факт<br />

е, че като механизъм за оцеляване,<br />

когато тялото установи,<br />

че главата или важни<br />

органи са застрашени от<br />

студа, то започва да ограничава<br />

притока на кръв към<br />

крайниците. Затова следващото<br />

важно нещо е торсът,<br />

краката, ръцете, китките и<br />

ЗИМА СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ 33


Предложения за зимни аксесоари от<br />

Harley-Davidson<br />

Кожено яке Harley-Davidson® FXRG® Triple<br />

Vent System<br />

Подходящо е за всякакви условия. Иновативна<br />

Triple Vent System с вентилационни отвори от<br />

всяка страна на тялото, които позволяват многостранно<br />

движение на въздуха. Изключително<br />

олекотени протектори на лактите, раменете и<br />

гърба, които са почти незабележими.<br />

Защитна мембрана Cocona®.<br />

Колан за защита<br />

на бъбреците Harley-<br />

Davidson® FXRG®<br />

Перфорирана дишаща<br />

тъкан, настройка на<br />

височината, лесно<br />

се поставя на всяко<br />

FXRG® яке.<br />

Щит за защита<br />

на тялото Harley-<br />

Davidson® FXRG®<br />

Изключително издръжлив<br />

при триене,<br />

създаден за прикачане<br />

към якета FXRG®<br />

Екипировката<br />

е важен<br />

елемент<br />

от<br />

зимното<br />

каране<br />

Ръкавици Harley-<br />

Davidson® FXRG®<br />

Облицовка с Gore-Tex®, водозащитен<br />

маншет, усилени<br />

елементи за пръстите<br />

Специализирани джинси за<br />

каране Harley-Davidson®<br />

Performance Riding Jeans се<br />

правят от най-висококачествен<br />

дънков плат с иновативна<br />

подплата ROOMOTO®. Екипирани<br />

са да предоставят два<br />

пъти по-висока устойчивост на<br />

надраскване при наполовина<br />

по-ниско тегло от другите<br />

подобни видове джинси.<br />

стъпалата също да бъдат защитени<br />

от вятъра и изолирани,<br />

тоест за да карате мотоциклет<br />

през студените<br />

дни, трябва да защитите<br />

изцяло тялото си.<br />

Понякога може да се използват<br />

алтернативни решения,<br />

като например по-евтините<br />

якета за ски с добра<br />

подплата и ски ръкавици.<br />

Както казахме, по правило<br />

външната част на облеклото<br />

предпазва от вятъра, а вътрешната<br />

създава изолация,<br />

която да задържа топлината<br />

на тялото. Освен това дрехите<br />

не трябва да стягат тялото<br />

прекомерно – най-малкото<br />

защото въздухът между тях<br />

също има изолираща роля.<br />

Най-добрите<br />

решения<br />

Все пак най-добрите решения<br />

в студеното време си<br />

остават защитните костюми<br />

за мотоциклети, които не<br />

пропускат вода и съдържат<br />

дишаща мембрана, всичко<br />

това в съчетание с изолираща<br />

външна обвивка от синтетична<br />

гума. Някои могат<br />

да се използват и през лятото,<br />

като в употреба влизат<br />

само части от тях.<br />

Отопляеми костюми<br />

Това е едно изключително<br />

добро решение, като понякога<br />

дори една подгряваща<br />

се жилетка може да свърши<br />

отлична работа. Ако искате<br />

удоволствието да е пълно,<br />

можете да се оборудвате с<br />

комплект отопляеми ръкавици,<br />

панталони, яке и пр.,<br />

като например тези на фирмата<br />

Warm & Safe.<br />

За завършек<br />

Все пак и карането в студените<br />

дни – освен удоволствието,<br />

ако всичко е организирано<br />

както трябва – има и<br />

своите ползи. Не е нужно<br />

непрекъснато да зареждане<br />

акумулатора, да защитавате<br />

мотоциклета от вътрешна<br />

корозия, не влошавате уменията<br />

си от дългата липса на<br />

каране. И все пак имайте<br />

предвид, че зимната езда е<br />

по-рискована. Трябва да<br />

проверявате прогнозите за<br />

времето и информацията за<br />

заледени участъци. И разбира<br />

се, да измивате мотоциклета,<br />

за да избегнете външната<br />

му корозия.<br />

34 СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ ЗИМА

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!