Views
1 year ago

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri

Sakıp

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü 2012 “İslam sanatının hemen tüm alanlarında yazdığı kitap ve makalelerinde sadece özgün bilgileri aktarmakla yetinmeyen Oleg Grabar, farklı yönlerden yaklaşarak İslam sanatını objelere odaklı geleneksel anlatım yerine, fikir ve bağlamlarıyla inceledi. Ufuk açan vizyonu yayınlarının evrenselliğine yansırken, bu farklı yaklaşım İslam sanatı ve mimarlığının uzmanı olmayan kişilerin bile ilgisini bu alana yöneltmeyi başardı.” Dr. Nazan Ölçer Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü “İSLAM SANATI VE KÜLTÜRÜ JÜRI ÖZEL ÖDÜLÜ“ Oleg Grabar Harvard Üniversitesi’nin ilk “Ağa Han İslam Sanatı ve Mimarisi” kürsüsü sahibi, Emeritus Öğretim Üyesi BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ Florian Misch & Atılım Seymen Mannheim Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi, Almanya Son Kriz Döneminde Uygulanan Konjonktür Karşıtı Maliye Politikasının Etkisi –Doğal Bir Deneyin Bulguları İKİNCİLİK ÖDÜLÜ Alessina Le Turco & Daniella Maggioni Universita Politecnica delle Marche, Italya Türkiye’de Küresel Krizde Ticaret ve Cironun Mikro Ölçekte Evrimi JÜRİ Dani Rodrik Harvard Üniversitesi Hasan Ersel Sabancı Üniversitesi İzak Atiyas Sabancı Üniversitesi Jeffrey Nugent Güney California Üniversitesi Ziya Öniş Koç Üniversitesi Araştırma Ödülü Konusu Küresel Krizlerde Türkiye Ekonomisinin Performansı Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü kapsamında, 2012 yılında ilk defa “İslam Sanatı ve Kültürü Jüri Özel Ödülü” verilmiştir. Ödüle, yaşamı boyunca Türk ve İslam sanatına sağladığı katkılar nedeniyle, merhum bilim insanı Oleg Grabar layık görülmüştür. Makale ödülleri tarafında ise katılımcılardan, Türkiye ekonomisinin yeni küresel sistemdeki yerini; güçlü ve zayıf yönlerini, geçmişteki ve gelecekteki küresel krizlerle baş etme gücünü ve mekanizmalarını karşılaştırmalı bir açıdan ele almaları beklenmiştir. Yazarlardan, konuların yurtiçi sektörler bazında ya da makroekonomik ölçekte yansımalarını irdelemeleri, geçmişteki politikaları ve yapısal reformları değerlendirmeleri veya ekonomik büyümenin, yurtiçi para piyasalarının büyümesi, kalkınması ve performansının sürdürülebilirliği için yeni politikalar önermeleri ya da Türkiye’deki reel sektörün şiddetli küresel şoklara açıklığını tartışmaları istenmiştir.

2012 İzak Atiyas Güler Sabancı Türkan Sabancı Florian Misch & Atılım Seymen Nazan Ölçer İzak Atiyas Daniella Maggioni & Alessina Le Turco