Rahvusvaheliste tudengite olukord Eestis 2016 lühiraport

Kala ja kalatoodete turg Eestis
Aastaraamat 2002 (.pdf) - Kaitsepolitseiamet
Seksuaalne ekspluateerimine ja inimkaubandus Eestis.
Põllulindude seire tulemused Eestis
Vastus rassismile Eestis - Horus
Tubakaseaduse turvaaugud Eestis ja nende sulgemisettepanekud
Põllulindude seire tulemused Eestis
Nutikas%20spetsialiseerumine%2020_02_2013
Seksuaalne ekspluateerimine ja inimkaubandus Eestis.
Puuviljandus Eestis - Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistus
V.Känd. Eurole üleminek Eestis - euro.eesti.ee
Teadlaste mobiilsus Eestis ja seda mõjutavad tegurid - Archimedes
Bologna protsess Eestis 2004–2008 - Haridus- ja Teadusministeerium
Aastaraamat 2001 (.pdf) - Kaitsepolitseiamet
Teadlaste mobiilsus Eestis ja seda mõjutavad tegurid - Archimedes
Harrastuskalapüügist Eestis - Keskkonnaministeerium
Ille Allsaar EU 2020 ja Eesti konkurentsivõime kava - Eesti Linnade Liit
M. Maasikmets - Keskkonnaministeerium
Eesti ja Soome koostöö võimalused 2008 - Valitsus
PDF 2,45 MB - Põllumajandusministeerium
Programmi Euroopa Noored aastaraamat 2006
Ajakiri "EESTI PÕLEVLOODUSVARAD JA -JÄÄTMED" 2011.a
Elukestev õpe müütide võrgus (Liis Roodla, Tiina Jääger) - Haridus
PEADIREKTORI EESSÕNA - Kaitsepolitseiamet
Toit ja toiduohutus (PDF 950 KB) - Põllumajandusministeerium