SIK-Holz_PL_HR_całość_kl

monika73

1 - 19

1 Bujaki 20 - 37

2 Urządzenia sportowe 38 - 56

3 Domki do zabawy 57 - 70

4 Huśtawki, huśtawki linowe, karuzele 71 - 87

5 Kombinacje zabawowe 88 - 151

6 Pojazdy do zabawy 152 - 161

7 Rzeźby 162 - 189

8 Urządzenia do zabawy z piaskiem i wodą 190 - 207

9 Wyposażenie parków i wolnych przestrzeni 208 - 227

10 Szczególne projekty 228 - 233

11 Akcesoria, części zamienne 234 - 243

3

SIK-Holz ®


Spielen - Individuell - Kreativ

Zabawne - Indywidualne - Kreatywne


Firma SIK-Holz ® jest średniej wielkości rodzinnym

przedsiębiorstwem mającym siedzibę w regione

Fläming, położonym na wschodzie Niemiec, na południe

od Berlina. Krajobraz Fläming to wrzosowiska

i lasy sosnowe, małe zadbane wioski i miasta. Największym

bogactwem regionu są jednak ludzie i wolna

przestrzeń. Wolna przestrzeń to miejsce do snucia

wizji. Wizje były szczególnie istotne po roku 1990,

kiedy zmiany społeczne pozostawiły też swój ślad we

Fläming. W tzw. międzyczasie wizja SIK-Holz ® stała się

rzeczywistością. Pomieszczenia dawnego zakładu hodowli

krów mlecznych zostały przekształcone w zakład

zajmujący się przede wszystkim planowaniem,

projektowaniem i produkcją indywidualnych urządzeń

na place zabaw z drewna robinii.

1

SIK-Holz ®


O nas

Za nazwą SIK-Holz ® kryją się nie tylko indywidualne

produkty z drewna robinii ...

Kryje się za nią także ok. 175 osób,

które te produkty wytwarzają. Są

to w pierwszej linii stolarze, cieśle

i rzeźbiarze, ale także ślusarze,

handlowcy i inżynierowie. Dzięki

dużemu stopniowi odpowiedzialności

wnoszą oni swój wkład

w sukces przedsiębiorstwa.

W SIK-Holz ® pod jednym dachem

znajdą Państwo wszystkie działy

firmy - od planowania, poprzez

produkcję urządzeń na place zabaw

po montaż na miejscu przeznaczenia.

W poszczególnych działach

produkcyjnych można prześledzić

powstawanie produktu od

pnia drzewa po gotowy wyrób.

2


Wykształcenie jest ważnym instrumentem,

dzięki któremu zapewniamy

wysoką jakość naszych produktów

obecnie i na przyszłość.

Ponadto chcemy przekazać młodym

ludziom radość, jaką daje praca

w dziale produkcyjnym czy handlowym

i przygotować ich do interesującego

życia zawodowego.

Obecnie w naszym przedsiębiorstwie

kształcimy ok. 20 młodych

ludzi w zawodach stolarzy, rzeźbiarzy

i handlowców.

3

SIK-Holz ®


Odkrywać świat bawiąc się ...

Przy planowaniu placów zabaw ważną kwestią jest

uwzględnienie różnych warunków kondycyjnych, socjalnych

i psychicznych dzieci. Dzięki indywidualnemu

kształtowaniu poszczególnych parków zabaw tworzymy

interesujące, samodzielne konstelacje do zabawy.

Tworzymy strefy rekreacji, w których na stałe utrzymany

jest zbalansowany kompromis pomiędzy przygodą

a bezpieczeństwem.

W naszym świecie zabaw dzieci nie poruszają małych

wirtualnych potworów w „cyberprzestrzeniach“.

Na naszych urządzeniach dzieci muszą same wykazać

się aktywnością i mają zapewnioną dużą dawkę ruchu.

Dzieci odkrywają i używają drewnianych, metalowych

i plastikowych przedmiotów, które stanowią dla

nich źródło doświadczeń dotykowych i motorycznych.

Wszystko zachowuje tutaj swój specyficzny charakter

i jest dla dzieci w równym stopniu interesujące. Podczas

zabawy na takich placach zabaw dzieci budują

podstawy dla swoich zachowań społecznych. Kulturowych

relacji w towarzystwie uczą się one już począwszy

od wspólnych zabaw w piaskownicy.

Ruch, komunikacja i wykształcanie zmysłów są zatem

naszym głównym celem uwzględnianym przy opracowywaniu

naszych koncepcji placów zabaw. Dzieci powinny

nauczyć się same określać swoje granice. Pożądane

są tu ruch i odwaga.

Place zabaw o dużej wartości rekreacyjnej wnoszą

z jednej strony istotny wkład w rozwój zdrowotny

i osobowościowy dzieci, z drugiej strony budują pozytywny

wizerunek inwestora. Dobry komunalny marketing

jest ściśle związany z ofertą przestrzeni do zabawy

o wysokiej jakości.

Dzieci bawią się wszędzie tam, gdzie jest coś do odkrycia.

4

Pod każdym kamieniem, pod każdym liściem coś się

kręci i wierci. Ten świat dzicięcych przygód zaczyna się

już przy drzwiach domu.

Miasto jako przestrzeń do życia jest w matematycz-


... o każdym czasie, w każdym miejscu

nym sensie tworem trójwymiarowym. W nim poruszają

się dzieci we wszystkich kierunkach, napędzane

swoją niewiarygodną ruchliwością. Place zabaw dla

dzieci to coś więcej niż tylko miejsce do zabawy. Tutaj,

huśtając się, mogą nie tylko frunąć w powietrzu, ale

mogą także budować doświadczenia w zakresie zmysłowego

odbioru dźwięków i zapachów oraz komunikacji

społecznej w kontakcie z innymi dziećmi.

Kiedy dzieci przemierzają przestrzenie naszych miast,

np. w drodze do przedszkola, z jednego placu zabaw

na drugi lub podczas przechadzki z rodzicami przez

śródmieście, wówczas ich droga staje się przestrzenią

do zabawy. Podczas swoich wędrówek przez miasto

dzieci używają dróg i ścieżek, które prowadzą je

od jednej atrakcji do drugiej. Ścieżki dzieci przecinają

nasze miasta niczym tajemnicza pajęczyna. A w miejscach,

które oferują wiele możliwości, dzieci muszą

podejmować decyzje. Przejść przez ulicę? Zatopić w

stawie gumowce? Zagrać w skakankę na deptaku? …

Takie miejsca stanowią też wartości newralgiczne. Są

one w pewnym stopniu przekaźnikami wymiany informacji.

Dzieci dowiadują się tutaj: Gdzie się dzisiaj coś

dzieje? Gdzie spotkam przyjaciół? Gdzie stoi najlepsza

ślizgawka lub gdzie został otwarty nowy plac zabaw?

Te miejsca już choćby tylko dzięki zawartości informacji

stają się szczególnie interesujące. Kryją one w

sobie coś tajemniczego. Dla dorosłych znaki te są niemal

nierozpoznawalne. To są magiczne miejsca. Małe

punkty, w których dzieci się bawią.

Przy kształtowaniu miasta jako przestrzeni do życia

ważne jest, aby znać ścieżki, po których poruszają się

dzieci i chronić je przed ruchem drogowym. Miejsca

do zabaw w miastach muszą być lokowane w obrębie

przestrzeni poruszania się dzieci. Pozwala to uzyskać

nową jakość życia. W kształtowaniu strategii rozwoju

miasta muszą zatem zostać wykorzystane wiedza

i metody, które prowadzą do nowej jakości miejskiego

życia.

Planowanie przestrzeni do zabaw jest instrumentem,

który pomaga zachować prawa dzieci w miastach

i gminach.

5

SIK-Holz ®


Wzornictwo

Urządzenia do zabaw firmy SIK-Holz ® są, w najszerszym

tego słowa znaczeniu przedmiotami użytkowymi,

zbudowanymi z kreatywnych idei i z naturalnego

drewna robinii. Każda sztuka stanowi unikat. Nieregularności

przyrostu, rysunek słojów, pierścienie

przyrostu rocznego, sęki i korzenie nadają naszym

rzeźbom i instalacjom indywidualny charakter i czynią

je czymś szczególnym.

Nasze pomieszczenia zakładowe odzwierciedlają

kreatywność przyszłych przestrzeni do zabawy.

Przy tworzeniu naszych rzeźb, urządzeń do zabaw

i mebli, przeznaczonych na tereny miejskie, naturalna

forma i struktura drewna jest nie tylko brana pod uwagę,

lecz w decydujący sposób determinuje charakter,

formę i oddziaływanie naszych obiektów. Staramy się

przy tym też chronić przeznaczenie naszych urządzeń

poprzez bezpieczne wyczucie formy przed „przestylizowaniem“,

zgodnie z zasadą: „pierwszeństwo dla

funkcjonalności“. Dzieci z łatwością rozpoznają przeznaczenie

i funkcje urządzeń do zabawy. Wzornictwo

jest dla nas sztuką użytkową, która pomaga nam

w wykreowaniu większego bezpieczeństwa, ponieważ

„samo tylko wrażenie bezpieczeństwa“ nie jest

wystarczające. Nasze urządzenia budzą skojarzenie,

jakby były projektowane przez same dzieci. Połączenia

i wykonania instalacji stanowią odzwierciedlenie solidnej

rzemieślniczej obróbki, wyrafinowanych technicznych

i konstrukcyjnych rozwiązań oraz spełniających

wszelkie normy realizacji. Treść i forma tworzą

zawsze przejrzystą jedność. Nasze otoczenie kształtowane

jest dzisiaj przeważnie przez racjonalną formę

prostokątną. Ponieważ nie występuje ona w przyrodzie,

jest właściwie obca dla ludzkiego organizmu.

Świadomie kształtujemy nasze place zabaw w taki

sposób, aby uzyskać pełną napięcia dynamikę w miejskiej

przestrzeni i harmonijny wzajemny stosunek elementów

krajobrazu, w którym żyjemy. Przy wyborze

naszych środków wyrazu elastycznie podchodzimy do

różnych oczekiwań i sytuacji. Szczególnie chętnie inscenizujemy

kompleksowe parki zabaw.

Wymagająca współpraca z miejskimi planistami wymaga

elastycznego i dynamicznego rozwoju produktu.

Przez ostatnie dwadzieścia lat wywarliśmy tak

decydujący wpływ na rynek, jak żadne inne przedsiębiorstwo.

Znajduje to odzwierciedlenie nie tylko

w naszej ekologicznej filozofii przedsiębiorstwa. Także

w przyszłości przy opracowywaniu naszych produktów

chętnie będziemy uwzględniać wyobrażenia

i życzenia naszych klientów.

6


Jakość

Oczekiwania i związana z tym duża presja użytkowników

naszych indywidualnych parków zabaw wymagają

najwyższej miary stabilności, trwałości i bezpieczeństwa

urządzeń. Dzięki temu koszty utrzymania urządzeń

mogą być znacznie niższe. Jak żaden inny producent

jesteśmy w stanie spełnić najwyższe wymogi w zakresie

jakości wykonania i kreatywnej wartości rekreacyjnej.

Od 20 lat nasze przedsiębiorstwo produkuje

urządzenia do zabaw dla dzieci z kreatywnych idei

i drewna robinii. Punkt ciężkości naszej oferty leży

w rozwoju i realizacji wymagających rozwiązań

technicznych. Nasze artystyczne i kreatywne podejście

do projektów jest naszą wyjątkową i wyróżniającą

cechą. Nasze doświadczenia i sukcesy przy tworzeniu

kompleksowych placów rekreacyjnych są różnorodne.

Urządzenia SIK-Holz ® na place zabaw produkowane

są z drewna rodzimej robinii. Właściwości drewna

robinii połączone z naszą wiedzą i szacunkiem dla

indywidualnej artystycznej formy zapewniają wysoki

stopień bezpieczeństwa. Ponadto dobre warunki pracy

i wysoka motywacja naszych pracowników sprzyjają

uzyskaniu nieporównywalnej jakości. Bezpieczeństwo

urządzeń i jakość stanowią nierozłączną jedność.

Doskonałe wzornictwo bez bezpieczeństwa jest dla

nas niedopuszczalne. Dlatego wymogi europejskich

norm EN 1176 1-7 są u nas uwzględniane już na

etapie planowania. W naszej strukturze organizacyjnej

zintegrowaliśmy już trwale system zarządzania jakością

DIN EN ISO 9001:2000. Chcemy, aby dzieci podczas

zabawy mogły cieszyć się nieskrępowaną radością,

dlatego przestrzeganie standardów bezpieczeństwa

jest stale kontrolowane przez naszych pracowników.

Wszystkie urządzenia wyszczególnione w naszym

katalogu posiadają znak „GS” („Geprüfte Sicherheit“ –

„Sprawdzone bezpieczeństwo”).

7

SIK-Holz ®


Drewno robinii

jest materiałem, z którego tworzymy marzenia. Budujemy

z niego fantastyczne inscenizacje, urządzenia na

place zabaw lub rzeźby, zachowując jednak szacunek

dla jego natury.

Robinia (Robinia pseudoacacia L.)

Nazwa handlowa: robinia, zwana też nieprawidłowo

akacją, Gemeiner Schotendorn (D), robinier (F), false

acacia (GB), black locust, yellow locust (USA), robinia

(NL, I), ak t (CS), bagrem, robinija (YU), salcam (RO),

robinia akacjowa (PL) ...

produkcji drewna, zwłaszcza w Brandenburgii, na

Węgrzech, w Rumunii, Czechach i Słowacji. Porastając

blisko 2 miliony hektarów na całym świecie robinia

znajduje się obecnie na trzecim miejscu na świecie

wśród uprawianych drzew liściastych, po eukaliptusach

i topolach.

Występowanie geograficzne i znaczenie gospodarcze:

Robinia pochodzi pierwotnie z Ameryki Północnej.

Swoją nazwę zawdzięcza Jean’owi Robin, który

jako ogrodnik dworski w Paryżu przywiózł drzewo

na początku XVII stulecia do Francji. Na początku robinia

była sprowadzana ze względu na swoją atrakcyjność

jako drzewo ozdobne i alejowe. Dopiero później

odkryto jej inne zastosowania.

Już łacińska część nazwy „pseudoacacia“ wskazuje na

podobieństwo robinii do akacji, która także należy do

rodziny roślin strączkowych. Inne podobieństwa tych

drzew to wielokrotne liście i kwiaty tworzące grona.

Różne są jednak obszary występowania robinii i akacji.

Akacja występuje w Ameryce Środkowej i Południowej,

Afryce, południowej Azji i Australii, porastając

obszary wokół równika. Robinia natomiast rośnie

na terenach położonych nieco bardziej na północ. Jej

amerykańska nazwa to „Black Locust“ (czarna szarańcza),

gdyż jej zeschnięte strąki, które po opadnięciu liści

długo jeszcze pozostają na drzewie, przypominają

nieco szarańczę.

8

W przeszłości robinia była mało ceniona w gospodarce

leśnej, mimo że bardzo szybko rośnie. Od połowy

XIX stulecia, czyli początku nasadzeń robinii w Europie,

jej docenienie było spowodowane przede wszystkim

kryteriami ekologicznymi. Ze względu na swój dobrze

wykształcony system korzeniowy drzewo nadaje

się do umacniania luźnych ziem piaszczystych. Robinia

ponadto potrafi polepszyć jakość gleby, ponieważ

posiada zdolność wiązania azotu.

Dopiero od połowy XX wieku robinia zyskała także

znaczenie jako drzewo leśne wykorzystywane do


Cechy charakterystyczne Robinia Dąb Sosna

Gęstość (g/cm³) 0,78 0,71 0,52

Higroskopijność bardzo niska niska wysoka

Wytrzymałość średnia średnia średnia

Moduł sprężystości (N/mm²) 16 200 13 000 11 000

Wytrzymałość na zginanie (N/mm²) 150 95 100

Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm²) 164 110 100

Wytrzymałość na nacisk (N/mm²) 86 52 47

Wytrzymałość na ścinanie (N/mm²) 16 11,5 10

Twardość powierzchni drewna (N/mm²) 48 34 19

Odporność na złamanie (kJ/ m²) 110 - 150 60 - 75 40 - 70

Klasa wytrzymałości 1 - 2 2 - 3 3 - 4

Właściwości drewna: Robinia tworzy wyraźny kolorowy

rdzeń, który znacznie wyróżnia się w stosunku

do wyjątkowo cienkiej (przeważnie ok. 1 cm) żółtawo-białej

bieli. Drewno robinii jest bardzo ciężkie

i twarde, wykazuje odpowiednio dobre właściwości

wytrzymałościowe, wyraźnie przewyższające parametry

dębu. Nie odłupują się jego kawałki, jest włókniste

i elastyczne, można je łatwo giąć. Odznacza się

ponadprzeciętną wytrzymałością na dynamiczne obciążenia

w poprzek włókien. Twardziel robinii posiada

wysoką naturalną odporność na niszczące działanie

grzybów i owadów. Robinia jest jedynym rodzimym

gatunkiem drewna, należącym do klasy odporności 1

(wg niemieckiej normy DIN EN 350-2). Drewno robinii

może być zatem używane na zewnątrz bez impregnacji

i stanowi sensowną alternatywę dla gatunków

tropikalnych. Drewno robinii pod względem odporności

przewyższa wszystkie inne gatunki drewna i nawet

w przypadku jego gorszej jakości wytrzymuje przeciętnie

20 lat okopane w ziemi.

Forma wzrostu: Robinie uprawiane w Europie osiągają

w swoim wieku najlepszym do ścięcia , tj. ok.

40-50 lat, wysokość pnia 20-25 m i średnicę pnia 30-

40 cm. Pnie mają skłonność do krzywizny, owalności

i tworzenia dzikich odrostów. Planowa selekcja i zabiegi

pielęgnacyjne służb leśnych mogą pozytywnie

wpłynąć na formę i wymiary. Długość trzonu pozbawionego

sęków może wynieść w tym wieku 8-10 m.

Występujące dzisiaj w sprzedaży okrąglaki mają jednak

z reguły 2.5-4 m długości i średnicę 25-40 cm.

Zastosowanie: O ile jakość wzrostu i wymiary pozwalają,

drewno robinii ze względu na swoje ponadprzeciętnie

dobre właściwości, w zakresie wytrzymałości,

stabilności i naturalnej trwałości, jest materiałem

o bardzo różnorodnym zastosowaniu. Tradycyjne

zastosowania, na przykład do budowy słupów,

płotów czy ogrodzenia pastwisk, używanie go w kopalniach

lub jako materiału opałowego, przechodzą

coraz częściej na drugi plan. W ostatnich latach drewno

to coraz częściej stosuje się do wyrobu produktów

wysokojakościowych. Należy tu wymienić zastosowanie

do konstrukcji przeznaczonych na zewnątrz, narażonych

na duże obciążenia biologiczne i mechaniczne.

Używamy tego drewna do budowy naszych instalacji

na place zabaw, ponieważ zgodnie z normą EN

1176 1-7 może być ono zabudowywane w ziemi bez

użycia chemicznych preparatów do ochrony drewna.

9

SIK-Holz ®


FSC

Dzięki naszemu wzornictwu jesteśmy unikalni; jeśli natomiast

chodzi o ochronę zasobów naturalnych, jako

pierwsze niemieckie przedsiębiorstwo włączamy się do

łańcucha organizacji FSC, promującej odpowiedzialną

gospodarkę leśną na całym świecie, a nasze produkty

spełniają wszystkie międzynarodowe wytyczne FSC.

Dobry las charakteryzuje się tym, że mimo prowadzonej

w nim działalności gospodarczej człowieka, znajduje

się on w stanie możliwie najbliższym stanowi

naturalnemu. Gospodarka leśna prowadzona jest zawsze

razem z naturą, a nie przeciwko niej. Celem przy

tym jest pozyskiwanie z lasu takiej ilości drewna, jaka

w naturalny sposób odrasta i zachowanie przy tym

podstawowych wymogów ekologicznych i socjalnych.

Dzięki takiemu postępowaniu na obszarach bogatych

w lasy można z jednej strony wypracowywać zyski,

a z drugiej zachować zasoby leśne na długie lata.

Odpowiedzialna gospodarka leśna wyróżnia się tym,

że uwzględnia ona w równym stopniu interesy socjalne,

ekologiczne i ekonomiczne. Lasy to zielone płuca

naszej ziemi, ponieważ produkują tlen i magazynują

węgiel. W znacznym stopniu wpływają one na globalny

i lokalny klimat. Lasy stanowią ogromny rezerwuar

dla naszych rezerw słodkiej wody. Zapobiegają

one erozji gleby, obsuwaniu się ziemi i powodziom.

Do najważniejszych, działających na całym świecie

organizacji, które od długiego czasu poświęcają się

trwałemu rozwojowi lasów, należy FSC. Stowarzyszenie

Forest Stewardship Council zostało założone

w roku 1993 i jest międzynarodową organizacją użyteczności

publicznej. Celem działań FSC jest zachowanie

i utrzymanie zasobów leśnych.

Cel ten organizacja chce osiągnąć nie tylko przez

wprowadzanie programów ochronnych, ale także

przez promowanie odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

Surowe kryteria, wg których ma być prowadzona

gospodarka leśna, mają zapobiegać negatywnym

zjawiskom jak niekontrolowany wyrąb lasów, nieprzestrzeganie

praw człowieka i obciążanie środowiska.

Drewno z lasów posiadających certyfikat FSC znakowane

jest pieczęcią FSC. Produkty ze znakiem FSC

przebywają z lasu do odbiorcy końcowego często długi

łańcuch różnych etapów handlu i obróbki, zwany

„łańcuchem produktu” (COC). Reguły obowiązujące

w FSC wymagają, aby cały łańcuch obróbki i handlu

z lasu do hurtownika był nieprzerwanie certyfikowany.

W ramach certyfikacji niezależni eksperci sprawdzają

raz w roku wejścia i wyjścia towarów oraz przebieg

produkcji.

Jako zakład certyfikowany przez FSC możemy znakować

nasze produkty znakiem graficznym FSC. Także

Państwo mogą wnieść swój wkład w ochronę lasów,

dokonując świadomych zakupów. Jako konsumenci

współdecydują Państwo o naszej wspólnej przyszłości,

o przyszłości innych ludzi, a także o przyszłości lasów

na ziemi. Prosimy zatem o rozważenie, czy niższa

cena zawsze usprawiedliwia przyjęcie obojętnej postawy

w wyborze pochodzenia towaru. Przy zakupie

urządzeń na place zabaw prosimy o zwrócenie uwagi

także na znak FSC.

11

SIK-Holz ®


Kolor

Kolory mogą oddziaływać pozytywnie, jak i negatywnie

na odbieranie przez nas bodźców wzrokowych.

Określone kombinacje kolorystyczne przyciągają

wzrok i dzięki temu mogą zwracać naszą uwagę

na pewne sytuacje lub miejsca.

Użycie kolorów może wspomagać oddziaływanie

urządzeń do zabawy oraz podkreślać ich kompozycję.

Planista ma w ten sposób możliwość położenia

akcentów na placu zabaw i dzięki temu zachęcić

dzieci do zabawy.

Biały

Niebieski

Zielony

Jasna Robinia

Ciemna Robinia

Inne kolory na zamówienie

Czerwień winna

Do malowania wszystkich dużych urządzeń oraz

części dużych rzeźb stosujemy transparentne lazury

naturalne, które nie zawierają rozpuszczalników. Bujaki

i mniejsze rzeźby są malowane wodnymi farbami

akrylowymi na kolor zbliżony do ich naturalnej barwy,

a następnie woskowane.

Nasze farby są odporne na działanie śliny i potu,

a ze względu na ich skład chemiczny w szczególności

nadają się do malowania urządzeń dla dzieci.

Wszystkie urządzenia są malowane zgodnie z ilustracją

katalogową na jeden kolor lub wiele kolorów. Na

życzenie możemy dostarczyć także urządzenia niemalowane

bądź też malowane na kolor zgodny

z Państwa życzeniem. Kwestię kolorystyki należy

ustalić pisemnie w umowie.

Zaleca się renowacyjne malowanie urządzeń co 2-5 lat

w zależności od lokalizacji i stopnia ich zanieczyszczenia.

Przed malowaniem urządzenie powinno zostać

gruntownie oczyszczone i osuszone. (patrz: www.sikholz.de)

12


Drewno robinii

Naturalne, trwałe, bezpieczne ...

Gwarancja producenta

Preambuła

Urządzenia na place zabaw SIK-Holz ® produkowane

są zgodnie z normą DIN EN 1176 z drewna robinii.

Co do zasady konstrukcje stosowane na zewnątrz

zaszeregowywane są zgodnie z normą EN

335-2 do IV-tej klasy zagrożenia. Nasza firma stosuje

tylko trwałe gatunki drewna klasy odporności

1-2 (wg EN 350-2). Nasi pracownicy dysponują odpowiednią

specjalistyczną wiedzą i długoletnim doświadczeniem

w budowie konstrukcji drewnianych.

Nasza produkcja uzyskała niemiecki certyfikat DIN

EN ISO 9001:2000.

§ 1

Co do zasady nie udzielamy gwarancji przy zawarciu

umowy. Jednakże w drodze indywidualnych uzgodnień

możemy takiej gwarancji Państwu udzielić.

W tym zakresie możemy zagwarantować sprawność

i funkcjonalność zastosowanych materiałów

na okres do 5 lat. Gwarancja taka obejmuje oprócz

istotnych elementów konstrukcyjnych także akcesoria

jak np. linki, siatki, przeguby, łożyska i sworznie.

Ponadto możemy udzielić gwarancji producenta na

okres do 15 lat na wszystkie elementy drewniane

dostarczonych przez nas urządzeń na place zabaw.

Dotyczy to w szczególności także słupów i pali tych

konstrukcji, zabudowanych w ziemi. Wówczas zapewnimy

Państwa, że wszystkie części konstrukcyjne

są zwymiarowane wg normy EN 1176 1-7, co

powoduje, że ich przełamanie przy użytkowaniu

zgodnym z przeznaczeniem jest wykluczone.

§ 2

Wyłączone z gwarancji będą szkody powstałe

w wyniku aktów wandalizmu. W odniesieniu do elementów

ulegających zużyciu wskutek eksploatacji

np. połączeń śrubowych, łańcuchów i powierzchni

bieżnych możemy udzielić gwarancji ustawowej. To

samo dotyczy zmian w powierzchni, a także zmian

w warstwie lakieru bądź lazury, w rzeźbach i instalacjach.

Pęknięcia w drewnie, zgodnie z obowiązującymi

normami nie są traktowane jako usterki, o ile

nie mają one wpływu na stabilność konstrukcji i na

bezpieczeństwo użytkowników.

§ 3

W przypadku zgłoszenia w uzgodnionym z Państwem

okresie gwarancyjnym uzasadnionej reklamacji,

wspólnie z Państwem zatroszczymy się

o optymalny sposób usunięcia usterek. Usterki muszą

być zgłaszane niezwłocznie z zachowaniem

przepisów ustawowych.

§ 4

Warunkiem udzielenia gwarancji jest wykonanie

fachowego montażu przez naszych pracowników

lub przez certyfikowaną firmę montażową, zachowanie

terminów konserwacji wg normy EN 1176-7

i oczywiście prowadzenie kompletnej dokumentacji

prac konserwacyjnych. Powyższe założenie obejmuje

także fachowe naprawy z użyciem odpowiednich

części zamiennych, które można nabyć m. in.

w naszej firmie. Użycie innych części zamiennych

niż wskazane przez producenta powoduje utratę

praw wynikających z gwarancji.

§5

Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem odbioru

urządzeń objętych gwarancją.

13

SIK-Holz ®


Montaż

Wszystkie urządzenia na place zabaw

są montowane przeważnie w naszej

firmie. Do transportu są one - w razie

konieczności - rozkładane i odpowiednio

oznaczane. W celu montażu instalacji

przekazujemy Państwu do dyspozycji

instrukcje montażu.

W zakresie montażu dużych i skomplikowanych

urządzeń oferujemy usługi

naszej firmy. Koszty montażu zależą

w takim przypadku od rodzaju i wielkości

urządzenia oraz miejsca montażu.

Chętnie przedłożymy Państwu stosowną

ofertę. Oferta ta nie pozostaje

w związku z dostawą towaru i skorzystanie

z niej wymaga sporządzenia odrębnej

umowy.

Kalkulacja kosztów montażu zakłada

normalne warunki ziemne do głębokości

1,0 m i klasę gleby, odpowiadajacą

3 klasie wg niemieckiej normy

DIN 18300. Zagwarantowana przez

Państwa musi być możliwość wjazdu

samochodu ciężarowego do 15 t

oraz wózka widłowego lub dźwigu do

miejsca montażu. Firma SIK-Holz ® natomiast

dokona umiejscowienia i wbuduje

dostarczone urządzenia w punktach

montażu, które powinny mieć zapewnioną

odpowiednią stateczność.

Zadbać o to powinien Zleceniodawca.

14


Konserwacja i pielęgnacja

Z urządzeniami na placach zabaw jest dokładnie tak, jak w każdym innym naturalnym

związku. Potrzebują one od czasu do czasu nieco uwagi i pielęgnacji.

Kontrola i konserwacja to dwa istotne

czynniki, które odgrywają dużą rolę

w zachowaniu bezpieczeństwa na placu

zabaw. Rodzice i dzieci mają zaufanie

do tego, że na placu zabaw znajdą urządzenia

solidnie wyprodukowane, regularnie

kontrolowane i poddawane właściwej

konserwacji. Regularne kontrole

i wynikające z nich prace konserwacyjne

oraz ich dokumentacja należą do

obowiązkowych zadań administratorów

publicznych placów zabaw. Przy dostarczeniu

lub odbiorze każdego z naszych

urządzeń dołączamy do niego listę kontrolną,

określającą sposób i zakres prowadzenia

konserwacji. Lista zawiera zarówno

dokładny opis rodzaju kontroli

(wizualna lub operacyjna) oraz przedziały

czasowe (co tydzień, raz w miesiącu,

raz do roku), których zachowanie jest

wymagane w ramach przeprowadzania

kontroli.

Brak jest ustawowych przepisów określających

sposób pielęgnacji urządzeń na

placach zabaw. Jednak regularna pielęgnacja

placu zabaw może znacząco wydłużyć

jego okres użytkowania i pozytywnie

wpłynąć na komfort użytkowników

oraz estetykę otoczenia. W zależności

od lokalizacji urządzenia mogą gromadzić

się na nim osady z powietrza,

deszczu i gleby, tworząc doskonałe podłoże

do rozwoju grzybów i mchów. Do

zmiany powierzchni urządzeń przyczyniają

się również promienie słoneczne,

mróz i susza.

Oczyszczenie i nałożenie nowej warstwy

farby na urządzenie powinno się odbyć

między 2 a 5 rokiem użytkowania.

W późniejszym okresie odstępy między

kolejnymi zabiegami pielęgnacyjnymi

mogą być dłuższe, ponieważ

powierzchnia drewna z każdym

zabiegiem uzyskuje coraz większy

stopień nasycenia. Jeśli chcą Państwo

długo cieszyć się z Waszej inwestycji,

muszą Państwo też coś dla

niej zrobić. Chcemy zaoferować nasze

wsparcie w tym zakresie, ponieważ

nas także cieszy, kiedy nasze

urządzenia przez długi czas zachowują

odpowiedni wygląd.

Doktor Kuferek

Tu znajdą Państwo wszystko, czego

Państwo potrzebują, aby usunąć

rysę, pęknięcie lub inną zmianę

powierzchni urządzenia bądź

rzeźby. Na Państwa życzenie chętnie

wyślemy Państwu ofertę z dokładnym

opisem zawartości pakietu.

Seminarium

Teoretyczną wiedzę i praktyczne

umiejętności w zakresie pielęgnacji

placów zabaw przekażemy Państwu

w trakcie dwudniowego seminarium.

Szczegółowy program

seminarium oraz terminy seminariów

dostępne są na naszej stronie

internetowej www.sik-holz.de.

15

SIK-Holz ®


Jesteśmy w pobliżu Państwa

Westfalen

Jens Schmieding

Dipl. Ing. Landschaftsarchitektur

Queller Straße 5

33649 Bielefeld

Tel. 0521 - 325 88 67

Fax. 0521 - 325 88 68

j.schmieding@sik-holz.de

Norddeutschland

Ulrich Probst-Schneidereit

Dipl. Ing. Landschaftsarchitektur

Auf dem Amtshof 25 a

30938 Burgwedel

Tel. 05139 - 97 12 66

Fax. 05139 - 97 12 65

u.probst@sik-holz.de

Nord-/ Ostdeutschland

Barbara Paul-Hornfischer

Dipl. Ökonom

Frankfurter Allee 5

10247 Berlin

Tel. 030 - 428 086 56

Fax. 030 - 428 086 57

b.paul@sik-holz.de

Rheinland

Wilfried Gerblich

Kreative Spiel- u. Freizeitanlagen

Im Kalkfeld 4

53797 Lohmar

Tel. 02205 - 89 88 80

Fax. 02205 - 89 88 88

wilfried.gerblich@t-online.de

Hessen

Heinz Zimmer & Co. GmbH

Fachberatung für Spielplätze

Am Schöllenberg 8

64711 Erbach

Tel. 06062 - 61 049

Fax. 06062 - 61 064

heinz-zimmer@t-online.de

Süd-/ Ostdeutschland

Dieter Kohl

Fachberater für Spielplätze

Mühlenstraße 25

14913 Jüterbog

Tel. 03372 - 42 86 63

Fax. 03372 - 44 12 95

d.kohl@sik-holz.de

Baden-Württemberg

Steven Fritsch

Dipl. Ing. Landschaftsarchitektur

Jahnstraße 21

70736 Fellbach

Tel. 0711 - 577 05 19

Fax. 0711 - 577 05 73

s.fritsch@sik-holz.de

16

Bayern

Georg Albiez

Dipl. Ing. Landschaftsarchitektur

Fischergasse 15

85354 Freising

Tel. 08161 - 984 96 41

Fax. 02205 - 984 96 42

g.albiez@sik-holz.de


Belgium

Robinia Int. bvba

Tel. 0032 - 52 52 38 16

Fax. 0032 - 52 52 38 16

info@robinia.be

www.robinia.be

Danmark

FakTek A/S

Tel. 0045 - 8665 9041

Fax. 0045 - 8665 9051

post@faktek.dk

www.faktek.dk

France

Agence SIK-Holz France

Tel. 0033 - 254 22 05 32

Fax. 0033 - 254 34 03 88

direction@robinia.fr

www.robinia.fr

Ireland / Great Britain

The Childrens Playground Co Ltd.

Tel. 00353 - (0) 45 88 13 68

Fax. 00353 - (0) 16 33 53 55

sales@thechildrensplayground.com

www.thechildrensplayground.com

Italy

PARDES s.r.l.

Tel. 0039 - 039 95 58 14

Fax. 0039 - 039 92 87 327

info@pardes-verde.com

www.pardes-verde.com

Luxemburg

Atelier Ligna

Tel. 00352 - 35 55 33

Fax. 00352 - 35 55 66

atligna@pt.lu

www.atelier-ligna.lu

Netherlands

ACACIA ROBINIA Nederland BV

Tel. 0031 - 765 03 60 37

Fax. 0031 - 765 04 24 99

info@acacia-robinia.nl

www.acacia-robinia.nl

Norway

Natura Norge

Tel. 0047 - 99 64 78 38

Fax. 0047 - 94 76 39 99

info@naturanorge.no

www.naturanorge.no

Austria

Contakt on request

Tel. 0049 - 33742 - 799 0

Fax. 0049 - 33742 - 799 20

info@sik-holz.de

www.sik-holz.de

Polska

ul. Piątkowska 84c/21

PL-60-649 Poznań

Tel./Fax. 0048 - 61 - 848 51 88

info@sik-holz.pl

www.sik-holz.pl

Sweden

Slottsbro AB

Tel. 0046 - 55 53 07 20

Fax. 0046 -55 53 00 71

info@slottsbro.se

www.slottsbro.se

Switzerland

Iris Spielwelten

Tel. 0041 - 419 31 03 96

Fax. 0041 - 419 31 03 97

info@iris-spielwelten.ch

www.iris-spielwelten.ch

Spain / Portugal

Tecam BCN

Tel. 0034 - 936 97 79 00

Fax. 0034 - 936 97 79 01

info@tecambcn.com

www.tecambcn.com

Southkorea

GAIA Global Co. Ltd.

Tel. 0082 - 25 21 38 75

Fax. 0082 - 25 21 38 76

gaia@gaiaglobal.co.kr

www.gaiaglobal.co.kr

Hungary

Ruzsa Kft.

Tel. 0042 - 554 - 068

Fax. 0042 - 554 - 069

info@ruzsakft.hu

www.ruzsakft.hu

17

SIK-Holz ®


Planowanie i doradztwo

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej kreatywności i 20-letniego doświadczenia!

Kompleksowość zadań projektowych wymaga w coraz

większym stopniu wykorzystania specjalistycznych

umiejętności. Współpraca z silnymi partnerami umożliwia

uzyskanie jasnych modeli myślowych. Zadania

stają się przejrzyste, pozwalają się uporządkować

i przetwarzać. Wydarzenia przypadkowe nie stanowią

czynników ryzyka przy planowaniu.

cach zabaw i dysponują stosowną wiedzą oraz doświadczeniem

w zakresie budowy, a także eksploatacji

konstrukcji drewnianych. Są bardzo elastyczni i łatwo

dostosowują swoje koncepcje do indywidualnych

życzeń naszych klientów oraz warunków otoczenia

ekologiczno-socjalnego. Wspólnie opracowujemy indywidualne

rozwiązania. W ścisłej współpracy z naszymi

klientami i partnerami wykorzystujemy cały zasób

posiadanej przez nas wiedzy i tworzymy urozmaicone

parki przygód. Do opracowania indywidualnych

i kreatywnych światów zabaw używamy zawsze całej

naszej wiedzy. Nasi doradcy zawsze poszukują interesujących

wyzwań, aby stworzyć coś nowego.

Realizując każde nowe zadanie, możemy sięgnąć do

sprawdzonych standardów. Ten magazyn doświadczeń

stanowi ważne źródło, pomocne przy planowaniu

nowych projektów. W każdej nowej koncepcji

zawarta jest część tradycyjnych form, doświadczeń

i wiedzy.

Nasi planiści mają wieloletnie doświadczenie w planowaniu

placów zabaw oraz ukończone studia w ramach

architektury krajobrazu. Ponadto są sprawdzonymi

specjalistami w zakresie bezpieczeństwa na pla-

Jako zakład mistrzowski rzeźby rzemieślniczej znajdujemy

się w najlepszym towarzystwie wielkich mistrzów

tej sztuki. Nasi doradcy zawsze znajdą „złote

cięcie“, ponieważ studiowali formę w teorii i praktyce.

Nasze rzemiosło artystyczne ma dobrą i długą tradycję.

W mierzeniu się z potrzebami naszych klientów

chcemy zawsze stworzyć nową jakość. Opracowywanie

indywidualnego projektu przestrzeni do zabawy

to dynamiczny i kreatywny, wzajemny proces. Każda

sztuka jest indywidualnym oryginałem.

18


Wskazówki dla czytelnika

W niniejszym katalogu otrzymują Państwo szczegółowy

opis naszych urządzeń do zabawy i elementów wyposażenia

parków zabaw. Wszystkie produkty przedstawione

są w skali 1:200. W zależności od wolnej

wysokości upadku podłoże ziemne w tej strefie musi

wykazywać właściwości amortyzujące zgodnie z normą

EN 1176. W przypadku urządzeń o wysokościach

upadku poniżej 60 cm nie są stawiane żadne szczególne

wymagania w odniesieniu do podłoża.

Bardziej szczegółowe informacje na temat artykułów

takich jak rysunki projektowe z odpowiednimi strefami

bezpieczeństwa, zarówno w formacie PDF, jak

i DWG, do dalszego użycia w systemie CAD dostępne

są w Internecie pod adresem www.sik-holz.de.

Wszystkie urządzenia spełniają wymagania normy

EN 1176 i posiadają znak bezpieczeństwa „GS”

(„Sprawdzone Bezpieczeństwo“). W ramach indywidualnych

projektów możemy wykazać przeprowadzenie

próby prototypu lub poszczególnych odbiorów,

oraz odpowiedni protokół jednostki certyfikującej

TÜV.

Prosimy o uwzględnienie także naszych ogólnych warunków

umów zawartych w rozdziale 13, wzgl. ich aktualną

wersję w Internecie.

Informacja o wieku:

Ta informacja powinna być pomocna dla planisty przy wyborze

urządzeń zabawowych. Nasze informacje o wieku małych

użytkowników opierają się na doświadczeniu w sposobie

używania urządzeń. Dzięki kombinacji poszczególnych

urządzeń zabawowych mogą powstać interesujące układy

rekreacyjne, które przypadną do gustu szerszej grupie użytkowników.

Nasze zalecenia odnoszą się do poszczególnych

instalacji zabawowych.

Czas montażu:

Podany przez nas czas montażu jest zachowywany przez firmy

montażowe dysponujące standardowym wyposażeniem.

Warunki poprawnego przeprowadzenia montażu są opisane

na stronie 16. W przypadku montażu ręcznego lub trudnych

warunków montażu należy zaplanować dłuższy czas montażu

instalacji.

Podłoże:

Poniższa tabela zawiera przegląd numerów stosowanych

w katalogu dla poszczególnych rodzajów podłoża i minimalne

grubości jego warstw. W przypadku luźnego, sypkiego

podłoża należy dodać 100 mm w celu wyrównania efektu

przesuwania się materiału.

Fundamenty:

Fundamenty wykonywane są z betonu klasy C20/25 zgodne

z niemiecką normą DIN 1045. Jeśli urządzenie dostarczane jest

wraz z kotwami, wówczas do zagwarantowania stateczności

konieczne jest przykrycie betonowej płyty warstwą dobrze zagęszczonej

ziemi o grubości minimum 25 cm. Konstrukcja kotew

została przedstawiona w grupie 11.

Ciężar:

Dane dotyczące ciężaru całego urządzenia oraz największej

pojedynczej części stanowią istotną informację dla organizacji

transportu i techniki montażu. Użycie drewna, które rosło

w naturalny sposób, w którym przekroje zmieniają się, warunkuje

niewielkie różnice i odstępstwa w stosunku do rzeczywistej

wagi urządzeń.

Krytyczna wysokość upadku:

Dane dotyczące krytycznej wysokości upadku opierają się na

obowiązujących w tym zakresie standardach i uregulowaniach

prawnych. Do wysokości upadku zalicza się także niewłaściwe

użytkowanie urządzeń. Wartości są tu więc po części wyższe od

wolnej wysokości upadku, mierzone od planowanego podparcia

stopy (np. podestu).

Nr

Materiał podłoża Opis min. grubość warstwy

podłoża (mm)

max. wys.

upadku (mm)

1 Beton / Kamień ≤ 600

2 Warstwa bitumiczna ≤ 600

3 Warstwa nawierzchni ≤ 1 000

4 Trawa ≤ 1 500

5 Warstwa z kory rozdrobniona kora z drzew iglastych,

(wielkość od 20 mm do 80 mm)

6 Krajanka z drewna rozdrobnione mechanicznie drewno bez kory

(wielkość od 5 mm do 30 mm)

200 ≤ 2 000

300 ≤ 3 000

200 ≤ 2 000

300 ≤ 3 000

7 Piasek wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm 200 ≤ 2 000

300 ≤ 3 000

8 Żwir wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm 200 ≤ 2 000

9 Syntetyczny materiał upadkowy

300 ≤ 3 000

zgodny do jakości

producenta

≤ 3 000

19

SIK-Holz ®


1 Bujaki

21


Dane techniczne

Wagi standardowe

Górna belka i podpora z naturalnego

okrągłego drewna robinii Ø 18 - 22 cm;

okorowane, oszlifowane i lazurowane

Rączki z drewna robinii lub ze stali szlachetnej

Mechanizm wagi ocynkowany ogniowo, niewymagający

konserwacji; amortyzacja wstrząsów poprzez gumowe

opony

Bujaki

Postać zwierzątka z litego drewna robinii lub dębu;

rzeźbiona, lazurowana i woskowana

Rączki z drewna robinii lub ze stali szlachetnej

Płyty (same bądź z nasadzoną rzeźbą) z odpornych na

wodę klejonych płyt drewnopochodnych, nieścieralna

warstwa, powierzchnia antypoślizgowa piaskowana

Podesty z obrobionej tarcicy robinii ok. 2,8 cm, mocne;

powierzchnia antypoślizgowa chropowata, zaokrąglone

kanty, lazurowane

Śruba ze stali wysokowartościowej,

malowanej proszkowo, kolor żółty

- Ø 20 cm (dla rzeźb na sprężynach)

- Ø 11 cm (dla skaczących płyt)

Lina Herkules Ø 18 mm ze stalowym wkładem

- rączki, nóżki (bujaki: „Komar“, „Pająk“)

- liny do trzymania (Bujak „Pan Samochodzik“,

Bujająca łódź)

Podnóżki ze stali szlachetnej

Kotwa ziemna ocynkowana

22


1.1 Waga z dwoma siedzonkami

długość belki: 4.0 m

maks. wysokość: 1.1 m

grupa wiekowa

3 - 12

2 osoby

po 1.5 h

1.1 m

1 x (50/90/70 cm) ok. 175 kg od 4

1.2 Waga z czterema siedzonkami

długość belki: 5.0 m

maks. wysokość: 1.1 m

grupa wiekowa

3 - 12

2 osoby

po 1.5 h

1.1 m

1 x (50/90/70 cm) ok. 190 kg od 4

1.1.5 Waga stojąca

długość belki: 4.0 m

maks. wysokość: 1.0 m

powierzchnia do stania: 50 x 50 cm

grupa wiekowa

6 - 16

2 osoby

po 1.5 h

1.0 m

1 x (50/90/90 cm) ok. 300 kg od 4

23


Bujaki (wybór)

1.3 Bujak „Ślimak”

długość: ok. 0.6 m

szerokość: ok. 0.25 m - 0.4 m

wysokość: ok. 0.5 m

grupa wiekowa 2 - 6

1 osoba

po 1 h

0.55 m

1 kotwa ziemna 11.1.1 ok. 60 kg od 3

1.4 Bujak „Konik polny” 1.5 Bujak „Biedronka”

1.6 Bujak „Pszczółka” 1.7 Bujak „Robak”

24


1.8 Bujak „Biedronka dla maluchów” 1.9 Bujak „Bóbr”

1.10 Bujak „Foczka” 1.11 Bujak „Złota Rybka”

1.12.1 Bujak „Sum” 1.13 Bujak „Żabka”

25


1.14 Bujak „Jeż”

1.15 Bujak „Zając”

1.16 Bujak „Pies”

1.17 Bujak „Lis”

1.18 Bujak „Dino” 1.19 Bujak „Krówka”

26


1.20 Bujak „Konik” 1.20.2 Bujak „Osiołek”

1.23.1 Bujak „Żółw dla maluchów”

1.23.2 Bujak „Wąż”

1.23.3 Bujak „Konik wodny” 1.24 Bujak „Kogut”

27


1.24.5 Bujak „Kaczka”

1.24.12 Bujak „Bocian”

1.28.1 Bujak „Baran” 1.28.5 Bujak „Świnka”

1.28.8 Bujak „Wiewiórka” 1.29.1 Bujak „Traktor”

28


1.30 Skacząca belka

długość: 3.0 m

wysokość: ok. 0.6 m

grupa wiekowa

3 - 12

2 osoby

po 1.5 h

0.6 m

2 kotwy ziemne 11.1.1 ok. 100 kg od 3

1.31 Bujak „Stonoga”

długość: ok. 3.5 m

wysokość: ok. 0.7 m

grupa wiekowa

3 - 12

2 osoby

po 1.5 h

0.7 m

3 kotwy ziemne 11.1.1 ok. 185 kg od 3

29


1.31.3 Bujak „Komar”

długość: ok. 1.2 m

wysokość: ok. 0.8 m

grupa wiekowa

3 - 10

2 osoby

po 1.5 h

0.8 m

2 kotwy ziemne

11.1.1

ok. 100 kg od 3

1.31.4 Bujak „Pająk”

długość: ok. 1.6 m

wysokość: ok. 0.8 m

grupa wiekowa

3 - 6

2 osoby

po 1.5 h

0.8 m

2 kotwy ziemne

11.1.1

ok. 130 kg od 3

1.36 Bujak „Pszczółki”

długość: ok. 1.5 m

szerokość: ok. 1.0 m

wysokość: ok. 0.8 m

grupa wiekowa

3 - 10

2 osoby

po 1.5 h

0.8 m

2 kotwy ziemne

11.1.1

ok. 120 kg od 3

30


1.36.1 Bujak „Zwierzaki”

długość: ok. 2.0 m

szerokość: ok. 1.5 m

wysokość: ok. 0.8 m

grupa wiekowa 3 - 6

2 osoby

po 2 h

0.8 m

2 kotwy ziemne 11.1.1 ok. 140 kg od 3

1.37 Bujak „Motor z przyczepą”

długość: ok. 0.8 m

szerokość: ok. 1.0 m

wysokość: ok. 0.8 m

grupa wiekowa 3 - 6

2 osoby

po 1.5 h

0.8 m

2 kotwy ziemne 11.1.1 ok. 120 kg od 3

31


1.40 Bujak „Krokodyl”

długość: ok. 3.5 m

szerokość: ok. 1.0 m

wysokość: ok. 0.7 m

grupa wiekowa

3 - 12

2 osoby

po 2 h

0.7 m

3 x 11.1.1 ok. 270 kg od 3

1.41 Bujak „Waran”

długość: ok. 3.5 m

szerokość: ok. 1.0 m

wysokość: ok. 0.7 m

grupa wiekowa

3 - 12

2 osoby

po 2 h

0.7 m

3 x 11.1.1 ok. 270 kg od 3

1.42 Bujak „Delfin”

długość: ok. 2.3 m

szerokość: ok. 0.8 m

wysokość: ok. 1.0 m

grupa wiekowa

3 - 12

2 osoby

po 2 h

1.0 m

3 x 11.1.1 ok. 220 kg od 3

32


1.43 Bujak „Jednorożec”

długość: ok. 2.2 m

szerokość: ok. 0.8 m

wysokość: ok. 1.0 m

grupa wiekowa

3 - 12

2 osoby

po 2 h

1.0 m

3 x 11.1.1 ok. 250 kg od 3

1.43.1 Bujak „Koń”

1.43.1.1 - Grzywa rzeźbiona -

1.43.1.2 - Grzywa ze sznura -

(dotyczy niepublicznych placów zabaw)

długość: ok. 2.2 m

szerokość: ok. 0.8 m

wysokość: ok. 1.0 m

grupa wiekowa

3 - 12

2 osoby

po 2 h

1.0 m

3 x 11.1.1 ok. 250 kg od 3

1.44 Bujak „Latająca czarownica”

długość: ok. 3.0 m

szerokość: ok. 0.8 m

wysokość: ok. 1.1 m

grupa wiekowa

3 - 12

2 osoby

po 2 h

1.1 m

3 x 11.1.1 ok. 190 kg od 3

33


1.50 Skaczące płyty

średnica: ok. 1.1 m

wysokość: ok. 0.35 m

grupa wiekowa

5 - 16

2 osoby

po 1 h

0.35 m

1 kotwa ziemna

11.1.2

ok. 80 kg od 3

Uwaga: W przypadku montażu kilku skaczących płyt

odstęp między nimi nie może być mniejszy niż 50 cm.

1.51 Bujająca boja / 1.52 Bujający delfin

średnica (płyta): ok. 1.1 m

średnica (rzeźba):

ok. 0.25 m (1.51) / ok. 0.5 m (1.52)

wysokość (płyta): ok. 0.35 m

wysokość (łączna):

ok. 1.5 m (1.51) / ok. 1.3 m (1.52)

grupa wiekowa

4 - 12

1 kotwa

ziemna 11.1.2

2 osoby po 1 h 0.35 m

ok. 110 kg / 1.51

ok. 130 kg / 1.52

od 3

34


1.52.3 Bujający goryl / 1.52.4 Bujający kogut

średnica (płyta): ok. 1.1 m

średnica (rzeźba):

ok. 0.4 - 0.5 m

wysokość (płyta): ok. 0.35 m

wysokość (łączna): ok. 1.3 m

grupa wiekowa

4 - 12

2 osoby

po 1 h

0.35 m

1 kotwa ziemna

11.1.2

ok. 130 kg od 3

1.53 Bujający bóbr / 1.54 Bujający kwiat

średnica (płyta): ok. 1.1 m

średnica (rzeźba): ok. 0.35 m (1.53) /

ok. 0.5 m (1.54)

wysokość (płyta): ok. 0.35 m

wysokość (łączna): ok. 1.3 m (1.53) /

ok. 1.5 m (1.54)

grupa wiekowa

4 - 12

2 osoby

po 1 h

0.35 m

1 kotwa ziemna

11.1.2

ok. 130 kg od 3

35


1.60 Bujająca łódź (duża)

długość (podest): ok. 4.5 m

szerokość: ok. 1.3 m

wysokość (podest): ok. 0.5 m

wysokość relingu: ok. 0.6 m

wysokość masztu (z flagą):

ok. 2.0 m

grupa wiekowa

4 - 12

4 x 11.1.1.6

2 osoby

po 2.5 h

0.5 m

ok.

300 kg

od 3

1.60.1 Bujająca łódź (mała)

długość (podest): ok. 2.5 m

szerokość: ok. 0.8 m

wysokość (podest): ok. 0.5 m

wysokość masztu (z flagą):

ok. 2.0 m

grupa wiekowa

4 - 12

2 osoby

po 2.5 h

0.5 m

4 x 11.1.1.6 ok. 200 kg od 3

36


1.70 Bujak „Pan Samochodzik”

długość: ok. 3.6 m

szerokość: ok. 1.75 m

wysokość (łączna): ok.1.8 m

wysokość (podest): 0.5 m

grupa wiekowa

4 - 12

2 osoby

po 4 h

0.8 m

4 x 11.1.1.6 ok. 1000 kg od 3

1.75 Bujak „Mrówki”

długość: ok. 3.0 m

wysokość: ok. 0.8 m

ruchome części łączące

poszczególne elementy

mrówek

grupa wiekowa

6 - 12

2 osoby

po 5 h

0.8 m

6 x 11.1.1 ok. 140 kg od 3

37


2 Urządzenia sportowe

39


Dane techniczne

Słupy Ø ok. 15 - 20 cm

Pale do wspinania Ø 20 - 28 cm

Belki do wspinania Ø ok. 22 cm

Pachołki Ø ok. 28 cm

Poręcze Ø ok. 8 - 12 cm

z naturalnego okrągłego drewna robinii;

okorowane, oszlifowane i lazurowane

Podesty

z obrobionej tarcicy robinii

ok. 2.8 cm, mocne;

powierzchnia antypoślizgowa chropowata,

zaokrąglone kanty, lazurowane

Szczeble do wspinania z drewna robinii

Ø 3.5 - 4.5 cm, toczone lub frezowane

i lazurowane

Drążki i drabinki falowe Ø 3.37 cm

Poręcze Ø 4.2 cm

ze stali szlachetnej

Wiszące pętle Ø ok. 13 cm

z ocynkowanej stali Ø 0.7 cm

rękojeść owinięta tworzywem sztucznym

Sieci Ø 16 mm

Liny do wspinania, zwisania i trzymania Ø 18 mm

Liny do balansowania Ø 24 mm

typ Herkules ze stalowym wkładem

Sznury do balansowania Ø 15 cm

z włókna PP ze stalowym wkładem

Mosty

belki z okrągłego drewna robinii lub kantówek,

heblowane lub szlifowane i lazurowane,

minimum 4 cm, mocne, z przechodzącymi przez

środek 2 - 3 linami stalowymi,

z zabezpieczeniami gumowymi

Kładka gumowa

taśma gumowa z wkładem z włókna szklanego

12.5 mm, mocna

40


2.1.4.1 Ścieżka do balansowania

Zakres dostawy:

1 wieża do zabawy 3-kątna; 1.5 / 1.5 / 1.5 m;

wys. podestu = 1.0 m

1 pochyła rampa z linką-uchwytem;

forma trapezu; szer. = 1.2 / 1.5 m; wys. = 1.0 m

grupa wiekowa

3 - 8

10 x (40/40/

60 cm)

1 belka do balansowania z obustronną poręczą; dł. = 2.0 m; wys. ok. 0.9 m

3 belki do balansowania z jednostronną poręczą; dł. = 2.0 m;

wys. ok. 0.7 / 0.5 / 0.3 m

2 osoby po 6 h 1.0 m

ok. 800 kg

najcięższy el.

ok. 250 kg

od 3

2.4 Zestaw sportowy

szerokość (łączna): ok. 3.3 m; wys.: 2.0 m

szerokość (drążek): 1.0 m; wys. = 1.4 m

sieć do wspinania: 0.81 x 1.5 m;

wielkość otworów w sieci: 25 cm

szerokość (drabinka): 0.9 m

grupa wiekowa

3 - 8

2 osoby po 3 h 2.0 m

4 x (40/40/60 cm) ok. 220 kg od 5

41


2.3 Drążek

2.3.1 Drążek 1-częściowy

2.3.2 Drążek 2-częściowy

2.3.3 Drążek 3-częściowy

grupa wiekowa

3 - 6 / do 1.0 m;

grupa wiekowa

6 - 12 / do 1.8 m

2 osoby

po 1 / 1.5 / 2h

1.8 m

długość (łączna): ok. 1.5 / 2.85 / 4.2 m

długość (drążek): 1.2 m

wysokość (drążek): 1.0 / 1.4 / 1.8 m

2 / 3 / 4 x

(40/40/60 cm)

ok. 100 / 145 /

190 kg

od 5

2.22.4 Poręcze

długość: ok. 2.8 m

szerokość: ok. 0.6 m

wysokość (łączna): ok. 1.6 m

wysokość (drążek): ok. 1.5 m

wysokość (stopnie do wchodzenia): ok. 0.4 m

grupa wiekowa

6 - 12

2 osoby

po 2 h

1.5 m

4 x (40/40/60 cm) ok. 150 kg od 4

42


2.22.5 Wiszące pętle

długość: ok. 3.5 m

szerokość: ok. 0.6 m

wysokość (łączna): ok. 2.5 m

wysokość (pętle): ok. 2.2 m

wysokość (stopnie do wchodzenia): ok. 0.5 m

grupa wiekowa

6 - 12

2 osoby

po 2 h

2.2 m

2 x (50/50/60 cm) ok. 180 kg od 5

2.22.6 Drabinka falowa

długość (łączna): ok. 3.0 m

szerokość (łączna): ok. 0.9 m

szerokość (drabinka): 0.5 m

wysokość (łączna): ok. 2.3 m

wysokość (drabinka): ok. 2.0 - 2.2 m

wysokość (stopnie do wchodzenia): ok. 0.5 m

grupa wiekowa

6 - 12

2 osoby

po 2.5 h

2.3 m

4 x (40/40/60 cm) ok. 200 kg od 5

43


2.5 Piramida - kryjówka

podłoże: ok. 1.8 x 1.8 m

wysokość: ok. 1.3 m

grupa wiekowa

3 - 6

1 osoba

po 0.5 h

1.3 m

- ok. 500 kg od 4

2.5.2 Mała jaskinia

podłoże 7-kątne: ok. 2.5 x 2.0 m

grupa wiekowa

wysokość: ok. 1.5 - 1.8 m

4 - 10

2 ścianki sieciowe do wspinania; ok. 0.6 / 1.0 x 1.2 m;

wielkość otworów ok. 30 / 25 cm

2 ścianki do wspinania; ok. 0.6 / 1.0 x 1.6 m;

z powierzchnią z gumy z uchwytami

1 ścianka do zjeżdżania; ok. 0.6 / 1.0 x 1.8 m z powierzchnią gumową

1 pochyła rampa z linką-uchwytem; ok. 0.6 / 1.2 x 1.5 m

1 ścianka boczna z otworem wejściowym; ok. 0.6 / 1.1 x 1.8 m

1 powierzchnia do siedzenia; 7-kątna; ok. 1.0 x 1.2 m z pow. gumową

2 osoby

po 2 h

1.8 m

7 x (60/60/40 cm) ok. 800 kg od 5

44


2.8 Kombinacja sześciokątna

średnica: ok. 2.2 m

wysokość: 2.0 m

Zakres dostawy:

2 pale do wspinania; wys. = 2.0 m

1 ścianka sieciowa; 0.81 x 1.5 m;

wielkość otworów 27 / 25 cm

1 drabinka; szer. = 0.9 m

4 drążki; dł. = 1.0 m; wys. = 1.0 / 1.4 / 1.6 / 1.8 m

grupa wiekowa

4 - 10

4 x (40/40/60 cm)

2 x (50/50/60 cm)

2 osoby po 4 h 2.0 m

ok. 500 kg najcięższy

el. ok. 150 kg

od 5

45


2.8.1 Kombinacja ośmiokątna

średnica: ok. 3.0 m

wysokość: 2.5 m

grupa wiekowa

4 - 10

2 osoby po 6.5 h 2.3 m

Zakres dostawy:

1 drabinka; szer. = 0.8 m

1 drążek do wspinania; wys. = 2.3 m

1 drabinka sznurkowa z łańcuchem kotwicznymi

i podstawą do siatek

szer. = 0.4 m; wys. = 2.35 m

1 linka supełkowa pionowa z zakotwiczeniem

i podstawą do siatek; wys. = 2.35 m

4 drążki; dł. = 0.8 m; wys. = 1.9 m

1 sieć pozioma; Ø ok. 2.5 m; wys. = 2.3 m;

wielkość otworów ok. 30 / 30 cm

11 x (40/40/60 cm)

ok. 650 kg

najcięższy el. 120 kg

od 5

46


2.9 Kombinacja trójkątna

2.9.1 Wysokość: 2.0 m

2.9.2 Wysokość: 3.0 m

Zakres dostawy:

3 pale do wspinania; wys. = 2.0 m / 3.0 m

3 linki-uchwyty; dł. = 3.0 m

grupa wiekowa

3 - 6 / 2.0 m;

grupa wiekowa

6 - 10 / 3.0 m

3 x (60/60/80 cm)

2 osoby po 3 h

ok. 450 / 550 kg;

najcięższy el.

ok. 170 kg

2.0 m

3.0 m

od 5

2.10 Kombinacja trójkątna z siecią

2.10.1 Wysokość: 2.0 m

2.10.2 Wysokość: 3.0 m

Zakres dostawy:

3 pale do wspinania; wys. = 2.0 m / 3.0 m

1 sieć pozioma 3-kątna; 3.0 / 3.0 / 3.0 m;

wielkość otworów 30 / 30 cm

grupa wiekowa

3 - 6 / 2.0 m;

grupa wiekowa

6 - 10 / 3.0 m

3 x (60/60/80 cm)

2 osoby po 3 h

ok. 460 / 560 kg

najcięższy el.

ok. 170 kg

2.0 m

3.0 m

od 5

47


2.11.17 Małpi gaj dla starszaków

Zakres dostawy:

5 pali do wspinania; wys. = 3.0 m

5 słupów; wys. = 3.0 m

3 mostki balansujące; dł. = 3.0 m; szer. = 0.2 m

3 liny do wspinania; dł. = 3.0 m

grupa wiekowa

6 - 12

10 x (60/60/80 cm)

2 sieci poziome 3-kątne; 2.5 / 2.5 / 2.5 m; wielkość otworów 30 / 30 cm

8 linek-uchwytów; dł. = 3.0 m

2 osoby po 8 h 3.0 m

ok. 1400 kg

najcięższy el.

180 kg

od 5

2.20 Gumowa kładka

długość (łączna): 8.5 m

szerokość (łączna): ok. 1.5 m

szerokość (taśma gumowa): 1.0 m

wysokość (taśma gumowa): 0.6 m

grupa wiekowa

6 - 12

4 x (100/50/90 cm)

2 x (50/50/90 cm)

2 osoby po 5 h 0.6 m

ok. 580 kg

najcięższy el. 150 kg

od 4

48


2.12.27 Małpi gaj „Rekreacja“

Zakres dostawy:

1 kładka gumowa; dł. = 8.0 m; szer. = 0.6 m

1 podest do zabawy 3-kątny; 1.4 / 1.1 / 1.1 m

1 drabinka falowa; dł. = 3.0 m; szer. = 0.5 m;

wys. = 2.5 m

1 podest do zabawy 4-kątny; 1.5 x 1.5 m;

wysokość podestu = 1.5 m

2 słupy jako pale do wspinania; wys. = 2.5 m

1 drabinka; szer. = 1.5 m; wys. = 1.5 m

1 tunel sieciowy; dł. = 3.0 m; 0.8 x 0.8 m

1 zakończenie konstrukcji; szer. = 1.3 m; wys. = 1.5 m;

słupy jako pale do wspinania; wys. 3,0 m

(możliwość wspinania do maks. 1,5 m)

2 drążki; dł. = 2.0 m; wys. = 2.3 i 2.4 m

1 ścianka sieciowa pajęcza do wspinania;

szer. = 2.5 m; wys. = 2.5 m

1 sznur do balansowania z linką-uchwytem;

dł. = 3.0 m; wys. = 0.6 m i 2.2 m

1 belka do balansowania obrotowa; dł. = 3.0 m;

wys. = 0.4 m; z linką-uchwytem wys. = 1.2 m

1 słup; wys. = 1.7 m

grupa wiekowa

6 - 12

2 x (100/50/90 cm)

2 x (50/50/90 cm)

13 x (60/60/80 cm)

2 osoby

po 16 h

2.2 m

ok. 350 kg

najcięższy el.

400 kg

od 5

49


2.12.28 Małpi gaj „Przygoda“

Zakres dostawy:

2 szczudła; wys. = 2.0 m i 2.5 m

4 słupy; wys = 1.0 m; 2 x 1.8 m i 2 x 2.5 m

3 pale do wspinania; wys. = 2.5 m i 2 x 2.0 m

1 belka do balansowania;

dł. = 1.5 m; wys. = 0.4 / 0.5 m

1 sieć pionowa 3-kątna; 1.2 / 1.0 / 1.6 m

2 sieci trójkątne; 3.0 / 3.0 / 3.0 m; wielkość otworów 30 / 30 cm

2 linki-uchwyty; dł. = 1.4 m i 3.0 m

1 sznur do balansowania; dł. = 2.0 m; wys. = 0.7 / 0.9 m

1 podest trójkątny; 1.2 / 1.2 / 1.2 m; wys. = 1.5 m

1 drabinka; szer. = 1.2 m; wys. = 1.5 m

1 sieć pochyła; 0.75 x 2.25 m; wielkość otworów 25 / 25 cm

1 linowy trawers; dł. = 3.0 m

1 linowa wspinaczka z siecią trókątną 1.0 / 1.0 / 1.0 m;

dł. = 3.0 m

1 drążek podwójny; długość rury = 1.2 m;

wys. = 1.0 m i 1.5 m

grupa wiekowa

4 - 10

9 x (40/40/60 cm)

5 x (60/60/80 cm)

3 x (40/40/35 cm)

2 osoby

po 9 h

1.5 m

ok. 1200 kg

najcięższy el.

200 kg

od 4

50


2.15.3 Balansująca kombinacja „Krokus“

Zakres dostawy:

2 podesty do zabawy 5-kątne;

Ø ok. 2.0 m; wys. podestu = 0.8 m

3 belki do balansowania;

dł. = 3.0 m; wys. = 0.3 - 0.6 m

2 chwiejące się kładki; dł. = 3.0 m

1 podest trójkątny; 0.7 x 0.5 / 1.1 m;

wys. podestu = 0.65 m

2 sznury do balansowania z linkami-uchwytami;

dł. = 3.0 m

1 słup; wys. = 1.8 m

1 kładka gumowa; dł. = 6.0 m;

szer. = 0.8 m

grupa wiekowa

4 - 12

16 x (40/40/60 cm)

2 x (50/50/90 cm)

2 x (100/50/90 cm)

1 x (50/50/80 cm)

2 osoby

po 15 h

0.8 m

ok. 1700 kg;

najcięższy el.

ok. 350 kg

od 4

Uwaga: Przedstawiona kombinacja zawiera tylko 1 belkę do balansowania.

51


2.15.11 Balansująca kombinacja „Merkury“

Zakres dostawy:

1 podest do zabawy 3-kątny; 1.0 / 1.2 / 1.5 m;

wys. podestu = 0.4 m

1 mostek belkowy; dł. = 2.5 m; szer. = 0.8 m

1 zakończenie konstrukcji;

szer. = 1.2 m; wys. = 0.4 m

1 lina do balansowania z linką-uchwytem;

dł. = 1.2 m; wys. = 0.6 i 1.5 m

1 słup; wys. = 2.0 m

1 sznur do balansowania; dł. = 2.0 m; wys. = 0.8 m

1 podest do zabawy 5-kątny. Ø ok. 1.5 m;

dwuczęściowy; wys. podestu = 0.35 m i 0.6 m

1 belka do balansowania; dł. = 2.3 m; wys. ok. 0.6 m

1 belka do balansowania; dł. = 2.0 m; wys. ok. 0.8 m

1 belka do balansowania; dł. = 2.0 m; wys. ok. 0.4 m

3 słupy; wys. = 2.1 m i 2 x 2.5 m

1 lina do balansowania z uchwytem;

dł. = 1.5 m; wys. = 0.6 i 1.6 m

2 pachołki; wys. = 0.25 i 0.3 m

1 szczudło; wys. = 2.5 m

1 chwiejąca się kładka; dł. = 2.0 m

grupa wiekowa 4 - 12 2 osoby po 8 h 0.6 m

16 x (40/40/60 cm)

2 x (100/100/80 cm)

1 x (50/50/80 cm)

ok. 1400 kg

najcięższy el.

ok. 200 kg

od 1

52


2.15.12 Balansująca kombinacja „Kajtek“

Zakres dostawy:

1 słup; wys. = 1.8 m

1 zestaw wiszących pachołków; dł. = 2.0 m

2 słupy; wys. = 2.0 m z podestem;

wys. = 0.59 m

1 chwiejąca się kładka; dł. = 2.0 m; szer. = 0.4 m

3 słupy; wys. = 1.8 m

1 balansujący mostek; dł. = 2.0 m; szer. = 0.2 m

1 lina do balansowania; dł. = 2.0 m; wys. = 0.5 m

1 linka-uchwyt z pętlą; dł. = 2.0 m

1 sieć 3-kątna; 2.0 / 2.0 / 2.0 m;

wielkość otworów 30 / 30 cm; wys. = 0.4 m

1 linka-uchwyt; dł. = 2.0 m; wys. = 1.2 m

1 labirynt do wspinania 5-częściowy

3 pachołki; wys. = 0.3 cm

2 szczudła; wys. = 2.0 i 2.5 m

1 sznur do balansowania; dł. = 2.0 m; wys. = 0.5 m

1 słup; wys. = 0.8 m

grupa wiekowa

4 - 12

7 x (60/60/80 cm)

10 x (40/40/60 cm)

2 osoby po 8 h 0.6 m

1050 kg;

najcięższy el. 70 kg

od 1

53


Elementy podstawowe

Urządzenia ruchowe mogą być zestawione z przedstawionych

poniżej elementów

(przy uwzględnieniu normy EN 1176).

Pozostałe elementy znajdą Państwo w grupie 5, od

strony 138.

2.1 Belka do balansowania I

długość: 3.0 m

wysokość: ok. 0.5 m

2.1.01 Belka do balansowania II

długość: 3.0 m

wysokość: ok. 0.5 m

SIK-Holz ®

2.1.1 Belka do balansowania III

(obrotowa)

długość (łączna): ok. 2.5 m

wysokość: ok. 0.4 m

1 linka-uchwyt; wys. = 1.2 m

2.1.1.01 Belka do balansowania IV

(obrotowa)

długość (wymiar w świetle): 2.15 m

wysokość: ok. 0.4 m

1 linka-uchwyt; wys. = 1.2 m

(słupy, wymagana Ø ok. 20 cm)

54


2.1.2 Belka do balansowania V

(ruchoma)

długość (łączna): ok. 3.0 m

wysokość: ok. 0.5 m

1 linka-uchwyt; wys. = 1.3 m

2.1.2.01 Belka do balansowania VI

(ruchoma)

długość (belka): 1.5 m

długość (wymiar w świetle): 2.5 m

wysokość: ok. 0.5 m

1 linka-uchwyt; wys. = 1.3 m

2 łańcuchy-amortyzatory

2.2 Sznur do balansowania I

(z linką-uchwytem)

długość (łączna): 2.4 / 3.4 m

wysokość: ok. 0.6 m

1 linka-uchwyt; wys. = 1.4 m

2.2.01 Sznur do balansowania II

(z linką-uchwytem)

długość (wymiar w świetle): 2.0 / 3.0 m

wysokość: ok. 0.6 m

1 linka-uchwyt; wys. = 1.4 m

2.2.1 Lina do balansowania I

(z linką-uchwytem)

długość (łączna): 2.4 / 3.4 m

wysokość: ok. 0.5 m

1 linka-uchwyt; wys. = 1.3 m

2.2.1.01 Lina do balansowania II

(z linką-uchwytem)

długość (wymiar w świetle): 2.0 / 3.0 m

wysokość: ok. 0.5 m

1 linka-uchwyt; wys. = 1.3 m

2.7 Pal do wspinania

wysokość: 2.0 (2.7.1) / 3.0 m (2.7.2)

wycięte stopnie do wspinania

w odstępach 15 cm

2.17 Słup

wysokość: 2.0 / 3.0 m

średnica: ok. 15 cm / ok. 20 cm

55


2.17.1 Słup (z podestem)

wysokość (łączna): 2.0 / 3.0 m

wysokość (podest): 0.4 - 0.6 m

2.7.5 Szczudła

1 słup; wys. = 2.0 / 2.5 m

2 stopnie do wchodzenia; wys. = 0.3 - 0.5 m;

silnie przytwierdzone

Nie ma wymagań co do

minimalnej odległości pomiędzy

szczudłami,

proponujemy zachować odstęp

ok. 0.5 m.

2.30.1 Labirynt do wspinania

5 słupów; wys. = 1.8 - 2.0 m

5 lin do balansowania; dł. = 0.5 m;

wys. = 0.5 - 0.8 m

2.30.2 Wiszące pachołki

2 liny; dł. (wymiar w świetle) = 2.0 m

3 pachołki; dł. = 1.5 m

2.30.3 Linowy trawers

długość (wymiar w świetle): 2.0 m

wysokość: 0.6 / 1.6 m

2.30.4 Linowa wspinaczka

długość (wymiar w świetle): 3.0 m

wysokość: 1.2 / 2.0 m

2.31.1 Chwiejąca się sieć

2 słupy; wys. = 1.8 m

1 sieć; 1.4 / 1.4 / 1.4 m; wys. ok. 0.5 m

3 sprężyny naciskowe

2.31.2 Chwiejący się trójkąt

1 słup; wys. = 1.8 m

1 trójkąt; 0.5 / 0.6 / 0.6 m; wys. ok. 0.4 m

3 łańcuchy

56


2.32.1 Chwiejąca się kładka

długość (łączna): ok. 2.8 m

2 słupy; wys. = 2.0 m z podestem;

wys. = 0.4 - 0.6 m

1 kładka chwiejąca się; dł. = 2.0 m;

szer. ok. 0.4 m; wys. = 0.4 - 0.6 m

2.32.2 Dziurawa kładka

długość (łączna): ok. 2.5 m

2 słupy; wys. = 2.0 m

1 kładka dziurawa;

dł. = 2.0 m; szer. ok. 0.4 m;

wys. = 0.4 - 0.6 m

2.32.3 Balansujący mostek

długość (łączna): ok. 2.4 m

2 słupy; wys. = 1.8 m

1 balansujący mostek; dł. = 2.0 m;

szer. ok. 0.4 m; wys. = 0.4 - 0.6 m

2.32.4 Balansujący mostek z gumy

długość (łączna): ok. 2.6 m

2 słupy; wys. = 1.8 m z podestem;

wys. = 0.4 - 0.6 m

1 balansujący mostek z gumy; dł. = 2.0 m;

szer. ok. 0.3 m; wys. = 0.4 - 0.6 m

2.3.1.01 - 2.3.3.01 Drążek (pojedynczy/podwójny/potrójny)

długość (łączna): ok. 1.35 / 2.7 / 4.05 m

długość (drążek): 1.2 m

wysokość (drążek): min. 1.0 / 1.4 / 1.8 m

Uwaga:

Odstęp pionowy między

drążkami - maks. 0.6 m.

2.33.1 Podest do zabawy

różnorodne formy o maks. średnicy 2.0 m

wysokośc podestu: 0.2 - 0.9 m

2.33.2 Podest do zabawy

(z przedłużonymi słupami)

różnorodne formy o maks. średnicy 2.0 m

wysokośc podestu: 0.2 - 0.9 m

57


3 Domki do zabawy

59


Dane techniczne

Słupy Ø ok. 15 cm

Podpory Ø ok. 10 cm

Szczeble Ø ok. 8 cm

Pale Ø 20 - 28 cm

z naturalnego okrągłego drewna robinii;

okorowane, oszlifowane i lazurowane

Podesty z obrobionej tarcicy robinii ok. 2.8 cm

mocne; powierzchnia antypoślizgowa

chropowata, zaokrąglone kanty, lazurowane

Deski dachowe i ściankowe z nieobrobionej tarcicy

robinii ok. 2.2 cm, mocne, heblowane i lazurowane

Sieci

z materiału typu Herkules ze stalowym wkładem

Ø 16 mm

Wiszące pętle Ø ok. 13 cm

z ocynkowanej stali Ø 0.7 cm

rękojeść owinięta tworzywem sztucznym

Zjeżdżalnie

ze stali szlachetnej o grubości 2.5 mm

60


3.1.7 Domek dla krasnoludków

powierzchnia: 1.5 x 1.5 m

powierzchnia daszku: 1.7 x 1.7 m

(daszek dwuspadowy)

wysokość: 1.5 m

grupa wiekowa 2 - 4

2 osoby

po 3 h

0.9 m

4 x (40/40/40 cm) ok. 360 kg od 3

3.1.25 Domek „Spichlerz“

powierzchnia: 1.5 x 1.5 m

pow. daszku: 2.0 x 2.15 m (daszek dwuspadowy)

wysokość (łączna): 2.75 m

wysokość (podest): 0.75 m

schodki w pniu; Ø ok. 0.25 m; wys. = 0.75 m

2 wbudowane ławki; dł. = 1.5 m; wys. = 0.3 m

ścianka boczna

grupa wiekowa 3 - 6

2 osoby

po 4 h

0.75 m

4 x (40/40/40 cm)

1 x (50/70/40 cm)

ok. 600 kg od 3

Na zdjęciu domek z nielazurowanego drewna.

61


3.1.13 Domek na palach

powierzchnia: ok. 2.0 x 2.0 m

powierzchnia daszku: ok. 2.9 x 2.2 m

(daszek dwuspadowy)

wysokość (łączna): ok. 3.3 m

wysokość (podest): 1.0 m

1 schodki; szer. = 0.8 m; wys. = 1.0 m

2 wbudowane ławki; dł. = 1.4 m; wys. = 0.3 m

ścianka boczna z otworami okiennymi

pale ustawione w pozycji lekko pochyłej

i przedłużone ponad powierzchnię daszku

grupa wiekowa 2 - 8 2 osoby po 5 h 1.0 m

6 x (40/40/40 cm)

1 x (70/50/30 cm)

ok. 1050 kg

najcięższy el. 800

kg

od 4

Dane dotyczą domku ze zjeżdżalnią.

3.1.13.1 Zjeżdżalnia

szer. = 0.5 m; wys. = 1.0 m

62


3.3 Bajkowy domek

powierzchnia: ok. 1.7 x 1.9 m (nieregularna)

powierzchnia daszku: ok. 2.3 x 2.4 m

(daszek dwuspadowy)

wysokość (łączna): ok. 1.7 m

wbudowany stolik, boczna ławka, wbudowane lady

okienne

grupa wiekowa 2 - 8

2 osoby

po 4 h

1.7 m

6 x (40/40/40 cm) ok. 400 kg od 5

3.4 Bajkowy sklepik

powierzchnia: ok. 1.7 x 1.9 m (nieregularna)

powierzchnia daszku: ok. 2.3 x 2.4 m

(daszek dwuspadowy)

wysokość (łączna): ok. 1.7 m

wbudowane regały, z tyłu ławka, wbudowane lady

okienne

grupa wiekowa 2 - 8

2 osoby

po 4 h

1.7 m

7 x (40/40/40 cm) ok. 450 kg od 5

63


3.5.6 Namiot Beduinów

powierzchnia: ok. 4.0 x 2.0 m

powierzchnia daszku: ok. 2.3 x 2.5 m

wysokość (łączna): 2.2 m

wbudowana sieć: ok. 1.5 x 1.5 m;

wielkość otworów 10 / 10 cm

grupa wiekowa

3 - 10

2 osoby

po 2 h

0.8 m

4 x (40/50/40 cm) ok. 650 kg od 4

3.29.1 Małe tipi

powierzchnia: Ø ok. 2.0 m

wysokość (łączna): 2.5 m

wysokość (podest): 0.25 m

3 wbudowane ławki

1 stolik

grupa wiekowa 2 - 6

2 osoby

po 2 h

0.25 m

5 x (40/40/40 cm) ok. 400 kg od 4

64


3.6 Chatka

powierzchnia: Ø ok. 2.0 m

wysokość: ok. 2.0 m

grupa wiekowa

3 - 10

2 osoby

po 1.5 h

2.0 m

5 x (40/40/40 cm) ok. 200 kg od 5

3.32 Chatka w dżungli

powierzchnia: Ø ok. 2.0 m

pow. daszku: Ø ok. 2.55 m (daszek czterospadowy)

wysokość (łączna): 2.7 m; wysokość (podest): 0.2 m

6 ścianek bocznych; wys. = 0.8 m

6 wbudowanych ławek

1 podest; 0.6 / 0.75 x 1.4 m; wys. podestu = 0.2 m

1 winda piaskowa ruchoma; 1 zsypywarka do piasku

grupa wiekowa 2 - 6

2 osoby

po 3 h

0.2 m

9 x (40/40/40 cm) ok. 900 kg od 1

Uwaga: W miejscu zabaw z piaskiem zaleca się użycie piasku

również jako podłoża.

65


3.7 Pawilon

powierzchnia: Ø ok. 2.2 m

powierzchnia daszku: Ø ok. 2.5 m; (daszek czterospadowy)

wysokość (łączna): 2.0 m

5 ścianek bocznych; wys. ok. 0.8 m

5 wbudowanych ławek

grupa wiekowa

3 - 12

2 osoby

po 3 h

0.4 m

6 x (40/40/40 cm) ok. 450 kg od 1

3.8 Chatka rybaka

powierzchnia: 1.8 x 2.4 m

powierzchnia daszku: 2.4 x 3.4 m (daszek naczółkowy)

wysokość (łączna): 2.0 m

trwała podłoga; wys. = 0.1 m

otwory wejściowe i okienne

grupa wiekowa 2 - 8

2 osoby

po 2.5 h

0.1 m

2 x (40/40/40 cm)

1 x (200/40/40 cm)

ok. 700 kg od 1

66


3.9 Chatka rybaka „Taka-Tuka“

powierzchnia: 1.7 x 1.8 m

powierzchnia daszku: 2.25 x 2.1 m

(daszek dwuspadowy)

wysokość (łączna): 2.6 m

trwała podłoga; wys. = 0.5 m

weranda; wbudowane ławki

otwory wejściowe i okienne

szczebelek do wchodzenia; szer. = 0.7 m

grupa wiekowa 3 - 8 2 osoby po 8.5 h 0.8 m

2 x (80/40/40 cm)

4 x (40/40/40 cm)

8 x (40/40/40 cm)

ok. 1000 kg

najcięższy el.

ok. 650 kg

od 3

Dane dotyczą chatki rybaka z kładką.

3.9.1 Kładka „Taka-Tuka“

długość: 3.5 m

szerokość: 0.7 m

wysokość: 0.5 m

mała drabinka;

szer. = 0.7 m; wys. = 0.5 m

67


3.9.15 Domek rybaka

powierzchnia: 1.7 x 1.8 m

powierzchnia daszku: 2.1 x 2.3 m

(daszek dwuspadowy)

wysokość (łączna): 3.6 m

trwała podłoga; wys. = 1.5 m

weranda; wbudowane ławki

otwory wejściowe i okienne

1 drabinka

1 zjeżdżalnia (stal szlachetna);

szer. = 0.5 m; wys. = 1.5 m

grupa wiekowa 3 - 8 2 osoby po 3 h 1.8 m

7 x (40/40/60 cm)

1 x (70/50/30 cm)

ok. 950 kg

najcięższy el.

ok. 800 kg

od 5

68


3.31 Chatka córki rybaka

powierzchnia: 2.0 / 2.25 x 2.25 m

powierzchnia daszku: 2.5 / 2.9 x 2.6 m

(daszek dwuspadowy)

wysokość (łączna): 3.15 m

trwała podłoga; wys. = 0.6 m

1 szczebelek do wchodzenia; szer. = 0.8 m

2 ławki; dł. = 1.8 m i 2.0 m

2 otwory okienne; 1 flaga

grupa wiekowa 3 - 8 2 osoby po 6 h 0.9 m

9 x (40/40/60 cm)

3 x (60/60/80 cm)

ok. 1200 kg

najcięższy el.

ok. 700 kg

od 3

Dane dotyczą chatki córki rybaka z podestem i siecią.

3.31.1 Podest córki rybaka

powierzchnia: 5-kątna nieregularna; ok. 3.0 x 2.0 m

wysokość: 0.6 m

1 pochyła rampa; szer. = 1.0 m; wys. = 0.6 m

3.31.2 Sieć córki rybaka

3 słupy; wys. ok. 2.2 m

1 sieć; 1.5 x 1.5 m; wielkość otworów 30 / 30 cm

69


3.10 Stodoła

powierzchnia: 2.0 x 2.0 m

powierzchnia daszku: 2.2 x 2.5 m

(daszek dwuspadowy)

wysokość (łączna): 2.0 m

ławka w części tylnej

grupa wiekowa 2 - 6

2 osoby

po 3 h

-

6 x (40/40/40 cm) ok. 550 kg od 1

3.11 Chatka wiejska

powierzchnia: 1.7 x 1.8 m

powierzchnia daszku: 2.3 x 2.0 m (daszek

dwuspadowy)

wysokość (łączna): 2.5 m

ławka w częsci tylnej

otwory wejściowe i okienne

grupa wiekowa 2 - 6

2 osoby

po 2 h

-

4 x (40/40/40 cm) 700 kg od 1

70


3.15 Szczudłowy domek

powierzchnia: 1.75 x 2.0 m

powierzchnia podestu: 1.5 x 1.5 m

powierzchnia daszku: ok. 2.4 x 2.4 m

wysokość (łączna): 3.4 m

wysokość (podest): 1.8 m

otwór wejściowy w podeście: ok. 0.5 x 0.5 m

ścianki z 2 otworami okiennymi i z 2 otworami wejściowymi

1 sieć pochyła 1.25 x 1.2 m; wielkość otworów 25 / 30 cm

1 belka do siedzenia i 1 belka do oparcia, dł. ok. 2.0 m

grupa wiekowa

5 - 10

4 x (40/60/40 cm)

1 x (60/60/60 cm)

1 x (70/50/30 cm)

2 osoby

po 6 h

2.3 m

ok. 1300 kg

najcięższy el.

1000 kg

od 5

Dane dotyczą domku ze zjeżdżalnią i wiszącymi pętlami.

3.15.1 Zjeżdżalnia

szer. = 0.5 m; wys. = 1.8 m

3.15.2 Wiszące pętle

dł. ok. 3.3 m; szer. ok. 0.5 m; wys. ok. 2.7 - 2.0 m

1 pal do wspinania z rzeźbionym motywem

10 wiszących pętli

71


4 Huśtawki,

huśtawki linowe,

karuzele

73


Dane techniczne

74

Konstrukcja drewniana / Jakość drewna

Słupy Ø ok. 16 cm

Słupy (Hamak) Ø ok. 20 cm

Belka poprzeczna Ø ok. 18 cm

Wsporniki między słupem a belką poprzeczną huśtawki

Ø ok. 10 cm

Belka huśtająca (Huśtawka „Dżungla“)

Ø ok. 22 cm z naturalnego okrągłego drewna

robinii; okorowane, oszlifowane i lazurowane

Platforma karuzeli z odpornej na wodę klejonej

płyty drewnopochodnej, nieścieralna warstwa,

powierzchnia antypoślizgowa piaskowana

Rampa (Huśtawka linowa) z obrobionej tarcicy

robinii ok. 2,8 cm, mocna powierzchnia antypoślizgowa

chropowata, zaokrąglone kanty, lazurowana

Rzeźby (karuzele)

z litego naturalnego drewna robinii lub dębu okorowane,

oszlifowane, częściowo rzeźbione

i lazurowane kolorowo

Siedzonka

Siedzonko orczykowe (Huśtawka linowa, Huśtawka

wahadłowa) z naturalnej gumy

Siedzonko (standard), bezpieczne siedzisko

gumowe ze stalowym wkładem, dł. = 46 cm,

szer. = 16 cm, ocynkowany łańcuch

Kosz wyłożony siecią, pierścień metalowy owinięty liną

Herkules, Ø 1.2 m; zawieszenie z lin Herkules

Kosz wyłożony matą z tworzywa sztucznego, wzmocnioną

linkami stalowymi, pierścień metalowy otoczony liną

Herkules, Ø 1.2 m, ocynkowane mocowanie łańcucha,

owinięty tworzywem

sztucznym

Siedzonko (Huśtawka „Dżungla“), opony gumowe

Ø 90 cm, ocynkowany łańcuch

Lina huśtawki (Huśtawka leśna)

z włókna PP 9 x 9 cm

Siedzonko (Huśtawka towarzyska)

z włókna PP 14 x 14 x 140 cm,

zawieszenie z lin Herkules

Siedzonko (Huśtawka sznurowa)

z włókna PP 14 x 14 x 220 cm,

zawieszenie z lin Herkules

Siedzisko („Latający Dywan“)

z odpornych na wodę klejonych płyt

drewnopochodnych zabezpieczonych

gumową okładziną

Mata do leżenia (Hamak) z lin Herkules

ze stalowym wkładem Ø 16 mm

Siedzonko dla małych dzieci,

bezpieczne siedzisko gumowe ze stalowym

wkładem, dł. = 42 cm, szer. = 28 cm,

wys. = 21 cm; uchwyt, ocynkowany łańcuch

Wiszący fotel, rama z rury ze stali szlachetnej

Ø 3.37 cm; plecionka z włókna PP,

szer. = 50 cm; wys. = 110 cm

Elementy mechaniczne

Huśtawka linowa, lina stalowa Ø 10 mm,

sprężyny i okucie jezdne ze stali szlachetnej,

mocowanie liny i urządzenie napinające

linę z ocynkowanej stali

Zawieszenie (standardowe), przeguby

pojedyncze i krzyżakowe ze stali szlachetnej,

częściowo z łańcuszkiem zabezpieczającym

Przegub kulowy ze stali szlachetnej z łańcuszkiem

zabezpieczającym (Huśtawka „Dżungla“)

Mechanizm wahadłowy (Huśtawka wahadłowa)

ocynkowana, z odbojnikami gumowymi

Karuzela, ocynkowana płyta na utwardzonej

obrotnicy


4.1 Huśtawka z 1 siedzonkiem

4.1.1.10 Wysokość: 2.0 m

4.1.2.10 Wysokość: 2.6 m

szerokość 2.5 m

wysokość: 2.0 m - 4.1.1 / 2.6 m - 4.1.2

1 siedzonko (standard)

2 przeguby pojedyncze

grupa wiekowa

2 - 4 / 4.1.1.10

grupa wiekowa

5 - 12 / 4.1.2.10

4 x (40/60/60 cm)

2 osoby po 3.5 h

1.3 m /

4.1.1.10

1.6 /

4.1.2.10

ok. 350 - 400 kg

najcięższy el.

ok. 70 kg

od 5

4.2 Huśtawka z 2 siedzonkami

4.2.1.10 Wysokość: 2.0 m

4.2.2.10 Wysokość: 2.6 m

szerokość 3.8 m

wysokość: 2.0 m - 4.1.1 / 2.6 m - 4.1.2

2 siedzonka (standard)

4 przeguby pojedyncze

grupa wiekowa

2 - 4 / 4.2.1.10

grupa wiekowa

5 - 12 / 4.2.2.10

4 x (40/60/60 cm)

2 osoby po 3.5 h

ok. 380 - 430 kg

najcięższy el.

ok. 70 kg

1.3 m /

4.2.1.10

1.6 /

4.2.2.10

od 5

75


4.3.1.2.1 Huśtawka „Bocianie gniazdo“ z siecią

szerokość: 3.7 m

wysokość: 2.5 m

1 kosz wyłożony siecią

2 przeguby krzyżakowe z łańcuszkiem

zabezpieczającym

grupa wiekowa

1 - 12

4 x (40/60/60 cm)

2 osoby po 3.5 h 1.6 m

ok. 380 - 430 kg

najcięższy el.

ok. 70 kg

od 5

Na zdjęciu huśtawka bez lazury

4.3.1 Huśtawka „Bocianie gniazdo“

szerokość: 3.7 m

wysokość: 2.5 m

1 kosz wyłożony matą z tworzywa sztucznego

wzmocnioną linkami stalowymi

2 przeguby krzyżakowe z łańcuszkiem

zabezpieczającym

grupa wiekowa

1 - 12

4 x (40/60/60 cm)

2 osoby po 3.5 h 1.6 m

ok. 380 - 430 kg

najcięższy el.

ok. 70 kg

od 5

76


4.2.1.4 Chwiejące fotele

szerokość: 3.5 m

wysokość: 2.2 m

2 wiszące fotele

4 kręgi obrotowe

grupa wiekowa 6 2 osoby po 3.5 h 0.4 m

4 x (40/60/60 cm)

2 kotwy ziemne 11.1.6

ok. 350 kg

najcięższy el.

ok. 60 kg

od 1

4.3.1.3 Huśtawka „Dżungla“

długość: ok. 5.0 m

szerokość: ok. 2.0 m

wysokość: ok. 3.3 m

1 siedzisko huśtawki z opony gumowej

1 przegub kardanowy z łańcuszkiem

zabezpieczającym

grupa wiekowa 6 - 12 2 osoby po 6 h 1.5 m

1 x (110/150/80 cm)

1 x (220/80/80 cm)

ok. 400 kg

najcięższy el.

ok. 250 kg

od 5

77


4.3.2.2 Huśtawka leśna

szerokość: 3.7 m

wysokość: 2.5 m

1 lina do huśtania z włókna PP

2 przeguby krzyżakowe

grupa wiekowa

6 - 12

4 x (40/60/60 cm)

2 osoby po 3.5 h 1.6 m

ok. 500 kg

najcięższy el.

ok. 100 kg

od 5

4.3.3 Huśtawka towarzyska

szerokość: 3.0 m

wysokość: 2.5 m

1 siedzonko do huśtania z liny PP

3 przeguby krzyżakowe

grupa wiekowa

4 - 12

2 x (40/220/60 cm)

2 osoby po 4 h 1.6 m

ok. 400 kg

najcięższy el.

ok. 140 kg

od 5

78


4.3.3.3 Huśtawka „Waga“

szerokość: 4.2 m

wysokość: 4.0 m

5 przegubów krzyżakowych

1 belka huśtająca z zawieszeniami linowymi

2 siedzonka orczykowe

grupa wiekowa

6 - 12

4 x (60/80/60 cm)

2 osoby po 5 h 2.2 m

ok. 600 kg

najcięższy el.

ok. 150 kg

od 5

Na zdjęciu huśtawka bez lazury

4.3.4 „Latający dywan“

długość: ok. 6.2 m

szerokość: ok. 4.5 m

wysokość (stelaż): ok. 3.0 m

1 „Latający dywan“; 1.8 x 1.0 m

1 linka-uchwyt; ok. 5.0 m

grupa wiekowa

4 - 12

4 x (80/80/80 cm)

2 osoby po 8 h 2.2 m

ok. 800 kg

najcięższy el.

100 kg

od 5

79


4.4.2.10 Huśtawka potrójna

długość: 8.8 m

szerokość: 1.3 m

wysokość: 2.5 / 2.6 m

3 siedzonka (standard)

6 przegubów pojedynczych

grupa wiekowa

3 - 12

2 x (40/220/60 cm)

2 x (40/120/60 cm)

2 osoby po 8 h 1.6 m

ok. 740 kg

najcięższy el.

ok. 140 kg

od 5

4.5.2.3.10 Kombinacja huśtawkowa

długość: 9.3 m

szerokość: 1.3 m

wysokość: 2.4 / 2.5 / 2.6 m

1 siedzonko (standard)

1 siedzonko z ochroną dla małych dzieci

1 kosz wyłożony siecią

6 przegubów pojedynczych (2 z łańcuszkiem

zabezpieczającym)

grupa wiekowa

3 - 12

2 x (40/220/60 cm)

2 x (40/120/60 cm)

2 osoby po 8 h 1.6 m

ok. 780 - 800 kg

najcięższy el.

ok. 140 kg

od 5

80


4.6 Huśtawka sześciokątna

średnica: 6.0 m

wysokość: 2.5 m / 2.65 m

6 siedzonek (standard) z trwale zamocowanymi

oponami gumowymi

6 osi huśtawek

grupa wiekowa

6 - 12

6 x (60/60/60 cm)

2 osoby po 8 h 1.6 m

ok. 1150 kg

najcięższy el. ok.

90 kg

od 5

81


4.7.1 Huśtawka linowa bez rampy

2 stelaże

dł. = 2.0 m; szer. = 4.0 / 2.3 m;

wys. = 2.8 / 3.0 m

1 lina wraz z elementami technicznymi;

dł. = 20.0 / 25.0 / 30.0 m

1 okucie jezdne

1 siedzisko orczykowe

1 urządzenie napinające linę

grupa wiekowa

6 - 12

8 x (80/80/80 cm)

2 osoby po 10 h 1.0 m

ok. 850 kg

najcięższy el. ok.

90 kg

Wymagana wysokość pagórka względem długości huśtawki:

długość huśtawki

wysokość pagórka

20.0 m 0.5 m

25.0 m 0.7 m

30.0 m 0.9 m

od 5

82


4.7.2 Huśtawka linowa z rampą

1 stelaż; dł. = 2.0 m; szer. = 4.0 m; wys. = 2.8 m

1 stelaż z rampą;

dł. = 3.5 m; szer. = 2.3 m; wys. = 3.5 m;

wys. podestu= 0.5 m

1 lina wraz z elementami technicznymi;

dł. = 20.0 / 25.0 / 30.0 m

1 okucie jezdne

1 siedzisko orczykowe

1 urządzenie napinanające linę

grupa wiekowa

6 - 12

8 x (80/80/80 cm)

6 x (60/40/80 cm)

2 osoby po 12 h 1.0 m

ok. 1700 kg

najcięższy el.

ok. 150 kg

Wymagana wysokość pagórka względem długości huśtawki:

długość huśtawki

wysokość pagórka

20.0 m -

25.0 m 0.2 m

30.0 m 0.4 m

od 5

83


4.8 Karuzele (wybór)

4.8.1 Karuzela „Żyrafa“

średnica: 1.5 m

wysokość (łączna): w zależności od motywu ok. 1.5 m

wysokość (platforma): 0.1 m

uchwyty

grupa wiekowa

6 - 10

2 osoby po 3 h 0.8 m

kotwa ziemna

11.1.2.1

ok. 150 - 200 kg

najcięższy el.

ok. 100 kg

od 4

4.8.2 Karuzela „Smok“

4.8.8 Karuzela „Muchomorek“

84


4.8.9 Karuzela „Małpka“

4.8.25 Karuzela „Gęś“

4.8.29 Karuzela „Palma“

4.8.30 Karuzela „Rycerz“

85


4.9 Hamak

1 hamak 1.8 x 0.8 m; wielkość otworów 10/10 cm

2 przeguby krzyżakowe

2 słupy w odległości od siebie 3.7 m; wys. = 1.5 m

Ze względów bezpieczeństwa na zawieszeniach

umieszczono odbojniki gumowe. Odchylenie

hamaka może być ograniczone dodatkowymi linami.

grupa wiekowa

2 - 16

2 x (50/50/80 cm)

2 osoby po 1.5 h 1.1 m

ok. 190 kg

najcięższy el. ok.

75 kg

od 4

4.12 Huśtawka sznurowa

długość: ok. 5.0 m

szerokość: ok. 3.5 m

wysokość: ok. 3.1 m

1 siedzonko z liny PP;

dł. = 2.2 m; wys. = 0.5 m

Opcjonalnie: Słupy przedłużone z rozgałęzieniem

i elementem dekoracyjnym na wierzchołkach.

grupa wiekowa

6 - 12

4 x (60/60/80 cm)

2 osoby po 8 h 1.6 m

ok. 800 kg

najcięższy el.

ok. 150 kg

od 5

86


4.13 Huśtawka wahadłowa

długość: 3.5 m

szerokość: 3.0 m

wysokość: 3.6 m

4 siedzonka orczykowe

4 przeguby krzyżakowe

grupa wiekowa

6 - 16

1 x (110/110/80 cm)

2 osoby po 6 h 2.8 m

ok. 520 kg

najcięższy el.

ok. 100 kg

od 5

87


5 Kombinacje zabawowe

89


Dane techniczne

Wymiary drewna / Jakość drewna

Słupy Ø ok. 15 cm

Pale Ø 20 - 28 cm

Belki do balansowania Ø ok. 22 cm

Poręcze Ø ok. 7 - 11 cm

z naturalnego okrągłego drewna robinii;

okorowane, oszlifowane i lazurowane

Podesty i stopnie

z obrobionej tarcicy robinii

ok. 2.8 cm, mocne; powierzchnia antypoślizgowa

chropowata, zaokrąglone

kanty i lazurowane

Boki z kantówek robinii 4.8 cm, mocne;

obrobione i lazurowane

Deski dachowe

z nieobrobionej tarcicy robinii 2.2 cm, mocne;

heblowane i lazurowane

Deski boczne

z nieobrobionej tarcicy robinii 2.2 cm, mocne;

heblowane i lazurowane

Uchwyty do wspinania

z drewna robinii ok. 6 cm, mocne;

oszlifowane i lazurowane

Drabinki z kantówek robinii 4.6 x 4.6 cm;

w rękojeści frezowane na okrągło Ø 3.5 cm;

toczone i lazurowane; uchwyty zamocowane przy

słupach wieży do zabawy

Drabinka sznurkowa ze szczebli 4.8 x 4.8 cm;

toczonych i lazurowanych

Siedziska huśtawki (patrz grupa 4)

Elementy stalowe

Drążki i rura do zjeżdżania;

stal szlachetna Ø 3.37 cm

Zjeżdżalnie ze stali szlachetnej 2.5 mm, mocne

Elementy linowe

Sieci, poręcze z sieci i tunel sieciowy Ø 16 mm

Liny do trzymania, zwisania, wspinania i huśtania

Ø 18 mm

Sznury do balansowania Ø 24 mm

z materiału typu Herkules ze stalowym wkładem

Mosty

kantówki robinii 4.0 x 4.7 cm;

dł. = 0.4 m / 0.8 m

kantówki robinii 3.7 x 5.8 cm;

dł. = 0.3 m / 0.4 m

obrobione półokrągłe drewno robinii

sznur do balansowania Ø ok. 15 cm

z włókna PP ze stalowym wkładem

Łańcuchy Ø 8 mm ocynkowane

Kładka gumowa 12.5 mm, mocna

z wkładem z włókna szklanego

szer. = 0.6 m / 0.8 m

Pozostałe

Uchwyty wiszące Ø ok. 13 cm

z ocynkowanej stali Ø 0.7 cm

rękojeść owinięta tworzywem sztucznym

Tablica do malowania z wodoodpornej,

klejonej płyty drewnopochodnej o grubości 18 mm;

kanty szpachlowane; w kolorze zielonym

90


5.1 Kombinacja „Jacek“

Zakres dostawy:

1 wieża do zabawy; 1.5 x 1.5 m;

wys. podestu = 1.8 m

1 huśtawka z 2 siedzonkami;

dł. = 4.9 m; wys. = 2.6 m

1 ścianka boczna; dł. = 1.5 m; wys. = 0.8 m

1 rampa pochyła z linką-uchwytem;

szer. = 1.2 m, wys. = 1.8 m

1 zjeżdżalnia (stal szlachetna);

szer. = 0.5 m; wys. = 1.8 m

1 sieć pochyła; 1.2 x 2.4 m;

wielkość otworów 30 / 30 cm

grupa wiekowa

4 - 12

6 x (40/40/60 cm)

2 x (40/60/60 cm)

1 x (70/50/30 cm)

3 x (40/40/35 cm)

2 osoby

po 8 h

1.8 m

ok. 1100 kg

najcięższy el.

600 kg

od 5

91


5.2 Kombinacja „Małgosia“

Zakres dostawy:

1 wieża do zabawy 6-kątna z daszkiem

6-spadowym; Ø ok. 2.0 m;

wys. podestu = 1.8 m

1 sieć pochyła; 0.75 x 2.5 m;

wielkość otworów 25 / 25 cm

1 zjeżdżalnia (stal szlachetna);

szer. = 0.5 m; wys. = 1.8 m

1 drabinka; szer. = 1.0 m; wys. = 1.8 m

1 pochyła rampa z linką-uchwytem;

szer. = 0.8 m; wys. = 1.8 m

1 rura do zjeżdżania (stal szlachetna);

wys. = 2.5 m

grupa wiekowa

5 - 12

9 x (40/40/60 cm)

2 x (40/40/35 cm)

1 x (70/50/30 cm)

2 osoby po 8 h 1.8 m

ok. 1200 kg;

najcięższy el.

950 kg

od 5

92


5.714 Kombinacja „Jaś“

Zakres dostawy:

1 wieża do zabawy 5-kątna z daszkiem

5-spadowym; nieregularna Ø ok. 1.6 m;

wys. podestu = 1.5 m;

przedłużone zadaszenie, ok. 25 cm

1 zjeżdżalnia (stal szlachetna);

szer. = 0.5 m; wys. = 1.5 m

1 ścianka do wspinania z uchwytami i otworem

wejściowym; szer. ok. 1.25 m; wys. = 2.3 m

1 drabinka; szer. = 1.0 m; wys. = 1.5 m

1 schodki; szer. = 0.8 m; wys. = 1.5 m

3 wbudowane ławki; dł. ok. 1.0 m; wys. = 0.3 m

grupa wiekowa 3 - 8 2 osoby po 8 h 1.5 m

7 x (40/40/60 cm)

1 x (70/50/30 cm)

ok. 800 kg

najcięższy el.

ok. 650 kg

od 5

93


5.715 Kombinacja „Robinson“

Zakres dostawy:

1 wieża do zabawy 5-kątna z daszkiem Robinsona;

Ø ok. 2.0 m; wys. podestu = 1.5 m

1 sieć pochyła; 0.9 x 2.1 m;

wielkość otworów 30 x 30 cm

1 pochyła rampa z linką-uchwytem;

szer. = 0.8 m; wys. = 1.5 m

1 zjeżdżalnia (stal szlachetna); szer. = 0.5 m; wys. = 1.5 m

ścianki po obu stronach zjeżdżalni

1 schodki; szer. = 0.8 m; wys. = 1.5 m

1 ścianka boczna; dł. = 1.2 m; wys. = 0.8 m

2 wbudowane ławki; dł. ok. 1.2 m; wys. = 0.3 m

grupa wiekowa 3 - 8

9 x (40/40/60 cm)

2 x (40/40/35 cm)

1 x (70/50/30 cm)

2 osoby

po 10 h

1.5 m

ok. 1000 kg;

najcięższy el.

600 kg

od 5

94


5.4 Kombinacja zbójnicka

Zakres dostawy:

1 wieża do zabawy z daszkiem dwuspadowym

1.5 x 1.5 m ; wys. podestu = 1.5 m

1 zjeżdżalnia (stal szlachetna);

szer. = 0.5 m; wys. = 1.5 m

1 sieć pochyła; 1.2 x 2.1 m;

wielkość otworów 30 / 30 cm

1 drabinka; szer. = 1.5 m; wys. = 1.5 m

1 belka do balansowania z linką-uchwytem;

dł. = 4.0 m

1 pal do wspinania; wys. = 2.5 m

2 linki-uchwyty; dł. = 2.7 i 3.0 m

1 wieża do zabawy z wbudowanym palem do

wspinania; 1.5 x 1.5 m; wys. podestu = 0.9 m

1 pochyła rampa z linką-uchwytem;

szer. = 1.2 m; wys. = 0.9 m;

1 chwiejący się mostek; dł. = 3.0 m; szer. = 0.8 m

1 zakończenie konstrukcji; szer. = 1.2 m; wys. = 0.4 m

grupa wiekowa 3 - 8

12 x (40/40/60 cm)

1 x (60/60/80 cm)

2 x (40/40/35 cm)

1 x (70/50/30 cm)

2 osoby

po 14 h

2.5 m

ok. 2000 kg

najcięższy el.

800 kg

od 5

95


5.5 Kombinacja „Kajko“

Zakres dostawy:

1 wieża do zabawy 6-kątna z konstrukcją dachową;

Ø ok. 2.0 m; wys. podestu = 1.8 m

1 sieć pochyła; 0.75 x 2.5 m;

wielkość otworów 25 / 25 cm

1 rampa pochyła z linką-uchwytem;

szer. = 0.8 m; wys. = 1.8 m

1 rura do zjeżdżania (stal szlachetna); wys. = 2.5 m

1 mostek dżungla; dł. = 3.0 m; szer. = 0.8 m

1 wieża do zabawy 5-kątna z konstrukcją dachową;

Ø ok. 2.0 m; wys. podestu = 1.5 m

1 zjeżdżalnia (stal szlachetna);

szer. = 0.5 m; wys. = 1.5 m

ścianki po obu stronach zjeżdżalni

1 drabinka; szer. = 1.2 m; wys. = 1.5 m

1 sieć pochyła; 0.9 x 2.1 m;

wielkość otworów 30 / 30 cm

grupa wiekowa

5 - 12

14 x (40/40/60 cm)

1 x (70/50/30 cm)

4 x (40/40/35 cm)

2 osoby

po 16 h

2.5 m

ok. 2200 kg

najcięższy el.

850 kg

od 5

96


5.6 Kombinacja „Kokosz“

Zakres dostawy:

1 wieża do zabawy 6-kątna z daszkiem

6-spadowym; Ø ok. 2.0 m;

wys. podestu = 1.8 m

1 rampa pochyła z linką-uchwytem;

szer. = 0.8 m; wys. = 1.8 m

1 zjeżdżalnia (stal szlachetna);

szer. = 0.5 m; wys. = 1.8 m

ścianki po obu stronach zjeżdżalni

1 drabinka; szer. = 1.0 m; wys. = 1.8 m

1 mostek linowy; dł. = 3.0 m; szer. = 0.8 m

1 wieża do zabawy; 1.2 x 1.2 m;

wys. podestu = 1.5 m

1 rura do zjeżdżania (stal szlachetna); wys. = 2.2 m

1 drabinka; szer. = 1.2 m; wys. = 1.5 m

grupa wiekowa

5 - 12

13 x (40/40/60 cm)

1 x (70/50/30 cm)

2 osoby po 13 h 2.5 m

ok. 1800 kg

najcięższy el.

ok. 950 kg

od 5

97


5.7 Kombinacja „Cypisek“

Zakres dostawy:

1 wieża do zabawy z daszkiem dwuspadowym;

1.2 x 1.2 m; wys. podestu = 1.5 m

1 zjeżdżalnia (stal szlachetna);

szer. = 0.5 m; wys. = 1.5 m

ścianki po obu stronach zjeżdżalni

1 rura do zjeżdżania (stal szlachetna); wys. = 2.2 m

1 drabinka pochyła; szer. = 0.7 m; wys. = 1.5 m

1 ścianka sieciowa; szer. = 1.9 m; wys. = 2.4 m;

wielkość otworów 25 / 25 cm

1 ścianka boczna; dł. = 0.5 m; wys. = 0.8 m

2 bramy łukowe; szer. = 1.2 m; wys. ok. 2.0 m i 1.8 m

1 drążek (stal szlachetna); dł. = 1.2 m; wys. = 1.4 m

grupa wiekowa 3 - 8

9 x (40/40/60 cm)

2 x (40/60/60 cm)

1 x (70/50/30 cm)

2 osoby

po 11 h

2.4 m

ok. 1300 kg;

najcięższy el.

750 kg

od 5

98


5.8 Kombinacja „Rumcajs“

Zakres dostawy:

1 wieża do zabawy z daszkiem dwuspadowym

i balkonem; 1.7 x 1.2 m; wys. pod. = 1.5 m

1 ścianka boczna; dł. = 1.5 m; wys. = 0.8 m

1 rura do zjeżdżania (stal szlach.); wys. = 2.2 m

1 sznur do wspinania; wys. = 3.8 m

1 mostek linowy; dł. = 2.0 m; szer. = 0.8 m

1 wieża do zabawy z daszkiem dwuspadowym;

1.2 x 1.2 m; wys. podestu = 1.5 m

1 zjeżdżalnia (stal szlachetna); szer. = 0.5 m;

wys. = 1.5 m; ścianki po obu stronach zjeżdżalni

1 ścianka boczna; dł. = 0.5 m; wys. = 0.8 m

1 rampa pochyła z linką-uchwytem;

szer. = 0.8 m; wys. = 1.5 m

1 ścianka sieciowa; szer. = 1.9 m; wys. = 2.4 m;

wielkość otworów 25 / 25 cm

3 bramy łukowe; szer. = 1.2 m;

wys. ok. 2.2 m; 2.0 m i 1.6 m

2 drążki (stal szlachetna); dł. = 1.2 m;

wys. = 1.6 m i 1.2 m

grupa wiekowa

4 - 8

18 x (40/40/60 cm)

1 x (70/50/30 cm)

2 osoby po 19 h 2.4 m

ok. 2300 kg

najcięższy el.

ok. 750 kg

od 5

99


5.10 Kombinacja „Zosia“

Zakres dostawy:

1 wieża do zabawy 6-kątna;

Ø ok. 2.0 m; wys. podestu = 0.6 / 0.9 m

1 drabinka; szer. = 1.0 m; wys. = 0.9 m

1 zestaw sportowy; dł. = 3 x 1.0 m; w formie łuku

1 ścianka boczna; dł. = 1.0 m; wys. = 0.8 m

1 chwiejący się mostek; dł. = 2.5 m; szer. = 0.8 m

1 zakończenie konstrukcji; szer. = 1.2 m; wys. = 0.4 m

1 winda piaskowa ruchoma

1 zsypywarka do piasku; dł. = 0.5 m; Ø ok. 20 cm

1 mostek linowy; dł. = 2.0 m; szer. = 0.8 m

1 wieża do zabawy 6-kątna z daszkiem 6-spadowym;

Ø ok. 2.0 m; wys. podestu = 1.5 m

1 hamak; dł. = 3.7 m

2 ścianki boczne; dł. = 1.0 m; wys. = 0.8 m

1 schodki; szer. = 0.8 m; wys. = 1.5 m

1 zjeżdżalnia (stal szlachetna); szer. = 0.5 m; wys. = 1.5 m

ścianki po obu stronach zjeżdżalni

1 sieć pochyła; 0.75 x 2.25 m; wielkość otworów 25 / 25 cm

grupa wiekowa

3 - 8

19 x (40/40/60 cm)

1 x (50/50/80 cm)

1 x (70/50/30 cm)

2 x (40/40/35 cm)

2 osoby

po 23 h

2.2 m

ok. 2500 kg

najcięższy el.

950 kg

od 5

Uwaga: W miejscu zabaw z piaskiem zaleca się użycie

piasku również jako podłoża.

100


5.11 Kombinacja „Agatka“

Zakres dostawy:

1 wieża do zabawy z daszkiem dwuspadowym;

1.5 x 1.5 m; wys. podestu = 1.5 m

2 ścianki boczne poniżej wieży;

dł. = 1.5 m; wys. = ok. 0.8 m

2 wbudowane ławki; dł. = 1.5 m; wys. = 0.3 m

1 tablica do malowania; 1.5 x 1.5 m

1 ścianka boczna powyżej wieży; dł. = 1.5 m;

wys. = ok. 0.8 m

1 zjeżdżalnia (stal szlachetna); szer. = 0.5 m;

wys. = 1.5 m; ścianki po obu stronach zjeżdżalni

1 mostek z pni; dł. = 1.0 m; szer. = 0.8 m

1 wieża do zabawy; 1.0 x 1.0 m; wys. podestu = 1.0 m

1 ścianka boczna; dł. = 1.0 m; wys. = 0.8 m

1 drabinka; szer. = 1.0 m; wys. = 1.0 m

1 mostek linowy; dł. = 2.0 m; szer. = 0.8 m

1 wieża do zabawy; 1.5 x 1.5 m; wys. podestu = 1.0 m

1 ścianka boczna; dł. = 1.5 m; wys. = 0.8 m

1 wieża do zabawy; 1.0 x 1.0 m; wys. podestu = 0.5 m

1 winda piaskowa stała

1 winda piaskowa ruchoma

2 zsypywarki do piasku; dł. = 0.5 m; Ø ok. 20 cm

1 rynna piaskowa; dł. = 1.5 m; Ø ok. 20 cm

1 stolik do pieczenia „Kwiatek“

grupa wiekowa 3 - 8 2 osoby po 22 h 2.2 m

17 x (40/40/60 cm)

1 x (70/50/30 cm)

ok. 2750 kg

najcięższy el. 800 kg

od 5

Uwaga: W miejscu zabaw z piaskiem zaleca się użycie piasku

również jako podłoża.

101


5.433 Kombinacja „Wiking“

1 wieża do zabawy z daszkiem czterospadowym;

1.5 x 1.5 m; wys. podestu = 1.3 / 1.5 m; ścianki

boczne poniżej i powyżej poziomu podestu

ukształtowane w różnorodny sposób

1 schodki w pniu z obustronną poręczą;

szer. = 1.0 m; wys. ok. 1.3 m

1 wieża do zabawy ze słupami ustawionymi w pozycji

pochyłej; 1.2 / 0.8 x 1.2 m; wys. podestu = 1.5 m

1 drabinka; szer. = 0.8 m; wys. = 1.5 m

1 zjeżdżalnia (stal szlachetna); szer. = 0.5 m; wys. = 1.5 m

ścianki po obu stronach zjeżdżalni

1 szyld; szer. = 1.2 m; wys. = 0.4 m

1 wieża z daszkiem czterospadowym częściowo zakrytym;

1.5 x 1.5 m; wys. podestu = 1.5 m; ścianki boczne pon.

i pow. poziomu podestu ukształtowane w różnorodny sposób;

2 ławki poniżej poziomu podestu

1 winda piaskowa stała / 1 drabinka sznurkowa;

szer. = 0.4 m; wys. = 1.5 m

2 mostki z pni ze ściankami po obu stronach;

dł. ok. 0.6 / 1.3 m; szer. ok. 0.6 / 0.8 m

grupa wiekowa 4 - 10

14 x (40/40/60 cm)

1 x (100/40/60 cm)

1 x (70/50/30 cm)

2 x (60/60/60 cm)

2 osoby

po 20 h

1.5 m

ok. 2500 kg

najcięższy el.

800 kg

od 5

Uwaga: W miejscu zabaw z piaskiem zaleca się użycie

piasku również jako podłoża.

102


5.716 Kombinacja „Piotruś“

1 wieża do zabawy 6-kątna z daszkiem

6-spadowym; Ø ok. 2.0 m; wys. podestu = 1.5 m

2 ścianki boczne; dł. = 1.0 m; wys. = 0.8 m

1 sieć pochyła; 0.75 x 2.25 m;

wielkość otworów 25 / 25 cm

1 rampa pochyła z linką-uchwytem;

szer. = 0.7 m; wys. = 1.5 m

1 zjeżdżalnia (stal szlachetna); szer. = 0.5 m; wys. = 1.5 m;

ścianki po obu stronach zjeżdżalni

1 wbudowana ławka; dł. = 1.0 m; wys. = 0,3 m

1 wieża 3-kątna; 1.0 / 1.0 / 1.0 m; wys. podestu = 1.0 m

1 drabinka; szer. = 1.0 m; wys. = 0.5 m

1 rampa pochyła z linką-uchwytem; szer. = 0.7 m; wys. = 1.0 m

1 wieża do zabawy; 1.0 x 1.0 m;

wys. podestu = 0.7 m

1 drabinka; szer. = 1.0 m; wys. = 0.7 m

1 winda piaskowa stała / 1 rura do piasku;

dł. = 0.5 m; Ø ok. 20 cm

1 zsypywarka do piasku; dł. = 0.5 m; Ø ok. 20 cm

grupa wiekowa 4 - 10

13 x (40/40/60 cm)

1 x (70/50/30 cm)

2 x (40/40/35 cm)

2 osoby

po 15 h

1.5 m

ok. 1300 kg

najcięższy el.

800 kg

od 5

Uwaga: W miejscu zabaw z piaskiem zaleca się użycie

piasku również jako podłoża.

103


5.12 Kombinacja „Basia“

Zakres dostawy:

1 sieć do wspinania; 0.81 x 1.5 m;

wielkość otworów 27 / 25 cm;

włącznie z drewnianą ramą

2 słupy; wys. = 2.0 m

4 drążki; dł. = 1.2 m;

wys. = 1.4 m; 1.6 m; 2 x 1.2 m

1 zakończenie konstrukcji; szer. = 1.2 m;

wys. = 0.65 m; z 1 szczebelkiem

1 mostek linowy; dł. = 3.0 m; szer. = 0.8 m

1 wieża do zabawy 5-kątna; Ø ok. 2.0 m;

wys. podestu = 1.5 m

1 szczebelek do wchodzenia

1 pochyła rampa z linką-uchwytem;

szer. = 1.0 m; wys. = 1.5 m

1 zjeżdżalnia (stal szlachetna);

szer. = 0.5 m; wys. = 1.5 m;

ścianki po obu stronach zjeżdżalni

grupa wiekowa

4 - 10

9 x (40/40/60 cm)

2 x (50/50/60 cm)

2 x (40/60/60 cm)

1 x (70/50/30 cm)

2 osoby

po 15 h

1.6 m

ok. 1500 kg

najcięższy el.

750 kg

od 5

104


5.13.2 Kombinacja „Przedszkolak“

Zakres dostawy:

1 wieża do zabawy z daszkiem dwuspadowym

i wyłazem 1.5 x 2.0 m; wys. podestu = 1.8 m;

w środku otwarcie 0.6 x 0.6 m z

zabezpieczeniem na wypadek upadku z drabinki

5 ścianek bocznych; dł. = 1 x 1.5 m; 3 x 0.5 m;

1 x 1.0 m; wys. = 0.8 m

1 drabinka wewnętrzna; szer = 0.6 m; wys. = 1.8 m

1 zjeżdżalnia (stal szlachetna); szer. = 1.0 m; wys. = 1.8 m

1 wieża; 1.0 x 1.0 m; wys. podestu = 1.6 m

2 ścianki boczne; dł. = 1.0 m; wys. = 0.8 m

1 schodki między podestami; szer. = 0.7 m; wys. = 0.6 m

1 ścianka boczna; dł. = 1.0 m; wys. = 0.8 m

1 wieża do zabawy;

1.0 x 2.0 m; wys. podestu = 1.0 m

2 ścianki boczne; dł. = 1.0 m; wys. = 0.8 m

1 rampa pochyła z linką-uchwytem;

szer. = 0,7 m; wys. = 1.0 m

1 schodki z obustronną poręczą; szer. = 0.7 m; wys. = 1.0 m

1 mostek do balansowania; dł. = 3.0 m; szer. = 0.3 / 0.8 m

1 zakończenie konstrukcji; szer. = 1.2 m; wys. = 0.9 m

1 drabinka; szer. = 1.2 m; wys. = 0.9 m

grupa wiekowa 5 - 12

18 x (40/40/60 cm)

2 x (60/60/60 cm)

1 x (120/50/30 cm)

2 osoby

po 18 h

2.5 m

ok. 2000 kg

najcięższy el.

1200 kg

od 5

105


5.15.2 Domek na drzewie „Kasztanek“

Zakres dostawy:

1 wieża do zabawy z daszkiem dwuspadowym;

2.0 x 2.0 m; wys. podestu = 2.0 m

4 ścianki boczne;

dł. = 3 x 2.0 m; 1 x 1.0 m; wys. min. 1.0 m

1 schodki; szer. = 1.0 m; wys. = 2.0 m

grupa wiekowa

3 - 16

przez firmę

SIK-Holz

2.0 m

7 x (40/40/60 cm) 1200 kg od 5

Uwaga: Proszę podać średnicę drzewa. Najniższe gałęzie

powinny być osadzone na wysokości ok. 4.0 m.

106


5.15.8 Domek na drzewie „Tarzan“

Zakres dostawy:

1 domek na drzewie 5-kątny z daszkiem

5-spadowym; Ø ok. 2.0 m;

wys. podestu = 2.5 m;

ścianki boczne częściowo zamknięte

1 sznur do balansowania z obustronną trwałą

poręczą; dł. = 2.5 m; Ø 15 cm;

1 konstrukcja łączeniowa; szer. = 1.2 m; wys. = 2.0 m

1 drabinka pochyła;

szer. = 1.5 - 1.0 m; wys. = 2.0 m

8 pali do wspinania; wys. = 3.0 - 4.0 m

1 sznur do balansowania z linką-uchwytem;

dł. = 2.5 m; Ø 15 cm

1 wisząca girlanda; dł. = 2.5 m

3 liny do balansowania z linką-uchwytem;

dł. = 1.5 - 3.0 m; Ø 24 mm

5 linek-uchwytów; dł. = 2.0 - 3.8 m

3 sieci; 2.5 / 2.5 / 2.5 m; wielkość otworów 30 / 30 cm

grupa wiekowa 5 - 12

1 x (180/180/110 cm)

7 x (60/60/80 cm)

2 x (40/40/60 cm)

2 x (40/80/60 cm)

1 x (100/100/80 cm)

2 osoby

po 24 h

3.0 m

ok. 4000 kg

najcięższy el.

2500 kg

od 5

107


5.17.1 Kombinacja „Puszcza“

1 wieża do zabawy 5-kątna z daszkiem

pięciospadowym; nieregularna

Ø ok. 2.0 m; wys. podestu = 1.8 m

1 zjeżdżalnia (stal szlachetna);

szer. = 0.5 m; wys. = 1.8 m

ścianki po obu stronach zjeżdżalni

1 wieża do zabawy 3-kątna; nieregularna;

wys. podestu = 1.65 m

1 rura do zjeżdżania (stal szlachetna); wys. = 3.1 m

2 wieże 4-kątne; nieregularne;

wys. podestu = 1.35 / 1.5 m

3 wieże do zabawy 3-kątne; nieregularne;

wys. podestu = 2 x 0.9 m; 1 x 1.2 m

2 drabinki; szer. = 1.5 m; wys. = 1.5 m i 0.9 m

1 rzeźba „Myszołów”

1 chwiejący się mostek; dł. = 3.0 m; szer. = 0.8 m

1 sieć 3-kątna; 3.0 / 3.0 / 3.0 m; otwory: 25 / 25 cm

1 słup z elementem dekoracyjnym firmy SIK-Holz;

wys. = 3.0 m

1 podest 3-kątny; 1.2 / 1.0 / 1.0 m; wys. pod. = 0.8 m

1 kładka falowa; dł. = 3.0 m; szer. ok. 0.8 m

1 podest 3-kątny; 1.0 / 1.0 / 1.0 m; wys. pod. = 0.6 m

słupy częściowo z rozgałęzieniem

grupa wiekowa

5 - 12

18 x (40/40/60 cm)

1 x (60/60/60 cm)

2 x (40/60/60 cm)

1 x (50/70/30 cm)

2 osoby

po 24 h

1.8 m

ok. 3000 kg

najcięższy el.

900 kg

od 5

108


5.726 Kombinacja „Łysa Góra“

Zakres dostawy:

1 wieża do zabawy 5-kątna; nieregularna;

Ø ok. 1.6 m; wys. podestu = 1.0 m

1 schodki w pniu z poręczą linową po jednej

stronie; dł. ok. 2.8 m; wys. = 1.0 m

1 tunel sieciowy; dł. = 2.5 m

1 wieża do zabawy 5-kątna z daszkiem pochyłym;

nieregularna; Ø ok. 1.8 m; wys. podestu = 1.5 m

1 rura do zjeżdżania (stal szlachetna); wys. = 2.2 m

1 ścianka do wspinania z uchwytami i otworem

wejściowym; szer. = 1.2 m; wys. = 2.5 m;

1 mostek sznurowy; dł. = 2.0 m; szer. = 0.8 m

1 wieża do zabawy 5-kątna; Ø ok. 1.9 m;

wys. podestu = 1.25 m

1 mostek z pni; dł. = 2.5 m; szer. = 0.8 m

1 wieża do zabawy 5-kątna; Ø ok. 1.4 m;

wys. podestu = 0.85 m

2 słupy; Ø ok. 15 cm; wys. ok. 1.6 m

2 liny do balansowania z linką-uchwytem;

dł. = 2.0 m i 1.5 m

grupa wiekowa

4 - 10

23 x (40/40/60 cm)

1 x (40/100/60 cm)

2 osoby po 24 h 2.2 m

ok. 2000 kg

najcięższy el.

ok. 300 kg

od 5

109


5.536 Kombinacja „Dżungla“

1 wieża do zabawy 5-kątna z daszkiem 5-spadowym;

nieregularna; Ø ok. 2.5 m; wys. podestu = 2.2 m

1 ścianka boczna; dł. = 1.2 m; wys. = 0.8 m

4 wbudowane ławki

1 ścianka do wspinania; szer. = 1.5 m; wys. = 3.0 m

1 zjeżdżalnia (stal szlachetna); szer. = 0.5 m;

wys. = 2.2 m; ścianki po obu stronach zjeżdżalni

1 rura do zjeżdżania (stal szlachetna); wys. = 2.9 m

zabezpieczenia po obu stronach rury

1 wieża do zabawy;

ok. 2.2 / 1.2 x 1.0 m; wys. podestu = 1.8 m

1 ścianka boczna; dł. = 1.2 m; wys. = 1.3 m

1 wieża do zabawy 3-kątna;

1.2 / 1.2 / 1.2 m; wys. podestu = 1.6 m

1 wieża do zabawy 3-kątna;

1.2 / 1.2 / 1.2 m; wys. podestu = 1.3 m

1 ścianka do wspinania; szer. = 1.2 m; wys. = 3.0 / 2.5 m

1 ścianka do wspinania; szer. = 1.2 m; wys. = 2.5 / 1.8 m

1 podest do zabawy 3-kątny;

1.2 / 1.2 / 1.2 m; wys. podestu = 1.0 m

1 wieża do zabawy 3-kątna; 1.2 / 1.2 / 1.2 m;

wys. podestu = 0.7 m

1 szczebelek do wchodzenia

1 mostek-dżungla; dł. = 3.5 m; szer. = 0.8 m

1 pochyła rampa z uchwytami; szer. = 1.5 / 1.0 m; wys. = 1.0 m;

1 wieża do zabawy 5-kątna; Ø ok. 1.8 m; wys. podestu = 1.2 m

1 sieć pochyła; 0.75 x 1.25 m; wielkość otworów 25 / 25 cm

2 belki do balansowania z linką-uchwytem; dł. = 1.5 m;

wys. = 0.85 m i 0.5 m

2 drabinki; szer. = 1.1 m; wys. = 1.2 m

1 hamak z zabezpieczeniem; dł. = 3.7 m

1 słup z rozgałęzieniem; wys. ok. 3.0 m

słupy częściowo wydłużone z rozgałęzieniem

grupa wiekowa

5 - 12

15 x (50/50/60 cm)

5 x (40/40/60 cm)

1 x (50/50/80 cm)

1 x (50/70/30 cm)

2 x (40/40/35 cm)

2 osoby

po 28 h

2.2 m

ok. 3500 kg

najcięższy el.

1100 kg

od 5

110


111


5.18 Kombinacja „Bieszczady“

Zakres dostawy:

1 wieża do zabawy 3-kątna z daszkiem

stożkowym; 1.5 / 1.5 / 1.5 m;

wys. podestu = 2.0 m; ze ściankami bocznymi;

2 słupy z rozgałęzieniem

1 otwór okienny z kratą ze stali nierdzewnej

(stal szlachetna); kolorowa

1 sieć pochyła; 0.75 x 2.0 m;

wielkość otworów 25 / 25 cm

1 tunel sieciowy; dł. = 3.0 m; 0.8 x 0.8 m

1 zakończenie konstrukcji; szer. = 1.2 m;

wys. = 2.0 m

7 pali do wspinania; Ø ok. 20 - 28 cm;

wys. ok. 4.5 - 5.5 m;

możliwość wspinania do maks. wys. 2.0 m

3 sieci 3-kątne; nieregularne;

1 x (1.0 / 1.6 / 1.85 m); 2 x (1.9 / 2.6 / 2.7 m)

2 liny do balansowania; dł. = 2.8 m i 4.0 m;

Ø ok. 15 cm;

8 linek-uchwytów; dł. ok. 1.3 - 4.9 m

2 wieże do zabawy 3-kątne;

1.2 / 1.0 / 1.0 m; wys. podestu = 1.8 m

2 drabinki; szer. = 1.0 m; wys. = 1.8 m

1 chwiejący się mostek; dł. = 2.45 m; szer. = 0.8 m

11 połączeń; Ø ok. 12 cm; różnej długości

dodatkowe elementy (opcjonalnie)

1 pal do wspinania; wys. = 3.0 m

1 wisząca girlanda; dł. = 2.0 m

grupa wiekowa

5 - 12

11 x (40/40/60 cm)

7 x (60/60/80 cm)

przez firmę

SIK-Holz

3.0 m

ok. 3850 kg

najcięższy el.

ok. 700 kg

od 5

112


113


5.18.2 Las wspinaczkowy „Kormoran”

Zakres dostawy:

1 wieża do zabawy 5-kątna z daszkiem

Robinsona; Ø ok. 2.0 m; wys. podestu = 1.8 m

1 drabinka; szer. = 1.2 m; wys. = 1.8 m

1 zjeżdżalnia (stal szlachetna); szer. = 0.5 m;

wys. = 1.8 m; ścianki po obu stronach zjeżdzalni

1 tunel sieciowy; dł. = 3.0 m; 0.8 x 0.8 m

1 zakończenie konstrukcji;

szer. = 1.2 m; wys. = 1.7 m

10 pali do wspinania; Ø ok. 20 - 28 cm;

wys. ok. 2.0 - 5.0 m;

możliwość wspinania do maks. wys. 3.0 m

3 sieci 3-kątne; nieregularne;

1 x (1.0 / 1.6 / 1.85 m)

2 x (2.5 / 2.5 / 2.5 m)

13 linek-uchwytów; dł. ok. 2.0 - 3.5 m

6 lin do balansowania;

dł. = 2.0 - 3.5 m; Ø 24 mm

1 sznur do balansowania; dł. = 3.5 m; Ø 15 cm

1 wisząca girlanda; dł. = 2.5 m

2 mostki balansujące; dł. = 3.0 m; szer. = 0.2 m

3 belki do balansowania; dł. = 2.0 - 3.5 m

grupa wiekowa

5 - 12

7 x (40/40/60 cm)

10 x (60/60/80 cm)

1 x (50/70/30 cm)

2 osoby

po 24 h

3.0 m

ok. 3000 kg

najcięższy el.

700 kg

od 5

114


115


5.530 Kombinacja „Janosik“

Zakres dostawy:

1 wieża do zabawy 5-kątna; Ø ok. 2.0 m;

wys. podestu = 1.8 m

1 drabinka; szer. = 1.2 m; wys. = 1.8 m

1 zjeżdżalnia (stal szlachetna);

szer. = 0.5 m; wys. = 1.8 m;

ścianki po obu stronach zjeżdżalni

1 sieć pochyła; 0.75 x 2.25 m;

wielkość otworów 25 / 25 cm

1 wisząca girlanda; dł. = 3.0 m

1 punkt widokowy; wys. = 3.5 m; z wbudowanymi szczebelkami;

powierzchnia podestu; Ø ok. 0.75 m; wys. podestu = 1.9 m;

obręcz do trzymania (stal szlachetna) Ø = 0.45 m

1 lina do balansowania z linką-uchwytem; dł. = 3.0 m

1 pal do wspinania; wys. = 2.5 m;

możliwość wspinania do maks. wys. 1.5 m

1 linka-uchwy; dł. = 2.5 m

1 sznur do balansowania z linką-uchwytem; dł. = 2.0 m

1 labirynt do wspinania 5-częściowy

1 trawers linowy; dł. = 2.0 m

2 szczudła; wys. ok. 2.0 - 2.5 m

11 pachołków; Ø ok. 20 - 25 cm; wys. = 0.2 - 0.4 m

3 słupy; wys. = 1.8 m

3 belki do siedzenia; dł. = 2.0 - 3.0 m; wys. ok. 0.2 - 0.5 m

1 chwiejąca się kładka; dł. = 3.0 m

1 belka do balansowania; dł. = 3.0 m

2 słupy; wys. = 1.8 m

1 balansujący mostek; dł. = 3.0 m

1 chwiejąca się sieć; 1.3 / 1.3 / 1.3 m

1 słup; wys. = 2.0 m

2 pale do wspinania; wys. = 2.5 m

2 sieci 3-kątne; 3.5 / 2.5 / 3.0 m

1 linka-uchwyt; dł. = 2.5 m

1 rura do zjeżdżania (stal szlachetna); wys. = 2.2 m

1 sieć linowa do wspinania; dł. = 3.0 m

1 wieża do zabawy 3-kątna; 1.2 / 1.2 / 1.2 m; wys. podestu = 1.8 m

1 drabinka; szer. = 1.2 m; wys. = 1.8 m

grupa wiekowa 5 - 12

22 x (40/40/60 cm)

5 x (60/60/80 cm)

1 x (80/80/80 cm)

2 x (100/100/80 cm)

1 x (50/70/30 cm)

1 x (40/40/35 cm)

1 ścianka do wspinania z uchwytami i z otworem; szer. = 1.2 m; wys. = 2.6 m

1 chwiejący się mostek; dł. = 2.5 m; szer. = 0.8 m

2 osoby

po 30 h

2.3 m

ok. 3200 kg

najcięższy el.

350 kg od 5

116

Na zdjęciu kombinacja z nielazurowanego drewna.


117


5.19 Kombinacja „Rozbójnik“

Zakres dostawy:

1 wieża do zabawy z daszkiem naczółkowym;

powierzchnia podstawowa 3.0 x 3.0 m

wbudowany podest; ok. 1.3 x 2.1 m;

wys. podestu = 2.0 m

1 ścianka do wspinania z uchwytami i otworem

wejściowym; ok. 3.0 x 2.0 / 1.0 m

1 ścianka do wspinania 3-kątna ze szczebelkami

do wspinania; ok. 3.0 x 2.0 m

1 drabinka; szer. ok. 1.3 - 2.0 m; wys. = 2.0 m;

szczebelki ustawione lekko pochyło

1 rura do zjeżdżania (stal szlachetna); wys. = 4.8 m

grupa wiekowa

5 - 12

7 x (40/40/60 cm)

2 osoby po 8 h 2.5 m

ok. 1200 kg

najcięższy el. 800 kg

od 5

118


5.20.6 Kombinacja „Zamek bajkowy“

Zakres dostawy:

2 wieże do zabawy 4-kątne; forma piramidy;

ok. 1.2 x 1.2 m (podest); wys. podestu = 1.8 m;

z daszkami czterospadowymi zakończonymi

kulkami; wys. ok. 1.7 m

4 ścianki boczne z elementami zamkowymi

i 1 otworem okiennym;

szer. ok. 1.1 / 0.6 m; wys. = 2.9 m

1 mostek z pni; lekko zgięty; pokrycie z połówek pni;

dł. = 2.0 m; szer. = 0.8 m

1 ścianka boczna z elementami zamkowymi;

dł. = 2.0 m; wys. = 1.2 m

1 zjeżdżalnia (stal szlachetna); szer. = 0.5 m; wys. = 1.8 m;

ścianki po obu stronach zjeżdżalni

1 schodki w pniu z obustronną poręczą;

szer. = 1.0 m; wys. =1.8 m

grupa wiekowa

5 - 12

8 x (40/40/40 cm)

1 x (100/40/60 cm)

1 x (70/50/30 cm)

2 osoby

po 12 h

1.8 m

ok. 1400 kg

najcięższy el.

500 kg

od 5

119


5.20.7 Twierdza Gargamela

Zakres dostawy:

1 wieża do zabawy 4-kątna z daszkiem

czterospadowym i flagą; 1.5 x 1.5 m;

wys. podestu = 1.6 m; 1 strona ze ścianką

z otworem wejściowym i elementami zamkowymi

1 drabinka; szer. = 1.5 m; wys. = 1.6 m

1 ścianka sieciowa; szer. = 1.5 m; wys. = 2.4 m;

wielkość otworów 25 / 25 cm

1 rura do zjeżdżania (stal szlachetna); wys. = 2.3 m

1 mostek z pni; dł. = 4.0 m; szer. = 0.8 m

1 ścianka boczna z elementami zamkowymi; wys. = 1.0 m

1 drabinka sznurkowa; szer. = 0.4 m; wys. = 1.6 m

1 pionowa sieć; szer. = 0.81 m; wys. = 1.25 m;

wielkość otworów 27 / 25 cm

1 wieża do zabawy 3-kątna; 1.5 / 1.5 / 1.7 m;

wys. podestu = 1.6 m

1 drabinka; szer. = 1.5 m; wys. = 0.6 - 1.6 m

1 kładka gumowa; dł. = 5.8 m; szer. = 1.0 m

1 mostek z pni; dł. = 4,5 m; szer. = 0.8 m

1 schodki w pniu z obustronną poręczą;

szer. = 1.0 m; wys. = 1.6 m

1 ścianka boczna z elementami zamkowymi; wys. = 1.0 m

1 wieża do zabawy 4-kątna z daszkiem czterospadowym

i flagą; 1.5 x 1.5 m; wys. podestu = 1.6 m; 1 strona ze

ścianką z otworem wejściowym i elementami zamkowymi

1 drabinka; szer. = 1.5 m; wys. = 1.6 m

1 mostek linowy; dł. = 4.0 m; szer. = 0.8 m

1 wieża do zabawy 6-kątna z daszkiem 6-spadowym i flagą;

Ø ok. 2.0 m; wys. podestu = 2.0 m

z otworem do pionowego tunelu sieciowego

1 pionowy tunel sieciowy; 0.8 x 0.8 m; wys. = 2.0 m

2 ścianki do wspinania z uchwytami, otworem wejściowym

i elementami zamkowymi; szer. = 1.0 m; wys. = 2.8 m

1 sieć pochyła; 0.75 x 2.75 m; wielkość otworów 25 / 25 cm

1 drabinka; szer. = 1.0 m; wys. = 2.0 m

1 zjeżdżalnia (stal szlachetna); szer. = 0.5 m; wys. = 2.0 m;

ścianki po obu stronach zjeżdżalni

grupa wiekowa 5 - 12

18 x (40/40/60 cm)

2 x (40/40/35 cm)

1 x (50/70/30 cm)

2 x (50/50/90 cm)

2 x (100/50/90 cm)

1 x (100/40/60 cm)

2 osoby

po 30 h

2.6 m

ok. 4000 kg

najcięższy

element

ok. 1000 kg

od 5

120


121


5.21.1 Kombinacja indiańska

Zakres dostawy:

1 wieża do zabawy 6-kątna; ok. 2.7 x 2.2 m;

wys. podestu = 0.9 m

z podłożem wykonanym z sieci ok. 1.5 x 2.0 m

12 słupów; wys. ok. 2.0 - 2.5 m; ustawionych

w pozycji pochyłej i powiązanych ze sobą

1 wieża do zabawy 6-kątna; Ø ok. 2.0 m;

wys. podestu = 1.5 m; słupy ustawione w pozycji

pochyłej, przedłużone do góry i połączone ze sobą

12 ścianek bocznych; nieregularnych

6 ścianek sieciowych; nieregularnych

1 drabinka pochyła; szer. = 0.9 m; wys. = 0.9 m

1 sznur do balansowania z linką-uchwytem;

dł. = 2.5 m

1 pal z elementami rzeźbionym; wys. ok. 2.0 m

1 zjeżdżalnia (stal szlachetna);

szer. = 0.5 m; wys. = 1.5 m

1 mostek-dżungla; dł. = 3.0 m; szer. = 0.8 m

grupa wiekowa

4 - 10

6 x (40/40/60 cm)

12 x (40/50/60 cm)

1 x (50/50/70 cm)

1 x (70/50/30 cm)

2 osoby

po 22 h

1.8 m

ok. 2800 kg

najcięższy el.

1400 kg

od 5

Uwaga: Możliwość zastąpienia ścianek bocznych płótnem

[dot. niepublicznych placów zabaw]

(nr zamówienia: 5.21).

122


5.21.4.1 Kombinacja „Szałas wodza”

Zakres dostawy:

1 wieża do zabawy 5-kątna; Ø ok. 2.5 m;

wys. podestu = 1.8 m; przedłużone słupy,

częściowo połączone; 2 małe powierzchnie

dachowe ułożone w konstrukcji szalunkowej

1 ścianka do wspinania z uchwytami i otworem

wejściowym; szer. = 2.2 / 1.0 m, wys. = 2.5 m

1 rura do zjeżdżania (stal szlachetna)

z przedłużonym łukiem; wys. = 2.5 m

1 zjeżdżalnia (stal szlachetna); szer. = 0.5 m; wys. = 1.8 m

1 mostek z pni; dł. = 2.0 m; szer. = 0.8 m

1 zakończenie konstrukcji; szer. = 1.2 m; wys. = 1.2 m

1 drabinka; szer. = 1.2 m; wys. = 1.2 m

1 sieć pochyła; 0.75 x 1.5 m; wielkość otworów 25 / 25 cm

grupa wiekowa

5 - 10

9 x (40/40/60 cm)

1 x (70/50/30 cm)

2 osoby po 14 h 1.8 m

ok. 1100 kg

najcięższy el.

ok. 350 kg

od 5

123


5.717 Kombinacja Mohikanin

Zakres dostawy:

1 wieża do zabawy z konstrukcją dachową;

1.0 x 1.5 m; wys. podestu = 2.0 m

1 ścianka boczna; dł. = 1.0 m; wys. = 0.8 m

1 pochyła mata gumowa;

szer. = 1.0 m; wys. = 2.0 m

1 schodki w pniu z obustronną poręczą;

szer. = 1.0 m; wys. = 2.0 m

1 mostek gumowy (zwisający);

dł. = 5.0 m; szer. = 1.0 m; wys. = 0.7 - 2.0 m;

z poręczą linową wys. ok. 1.5 - 3.5 m

1 konstrukcja podtrzymująca poręcz linową

pomiędzy wieżami

1 wieża do zabawy z konstrukcją dachową;

1.0 x 1.5 m; wys. podestu = 2.0 m

2 ścianki boczne; dł. = 1.0 m i 1.5 m; wys. = 0.8 m

1 drabinka do wspinania;

szer. = 1.0 m; wys. = 2.0 m

grupa wiekowa

8 - 14

8 x (40/40/60 cm)

2 x (40/60/60 cm)

1 x (40/100/60 cm)

2 osoby

po 11 h

2.0 m

ok. 1400 kg

najcięższy el.

450 kg

od 5

124


5.37.5 Statek „Fregata”

1 wieża w formie trapezu; 1.2 / 1.5 x 1.2 m;

wys. podestu = 1.2 m; 2 ścianki boczne powyżej

poziomu podestu; wys. = 0.8 m; 1 ster;

1 ścianka boczna poniżej poziomu podestu,

ułożona w konstrukcji szalunkowej;

wys. = 1.2 m; 1 wbudowana ławka

1 schodki z obustronną poręczą;

szer. = 0.8 m; wys. = 1.2 m;

1 zjeżdżalnia (stal szlachetna); szer. = 0.5 m; wys. = 1.2 m

ścianki po obu stronach zjeżdżalni

1 ścianka boczna ułożona w konstrukcji szalunkowej

z otworem wejściowym; dł. = 1.2 m; wys. = 0.8 - 1.0 m

1 ścianka boczna ułożona w konstrukcji szalunkowej;

dł. = 2.0 m; wys. = 0.6 m

1 lada; dł. = 2.0 m; szer. = 0.3 m; wys. = 0.6 m

1 winda piaskowa obrotowa

2 ścianki boczne (dziób); dł. ok. 2.4 m; wys. = 0.6 - 1.25 m;

1 strona z otworem wejściowym

2 wbudowane ławki; wys. = 0.3 m i 0.5 m

grupa wiekowa

1.5 - 4

10 x (40/40/60 cm)

1 x (40/60/60 cm)

1 x (70/50/30 cm)

2 osoby

po 16 h

1.2 m

ok. 1250 kg

najcięższy el.

550 kg

od 5

Uwaga: W miejscu zabaw z piaskiem zaleca się użycie

piasku również jako podłoża.

125


5.22 Rozbity statek

5.22.1 Dziób statku

Zakres dostawy:

1 dziób statku; dł. ok. 4.0 m; szer. ok. 2.5 m;

podest pochyły; wys. do 1.8 m;

podest trójkątny ok. 1.5 / 1.0 / 1.0 m;

ścianki boczne w konstrukcji szalunkowej

1 otwór do wnętrza dziobu

1 otwór na podpokład

1 linka do wspinania do szczytu dziobu od wewnątrz

2 linki do wspinania do szczytu dziobu od zewnątrz;

trwała poręcz po obu stronach statku

1 sznur do wspinania; dł. = 3.0 m

1 sieć pochyła (forma trapezu); 1.0 / 2.0 x 3.0 m;

wielkość otworów w części górnej 25 / 25 cm;

25 / 50 cm w części dolnej

1 rzeźba

1 ster

grupa wiekowa 3 - 8

1 x (295/180/40 cm)

2 x (40/40/60 cm)

2 x (40/40/70 cm)

2 osoby

po 12 h

1.8 m

ok. 1350 kg

najcięższy el.

1200 kg

od 5

5.22 Rozbity statek

5.22.2 Maszt statku

Zakres dostawy:

1 maszt statku; konstrukcja z trzech pni;

Ø ok. 18 cm; wys. maks. 4.0 m;

kosz sieciowy Ø ok. 0.9 m;

wys. = 1.0 m; z otworem wejściowym

1 sznur do wspinania; dł. = 3.0 m

1 sieć pochyła (forma trapezu); 1.0 / 1.5 x 3.0 m;

wielkość otworów 25 / 25 cm w części górnej;

25 / 37 cm w części dolnej

1 trupia czaszka-rzeźba

1 flaga

grupa wiekowa 5 - 12

3 x (50/40/80 cm)

1 x (40/40/60 cm)

2 x (40/40/70 cm)

2 osoby

po 5 h

2.5 m

ok. 300 kg

najcięższy el.

250 kg

od 5

5.22 Rozbity statek

5.22.3 Rufa statku

Zakres dostawy:

1 rufa statku; dł. ok. 4.0 m; szer. ok. 2.5 m;

podest pochyły; wys. do 1.5 m;

ścianki boczne w konstrukcji szalunkowej;

1 ścianka do wspinania z uchwytami

1 ścianka z otworem do wnętrza

1 rampa pochyła z linką-uchwytem;

szer. ok. 1.2; wys. ok. 0.5 - 1.2 m

1 budka sterownicza z pochyłym daszkiem; 1.0 x 1.0 m

1 ster

1 wieża do zabawy; ok. 1.5 / 1.0 x 1.0 m;

wys. podestu = 1.5 m

1 zjeżdżalnia (stal szlachetna); wys. = 1.5 m; szer. = 0.5 m

ścianki po obu stronach zjeżdżalni

grupa wiekowa

3 - 8

7 x (60/40/60 cm)

6 x (40/40/60 cm)

1 x (50/70/30 cm)

2 osoby

po 10 h

1.5 m

ok. 1700 kg

najcięższy el.

900 kg

od 5

126


127


5.23 Dziób statku Magellana

Zakres dostawy:

1 wieża do zabawy; 2.0 / 1.5 x 1.0 m;

wys. podestu = 1.0 m

1 drabinka; szer. = 1.0 m; wys. = 1.0 m

1 rampa pochyła z linką-uchwytem;

szer. = 1.7 m; wys. = 1.0 m

1 sieć pochyła; 0.75 x 1.25 m;

wielkość otworów 25 / 25 cm

1 wieża do zabawy; 1.5/1.0 x 1.0 m;

wys. podestu = 1.5 m

2 drabinki; szer. = 1.0 m; wys. = 1.5 m

1 dziób 3-kątny; 1.0 / 1.5 / 1.5 m;

wys. podestu = 1.5 - 1.7 m

1 ścianka boczna ułożona w konstrukcji

szalunkowej z 1 bulajem

1 linka-uchwyt; dł. = 3.0 m

1 pal do wspinania; wys. = 3.0 m

grupa wiekowa 3 - 8

6 x (40/40/60 cm)

3 x (40/60/60 cm)

1 x (60/60/80 cm)

2 x (40/40/70 cm)

2 osoby

po 10 h

2.4 m

ok. 1500 kg

najcięższy el.

450 kg

od 5

Na zdjęciu kombinacja z nielazurowanego drewna.

128


5.37.9 Kuter rybacki

1 wieża do zabawy; 2.0 / 1.5 x 1.0 m;

wys. podestu = 1.0 m

1 drabinka; szer. = 1.0 m; wys. = 1.0 m

1 rampa pochyła z linką-uchwytem;

szer. = 1.0 m; wys. = 1.0 m

1 wieża do zabawy; 1.5 / 1.0 x 1.0 m;

wys. podestu = 1.5 m

1 sieć pochyła; 0.75 x 2.25 m; wielkość otw. 25/25 cm

1 drabinka; szer. = 1.0 m; wys. = 1.5 m

1 dziób 3-kątny; 1.0 / 1.5 / 1.5 m;

wys. podestu=1.5 - 1.7 m

1 ścianka boczna ułożona w konstrukcji

szalunkowej z 1 bulajem

1 sznur do balansowania z linką-uchytem; dł. = 2.0 m

1 pal do wspinania; wys. = 3.0 m

1 mostek-dżungla; dł. = 3.0 m; szer. = 0.8 m

1 wieża do zabawy; 2.0 / 1.0 x 1.5 m; wys. pod. = 1.5 m;

z daszkiem pochyłym; 2 słupy ustawione w poz. pochyłej;

1 flaga; 1 ster

1 ścianka do wspinania; szer. = 1.5 / 1.8 m; wys. = 2.3 m

1 schodki w pniu z obustronną poręczą; szer. = 1.0 m; wys. = 1.5 m

1 zjeżdżalnia (stal szlachetna); szer. = 0.5 m; wys. = 1.5 m

ścianki po obu stronach zjeżdżalni

grupa wiekowa 3 - 8

10 x (40/40/60 cm)

1 x (40/100/60 cm)

2 x (40/40/35 cm)

1 x (60/60/80 cm)

1 x (50/70/30 cm)

3 x (40/60/60 cm)

2 osoby

po 20 h

2.2 m

ok. 1900 kg

najcięższy

element

ok. 850 kg

od 5

129


5.37.10 Statek Sindbada

Zakres dostawy:

1 wieża do zabawy (rufa);

1.5 / 2.0 x 1.5 m; wys. podestu = 1.3 m

1 wbudowana kajuta z daszkiem pochyłym

1.0 x 1.0 m

1 ścianka boczna; dł. = 2.0 m; 5 relingów

1 ster

3 ścianki boczne ułożone w konstrukcji szalunkowej

1 mały otwór wejściowy i 2 bulaje

1 sieć pochyła (forma trapezu); 1.0 / 2.1 x 2.2 / 2.7 m

1 wieża do zabawy 3-kątna (dziób); ok. 1.5 / 1.8 / 1.8 m;

wys. podestu = 1.8 m

4 relingi

2 ścianki boczne ułożone w konstrukcji szalunkowej

z 1 dużym otworem wejściowym i 6 bulajami

1 wbudowana ławka; dł. ok. 1.0 m

1 drabinka sznurkowa; szer. = 0.4 m; wys. = 1.8 m

1 zjeżdżalnia (stal szlachetna); szer. = 0.5 m; wys. = 1.8 m

4 ścianki boczne w konstrukcji szalunkowej;

dł. ok. 1.0 - 1.2 m; wys. ok. 1.0 - 1.5 m

(połączenie pomiędzy rufą a dziobem)

1 winda piaskowa ruchoma

1 maszt z flagą; wys. = 4.1 m

grupa wiekowa

5 - 12

13 x (40/40/60 cm)

1 x (50/70/30 cm)

1 x (60/60/90 cm)

2 osoby

po 14 h

1.8 m

ok. 1400 kg

najcięższy el.

700 kg

od 5

130


5.37.11 Statek Kolumba

1 wieża do zabawy; ok. 2.3 / 1.7 x 1.5 m;

wys. podestu = 1.5 m; 1 słup wydłużony z flagą

1 dziób 3-kątny; ok. 1.7 / 1.6 / 1.6 m;

wys. podestu = 1.8 m

1 dziurawa chwiejąca się kładka z 2 relingami;

dł. = 4.0 m; szer. ok. 0.4 - 0.8 m

1 ścianka do wspinania z uchwytami;

szer. ok. 1.9 m; wys. =1.5 m

1 zakończenie konstrukcji; szer. = 1.2 m; wys. = 0.4 m

1 maszt z rozgałęzieniem; wys. ok. 6.0 m

1 kosz sieciowy z otworem Ø ok. 0.9 m; wys. = 1.0 m

1 lina podtrzymująca; dł. = 2.4 m

1 przejście sieciowe; 0.55 / 1.0 x 1.6 m

1 wieża do zabawy; ok. 1.9 x 1.2 m; wys. pod. = 1.5 m

1 rura do zjeżdżania (stal szlachetna); wys. = 2.2 m

1 wieża do zabawy; ok. 1.9 / 2.2 x 1.0 m;

wys. podestu = 1.2 m; 1 słup wydłużony z flagą

1 drabinka; szer. = 1.0 m; wys. = 1.2 m

2 liny podtrzymujące; dł. = 4.8 m

2 pale do wspinania; wys. = 2.5 m

3 linki-uchwyty; dł. = 2.1 m; 3.0 m i 5.0 m

1 lina do balansowania z linką-uchwytem; dł. = 4.0 m

ścianki boczne na rufie i dziobie częściowo zamknięte

grupa wiekowa 5 - 12

12 x (40/40/60 cm)

2 x (60/60/80 cm)

3 x (40/60/60 cm)

1 x (100/100/80 cm)

2 osoby

po 16 h

2.6 m

ok. 1600 kg

najcięższy el.

600 kg

od 5

131


5.26 Kombinacja „Latarnia morska“

Zakres dostawy:

1 latarnia morska:

1 wieża do zabawy 8-kątna;

Ø ok. 2.5 m; wys. podestu = 1.0 m i 1.8 m

1 wieża do zabawy z daszkiem czterospadowym;

ok. 1.0 x 1.0 m; wys. podestu = 2.3 m

(połączona z wieżą 8-kątną)

4 drabinki (zewnętrzne); szer. ok. 1.0 m; wys. = 1.0 m

(odstęp pomiędzy szczebelkami ok. 8 cm)

1 drabinka (wewnętrzna);

szer. ok. 1.0 m; od wys. podestu = 1.0 m do

wys. podestu = 1.8 m

1 schodki w pniu z obustronną poręczą;

szer. = 1.0 m; wys. = 1.8 m

1 mostek linowy; dł. = 4.0 m; szer. = 0.8 m

1 zakończenie konstrukcji; szer. = 1.2 m; wys. = 1.0 m

1 drabinka; szer. = 1.2 m; wys. = 1.0 m

1 zjeżdżalnia (stal szlachetna); szer. = 0.5 m; wys. = 1.8 m;

ścianki po obu stronach zjeżdżalni

grupa wiekowa

5 - 12

10 x (40/40/60 cm)

1 x 100/40/60 cm)

1 x (70/50/30 cm)

2 osoby

po 14 h

2.5 m

ok. 1800 kg

najcięższy el.

1200 kg

od 5

Uwaga: Konstrukcja na obrazku nie zawiera zjeżdżalni.

132


5.26.6 Kombinacja „Latarnia morska Rozewie“

Zakres dostawy:

1 wieża do zabawy szpiczasta, zakończona

szpicem ze stali szlachetnej; powierzchnia

podstawowa 2.2 x 2.2 m; wys. = 7.8 m;

wys. podestu = 1.8 m i 3.0 m;

ścianki z otworami wejściowymi

1 sieć pozioma; ok. 1.8 x 1.8 m

1 sieć pochyła (wewn.) 0.75 x 1.5 m z otworem

i zabezpieczeniem przed upadkiem

1 zjeżdżalnia rurowa (stal szlachetna);

Ø = 0.75 m; wys. = 3.0 m

1 rura do zjeżdżania (stal szlachetna)

z przedłużonym łukiem; wys. = 3.7 m

1 ścianka do wspinania z uchwytami i 2 okratowanymi

otworami; szer. ok. 2.2 / 1.5; wys. = 3.0 m

1 tunel sieciowy; dł. = 5.0 m; 0.8 x 0.8 m

4 słupy; wys. = 3.0 - 4.0 m; ustawione w pozycji

lekko pochyłej (w celu zabezpieczenia stabilności

tunelu sieciowego)

1 podest do zabawy; 1.35 x 1.35 m; wys. pod. = 0.4 m

słupy wydłużone, ustawione w pozycji lekko pochyłej

grupa wiekowa

5 - 12

9 x (40/40/60 cm)

4 x (60/60/80 cm)

2 x (50/90/60 cm)

2 osoby

po 20 h

3.0 m

2000 kg

najcięższy el.

1300 kg

od 5

133


5.394 Kombinacja „Czarnoksiężnik“

Zakres dostawy:

1 zestaw balansujący składający się z:

1 wieża do zabawy 3-kątna;

1.5 / 1.5 / 1.5 m; wys. podestu = 1.0 m

1 rampa pochyła z linką-uchwytem; (f. trapezu);

szer. = 1.5 / 1.2 m; wys. = 1.0 m

1 belka do balansowania z obustronną poręczą;

dł. = 2.0 m; wys. ok. 0.9 m

3 belki do balansowania z poręczą po jednej stronie;

dł. = 2.0 m; wys. ok. 0.7 m; 0.5 m; 0.3 m

4 belki do balansowania; dł. = 3.0 m i 3.4 m;

wys. ok. 2 x 0.3 m; 2 x 0.5 m

2 słupy; wys. = 1.2 m

1 sieć (forma trapezu); 2.8 / 1.8 x 2.2 m

1 wieża 3-kątna; 1.5 / 1.5 / 2.0 m; wys. podestu = 1.0 m

1 drabinka; szer. = 1.5 m; wys. = 1.0 m

1 kładka z zakrętem; dł. = 3.5 m i 3.2 m; szer. = 1.0 m;

wys. = 0.8 m i 1.0 m; częściowo ze ścianką boczną

poniżej poziomu podestu

1 mała drabinka; szer. = 1.0 m; wys. = 1.0 m

1 wieża do zabawy 6-kątna z wysokim daszkiem 6-spadowym

zakończonym szpicem miedzianym; Ø ok. 2.0 m;

wys. podestu = 2.0 m; ścianka boczna pow. poziomu podestu

4 ścianki boczne poniżej poziomu podestu

4 lady

1 rura do zjeżdżania (stal szlachetna); wys. = 2.7 m

1 sieć pochyła; 0.75 x 2.7 m; wielkość otworów 25 / 25 cm

1 zjeżdżalnia (stal szlachetna); szer. = 0.5 m; wys. = 2.0 m

1 mostek linowy; dł. = 3.0 m; szer. = 0.8 m

1 wieża do zabawy 3-kątna; 1.2 / 1.2 / 1.2 m; wys. podestu = 1.7 m

1 wiszące pętle; dł. = 3.0 m; szer. = 0.7 m

1 wieża do zabawy 3-kątna; 1.2 / 1.2 / 1.2 m; wys. podestu = 1.2 m

1 rampa pochyła z linką-uchwytem; szer. = 0.7 m; wys. = 1.2 m

1 tunel sieciowy; dł. = 2.2 m; 0.8 x 0.8 m

1 wieża do zabawy 4-kątna; 1.2 x 1.5 m; wys. podestu = 1.8 m

1 sieć pochyła; 1.2 x 2.4 m; wielkość otworów 30 / 30 cm

grupa wiekowa

4 - 12

35 x (40/40/60 cm)

5 x (40/40/35 cm)

1 x (50/70/30 cm)

2 osoby

po 43 h

2.6 m

ok. 4600 kg

najcięższy el.

700 kg

od 5

134


135


5.395 Kombinacja „Czarodziej“

Zakres dostawy:

1 wieża 4-kątna z wysokim daszkiem

czterospadowym zakończonym szpicem

miedzianym; 1.5 x 1.5 m; wys. pod. = 1.2 m;

2 wbudowane ławki; dł. = 1.5 m

1 zjeżdżalnia (stal szlachetna);

szer. = 0.5 m; wys. = 1.2 m;

ścianki po obu stronach zjeżdżalni

1 kładka z poręczą;

dł. = 2.5 m; szer. = 0.8 m; wys. = 0.9 m;

częściowo ścianka poniżej poziomu podestu

1 kładka; dł. = 1.5 m; szer. = 0.8 m; wys. = 0.6 m

częściowo ścianka poniżej poziomu podestu

1 schodki; szer. = 0.8 m; wys. = 0.9 m

1 belka do balansowania, u góry spłaszczona;

dł. = 2.0 m

1 stolik do pieczenia; Ø = 0.7 m; wys. = 0.4 m

grupa wiekowa 3 - 6 2 osoby po 14 h 1.2 m

16 x (40/40/60 cm)

1 x (50/70/30 cm)

ok. 1200 kg

najcięższy el.

ok. 600 kg

od 5

136


5.28 Kombinacja pajęcza

Zakres dostawy:

8-kątna konstrukcja drewniana;

Ø ok. 8,0 m; wys. ok. 1.8 m;

wewnętrzny podest;

Ø ok. 1.2 m; wys. = 0.2 m;

szczebelki do wspinania (wewnętrzne)

w odstępach ok. 30 cm

grupa wiekowa 5 - 12 2 osoby po 15 h 1.8 m

8 x (50/40/20 cm)

4 x (40/40/60 cm)

3 kotwy ziemne 11.1.1

ok. 2200 kg

najcięższy el.

ok. 300 kg

od 5

Dane dotyczą „Kombinacji pajęczej“ 5.28.1 z dodatkowymi elementami.

dodatkowe elementy:

5.28.01 sieć do wspinania (forma trapezu);

ok. 2.7 / 1.5 x 1.8 m;

wielkość otworów 25 / 25 cm

5.28.02 sznur do balansowania

z linką-uchwytem; dł. ok. 2.5 m

5.28.03 wieża do zabawy

(forma trapezu); ok. 1.5 x 2.5 / 1.0 m;

wys. podestu = 0.9 m

5.28.05 chwiejący się mostek z zakończeniem

konstrukcji; dł. = 3.0 m; szer. = 0.8 m

5.28.07 głowa pająka;

Ø ok. 0.8 m; wys. ok. 0.6 m

na 3 sprężynach

137


Elementy podstawowe

Urządzenia ruchowe mogą być zestawione z przedstawionych

poniżej elementów

(przy uwzględnieniu normy EN 1176).

Pozostałe elementy znajdą Państwo w grupie 2 od strony 54,

jak również w grupie 8 od strony 204.

Podane długości, szerokości, średnice i wysokości są wielkościami

standardowymi. Przy zamówieniu prosimy o podanie żądanych

rozmiarów.

5.01.1 Podest 4-kątny

długość:

2.0 m - 2.0 m

szerokość:

2.0 m - 2.5 m

wys. podestu:

(maks.) 3.0 m

Uwaga:

Stosowany również

w wieży dodatkowej.

formy daszków

daszek dwuspadowy

daszek pochyły

daszek 4-spadowy

daszek „Robinson“

konstrukcja dachowa

5.01.2 Podest 5-kątny

średnica:

1.8 m - 2.5 m

wys. podestu:

maks. 3.0 m

Uwaga:

Stosowany również

w wieży dodatkowej.

formy daszków

daszek stożkowy

daszek „Robinson“

konstrukcja dachowa

138


5.01.3 Podest 6-kątny

średnica:

1.8 m - 2.5 m

wys. podestu:

maks. 3.0 m

Uwaga:

Stosowany również

w wieży dodatkowej.

formy daszków

daszek stożkowy

daszek „Robinson“

konstrukcja dachowa

5.01.4 Podest 3-kątny

długość boku:

1.2 m - 2.0 m

wys. podestu:

maks. 3.0 m

formy daszków

daszek stożkowy

Uwaga:

Stosowany również

w wieży dodatkowej.

konstrukcja dachowa

5.02 Sieć pochyła

szerokość: 0.5 m - 2.25 m; otwory 25 / 25 cm

0.6 m - 2.0 m; otwory 30 / 30 cm

wysokość: 2.0 m - 3.0 m

5.03 Ścianka sieciowa

szerokość: 1.5 m - 2.5 m

wysokość: 2.0 m - 3.0 m

5.04 Śieć pajęcza do wspinania

szerokość: 2.5 m

wysokość: 2.5 m

5.05 Hamak

długość: 3.7 m

wysokość: 1.5 m

Uwaga:

Odchylenie hamaka może być ograniczone

dodatkowymi linami.

139


5.06 Drabinka

szerokość: 0.6 m - 1.5 m

wysokość:

0.6 m - maks. 3.0 m

2 uchwyty

5.07 Drabinka pochyła

szerokość: 0.8 m (standard)

0.6 m - 1.5 m

wysokość: 0.8 m - 3.0 m

5.07.1 Schodki z belek

szerokość: 0.8 m (standard)

0.6 m - 1.5 m

wysokość: 0.8 m - 3.0 m

5.08 Schodki z poręczą po obu stronach

szerokość: 0.8 m

wysokość:

0.6 m - maks. 2.0 m

5.09 Schodki w pniu

szerokość (łączna): 0.8 m

wysokość: 0.6 m - 3.0 m

5.010 Rampa pochyła z linką-uchwytem

szerokość: 0.6 / 0.8 / 2.0 m

wysokość: 0.5 m - 3.0 m

5.010.1 Pochyła mata gumowa

szerokość: 2.0 m

wysokość: 0.6 m - 2.0 m

5.014 Rura do zjeżdżania

wysokość: 2.0 m - 3.7 m

140


5.016.1 Huśtawka

(z 1 siedzonkiem)

szerokość: 3.7 m

wysokość: 2.0 m / 2.6 m

5.016.2 Huśtawka

(z 2 siedzonkami)

szerokość: 4.9 m

wysokość: 2.0 m / 2.6 m

5.016.3 Huśtawka leśna

szerokość: 4.3 m

wysokość: 2.0 m / 2.5 m

5.016.4.1 Huśtawka „Bocianie gniazdo“

szerokość: 4.7 m

wysokość: 2.5 m

5.016.5 Huśtawka-lina

szerokość: 3.0 m

wysokość: 2.5 m

5.017 Pal do wspinania

(z linką-uchwytem)

długość (linka-uchwyt): 2.0 m / 3.0 m

wysokość (pal): 2.0 m / 3.0 m

5.017.1 Pal do wspinania

(ze wiszącymi pętlami)

wysokość: 2.0 m / 3.0 m

długość: 3.0 m

szerokość: 0.5 m

5.017.2 Pal do wspinania

(z wiszącą girlaną)

długość (girlanda): 2.0 m - 3.0 m

wysokość (pal): 3.0 m

141


5.018 Pale do wspinania (z siecią)

2 pale do wspinania

wysokość: 2.0 m / 3.0 m

1 sieć (3-kątna);

3.0/3.0/3.0 m

5.019 Chwiejący mostek

długość: 2.0 m - 4.0 m

szerokość: 0.8 m

wys. montażu: do 2.0 m

5.020 Mostek linowy

długość: 2.0 m - 4.0 m

szerokość: 0.8 m

wys. montażu: do 2.4 m

5.020.1 Mostek do balansowania

długość: 2.0 m - 5.0 m

szerokość (łączna): 0.8 m

szerokość (pow. do chodzenia): 0.3 m

wys. montażu: do 2.4 m

Uwaga: Przy długości mostka pow. 3.0 m,

wymagany dodatkowy wspornik w postaci

zakończenia konstrukcji (5.026).

5.020.2 Mostek łukowy

długość: 3.0 m

szerokość: 0.8 m

wys. montażu: do 1.6 m

5.020.4 Mostek schodkowy

długość: 3.0 m - 4.0 m

szerokość (łączna): 0.8 m

szerokość (schodek): 0.5 m

wys. montażu: do 2.0 m

różnice między wys. schodków:

0 - 1.5 m

5.020.5 Mostek linowo-gumowy

długość: 2.0 m - 5.0 m

szerokość: 0.8 m

wys. montażu: do 2.4 m

5.021 Mostek dżungla

długość: 2.0 m - 4.0 m

szerokość: 0.8 m / lina: Ø 15 cm

wys. montażu: do 2.4 m

142

Uwaga: Przy

długości mostka

pow. 3.0 m,

wymagany dodatkowy

wspornik

w postaci

zakończenia konstrukcji

(5.026).


5.021.1 Mostek sznurowy

długość: 3.0 m

szerokość: 0.8 m / lina: Ø 15 cm

wys. montażu: do 2.0 m

5.021.2 Mostek linowo-łańcuchowy

długość: 2.0 m - 6.0 m

szerokość: 0.8 m / łańcuch: Ø 8 mm

wys. montażu: do 3.0 m

5.022 Mostek z pni

długość: maks. 3.5 m

szerokość: 0.8 m

wys. montażu: do 2.0 m

5.022.2 Kładka drewniana

długość: maks. 3.5 m

szerokość: 0.8 m

wys. montażu: do 2.0 m

5.022.3 Kładka falowa

długość: maks. 4.0 m

szerokość: 0.8 m

wys. montażu: do 2.0 m

5.022.6 Mostek gumowy (prosty)

długość: 2.0 m - 5.0 m

szerokość: 0.8 m

wys. montażu: do 2.0 m

5.022.7 Mostek gumowy (łukowy)

długość: 2.0 m - 4.0 m

szerokość: 0.8 m

wys. montażu: do 1.6 m

5.022.8 Mostek gumowy (zwisający)

długość: 2.0 m - 5.0 m

szerokość: 0.8 m

wys. montażu: do 2.0 m

143


5.023 Mostek belkowy

długość: 2.0 m - 4.0 m

szerokość: 0.8 m

wys. montażu: do 2.0 m

5.024 Tunel sieciowy

długość: 2.0 m - 4.0 m

szerokość: 0.8 m

wysokość: 0.8 m / wys. montażu: do 2.2 m

5.025 Tunel pionowy z sieci

długość: 0.8 m

szerokość: 0.8 m

wysokość:

maks. 3.0 m

Uwaga:

Wymagane zabezpieczenie

przed upadkiem.

5.025.1 Tunel pionowy z sieci

(z podestami)

długość: 1.1 m

szerokość: 0.6 m

wysokość: maks.3.0 m

powierzch. podestów:

0.6 x 0.5 m;

różnice wysokości

między podestami:

50 - 60 cm

Uwaga:

Wymagane zabezpieczenie

przed upadkiem.

5.026 Zakończenie konstrukcji

szerokość: 1.2 m

wysokość (wejście):

0.4 m / 0.6 m

5.027 Ścianka boczna

długość: 2.0 m - 2.5 m

wysokość:

0.8 m / 1.3 m

5.027.1 Ścianki boczne (z elementem dekoracyjnym firmy SIK-Holz)

144

ścianka boczna

zabudowana

ścianka boczna

z otworem okiennym

ścianka boczna z zakratowanym

otworem okiennym

ścianka boczna

z otworem wejściowym


5.028 Ścianka do wspinania

szerokość:

2.0 m - 2.5 m

wysokość:

2.0 m - 3.0 m

z otworem

5.028.7 Ścianka do wspinania

(z powierzchnią gumową)

szerokość: 2.0 m

wysokość: 2.0 m - 3.0 m

5.035 Linka supełkowa pionowa

wysokość ostatniego

uchwytu-supełka:

maks. 3.0 m

5.036 Drabinka sznurkowa

szerokość: 0.5 m

wysokość ostatniego

uchwytu-supełka:

maks. 3.0 m

5.029 Tablica do malowania

szerokość: 2.0 m - 1.5 m

wysokość:

1.2 m (min. 2.0 m)

5.034 Ławka

szerokość: ok. 0.25 m

wysokość: 0.3 m

5.041 Lada

szerokość: ok. 0.25 m

wysokość:

0.6 m / 0.8 m

Więcej elementów na życzenie klienta.

145


Zjeżdżalnie

Zjeżdżalnie w naszej ofercie:

różnorodne opcje montażu:

- przy wieży do zabawy

- wolno stojąca

różnorodne kształty:

- zjeżdżalnia prosta

- zjeżdżalnia muldowa

- zjeżdżalnia „Rura“

różnorodny materiał:

- stal szlachetna (całość) o grubości 2.5 mm

- powierzchnia do zjeżdżania ze stali szlachetnej

o grubości 2.5 mm, ścianki boczne ocynkowane

i lakierowane

różnorodne typy:

- zjeżdżalnia prosta

- zjeżdżalnia falista

- zjeżdżalnia dla niepełnosprawnych

- zjeżdżalnia z zakrętem

- zjeżdżalnia - ślimak

5.013.1-8 Zjeżdżalnia zawinięta

Możliwości montażu:

- przy wieży do zabawy

- na zboczu

szerokość: 0.5 m

wysokość: 1.5 m / 1.8 m / 2.0 m

146


5.013.1-8 Zjeżdżalnia prosta

Możliwości montażu:

- przy wieży do zabawy

- na zboczu

szerokość: 0.5 m / 2.0 m

wysokość: 1.2 m - 2.5 m (standard)

2.5 m - 3.0 m (podwyższone ścianki

w górnej części zjeżdżalni)

pow. 2.5 m / na zboczu

5.013.1-8 Zjeżdżalnia falista

Możliwości montażu:

- przy wieży do zabawy

- na zboczu

szerokość: 0.5 m / 2.0 m

wysokość: 1.2 m - 2.5 m / przy wieży do zabawy

pow. 2.5 m / na zboczu

147


5.013.1-8 Zjeżdżalnia rodzinna (dla niepełnosprawnych)

Możliwości montażu:

- przy wieży do zabawy

- na zboczu

szerokość: 0.5 m / 2.0 m

wysokość: 1.2 m - 2.5 m (standard)

2.5 m - 3.0 m (podwyższone ścianki w górnej części zjeżdżalni)

pow. 2.5 m / na zboczu

5.013.10-13 Zjeżdżalnia muldowa

Możliwości montażu:

- przy wieży do zabawy

- na zboczu

szerokość: 0.5 m / 0.65 m

wysokość: 1.2 m - 2.5 m / przy wieży do zabawy

pow. 2.5 m / na zboczu

148


5.013.10-13 Zjeżdżalnia muldowa z zakrętem

Możliwości montażu:

- przy wieży do zabawy

- na zboczu

szerokość: 0.5 m / 0.65 m

wysokość: 1.2 - 2.5 m / przy wieży do zabawy

pow. 2.5 m / na zboczu

zakręt w prawo i / lub w lewo: 30° / 45° / 60° / 90°

5.013.9 Zjeżdżalnia „Rura“

Możliwości montażu:

- przy wieży do zabawy

średnica: 0.78 m

wysokość: od 1.5 m

149


5.013.9 Zjeżdżalnia „Rura“ z zakrętem

Możliwości montażu:

- przy wieży do zabawy

średnica: 0.78 m

wysokość: do 1.5 m

zakręt w prawo i / lub w lewo:

30° / 45° / 60° / 90°

5.013.9 Zjeżdżalnia - ślimak

Możliwości montażu:

- przy wieży do zabawy

średnica: 0.78 m

wysokość: od 3.6 m

zakręt: od 270°

150


5.013.50.1 Zjeżdżalnia „Żyrafa”

długość: 3.5 m

szerokość (łączna): 0.8 m

szerokość (zjeżdżalnia): 0.5 m

wysokość (łączna): 2.4 m

wysokość (zjeżdżalnia): 1.5 m

Na zdjęciu zjeżdżalnia z wejściem dla małych dzieci.

5.013.50.2 Zjeżdżalania „Konik polny”

długość: 3.6 m

szerokość (łączna): 0.8 m

szerokość (zjeżdżalnia): 0.5 m

wysokość (łączna): 2.7 m

wysokość (zjeżdżalnia): 1.5 m

151


6 Pojazdy do zabawy

153


Dane techniczne

Małe pojazdy do zabawy

z naturalnego okrągłego drewna robinii

Ø ok. 15 - 40 cm, okorowane, oszlifowane

i lazurowane względnie z obrobionej lub

nieobrobionej tarcicy robinii, heblowane i lazurowane

kantówki 6 x 6 cm lub 6 x 12 cm, żerdzie Ø 3.5 cm

Duże pojazdy do zabawy

Słupy Ø ok. 15 cm

Podpory Ø ok. 10 cm

Szczeble Ø ok. 8 cm

z naturalnego okrągłego drewna robinii

okorowane, oszlifowane i lazurowane

Podesty

z obrobionej tarcicy robinii o grubości ok. 2.8 cm;

powierzchnia antypoślizgowa chropowata,

zaokrąglone kanty, lazurowana

Deski dachowe i boczne

z nieobrobionej tarcicy robinii o grubości ok. 2.2 cm;

heblowane i lakierowane

Ścianki boczne

z odpornych na wodę klejonych płyt

drewnopochodnych z warstwą nieścieralną o grubości 18 mm;

z dziurkowaną blachą ze stali szlachetnej o grubości 2.5 mm;

z obrobionej tarcicy robinii o grubości 2.2 cm,

heblowane i lakierowane

Mosty

z taśmy gumowej o grubości 12.5 mm

Zjeżdżalnie

ze stali szlachetnej o grubości 2.5 mm

Kierownice z wodoodpornych klejonych płyt drewnopochodnych

z warstwą nieścieralną o grubości 24 mm

154


6.1.1 - 6.1.6 Mała kolejka

6.1.1 Lokomotywa

dł. x szer. x wys.: ok. 1.4 m x 0.4 m x 1.1 m

6.1.2 Wagon hamulcowy

dł. x szer. x wys.: ok. 1.0 m x 0.4 m x 0.5 m

6.1.3 Wagon restauracyjny

dł. x szer. x wys.: ok. 1.0 m x 0.4 m x 0.5 m

6.1.4 Wagon towarowy

dł. x szer. x wys.: ok. 1.0 m x 0.4 m x 0.6 m

6.1.5 Wagon z kotłem

dł. x szer. x wys.: ok. 0.8 m x 0.4 m x 0.6 m

6.1.6 Szyny wąskie

dł. x szer. x wys.: ok. 1.5 - 2.0 m x 0.6 m x 0.15 m

grupa wiekowa 2 - 5

1 kotwa ziemna 11.1.4,

6.1.1 - 6.1.5;

2 kotwy ziemne 11.1.3;

6.1.6

2 osoby

po 1.5 m

6.1.1 - 6.1.6

ok. 50 - 150 kg

6.1.1 - 6.1.6

0.6 m

od 3

Uwaga: W przypadku kolejki na szynach nie mocuje się

wszystkich elementów kolejki na kotwach ziemnych.

155


6.1.7 - 6.1.10 Duża kolejka

6.1.7 Lokomotywa parowa

długość: ok. 3.3 m

szerokość: ok. 1.35 m

wysokość (łączna): ok. 1.95 m

wysokość (podest): 0.35 m

6.1.8 Wagon salonowy

długość: ok. 3.8 m

szerokość: ok. 1.45 m

wysokość (łączna): ok. 1.95 m

wysokość (podest): 0.35 m

grupa wiekowa 2 - 8

4 kotwy ziemne

11.1.5.1, 6.1.7 / 6.1.8

2 x (40/40/60 cm)

6.1.9;

2 kotwy ziemne

11.1.3 , 6.1.10

2 osoby po 4 h

6.1.7 / 6.1.8

2 osoby po 1,5 h

6.1.9 / 6.1.10

ok. 1000 kg 6.1.7;

ok. 700 kg;

6.1.8

ok. 100 kg;

6.1.9 / 6.1.10

2.0 m

od 5

6.1.7 /6.1.8

od 1

6.1.9 / 6.1.10

6.1.9 Zabezpieczenie

długość: ok. 1.5 m

szerokość: ok. 0.3 m

wysokość: ok. 0.6 m / 0.8 m

6.1.10 Szyny szerokie

długość: ok. 2.0 - 4.0 m

szerokość: ok. 1.25 m

wysokość: ok. 0.15 m

156


6.5 Skuter

długość: ok. 1.2 m

szerokość: ok. 0.4 m

wysokość: ok. 0.6 m

grupa wiekowa

2 - 5

1 osoba

po 1.5 h

0.5 m

2 x 11.1.5.1 ok. 60 kg od 3

6.6 - 6.7 Traktor z przyczepą

6.6 Traktor

długość: ok. 1.1 m

szerokość: ok. 0.9 m

wysokość: ok. 0.8 m

6.7 Przyczepa

długość: ok. 1.5 m

szerokość: ok. 0.9 m

wysokość: ok. 0.7 m

grupa wiekowa

2 - 5

2 kot. ziemne

11.1.5

6.6 / 6.7

1 osoba

po 2.5 h

6.6 / 6.7

0.5 m

ok. 120 kg / 6.6;

ok. 70 kg / 6.7 od 3

157


6.6.1 Traktor do wspinania

długość: ok. 3.15 m

szerokość (łączna): 4.0 m

szerokość (traktor): 1.9 m

wysokość (łączna): 3.2 m

wysokość (podest): 1.2 m

4 wbudowane opony

1 zjeżdżalnia (st.szlachet.)

szer. = 1.0 m;

wys. = 1.2 m

grupa wiekowa 4 - 8

4 x (40/40/60 cm)

1 x (120/50/30 cm)

1 x (40/60/60 cm)

2 osoby

po 5 h

1.4 m

ok. 600 kg

najcięższy

element

ok. 500 kg

od 5

158


6.9 Samolot

długość: ok. 4.0 m

szerokość (łączna): ok. 3.5 m

szerokość (kadłub): ok. 0.6 m

wysokość: ok. 0.8 m

3 wbudowane ławki

3 uchwyty ze stali szlachetnej

grupa wiekowa 3 - 6

2 osoby

po 3 h

0.7 m

4 x (40/40/60 cm)

1 kotwa ziemna 11.1.4

ok. 350 kg od 3

6.12 Straż pożarna

długość: ok. 3.0 m

szerokość: ok. 1.6 m

wysokość: ok. 1.5 m

kabina kierowcy z deską rozdzielczą,

kierownica i wbudowane ławki,

powierzchnia załadunkowa, drabina i kogut

z niebieskim światłem

grupa wiekowa 3 - 6

2 osoby

po 3 h

1.5 m

4 x (40/40/60 cm) ok. 650 kg od 4

159


6.16 Lokomotywa towarowa

długość: ok. 6.3 m

szerokość: ok. 2.15 m

wysokość (łączna): ok. 4.7 m

Zakres dostawy:

1 wieża do zabawy z daszkiem;

ok. 2.25 x 2.15 m; wys. podestu = 1.0 m / 2.5 m;

ścianki boczne częściowo ze stali szlachetnej z otworami,

1 rura tunelowa z wł. szklanego; Ø = 0.8 m; dł. = 2.0 m

2 drabinki; wys. = 1.0 m / 1.5 m

1 wieża do zabawy ok. 3.5 x 2.15 m;

wys. podestu = 1.0 m; ścianki boczne

2 poręcze linowe

1 rampa pochyła; szer. = 2.15 / 2.1 m; wys. = 1.0 m

1 pochyła drabinka; wys. = 1.0 m

1 komin ok. 1.0 x 0.7 m; wys. podestu = 2.0 m

ścianki boczne ze stali szlachetnej z otworami

grupa wiekowa

5 - 12

17 x (40/40/40 cm)

2 x (40/90/40 cm)

przez firmę

SIK-Holz

2.0 m

ok. 2500 kg

najcięższy el.

ok. 1000 kg

od 5

Dane dotyczą lokomotywy ze zjeżdżalnią.

6.16.1 Zjeżdżalnia „Rura“

Ø = 0.75 m; wys. = 2.5 m z zakrętem w lewo 60°

(stal szlachetna)

160


6.13 Betoniarka

długość: ok. 5.8 m

szerokość: ok. 2.5 m

wysokość (łączna): ok. 3.0 m

1 kabina kierowcy; ok. 1.8 x 2.2 m;

wys. podestu = 0.6 m; wyłożona gumą

zabezpieczającą przed upadkiem; ścianki boczne

częściowo ze stali szlachetnej z otworami

1 drabinka sznurkowa; dł. ok. 1.5 m

1 deska rozdzielcza, 1 kierownica

1 bęben do mieszania; Ø ok. 2.5 m; dł. ok. 3.65 m

ścianki boczne z sieci do wspinania

wielkość otw. 10 / 10 cm i 25/25 cm i mata gumowa

1 podest; ok. 1.6 / 2.5 x 1.2; wys. podestu = 1.8 m

3 mostki gumowe; dł. ok. 2.3 / 2.0 / 1.5 m;

szer. = 1.0 m; wys. = 0.6 - 1.9 m

2 poręcze linowe; dł. 1.7 m

6 opon z płyt drewnopochodnych; Ø ok. 1.0 - 1.2 m

6.13.1 Zjeżdżalnia

szer. = 0.5 m; wys. = 1.8 m (stal szlachetna)

grupa wiekowa

5 - 12

12 x (40/40/60 cm)

1 x (70/50/30 cm)

przez firmę

SIK-Holz

3.0 m

ok. 1300 kg

najcięższy el.

ok. 400 kg

od 5

Dane dotyczą betoniarki ze zjeżdżalnią.

161


7 Rzeźby

163


Dane techniczne

Postać zwierzęcia z litego drewna robinii lub

dębu, rzeźbiona, częściowo oszlifowana,

kolorowo lazurowana i woskowana

Średnica w zależności od motywu rzeźby

Mocowanie za pomocą kotwy ziemnej

Fundamenty wymagane tylko przy

niektórych urządzeniach („Wąż“)

Kombinacja „Kosz węża“

z włókna kokosowego ze stalowym

wkładem Ø 15 cm

Sieci

z materiału typu Herkules ze stalowym

wkładem Ø 1.6 cm

Przedstawione rzeźby stanowią tylko część

naszej oferty.

164


7.1 Salamandra

długość: ok. 4.0 m

szerokość: ok. 0.9 m

wysokość: ok. 0.3 m

wszystkie grupy

wiekowe

2 osoby

po 1 h

0.3 m

2 kotwy ziemne

11.1.5.1

ok. 180 kg od 1

7.2 Dżdżownica

długość: ok. 4.0 m

średnica: ok. 0.25 m

wszystkie grupy

wiekowe

2 osoby

po 1 h

0.25 m

2 kotwy ziemne

11.1.5.1

ok. 130 kg od 1

165


7.3 Dżdżownica z liściem

Część przednia

średnica: ok. 0.3 m

wysokość: ok. 2.2 m

Ogon

długość: ok. 2.5 m

średnica: ok. 0.25 m

Liść

długość: ok. 5.0 m

wysokość: ok. 1.8 m

grupa wiekowa

4 - 12

1 x (100/100/60 cm)

1 x (50/50/60 cm)

2 kotwy ziemne

11.1.5 + 11.1.3

2 osoby

po 4 h

1.8 m

ok. 390 kg

najcięższy el.

270 kg

od 5

166


7.5.1 Ślimak na głazie

długość: ok. 1.5 m

szerokość: ok. 0.6 m

wysokość: ok. 0.8 m

wszystkie grupy

wiekowe

wielkość fundamentu

odpowiednia

do wielkości głazu;

1 kotwa ziemna

11.1.3

2 osoby

po 1 h

0.8 m

ok. 260 kg od 3

7.5.2 Ślimak na pniu

długość: ok. 1.5 m

szerokość: ok. 0.4 m

wysokość: ok. 0.8 m

1 pień skrzyżowany

dł. ok. 2.0 m; Ø ok. 20 cm

wszystkie grupy

wiekowe

1 kotwa ziemna

11.1.5.1

1 kotwa ziemna

11.1.5

2 osoby

po 1 h

0.8 m

ok. 200 kg od 3

7.5.3 Ślimak na pniu ze zjeżdżalnią dla kulek

długość: ok. 1.5 m

szerokość: ok. 0.4 m

wysokość: ok. 0.8 m

1 pień

dł. ok. 2.0 m; Ø ok. 20 cm

grupa wiekowa

3 - 6

1 kotwa ziemna

11.1.5.1

1 kotwa ziemna

11.1.5

2 osoby

po 1 h

0.8 m

ok. 200 kg od 3

167


7.4.1 Żółw

długość: ok. 1.5 m

szerokość: ok. 1.0 m

wysokość: ok. 0.9 - 1.0 m

wszystkie grupy

wiekowe

1 osoba po 1 h 0.9 m

2 kotwy ziemne 11.1.5 ok. 160 kg od 3

7.6 Wąż

Zakres dostawy:

9 belek do balansowania

długość: ok. 3.0 m

wysokość: ok. 0.2 m - 1.0 m

grupa wiekowa

4 - 12

10 x (40/40/60 cm)

2 osoby po 5 h < 1.0 m

ok. 900 kg

najcięższy el.

ok. 100 kg

od 4

168


7.7 Kombinacja „Kosz węża“

9 belek do balansowania; dł. ok. 3.0 m;

wys. ok. 0.2 - 0.8 m

1 belka do balansowania; dł. ok. 3.0 m;

wys. ok. 0.2 - 1.5 m;

z wydrążonymi stopniami do wchodzenia

1 belka do balansowania;

dł. ok. 3.0 m; wys. ok. 0.6 m

1 kosz węża; Ø ok. 1.5 m; wys. ok. 0.8 m

5 słupów; wys. ok. 1.7 m

3 rzeźbione głowy „sowa“, „puchacz“, „kogut”

2 sieci pochyłe; 0.75 / 1.0 m x 2.25 m;

wielkość otworów 25 / 25 cm

grupa wiekowa

3 - 12

20 x (40/40/60 cm)

2 kotwy ziemne

11.1.1

2 osoby

po 12 h

1.5 m

ok. 1600 kg

najcięższy el.

150 kg

od 4

169


7.9.2 Mały kret

długość: ok. 0.6 m

szerokość: ok. 0.6 m

wysokość: ok. 0.3 m

dł. łączna (włącznie z częścią

wkopaną w ziemię): ok. 1.6 m

wszystkie

grupy wiekowe

1 osoba

po 1 h

0.3 m

1 x

(70/70/30 cm)

ok. 130 kg od 1

7.11.1 Gąsienica

długość: ok. 2.3 m

średnica: ok. 0.4 m

wszystkie

grupy

wiekowe

2 osoby

po 1 h

0.4 m

2 x 11.1.5.1 ok. 160 kg od 1

7.21 Wiewiórka (leżąca)

długość: ok. 2.0 m

szerokość: ok. 0.6 m

wysokość: ok. 0.6 m

wszystkie grupy

wiekowe

2 osoby

po 1 h

0.6 m

2 x 11.1.5.1 ok. 200 kg od 3

170


7.21.1 Wiewiórka (stojąca)

długość: ok. 0.9 m

szerokość: ok. 0.3 m

wysokość: ok. 0.9 m

wysokość (podstawa): ok. 0.15 m

wszystkie

grupy

wiekowe

2 osoby

po 1 h

0.9 m

2 x 11.1.16 ok. 160 kg od 3

7.22 Bóbr / 7.23 Wydra / 7.24 Lis

Bóbr - Ø ok. 0.35 m; wys. ok. 0.7 m

Wydra - Ø ok. 0.3 m; wys. ok. 0.7 m

Lis - Ø ok. 0.3 m; wys. ok. 0.8 m

wszystkie grupy

wiekowe

1 kotwa

ziemna

11.1.1

1 osoba

po 1 h

-

ok. 50 kg od 1

171


7.31 Niedźwiedź (stojący)

średnica: ok. 0.8 m

wysokość: ok. 1.9 m

wszystkie grupy

wiekowe

2 osoby

po 1 h

-

1 kotwa ziemna 11.1.2 ok. 750 kg od 1

7.31.1 Niedźwiedź (leżący)

długość: ok. 3.0 m

szerokość: ok. 1.0 m

wysokość: ok. 1.2 m

wszystkie grupy

wiekowe

2 osoby

po 1 h

1.2 m

2 kotwy ziemne 11.1.5.1 ok. 800 kg od 4

172


7.36 Dzik

długość: ok. 1.2 m

szerokość: ok. 0.6 m

wysokość: ok. 0.7 m

wszystkie

grupy wiekowe

2 osoby

po 1 h

0.7 m

2 x 11.1.5.1 ok. 120 kg od 3

7.37.1 Wilk

długość: ok. 1.0 m

szerokość: ok. 0.4 m

wysokość: ok. 0.55 m

wszystkie

grupy wiekowe

2 x 11.1.5.1

2 osoby

po 1 h

0.55 m

ok.

350 kg

od 3

7.37.3 Małe wilczki

długość: ok. 0.7 m

szerokość: ok. 0.35 m

wysokość: ok. 0.5 m

wszystkie

grupy wiekowe

2 osoby

po 1 h

0.5 m

2 x 11.1.5.1 ok. 100 kg od 1

173


7.50 Krowa / 7.51 Cielak

Krowa

długość: ok. 1.8 m

szerokość: ok. 0.6 m

wysokość: ok. 1.2 m

Cielak

długość: ok. 1.2 m

szerokość: ok. 0.5 m

wysokość: ok. 0.8 m

grupa wiekowa

4 - 12

2 kot. ziemne

11.1.5.1

2 osoby

1.2 / 7.50

po 1 h 0.8 / 7.51

ok. 350 kg / 7.50

ok. 300 kg / 7.51

od 4

7.59 Baran / 7.61 Świnka

Baran

długość: ok. 1.2 m

szerokość: ok. 0.5 m

wysokość: ok. 0.7 m

Świnka

długość: ok. 1.2 m

szerokość: ok. 0.6 m

wysokość: ok. 0.6 m

grupa wiekowa

3 - 10

2 kot. ziemne

11.1.5.1

2 osoby

0.7 / 7.59

po 1 h 0.6 / 7.61

ok. 110 kg / 7.59

ok. 110 kg / 7.61

od 3

174


7.55 Kot / 7.56 Pies

Kot

średnica: ok. 0.3 m

wysokość: ok. 0.6 m

Pies

długość: ok. 0.7 m

szerokość: ok. 0.35 m

wysokość: ok. 0.5 m

wszystkie grupy

wiekowe

1 osoba

- / 7.55

po 1 h 0.3 / 7.56

1 kotwa ziemna

11.1.1

ok. 50 kg od 1

7.57 Kogut / 7.58 Kura

Kogut

średnica: ok. 0.3 m

wysokość: ok. 0.35 m

Kura

średnica: ok. 0.3 m

wysokość: ok. 0.3 m

wszystkie grupy

wiekowe

1 osoba

po 1 h

0.2 m

1 kotwa ziemna 11.1.1 ok. 30 kg od 1

175


7.52 Koń (leżący)

7.52.1 Koń (leżący) - grzywa ze sznura

7.52.2 Koń (leżący) - grzywa rzeźbiona

grupa wiekowa 2 - 8

2 osoby

po 1 h

0.4 m

długość: ok. 2.2 m

szerokość: ok. 0.8 m

wysokość: ok. 0.8 m

2 kotwy ziemne 11.1.5.1 ok. 170 kg od 3

7.53 Koń (stojący)

7.53.1 Koń (stojący) - grzywa ze sznura

7.53.2 Koń (stojący) - grzywa rzeźbiona

grupa wiekowa 4 - 12

2 osoby

po 1 h

1.0 m

długość: ok. 1.8 m

szerokość: ok. 0.7 m

wysokość: ok. 1.4 m

2 kotwy ziemne 11.1.5 ok. 150 kg od 4

176


7.54 Wóz dla konia

długość: ok. 1.5 m

szerokość: ok. 0.9 m

wysokość: ok. 0.8 m

grupa wiekowa 3 - 8

2 osoby

po 1 h

0.8 m

2 kotwy ziemne 11.1.5 ok. 120 kg od 3

Uwaga: W przypadku kombinacji konia z wozem koń

otrzyma rzeźbioną uprząż.

7.53.6 Koń - Rodeo

długość: 1.5 m

szerokość: 0.3 m

wysokość (grzbiet): 0.65 m

wysokość (łączna): 1.0 m

grupa wiekowa 3 - 8

2 osoby

po 2 h

0.7 m

2 x (40/40/60 cm) ok. 120 kg od 3

177


7.71 Smok trójgłowy

długość: ok. 4.5 m

szerokość: ok. 4.0 m

wysokość: ok. 1.5 m

skrzydła: ok. 1.0 x 1.5 m (trójkątne)

głowy smoka osadzone na pniu

podstawowym

grupa wiekowa 3 - 8

2 osoby

po 2 h

1.5 m

2 kotwy ziemne 11.1.5 ok. 800 kg od 4

7.71.1 Smok zamkowy

długość: ok. 6.0 m

szerokość: ok. 4.4 m

wysokość: ok. 1.0 m

skrzydła: ok. 1.0 x 1.5 m (trójkątne)

głowy smoka rzeźbione na rozgałęzieniach

pnia podstawowego

grupa wiekowa 3 - 8

2 osoby

po 2 h

1.0 m

2 kotwy ziemne 11.1.5 ok. 800 kg od 3

178


7.77 Dinozaur

długość: ok. 4.7 m

szerokość: ok. 0.7 m

wysokość: ok. 1.6 m

grupa wiekowa 5 - 12

2 osoby

po 1.5 h

1.6 m

3 kotwy ziemne 11.1.5.1 ok. 800 kg od 5

7.74 Skorupka jaja (nieruchoma) / 7.75 Skorupka jaja (obrotowa)

wysokość: ok. 0.5 m - 7.74

ok. 0.6 m - 7.75

wysokość (siedzisko): ok. 0.3 m - 7.74

ok. 0.4 m - 7.75

średnica: ok. 0.5 m

wszystkie grupy

wiekowe

1 kotwa ziemna

11.1.1

ok. 100 kg

1 osoba

0.3 m / 7.74

po 1 h 0.4 m / 7.7.5

od 1 / 7.74

od 3 / 7.75

179


7.90 Hipopotam

długość: ok. 1.8 m

szerokość: ok. 0.8 m

wysokość: ok. 0.8 m

grupa wiekowa 3 - 8

2 osoby

po 1 h

0.8 m

2 kotwy ziemne 11.1.5 ok. 250 kg od 3

7.91 Krokodyl

długość: ok. 4.0 m

szerokość: ok. 0.75 m

wysokość: ok. 0.4 m

grupa wiekowa 2 - 8

2 kotwy ziemne 11.1.5 ok. 450 kg

2 osoby

po 1 h

0.4 m

od

1

180


7.112 Osiołek / 7.113 Wóz dla osiołka

Osiołek

długość: ok. 1.5 m

szerokość: ok. 0.5 m

wysokość (łączna): ok 1.4 m

wysokość (grzbiet): ok 0.7 m

Wóz dla osiołka

długość: ok. 0.7 m

szerokość: ok. 0.9 m

wysokość (łączna): 0.9 m

wysokość (siedzisko): 0.5 m

grupa wiekowa

3 - 8

2 kotwy ziemne

11.1.5 / 7.112

2 kotwy ziemne

11.1.1.4 / 7.113

2 osoby

po 1 h

0.7 m

180 kg

7.112

80 kg

7.113

od 3

7.116 Zebra

długość: ok. 1.8 m

szerokość: ok. 0.7 m

wysokość (łączna): ok. 1.4 m

wysokość (grzbiet): ok. 0.8 m

grupa wiekowa

4 - 12

2 osoby

po 1 h

0.8 m

2 kot. ziemne

11.1.5

ok. 180 kg od 3

181


7.117 Wielbłąd

długość: ok. 2.5 m

szerokość: ok. 1.0 m

wysokość: ok. 2.2 m

grupa wiekowa

8 - 12

2 osoby

po 1 h

1.8 m

2 kotwy ziemne 11.1.5 ok. 530 kg od 5

7.121 Lampart

długość: ok. 1.6 m

szerokość: ok. 0.4 m

wysokość: ok. 0.7 m

grupa wiekowa 4 - 8

2 osoby

po 1 h

0.7 m

2 kotwy ziemne 11.1.5 ok. 300 kg od 3

182


7.97.1 Tygrys

długość: ok. 2.2 m

szerokość: ok. 0.6 m

wysokość: ok. 0.6 m

grupa wiekowa 4 - 8

2 osoby

po 1.5 h

0.6 m

2 kotwy ziemne 11.1.5 ok. 800 kg od 3

7.120 Żyrafa

długość: ok. 2.0 m

szerokość: ok. 0.8 m

wysokość: ok. 5.0 - 7.0 m

grupa wiekowa

8 - 12

2 osoby

po 3 h

1.8 m

4 x (60/60/60 cm) ok. 700 kg od 5

183


7.130 Rzeźby dekoracyjne (wybór)

średnica: ok. 20 cm

wysokość (rzeźba):

ok. 15 - 35 cm

7.130.21 „Wiewiórka” 7.130.28 „Zimorodek”

7.130.33 „Gołąb królewski” 7.130.4 „Sowa” 7.130.8 „Kuna”

7.130.2 „Mewa” 7.130.29 „Wąż” 7.130.30 „Kuropatwa”

184

7.130.31 „Dzięcioł”

7.130.17 „Orzeł” 7.130.32 „Tukan”


7.131 Leśny duch

średnica: ok. 25 cm

wysokość: ok. 2.0

wielkośc motywu: ok. 25 x 50 cm

pnie różnych wysokości i / lub

z korzeniami na życzenie klienta

-

1 osoba

po 1 h

-

1 x (50/50/50 cm) ok. 140 kg od 1

7.132 Wąż na pniu

wysokość: ok. 1.5 m

forma zależna od dostępnego

rozgałęzienia drzewa

-

1 x (50/50/50 cm) ok. 140 kg

1 osoba

po 1 h

do 1.2 m

w zależności

od wysokości

swobodnego

upadku

185


Zabawy zmysłami

Przedstawione na poniższych stronach

urządzenia, dzięki połączeniu

odpowiednich form, kolorów,

sygnałów optycznych oraz akustycznych

wspierają zmysłowe postrzeganie

świata.

Stymulacja zmysłów ważna jest

w każdym wieku, dlatego też nie

ustaliliśmy granicy wiekowej dla

naszych urządzeń.

Urządzenia mogą być ustawione

oddzielnie lub kompleksowo, jako

domki do zabawy lub też w formie

okalającej plac zabaw.

7.150 Obrotowa układanka

wysokość (łączna): ok. 1.4 m

wysokość (podstawa): ok. 20 cm

średnica (podstawa): ok. 60 cm

4 części (3 obrotowe) z płaskorzeźbami

grupa wiekowa 5 <

1 osoba

po 2 h

-

1 kotwa ziemna 11.1.2 ok. 130 kg od 1

7.150.1.1 „Cyrk”

7.150.1.3 „Sportowiec”

7.150.1.4 „Marynarz”

186


7.150.2.1 Obrotowa układanka „Zawody”

wysokość: ok.1.4 m (element pojedynczy)

/ 7.150.2

wysokość: ok. 0.8 m (element wbudowany)

/ 7.150.2.1

szerokość: ok. 1.05 m

9 obrotowych części, kontury rzeźbione

grupa wiekowa 3 <

1 osoba

po 2 h

-

2 x (40/40/60 cm) ok. 150 kg od 1

7.150.3.8 Liczydło

wysokość: ok. 2.2 m

szerokość: ok. 2.0 m

4 drążki z obrotowymi elementami różnej

wielkości, wytworzonymi z różnych

materiałów

grupa wiekowa 3 <

1 osoba

po 2 h

-

2 x (40/40/60 cm) ok. 230 kg od 1

7.150.3.16 Kostka sera

wysokość (łączna): 1.1 m

wysokość (kostka): 0.6 m

szerokość (kostka): 0.6 m

długość (kostka): 0.6 m

otwory wylotowe połączone kanałami w labirynt,

w środku swobodnie zawieszona gumowa

myszka

grupa wiekowa 5 <

1 osoba

po 2 h

-

1 x (40/40/60 cm) ok. 80 kg od 1

187


7.150.30 Telestacja SIK

2 telestacje

wysokość (łączna): 1.8 m

wysokość (mikrofon): 1.2 m

średnica: ok. 20 - 25 cm

1 rura podziemna

długość: ok. 20 - 30 m

maksymalne oddalenie telestacji ok. 25 m

wbudowane w ziemię lub umieszczone

na podeście

grupa wiekowa 5 <

2 osoby

po 5 h

-

1 x (40/40/60 cm) ok. 90 kg od 1

7.150.31 Peryskop lustrzany

wysokość (łączna): ok. 1.5 m

wysokość (wziernik): ok. 1.1 m

średnica: ok. 20 - 25 cm

odległość między okienkami: 20 cm

wbudowany w ziemię lub umieszczony

na podeście

grupa wiekowa 4 <

1 osoba

po 2 h

-

1 x (40/40/60 cm) ok. 100 kg od 1

7.150.32 Luneta

długość: ok. 35 cm

średnica: 6 / 12 cm

wysokość: ok. 1.2 m

umieszczona ruchomo na 2 osiach

wbudowana w ziemię, umieszczona

na podeście lub jako przedłużenie słupa

grupa wiekowa 5 <

1 osoba

po 2 h

-

1 x (40/40/60 cm) ok. 60 kg od 1

188


7.150.3.17 Pryzmat wodny

szerokość: 45 cm

wysokość (łączna): 1.25 m

wbudowany w ziemię lub umieszczony

na podeście

gr. wiekowa 4 <

1 osoba

po 2 h

-

1 x (40/40/60 cm) ok. 80 kg od 1

Uwaga: Urządzenie należy rozebrać na zimę.

7.150.3.21 Elementy dźwiękowe

wysokość: 1.4 m (element pojedynczy)

/ 7.150.3.21

wysokość: 1.0 m (element wbudowany)

/ 7.150.3.21.1

szerokość: 1.2 m

8 rurek dźwiękowych (1 oktawa)

1 pałeczka do grania na łańcuszku

wbudowane w ziemię lub w ściankę boczną

grupa wiekowa 2 <

1 osoba

po 2 h

-

2 x (40/40/60 cm) 120 kg od 1

7.150.3.22 Krzywe lustra

wysokość: ok. 1.5 m

szerokość (łączna): ok. 2.0 m

lustro: 0.6 x 1.1 m

3 lustra z wysokopolerowanej stali szlachetnej

o profilu wklęsłym lub wypukłym

wbudowane w ściankę boczną lub wolno

stojące na życzenie klienta

grupa wiekowa 2 <

1 osoba

po 2 h

-

- - od 1

189


8 Urządzenia do zabawy

z piaskiem i wodą

191


Dane techniczne

Palisady Ø 12 - 18 cm

Okrąglaki Ø 22 - 25 cm

Słupy Ø ok. 18 cm

Podpórki Ø ok. 12 cm

Zsypywarki do piasku i rynny wodne Ø ok. 20 cm

z naturalnego okrągłego drewna robinii;

okorowane, oszlifowane i lazurowane

Sieci i liny

z materiału typu Herkules ze stalowym wkładem

Ø 16 i 18 mm

Blaty stolików

z klejonych kantówek robinii 6 x 6 cm, rzeźbione, lazurowane

i woskowane

Windy piaskowe

obudowy ze stali szlachetnej, wiaderka z twardej gumy,

ocynkowany łańcuch

Koło piaskowe / koło wodne

Śluza wodna

Misa wodna

Koło łopatkowe

Młyn wodny

Spirala Archimedesa

ze stali szlachetnej

192


8.1.1 Piaskownica z pachołków

średnica: 3.0 m

wysokość: ok. 0.2 - 0.6 m

grupa wiekowa

1.5 - 6

koryto

fundamentu

(30/30/9500 cm)

1 osoba

po 14 h

-

1500 kg

najcięższy el.

40 kg

-

Przykładowa forma piaskownicy.

8.1.2 Piaskownica z leżących pni

średnica: 5.0 m

wysokość: ok. 0.22 - 0.25 m

grupa wiekowa

1.5 - 6

dodatkowo 10

drewnianych

wsporników

2 osoby

po 1.5 h

ok. 750 kg;

najcięższy el.

150 kg

-

-

Przykładowa forma piaskownicy.

8.1.3 Tunel

długość: ok. 2.0 m

szerokość: ok. 1.0 m

wysokość: ok. 0.6 m

grupa wiekowa

2 - 6

2 x (40/40/60 cm)

koryto fundamentu

na każdy mb

(30/30/100 cm)

2 osoby

po 2 h

0.6 m

ok. 460 kg

najcięższy

element

ok. 300 kg

od 3

193


8.02 Piaskownica „Łódź”

14.5 mb okrągłych pni;

5 x 1.7 m; 2 x 3.0 m; Ø 22 - 25 cm

pnie częściowo spłaszczone;

z końcówkami nałożonymi na siebie;

dziób podwójny z przerwami

grupa wiekowa

2 - 6

wymagane twarde

podłoże

2 osoby

po 2 h

-

ok. 550 kg

najcięższy el.

ok. 150 kg

-

8.08.7 Piaskownica / 8.08.7.1 Piaskownica (z klapą przesuwną)

długość (piaskownica): 2.1 m

długość (łączna): 4.3 m / 8.08.7.1

szerokość (piaskownica): 2.0 m

szerokość (łączna): 2.3 m / 8.08.7.1

wysokość: 0.4 m

Piaskownica nie zawiera stolików do pieczenia.

grupa wiekowa

1.5 - 6

4 x (40/40/40 cm)

8.08.7 / 8.08.7.1

4 x (40/40/60 cm)

8.08.7.1

2 osoby po 2

h / 4 h

-

ok. 140 kg;

8.08.7

ok. 300 kg

8.08.7.1

-

8.08.7 8.08.7.1

8.20 Koparka

długość ok. 1.2 m

szerokość ok. 0.3 m

wysokość ok. 0.7 m

grupa wiekowa

4-8

1 x

(60/60/20 cm)

1 kot. ziemna

11.1.1

1 osoba

po 1 h

0.5 m

ok. 100 kg od 7

194


8.2 Stoliki do pieczenia (wybór)

średnica: 70 cm

wysokość: 30 - 50 cm

8.2.1 Stolik „Kwiat”

8.2.2 Stolik „Motyl”

8.2.3 Stolik „Biedronka”

8.2.4 Stolik „Rozgwiazda”

8.2.5 Stolik „Muszla”

8.2.6 Stolik do pieczenia

8.2.7 Stolik z rynną wodną

8.2.20.1 Stolik „Lilia wodna z żabką”

8.3 Rynna piaskowa „Meduza”

grupa wiekowa

2 - 5

1 osoba

po 1 h

0.5 m

1 x

(40/40/60 cm)

ok. 45 kg -

195


8.02.5 Kuter

podstawa: ok. 2.8 m x 1.5 m

wysokość: ok. 2.5 m

Zakres dostawy:

1 kabina; 1.0 x 1.0 / 1.5 m; wys. ok. 1.7 m

2 ścianki boczne z bulajem; wys. ok. 1.7 m

1 ścianka boczna; wys. ok. 0.7 m

1 ster

1 ławka, dł. = 1.5 m

1 maszt z ruchomą windą wiaderkową

1 3-kątny podest w obrębie dziobu;

ok. 1.2 / 1.2 / 1.2 m; wys. pod. = 0.45 m

ścianki po obu stronach podestu;

wys. ok. 0.3 - 0.6 cm

grupa wiekowa

2 - 6

2 osoby

po 8 h

0.45 m

8 x (40/40/60 cm) ok. 500 kg -

8.01 Budowa piaskowa

Zakres dostawy:

1 wieża do zabawy; 1.5 x 1.5 m;

wys. podestu = 1.0 m

1 wieża do zabawy; 1.0 x 1.0 m;

wys. podestu = 0.5 m

1 winda piaskowa ruchoma

1 winda piaskowa stała

2 zsypywarki do piasku (proste)

1 zsypywarka do piasku (rozgałęziona)

1 drabinka; szer. = 1,0; wys. = 0,5 m

szczebelki umieszczone pomiędzy podestami

grupa wiekowa 3 - 8

2 osoby

po 6 h

1.0 m

7 x (40/40/60 cm) ok. 550 kg 7/8

196


8.01.30 Zestaw piaskowy „Żwirek”

Zakres dostawy:

2 podesty; ok. 1.0 x 1.0 m;

wys. podestu = 0.35 m i 0.9 m

1 winda piaskowa ruchoma

1 podest 3-kątny; 1.5 / 1.5 / 1.5 m;

wys. podestu = 0.35 m

2 zsypywarki do piasku (proste);

dł. = 0.5 m

1 piaskowe koło (stal szlachetna);

Ø ok. 30 cm; szer. = 15 cm

1 wywrotka piaskowa jednostronna

1 stolik błotny z mieszadłem

wys. = 0.3 m

1 stolik; Ø = 0.7 m; wys. = 0.3 m

grupa wiekowa

2-6

14 x

(40/40/60 cm)

2 osoby

po 8 h

0.9 m

ok. 500 kg;

najcięższy el.

180 kg

7/8

8.01.5.2 Zestaw piaskowy „Muchomorek”

1 podest 6-kątny; Ø ok. 2.5 m;

wys. podestu = 0.45 m z 5-kątnym

daszkiem pochyłym; nieregularny

1 drabinka pochyła;

szer. = 0.7 m; wys. = 0.45 m

1 stolik 6-kątny; Ø 0.7 m;

wys. = 0.4 m

1 winda piaskowa ruchoma

2 zsypywarki do piasku (proste); dł. = 0.5 m

1 zsypywarka do piasku (prosta); dł. = 1.0 m

1 piaskowe koło (stal szlachetna);

Ø 30 cm; szer. = 15 cm

1 wywrotka piaskowa jednostronna

grupa wiekowa 2 - 6

6 x (40/40/60 cm)

2 x (40/60/60 cm)

2 x (60/30/60 cm)

2 osoby

po 8 h

0.45 m

ok.

750 kg 7/8

197


8.01.31 Zestaw piaskowy „Bolek”

Zakres dostawy:

1 wieża do zabawy 5-kątna z daszkiem „Robinson”

Ø ok. 1.8 m; wys. podestu = 1.2 m

1 ścianka boczna z otworem wejściowym

2 ścianki boczne z otworami

1 pochyła rampa z linką-uchwytem;

szer. = 0.8 m; wys. = 1.2 m

1 sieć pochyła;

0.75 x 2.0 m; wielkość otworów 25 / 25 cm

1 wieża do zabawy ze słupami

ustawionymi w pozycji pochyłej;

1.0 / 1.5 x 1.0 m; wys. podestu = 0.8 m

1 drabinka pochyła; szer. = 0.5 m;

wys. = 0.4 m (od wys. podestu 0.8 m do 1.2 m)

1 wieża do zabawy; 1.5 / 2.0 x 1.5 m; wys. pod. = 0.5 m

1 schodki w pniu; wys. = 0.5 m

1 winda piaskowa ruchoma

2 zsypywarki do piasku (proste); dł. = 0.5 m

grupa wiekowa 2 - 6

11 x (40/40/60 cm)

2 x (40/40/35 cm)

1 x (40/100/60 cm)

2 osoby

po 14 h

1.2 m

1200 kg

najcięższy el.

650 kg

7/8

198


8.01.32 Zestaw piaskowy „Lolek”

Zakres dostawy:

1 wieża do zabawy z daszkiem stożkowym;

2.0 x 2.0 m; wys. podestu = 0.8 m

1 ścianka boczna (zamknięta)

3 ścianki boczne z otw. wejściowymi i okiennym

1 ławka; dł. = 2.0 m / 1 lada; dł. = 1.0 m

1 weranda; 2.0 x 1.0 m; wys. podestu = 0.8 m

2 poręcze linowe

1 schodki w pniu z uchwytem po jednej stronie;

wys. = 0.8 m

1 wieża do zabawy 6-kątna; Ø 2.5 m;

wys. podestu = 0.45 m

1 drabinka na wieżę

1 stolik; Ø 0.7 m; wys. = 0.4 m

1 winda piaskowa ruchoma

1 zsypywarka do piasku (prosta); dł. = 0.5 m

1 zsypywarka do piasku (prosta); dł. = 1.0 m

1 piaskowe koło (stal szlachetna); Ø 30 cm; szer. = 15 cm

grupa wiekowa 2 - 6

15 x (40/40/60 cm)

1 x (60/40/60 cm)

1 x (100/40/60 cm)

2 osoby

po 14 h

0.95 m

1400 kg

najcięższy el.

500 kg

7/8

199


8.05 Kombinacja wodna „Muminki”

Zakres dostawy:

1 podest do pompy wodnej; 1.0 x 1.0 m;

wys. podestu = 0.2 m

1 rynna wodna na 2 podpórkach; dł. = 2.5 m;

podzielona na 2 komory

(1 x otwarta; 1 x zamknięta)

2 korki spustowe

1 rura wodna zakończona rzeźbioną rybą

na 1 podpórce; dł. = 1.5 m

1 koło wodne (stal szlachetna);

Ø 30 cm; szer. = 15 cm

1 koryto wodne; dł. = 1.0 m

z 1 korkiem spustowym

1 stolik błotny z mieszadłem

2 stoliki „Kwiat”

Pompa wodna na życzenie klienta.

grupa wiekowa 3 - 8

10 x (40/40/60 cm)

1 x (30/60/60 cm)

1 x 11.1.5.1

2 osoby

po 8 h

0.5 m

ok. 660 kg;

najcięższy el.

150 kg

-

200


8.05.23 Kombinacja wodna „Kubuś Puchatek”

Zakres dostawy:

1 rynna wodna na 2 podpórkach; dł. = 2.5 m;

podzielona na 2 komory

(1 x otwarta; 1 x zamknięta)

2 korki spustowe

1 rynna wodna na 1 podpórce; dł. = 2.0 m

1 koło wodne (stal szlachetna)

1 misa wodna (stal szlachetna)

1 spirala Archimedesa (stal szlachetna)

grupa wiekowa

3 - 10

7 x (40/40/60 cm)

2 osoby po 8 h -

ok. 300 kg

najcięższy el. ok. 90 kg

-

201


8.05.5.1 Kombinacja wodna “Reksio”

Zakres dostawy:

1 podest 6-kątny; Ø 2.0 m; wys. pod. = 0.5 / 0.7 m

1 drabinka pochyła; wys. = 0.5 m

1 zsypywarka do piasku (prosta); dł. = 0.5 m

1 wywrotka piaskowa jednostronna

1 winda piaskowa ruchoma

1 pompa wodna

1 obrotowa rynna wodna; dł. = 2.0 m

1 rynna wodna na 2 podpórkach z 2 komorami

(1 x otwarta; 1 x zamknięta); dł. = 2.5 m;

2 korki spustowe

1 rynna wodna na 2 podpórkach; dł. = 2.0 m

1 koło wodne (stal szlachetna); Ø=30 cm; w=15 cm

1 rynna wodna na 1 podpórce; dł. = 1.5 m

1 stolik błotny z mieszadłem

1 rynna wodna na 2 podpórkach; dł. = 2.0 m

1 podest 6-kątny; Ø 2.0 m; wys. podestu = 0.6 m

1 drabinka pochyła; wys. = 0.6 m

1 spirala Archimedesa (stal szlachetna)

1 rynna wodna na 1 podpórce; dł. = 2.0 m

1 rura wodna zakończona rzeźbioną rybą; dł. = 1.5 m

2 stoliki „Rozgwiazda”; Ø 0.7 m; wys. = 0.3 m

2 śluzy wodne (stal szlachetna)

grupa wiekowa

3 - 10

24 x (40/40/60 cm)

1 x (60/60/40 cm)

4 x (60/40/40 cm)

2 osoby

po 12 h

0.7 m

1250 kg

najcięższy el.

300 kg

7/8

202


8.13 Tratwa drewniana

tratwa: ok. 3.0 x 1.5 m

maszt rozgałęziony: wys. ok. 3.0 m

grupa wiekowa

2-8

1 x

(50/50/70 cm)

2 osoby

po 2 h

-

470 kg

najcięższy el.

110 kg

-

8.14 Skrzynia

skrzynia: ok. 1.5 x 0.9 m; wys. ok. 1.5 m

maszt: wys. ok. 1.7 m

grupa wiekowa

2 - 8

1 x

(50/50/70 cm)

2 osoby

po 2 h

1.5 m

410 kg

najcięższy

el. 280 kg

od 5

8.15 Beczka drewniana / 8.15.1 Beczka drewniana z siecią

beczka: dł. ok. 1.1 m; Ø ok. 0.9 m

sieć: 1.25 x 4.0 m

grupa wiekowa

2-6

1 kot. ziemna

4 x

(40/40/60 cm)

2 osoby

po 2h

ok. 250 kg

najcięższy

el. 110 kg

0.9 m

od 3

Uwaga: Dane dotyczą beczki z siecią.

203


Elementy podstawowe

Kombinacje wodne mogą być zestawione

z przedstawionych poniżej elementów

(przy uwzględnieniu normy EN 1176).

Pozostałe elementy znajdą Państwo w grupie 5,

od strony 138 do 145.

8.4.1 Winda wiaderkowa

(nieruchoma)

obudowa ze stali

szlachetnej, wiaderko

z twardej gumy

z ocynkowanym łańcuchem

8.4.2 Winda wiaderkowa

(obrotowa)

obudowa ze stali szlachetnej,

wiaderko z twardej gumy

z ocynkowanym łańcuchem

żuraw

wys. ok. 1.0 m; szer. ok. 0.7 m;

ocynkowany mechanizm

obrotowy

8.5.1 Zsypywarka do piasku

(prosta)

długość: ok. 0.5 m

średnica: ok. 20 cm

8.5.2 Zsypywarka do piasku

(rozgałęziona)

długość: ok. 0.7 m

średnica: ok. 20 cm

204


8.6.1 Wywrotka piaskowa

(jednostronna)

długość: ok. 0.5 m

szerokość: ok. 0.5 m

wysokość: ok. 0.7 m

ocynkowany łańcuch

w celu ograniczenia kąta

przechylenia

8.6.2 Wywrotka piaskowa

(dwustronna)

długość: ok. 0.5 m

szerokość: ok. 0.5 m

wysokość: ok. 0.7 m

ocynkowany łańcuch

w celu ograniczenia kąta

przechylenia

8.7 Stolik błotny

(z mieszadłem)

średnica: 70 cm

wysokość: ok. 30 cm

krzyż obrotowy

mocno osadzony

8.7.2 Stolik błotny

(z sitkiem)

średnica: 70 cm

wysokość: ok. 30 cm

sitko Ø 16 cm

ze stali szlachetnej

8.8 Koło wodne

koło

średnica: 30 cm

szerokość: 15 cm

zamocowane między

dwoma słupami ze

skrzynką odpływową

szerokość (łączna): 50 cm

wysokość (łączna): 55 cm

koło ze stali szlachetnej, na

osi obrotowej

8.8.2 Koło piaskowe

koło

średnica: 30 cm

szerokość: 15 cm

zamocowane między

dwoma słupami

szerokość (łączna): 50 cm

wysokość (łączna): 45 cm

koło ze stali szlachetnej,

na osi obrotowej

8.9 Rura wodna

długość (łączna): ok. 1.5 m

długość (rura): maks. 0.9 m

średnica: ok. 20 cm

wysokość: 0.4 - 0.7 m

wiercenie: Ø 2.6 cm

zamocowana na

2 podpórkach

8.9.1 Rura wodna (z rybą)

długość (łączna): ok. 1.5 m

długość (rura): maks. 0.9 m

średnica: ok. 20 cm

wysokość: 0.4 - 0.7 m

wiercenie: Ø 2.6 cm

zamocowana na

2 podpórkach;

wyrzeźbiona ryba,

malowana kolorowo

205


8.10 Rynna wodna

długość: ok. 2.0 m

średnica: ok. 25 cm

wysokość: 0.4 m - 0.7 m

zamocowana na

2 podpórkach

8.10.2 Rynna wodna (obrotowa)

długość: ok. 2.0 m

średnica: ok. 22 cm

wysokość: 0.4 m - 0.7 m

punkt obrotowy

powyżej wysokości

montowania

zamocowana na

1 podpórce

8.11 Rozgałęzienie (naturalne)

długość: ok. 2.5 m

szerokość: ok. 1.0 m

wysokość: 0.4 - 0.7 m

3 komory

1 x zamknięta

2 x otwarta

2 korki spustowe

zamocowana na 3

podpórkach

8.11.1 Rozgałęzienie (połączone)

długość: ok. 2.5 m

szerokość: ok. 1.5 m

wysokość: 0.4 - 0.7 m

3 komory

1 x zamknięta

2 x otwarta

2 korki spustowe

zamocowana na 3

podpórkach

(na życzenie klienta)

8.12 Koryto wodne

długość: ok. 1.0 m

średnica: ok. 40 cm

1 komora

1 korek spustowy

zamocowane na

2 poprzecznych

belkach

8.12.1 Koryto wodne (z Żabim Księciem)

długość: ok. 1.0 m

średnica: ok. 40 cm

1 komora

1 korek spustowy

wyrzeźbiony Żabi

Książę,

pomalowany

kolorowo

zamocowane na 2

poprzecznych belkach

8.22 Śluza wodna

szerokość: 55 cm

wysokość (łączna): 40 cm

ze stali szlachetnej;

uszczelnienie z gumy

wzmocnionej włóknem

szklanym;

zatrzaskuje się

w pozycji otwartej

8.23 Misa wodna

długość: 70 cm

szerokość: 45 cm

wysokość: 30 - 60 cm

ze stali szlachetnej

206


8.24 Koło łopatkowe

szerokość: 45 cm

średnica: 55 cm

łopatka: Ø 12 cm

ze stali szlachetnej

8.25 Młyn wodny

szerokość: 70 cm

średnica: 100 cm

wysokość poziomu

wody: maks. 60 cm

ilość przelewanej wody:

ok. 200 l/min

ze stali

szlachetnej,

łożysko

z tworzywa

sztucznego

8.26 Spirala Archimedesa

długość (łączna): 2.6 m

długość (spirala): 2.0 m

średnica: 20 cm

wysokość poziomu

wody: maks. 1.15 m

ilość przelewanej wody:

ok. 20 l/min

ze stali szlachetnej,

łożysko z

tworzywa

sztucznego

8.8.1.1 Podest do pompy wodnej

podstawa: 1.0 x 1.0 m

wysokość: 0.4 m

zdejmowana ścianka

frontowa w celu

konserwacji pompy

wodnej

8.30.1 Pompa wodna

wysokość (pompa): 1.4 m

wysokość (ujście): 0.9 m

ilość przelewanej wody: ok. 80 l/min

regulacja ciśnienia i filtr;

do podłączenia do dostępnego dopływu

wody

207


9 Wyposażenie parków

i wolnych przestrzeni

209


Dane techniczne

Okrągłe bale jako podstawy stołów i ławek

Ø ok. 20 - 25 cm

Pachołki do siedzenia Ø ok. 28 cm

Belki do siedzenia Ø ok. 18 cm

Oparcia (okrągłe) Ø ok. 8 - 12 cm

Słupy (okrągłe) Ø ok. 15 cm

Pnie z naturalnymi naroślami Ø ok. 28 cm

z naturalnego, okrągłego drewna robinii,

okorowane, oszlifowane i lazurowane

Słupy (kanciaste) 10 x 10 cm,

heblowane i lazurowane

Blaty stołów, oparcia i siedziska ławek

z obrobionych lub nieobrobionych bali robinii o grubości

od 3.5 do 6 cm, heblowanych i lazurowanych, częściowo

klejonych wodoodpornym klejem

Oparcia

z obrobionych lub nieobrobionych desek robinii

o grubości 2.2 cm, heblowanych i lazurowanych

Deski dachowe i boczne

z obrobionej lub jednostronnie obrobionej tarcicy robinii

o grubości ok. 2.2 cm, heblowanych i lazurowanych

210


9.1.1.1 - 9.1.1.3 Elementy „Natura” (dla dzieci)

9.1.1.1 Ławka „Natura”

bez oparcia

9.1.1.2 Ławka „Natura”

z oparciem

9.1.1.3 Stół „Natura”

dł.: 2.0 m

szer. (siedzisko): ok. 30 cm

szer. (stół): ok. 50 cm

wys.(siedzisko): ok. 30 cm

wys. (stół): ok. 55 cm

gr. wiekowa

2 - 6

1 osoba po 1 h -

2 kotwy

ziemne

11.1.3.10

ok. 50 kg / 9.1.1.1; ok.

80 kg / 9.1.1.2

ok. 100 kg / 9.1.1.3

-

9.1.1.4 - 9.1.1.6 Elementy „Natura” (dla dorosłych)

9.1.1.4 Ławka „Natura”

bez oparcia

9.1.1.5 Ławka „Natura”

z oparciem

9.1.1.6 Stół „Natura”

dł.: 2.0 m

szer. (siedzisko): ok. 30 cm

szer. (stół): ok. 50 cm

wys. (siedzisko): ok. 45 cm

wys. (stół): ok. 70 cm

gr. wiekowa

6 >

1 osoba po 1 h -

2 kotwy

ziemne

11.1.3.10

ok. 60 kg / 9.1.1.4; ok.

100 kg / 9.1.1.5

ok. 150 kg / 9.1.1.6

-

9.1.1.7 Komplet „Natura” (dla dzieci)

Zakres dostawy:

2 ławki „Natura” 9.1.1.1

1 stół „Natura” 9.1.1.3

elementy połączone ze sobą

grupa wiekowa

2 - 6

2 kotwy ziemne

11.1.3.10

2 osoby

po 1 h

-

ok. 250 kg -

211


9.1.1.8 Ławka okrągła „Natura” (dla dorosłych)

Zakres dostawy:

6 ławek „Natura” z oparciem

9.1.1.5; dł. = 1.5 m

ławki połączone ze sobą

średnica (łączna): 3.0 m

grupa wiekowa

6 <

2 kotwy ziemne

11.1.3.10

2 osoby

po 2.5 h

-

ok. 390 kg;

najcięższy el.

70 kg

-

9.1.1.9 Ławka „Księżyc“ (dla dzieci)

Zakres dostawy:

3 ławki „Natura” bez oparcia

9.1.1.1; dł. = 1.5 m

ławki połączone ze sobą pod kątem 135°

grupa wiekowa

2 - 6

2 kotwy ziemne

11.1.3.10

2 osoby

po 1 h

-

ok. 140 kg -

9.1.1.9.4 Ławka „Księżyc“ (dla dorosłych)

Zakres dostawy:

2 ławki „Natura” bez oparcia

9.1.1.4; dł. = 1.5 m

1 ławka „Natura” z oparciem

9.1.1.5; dł. = 1.5 m

ławki połączone ze sobą pod kątem 135°

grupa wiekowa

6 <

2 kotwy ziemne

11.1.3.10

2 osoby

po 1 h

-

ok. 180 kg -

212


9.1.18 Komplet „Rodzina”

Zakres dostawy:

2 ławki „Natura” z oparciem 9.1.1.5;

dł. = 1.5 m

4 pieńki do siedzenia „Szkrab”; 9.1.6.2

1 stół w formie liścia

dł. = 2.0 m; szer. = 1.0 m; wys. = 70 cm

wszystkie grupy

wiekowe

4 kotwy ziemne

11.1.3.10

2 x (40/40/60 cm)

wykop

4 x (50/50/65 cm)

2 osoby

po 4 h

-

ok. 460 kg

najcięższy

element

ok. 100 kg

-

9.1.2.12 Ławka - belka (łódź)

długość (łączna): ok. 5.4 m

szerokość (łączna): ok. 3.6 m

Zakres dostawy:

5 ławek belek; dł. = 2.0 / 2.5 m;

wys. (siedzisko): ok. 0.4 / 0.6 m;

ławki połączone w formie łódki

1 stół; Ø ok. 1.2 m; wys. = 80 cm;

1 słup z elementem dekoracyjnym; wys. ok. 4.0 m

grupa wiekowa

6 - 8

12 x (40/40/20 cm)

1 x (60/60/80 cm)

2 osoby

po 5 h

-

ok. 580 kg

najcięższy

element

ok. 200 kg

-

213


9.1.2.1 Ławka - belka (pojedyncza)

długość: 2.5 m

szerokość: ok. 50 cm

wysokość (siedzisko): ok. 45 cm

grupa wiekowa

6 - 18

2 osoby

po 1h

-

4 x (40/60/20 cm) ok. 90 kg -

9.1.2.2 Ławka - belka (okrągła)

Zakres dostawy:

6 ławek belek; dł. = 2.5 m

ławki połączone ze sobą

średnica (łączna): ok. 5.0 m

grupa wiekowa

6 - 18

6 x

(120/40/20 cm)

2 osoby

po 6 h

-

420 kg

najcięższy el.

90 kg

-

9.1.2.3 Ławka - belka (półokrągła)

Zakres dostawy:

3 ławki belki; dł. = 2.5 m

ławki połączone ze sobą pod kątem 120°

grupa wiekowa

6 - 18

4 x

(120/40/20 cm)

2 osoby

po 3.5 h

-

240 kg

najcięższy el.

90 kg

-

214


9.1.3 Ławka „Wachlarz“

Zakres dostawy:

1 słup z naturalnymi naroślami;

wys. ok. 2.0 m

4 ławki, ułożone spiralnie

dł. = 1.5 m; szer. ok. 25 cm;

wys. ok. 34 - 58 cm

grupa wiekowa

6 - 18

1 x (60/60/60 cm)

4 x (40/40/60 cm)

2 osoby

po 4 h

-

300 kg

najcięższy el.

150 kg

-

9.1.4 Ławka „Zygzak“

Zakres dostawy:

4 słupy; wys. ok. 2.0 m

z wyrzeźbionymi, pomalowanymi

kolorowo motywami: oko, gołąb,

spirala, wszechświat

3 ławki

dł. = 1.5 m; szer. ok. 25 cm;

wys. ok. 2 x 30 cm, 1 x 40 cm

grupa wiekowa

4 - 18

4 x (50/50/60 cm)

2 osoby

po 4 h

-

660 kg

najcięższy el.

150 kg

-

9.1.4.5 Ławka „Bumerang“

Zakres dostawy:

3 słupy; wys. ok. 2.0 m

rzeźbione ręcznie w cztery kanty,

ok. 18 x 18 cm; z pomalowanymi

kolorowo elementami dekoracyjnymi

2 ławki

dł. = 0.9 i 2.1 m; szer. ok. 25 cm;

wys. ok. 1 x 30 cm, 1 x 40 cm

grupa wiekowa

4 - 18

3 x

(50/50/60 cm)

2 osoby

po 2.5 h

-

280 kg

najcięższy el.

80 kg

-

215


9.1.6 Elementy „Szkrab”

9.1.6.1 Stół „Szkrab“

(narożny)

wielkość: 150 x 65 cm

wysokość: 50 cm

gr. wiek.

2 - 6

2 x

(40/70/

40 cm)

2 osoby -

po 1h

ok.

130 kg

-

9.1.14.1 Stół „Szkrab“

(okrągły)

średnica: 50 cm

wysokość: ok. 50 cm

gr. wiek.

2 - 6

1 x

(40/40/

40 cm)

1 osoba -

po 1h

ok.

50 kg

-

9.1.6.2 Pieniek do siedzenia

„Szkrab”

średnica: ok. 28 cm

wysokość: ok. 25 cm

gr. wiek.

2 - 6

1 x

(50/50/

40 cm)

1 osoba -

po 1h

ok.

40 kg

-

9.1.6.2 Pieniek do siedzenia „Szkrab” (wybór)

„Żaba” „Biedronka” „Mysz”

216

„Żółw” „Motyl” „Ślimak”


9.1.7 Siedzonko „Jabłuszko” / 9.1.7.3 Siedzonko „Gruszka”

średnica ok. 0.7 m

wysokość: ok. 1.2 m

grupa wiekowa 3 <

2 osoby

po 0.5 h

-

1 kotwa ziemna 11.1.1 ok. 170 kg -

9.1.11.6 Komplet „Muchomorek”

Zakres dostawy:

1 dach chroniący przed słońcem

1 wbudowany stolik

4 pieńki do siedzenia „Muchomorek”

średnica: ok. 3.35 m

wysokość: ok. 2.3 m

stolik; Ø = 1.5 m; wys. = 70 cm

pieniek do siedzenia; Ø ok. 28 cm;

wys. ok. 30 cm

grupa wiekowa

2 - 6

1 x

(80/80/80 cm)

4 x

(50/50/45 cm)

2 osoby

po 7 h

-

ok. 700 kg

najcięższy

el. 250 kg

-

217


9.1.8 Ławka parkowa

długość: 3 x 1.0 m (kąt 135°)

szerokość (siedzisko): 30 cm

wysokość (siedzisko): 40 cm

rzeźbione zdobienie na środku

każdego oparcia

wszystkie grupy

wiekowe

2 osoby

po 2 h

-

4 x (50/30/20 cm) ok. 130 kg -

9.1.9 Elementy „Mikołajek“

9.1.9.1 Stół „Mikołajek“

średnica: 2.5 m

wysokość: 65 cm

9.1.9.2 Ławka „Mikołajek“ (1/4 okręgu)

średnica zewnętrzna: ok. 4.0 m

długość łuku zewnętrznego: ok. 2.6 m

szerokość (siedzisko): 30 cm

wysokość (siedzisko): 40 cm

wszystkie grupy

wiekowe

6 x (30/30/30 cm)

4 x (50/30/30 cm)

2 osoby

po 5 h

-

ok. 290 kg,

najcięższy el.

170 kg

-

9.1.11 Komplet „Piknik”

Zakres dostawy:

2 ławki; dł. = 2.0 m; szer. = 20 cm;

wys. = 40 cm

1 stół; dł. = 2.0 m; szer. = 40 cm;

wys. = 60 cm

elementy połączone ze sobą

wszystkie grupy

wiekowe

2 osoby

po 2 h

-

2 kotwy ziemne

11.1.3.10

ok. 170 kg -

218


9.2.5.3.1 Stojak na rowery

słupy z rzeźbieniami

średnica: ok. 25 cm

wysokość: ok. 0.8 - 1.2 m

stojaki z ocynkowanej stali

-

1 osoba

po 1 h

-

1 x (40/40/60 cm) ok. 50 kg -

9.3.1 Kosz na śmieci (bez pokrywy)

średnica: 47 cm

wysokość: 63 cm

1 konstrukcja stalowa, ocynkowana

ogniowo, obudowana drewnem robinii

1 pojemnik o pojemności 37 l

-

1 osoba

po 0.5 h

-

1 x (30/30/20 cm) ok. 45 kg -

9.3.2 Kosz na śmieci (z pokrywą)

średnica: 47 cm

wysokość: 63 cm

1 konstrukcja stalowa, ocynkowana

ogniowo, obudowana drewnem robinii

1 pojemnik o pojemności 37 l

1 pokrywa, ocynkowana ogniowo,

z bezpiecznym trójkątnym zatrzaskiem

8 mm

-

1 osoba

po 0.5 h

-

1 x (30/30/20 cm) ok. 50 kg -

219


9.4 Schronisko (duże)

podstawa: Ø ok. 5.0 m

dach: Ø ok. 6.0 m (w formie piramidy)

wysokość (łączna): 3.0 m

6 ścianek bocznych; wys. ok. 0.8 m

6 wbudowanych ławek; dł. ok. 2.0 m

wszystkie grupy

wiekowe

8 x (40/40/40 cm)

1 x (50/50/40 cm)

przez firmę

SIK-holz

-

ok. 1600 kg

najcięższy el.

ok. 85 kg

-

9.4.12 Schronisko (małe)

podstawa: Ø ok. 3.0 m

dach: Ø ok. 4.0 m (w formie piramidy)

wysokość (łączna): 3.0 m

2 ścianki boczne; wys. ok. 0.8 m

6 wbudowanych ławek; dł. ok. 1.0 m

1 wbudowany stół; Ø ok. 1.8 m

wszystkie grupy

wiekowe

11 x (40/40/60 cm)

przez firmę

SIK-Holz

-

ok. 1100 kg

najcięższy el.

ok. 180 kg

-

220


9.4.1.1 Schronisko „Śnieżka”

podstawa: ok. 3.7 x 2.0 m

dach: ok. 4.2 x 2.45 m (płaski)

wysokość (łączna): ok. 2.6 m

ścianki boczne z elementem dekoracyjnym firmy SIK-Holz

2 otwory okienne / 6 ławek; dł. = 1.2 m

2 stoły; dł. = 90 cm; szer. = 80 cm; wys. = 70 cm

wszystkie grupy

wiekowe

2 osoby

po 2 h

-

4 kotwy ziemne 11.1.3 ok. 950 kg -

9.4.13 Przystanek

podstawa: ok. 3.0 x 1.8 m

dach: ok. 3.8 x 2.2 m (płaski)

wysokość (łączna): ok. 2.5 m

4 ścianki boczne; dł. = 1.5 i 1.8 m; wys. = 1.0 m

4 wbudowane ławki; dł. = 1.5 i 1.8 m

wszystkie grupy

wiekowe

5 x (40/40/60 cm)

2 osoby po 8 h -

850 kg

najcięższy el.

ok. 300 kg

-

221


9.5.3 Altanka „Mazurek“

podstawa: Ø ok. 2.8 m

dach: Ø ok. 3.3 m (stożkowy)

wysokość (łączna): ok. 2.6 m

1 słup środkowy

3 podesty 3-kątne;

wys. podestu = 0.2 m; 0.4 m i 0.6 m

1 ścianka boczna nieregularna;

1.5 x 1.5 m z dwoma otworami

1 tablica do malowania;

szer. = 1.5 m; wys. = 1.2 m

1 ławka z oparciem w postaci belki;

dł. = 1.5 m

grupa wiekowa

8 - 16

7 x

(40/40/60 cm)

2 osoby

po 5 h

0.7 m

ok. 1000 kg;

najcięższy el.

900 kg

od 3

9.5.4 Altanka „Piotruś Pan“

podstawa: ok. 2.2 x 2.2 m

dach: ok. 2.4 x 2.4 m (pochyły);

nieregularny

wysokość (łączna): ok. 3.8 m

1 stałe podłoże; wys. = 0.5 m

1 drabinka ukośna;

szer. ok. 0.9 m; wys. = 0.5 m

3 ścianki boczne; dł. = 1.0 m;

wys. ok. 0.8 m

grupa wiekowa

8 - 16

1 x

(120/120/60 cm)

2 x

(40/60/60 cm)

2 osoby

po 5 h

0.5 m

ok.

880 kg od 1

222


9.5.5 Altanka „Błękitna laguna“

podstawa: 3-kątna 3.3 / 3.3 / 3.5 m

wysokość (łączna): ok. 3.3 m

2 dachy; 3-kątne; 2.5 / 2.5 / 3.0 m

(pochyłe)

2 ścianki boczne;

dł. = 1.5 m; wys. = 0.65 - 0.85 m

2 ławki; dł. = 1.5 m

2 ławki z oparciem;

dł. = 1.5 m

1 stół; Ø 50 cm; wys. = 60 cm

1 słup z elementem dekoracyjnym

grupa wiekowa

8 - 16

2 osoby

po 8 h

0.7 m

6 x

(40/40/60 cm)

900 kg 3

9.5.6 Altanka „Mały Książę“

podstawa (altanka): Ø ok. 2.5 m

dach (altanka): Ø ok. 3.0 m

(w formie piramidy); nieregularny;

dach przed altanką: 2.0 / 1.3 x 1.6 m

1 podest; nieregularny;

ok. 2.5 x 2.3 m; wys. = 0.4 m

1 siatka do siedzenia; 1.3 x 0.5 m

2 ławki; dł. = 1.7 m

3 ścianki boczne; dł. = 1.7 m;

wys. = 0.65 m

1 słup z elementem dekoracyjnym

grupa wiekowa

8 - 16

2 osoby

po 12 h

1.2 m

9 x

(40/40/60 cm)

1100 kg 4

223


9.6.1 Płotek powikłany

długość (segment płotka): 2.0 m

wysokość: ok. 1.2 m

-

2 osoby

po 1 h

-

2 x (40/40/60 cm) ok. 120 kg -

Dane dotyczą jednego segmentu płotka.

9.6.2.1 Płotek sztachetkowy

długość (segment płotka): 2.5 m

wysokość: ok. 1.2 m

-

2 osoby

po 1 h

-

2 x (40/40/60 cm) ok. 140 kg -

Dane dotyczą jednego segmentu płotka.

Dodatkowy element (opcjonalnie)

9.6.2.1.1 Obrotowa układanka

ok. 20 x 20 cm

9.6.5.2 Motyw „Zające”

długość: 1.3 m

wysokość: ok. 0.8 m

-

2 osoby

po 1 h

-

2 x (40/40/60 cm) ok. 40 kg -

Inne motywy na życzenie klienta.

224


9.6.8 Bramka

szerokość (łączna): 1.5 m

szerokość (bramka): 1.2 m

wysokość (bramka): 1.2 m

1 bramka (z mechanizmem

powolnego zamykania)

-

2 osoby

po 1 h

-

2 x (40/40/60 cm) ok. 150 kg -

9.6.9 Brama

szerokość (łączna): 3.2 m

szerokość (brama): 2.8 m

wysokość (brama): 1.05 - 1.2 m

1 brama (z mechanizmem

powolnego zamykania)

-

2 x (40/40/60 cm)

2 osoby

po 1.5 h

-

ok.

220 kg

-

Krata przeciw psom (przykład)

Zakres dostawy:

2 segmenty płotka; 9.6.2.1

dł. = 2.0 m; wys. = 1.2 m

2 obrotowe układanki; 9.6.2.1.1

1 krata; na życzenie klienta

-

2 osoby

po 2 h

-

4 x (40/40/60 cm) ok. 260 kg -

225


9.8.5.1.1 Most zwisowy

2 zakończenia konstrukcji; szer. = 0.8 m;

wys. = 0.9 m

2 pochyłe rampy; dł. = 1.3 m; szer. = 1.2 - 0.8 m

2 ścianki boczne; dł. = 1.3 m

1 mostek linowy; dł. = 5.0 m; szer. = 0.4 m

wszystkie grupy

wiekowe

2 x (40/40/60 cm)

2 x (60/60/80 cm)

2 x (60/80/80 cm)

2 osoby

po 6 h

1.5 m

ok. 600 kg;

najcięższy el.

ok. 250 kg

5

Most (przykład)

Mosty budowane są w różnych wymiarach i wersjach,

na życzenie klienta.

226

Most indiański – Park Narodowy, Berlin / Friedrichshain.


9.16.7.3 Tablica informacyjna

szerokość (łączna): ok. 1.3 m

wysokość (łączna): ok. 2.1 m

1 daszek; dł. ok. 1.5; szer. ok. 0.4 m

tablica informacyjna; wymiary ok. 83 x 80 cm

ściana tylna; płyta drewnopochodna,

o grubości 18 mm

informacje zamieszcza klient

-

2 osoby

po 1 h

-

2 x (40/40/60 cm) ok. 140 kg -

9.16.7.2 Znak informacyjny

szerokość: ok. 45 cm

wysokość: ok. 55 cm

1 słup; Ø ok. 15 cm; wys. ok. 2.0 m

znak informacyjny; wymiary ok. 30 x 40 cm

ściana tylna; płyta drewnopochodna

o grubości 18 mm

informacje zamieszcza klient

-

1 osoba

po 0.5 h

-

1 x (40/40/60 cm) ok. 40 kg -

Brama wejściowa (przykład)

Bramy wejściowe na place zabaw

wykonywane są w różnych wersjach,

na życzenie klienta.

Brama wejściowa – plac zabaw Haveldüne, Berlin / Spandau.

227


10 Szczególne projekty

„Kraina zabawy“, książka o placach zabaw.

229


„Kraina zabawy”

Książka o placach zabaw

W niniejszej książce prezentowane są podstawowe

elementy, niezbędne do planowania i projektowania

placów zabaw, wyposażeń parków i osiedli mieszkalnych.

Do najważniejszych zadań planisty terenu

przeznaczonego na plac zabaw należy wkomponowanie

w osiedle mieszkalne placu zabaw tak, by stanowił

on urozmaicenie oraz umożliwiał stosowną do wieku

zabawę.

Książka „Kraina zabawy“ ukazuje liczne projekty zrealizowane

przez nas w latach 1995-2005.

Książka ta koncentruje się na metodach kształtowania

powierzchni publicznej z myślą o dzieciach i jednocześnie

wskazuje, jak zwrócić uwagę najmłodszych na

określone tematy. Jeśli byliby Państwo zainteresowani

niniejszą publikacją, prosimy o kontakt. Nasi doradcy

chętnie zaprezentują Państwu jej treść.

Z roku na rok powstają nowe, interesujące projekty.

Każdy z nich sam w sobie jest przygodą i podróżą do

nieznanej krainy.

Baśnie i inne historie

230

Wyspa „Taka-Tuka“, Bremerhaven (Niemcy).


Kopalnia, park rozrywki „Ketteler Hof“, Haltern (Niemcy).

231

SIK-Holz ®

Zamek Drago, park rozrywki „Zamek Dankern“, Haren/Ems (Niemcy).


Statek Wikingów, Karlsruhe (Niemcy).

Morskie place zabaw

Rybak Fritze, Geesthacht (Niemcy).

232

Piraci Morza Północnego, Bremerhaven (Niemcy).

Promenada bursztynów, Göhren (Niemcy).


Arka Noego, Lübeck (Niemcy).

Place kultur

Oaza, Berlin-Hasenheide (Niemcy).

233

SIK-Holz ®


11 Akcesoria, części zamienne

235


11.1.1 Kotwa ziemna

wymiary:

50 x 50 x 40 cm

materiał:

ocynkowana

konstrukcja

stalowa; płyta

drewnopochodna

zastosowanie:

bujaki

11.1.9 Kotwa ziemna

wymiary:

100 x 100 x 65 cm

materiał:

ocynkowana

konstrukcja

stalowa; płyta

drewnopochodna

zastosowanie:

karuzele

236

11.1.1.4 Kotwa ziemna

wymiary:

100 x 70 x 40 cm

materiał:

ocynkowana

konstrukcja

stalowa; płyta

drewnopochodna

zastosowanie:

bujaki

11.1.1.6 Kotwa ziemna (wzmocniona)

wymiary:

50 x 50 x 40 cm

materiał:

ocynkowana

konstrukcja

stalowa; płyta

drewnopochodna

zastosowanie:

bujaki

rzeźby

11.1.2 Kotwa ziemna

wymiary:

80 x 80 x 40 cm

materiał:

ocynkowana

konstrukcja

stalowa; płyta

drewnopochodna

zastosowanie:

bujaki

rzeźby

11.1.3 Kotwa ziemna

wymiary:

25 x 25 x 50 cm

materiał:

konstrukcja

stalowa,

gruntowana,

jednorazowo

malowana

zastosowanie:

pojazdy do zabawy

domki do zabawy

11.1.4 Kotwa ziemna

wymiary:

25 x 25 x 50 cm

50 x 25 x 50 cm

materiał:

konstrukcja

stalowa,

gruntowana,

jednorazowo

malowana

zastosowanie:

pojazdy do zabawy

11.1.3.10 Kotwa ziemna

wymiary:

25 x 25 x 70 cm

materiał:

ocynkowana

konstrukcja

stalowa; płyta

drewnopochodna

zastosowanie:

ławki


11.1.5 Kotwa ziemna

wymiary:

50 x 30 x 40 cm

materiał:

ocynkowana

konstrukcja

stalowa

zastosowanie:

rzeźby

pojazdy do zabawy

zjeżdżalnie umieszczane

na zboczach

11.1.7.5 Podstawa do słupów I

wymiary:

15 x 8 x 110 cm

materiał:

ocynkowana

konstrukcja

stalowa

zastosowanie:

stosowana parami

do hamaków,

drążków

11.1.5.1 Kotwa ziemna

wymiary:

50 x 30 x 40 cm

materiał:

ocynkowana

konstrukcja

stalowa

zastosowanie:

małe rzeźby

pojazdy do zabawy

11.1.7.6 Podstawa do słupów I

wymiary:

18 x 10 x 110 cm

materiał:

ocynkowana

konstrukcja

stalowa

zastosowanie:

stosowana parami

do pali do

wspinania, siatek

11.1.6 Podstawa do siatek

wymiary:

25 x 25 cm

materiał:

konstrukcja

stalowa,

gruntowana,

jednorazowo

malowana

zastosowanie:

sieci

11.1.7.19 Podstawa do słupów I

wymiary:

20 x 7 x 95 cm

materiał:

ocynkowana

konstrukcja

stalowa

zastosowanie:

ukośne ścianki

wspinaczkowe

11.1.7.4 Podstawa do słupów I

wymiary:

20 x 13 x 80 cm

materiał:

ocynkowana

konstrukcja

stalowa

zastosowanie:

wieże do zabawy

huśtawki

11.1.8 Podstawa do słupów II

wymiary:

30 x 30 x 30 cm

materiał:

ocynkowana

konstrukcja

stalowa

zastosowanie:

słupy montowane

na twardej

nawierzchni

237


11.1.8.1 Podstawa do słupów II

wymiary:

50 x 50 x 50 cm

materiał:

ocynkowana

konstrukcja

stalowa

zastosowanie:

pale do wspinania

montowane

na twardej

nawierzchni

11.1.8.30 Podstawa do słupów II

wymiary:

30 x 30 x 35 cm

materiał:

ocynkowana

konstrukcja

stalowa

zastosowanie:

ukośne słupy na

twardej nawierzch.,

huśtawki, kombinacje

zabawowe

11.2.1.1 Siedzisko huśtawki

wymiary:

46 x 16 cm

materiał:

bezpieczne

gumowe

siedzisko ze

stalowym

wkładem

i ocynkowanym

łańcuchowym

zawieszeniem

11.2.1.22 Siedzisko huśtawki (dla małych dzieci)

wymiary:

42 x 28 x 21 cm

materiał:

bezpieczne

gumowe

siedzisko ze

stalowym

wkładem i

ocynkowanym

łańcuchowym

zawieszeniem

11.2.2.1.250.1 Huśtawka - kosz

wymiary:

Ø ok. 1.2 m

materiał:

metalowy krąg

owinięty liną

Herkules,

plecionka

11.2.2.1.250 Huśtawka - kosz

wymiary:

Ø ok. 1.2 m

materiał:

metalowy krąg

owinięty liną

Herkules,

plecionka

z linki stalowej

11.2.21.1 Przegub pojedynczy

materiał:

stal szlachetna

z łożyskeim

z tworzywa

sztucznego

zastosowanie:

huśtawki każdego

rodzaju

11.2.21.2 Przegub krzyżakowy

materiał:

stal szlachetna

z łożyskeim

z tworzywa

sztucznego

zastosowanie:

hamaki

huśtawki - kosze

huśtawki wahadłowe

238


11.2.9.2 Przegub kulowy

materiał:

stal szlachetna,

obudowa

ocynkowana,

z łańcuszkiem

zabezpieczającym

zastosowanie:

huśtawki z oponą

11.9.1.60 Łańcuch

wymiary:

Ø 6 mm

materiał:

do wyboru stal

ocynkowana lub

szlachetna

11.2.20.1.620 Oś huśtawki

wymiary:

długość = 62 cm

materiał:

stal szlachetna

na łożysku

kulkowym

zastosowanie:

huśtawki o standardowej

szer. siedzeń,

warianty trwałe,

niewymagające

konserwacji

11.2.30 Amortyzator huśtaki linowej

11.2.30.3

spiralny

amortyzator

sprężynowy o

długości 1.0 m

(stal szlachetna)

względnie:

11.2.30.4

o długości 1.5 m

(stal szlachetna)

11.2.30.5

odbój gumowy

11.2.30.7.1 Siedzisko orczykowe

wymiary:

Ø 26 cm;

długość = 2.0 m

materiał:

guma z

ocynkowanym

chwytakiem

i łańcuchem

zastosowanie:

huśtawki linowe,

wahadłowe i inne

11.2.30.10 Urządzenie napinające linę

wymiary:

22 x 30 x 16 cm

materiał:

ocynkowana

konstrukcja

stalowa

zastosowanie:

huśtawki linowe

11.2.30.10.1 Uchwyt liny

wymiary:

14 x 10 x 15 cm

materiał:

ocynkowana

konstrukcja

stalowa

zastosowanie:

huśtawki linowe

11.2.30.11.2 Wózek kolejki linowej

wymiary:

27 x 30 x 4 cm

materiał:

obudowa ze stali

szlachetnej,

krążek biegowy

z tworzywa

sztucznego

11.2.30.6

lina Ø 10 mm

239


11.1.22.3 Sprężyna do bujaka (duża)

wymiary:

Ø 20 cm;

wysokość = 42 cm

materiał:

stal wysokowartościowa,

malowana

proszkowo

zastosowanie:

bujaki

11.1.22.5 Sprężyna do bujaka (mała)

wymiary:

Ø 11 cm;

wysokość = 28 cm

materiał:

stal wysokowartościowa,

malowana

proszkowo

zastosowanie:

bujaki

11.1.23.1 Rączki

wymiary:

Ø ok. 3 cm;

długość ok. 20 cm

materiał:

drewno robinii,

kolor w zależności

od motywu

zastosowanie:

bujaki

11.1.23.2 Pałąk

wymiary:

Ø 16 mm;

szerokość ok. 8 cm

materiał:

stal szlachetna

zastosowanie:

bujaki

karuzele

240

11.1.23.3 Podnóżek

wymiary:

podstawa:

25 x 3 cm

szerokość ok. 40 cm

materiał:

podstawa ze

stali szlachetnej,

podnóżki z

tworz. sztucznego

zastosowanie:

bujaki

11.1.14 Wiaderkowa winda

wymiary:

12 x 12 x 4 cm

materiał:

stal szlachetna,

prowadnica

i krążek zwrotny

z nieścieralnego

tworzywa

sztucznego

11.1.10 Mechanizm wagi

wymiary:

28 x 28 x 10 cm

długość podstawy:

40 cm

materiał:

ocynkowana

konstrukcja

stalowa, na łożysku

kulkowym

zastosowanie:

wagi standardowe

11.6.16.1 Wiaderko na piasek

wymiary:

Ø 20 cm;

wysokość = 11 cm

materiał:

naturalna guma,

ocynkowany

łańcuch

zastosowanie:

winda wiaderkowa


11.2.40.2.3 Obrotnica

wymiary:

Ø 40 cm;

wysokość = 6 cm

materiał:

ocynkowana

konstrukcja

stalowa

z łożyskiem

kulkowym

zastosowanie:

karuzele

11.1.16 Korek spustowy

wymiary:

Ø 4 cm;

długość = 10 cm

materiał:

tworzywo sztuczne

z łańcuszkiem ze

stali szlachetnej

o długości 30 cm

zastosowanie:

kombinacje wodne

11.3.74 Wisząca pętla

wymiary:

Ø 11 cm;

długość = 35 cm

materiał:

ocynkowana stal

owinięta

tworzywem

sztucznym

11.9.4.40 Sześciokątna nasadka

wymiary:

SKS 8 / ... 40.08

SKS 10 / ... 40.10

SKS 12 / ... 40.12

SKS 16 / ... 40.16

materiał:

tworzywo sztuczne

zastosowanie:

dla nakrętek

M8, M10, M12, M16

11.9.4.41 Nakładki na śruby

wymiary:

SL 38 / ... 41.38.1

GL 48 / ... 41.48.1

materiał:

tworzywo sztuczne

zastosowanie:

do otworów:

Ø 35 mm

względnie:

Ø 45 mm

11.1.34.1 Flaga

wymiary:

55 x 25 cm

materiał:

materiał winylowy

z obustronnym

nadrukiem

zastosowanie:

pojazdy do zabawy

daszki

11.6 Zestaw do konserwacji

podstawowe

wyposażenie do

usuwania pęknięć

i zmian

powierzchniowych

urządzeń i rzeźb

Wszystkie pojedyncze części takie jak np.:

deski podestowe, deski boczne, poręcze oraz:

śruby, nakrętki, nakładki na śruby, farby itp. są dostarczane

na życzenie klienta.

241


Ogólne warunki umów i dostaw

§ 1 Zakres obowiązywania – przedmiot umowy

(1) Nasze ogólne warunki umów i dostaw obowiązują dla dostaw produktów oraz innych świadczeń włącznie z montażem zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z klientem.

(2) Nasze ogólne warunki umów i dostaw obowiązują zarówno w stosunku do konsumentów, jak i przedsiębiorców, chyba że w konkretnym postanowieniu zostało przewidziane

zróżnicowanie pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Pojęcie naczelne klient znaczy zarówno konsument, jak i przedsiębiorca.

(3) Nasze ogólne warunki umów i dostaw obowiązują wyłącznie; odbiegające od nich warunki, uzupełnienia, ustalenia dodatkowe albo przetargi uznajemy tylko w przypadku pisemnego

zatwierdzenia. To postanowienie ma zastosowanie również wtedy, gdy wykonamy dostawę bez warunku, wiedząc o odmiennych postanowieniach.

§ 2 Oferta – zawarcie umowy – dokumenty związane z ofertą

(1) Nasze oferty są niewiążące. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany modeli, konstrukcji albo wyposażenia. Rysunki i dane podane w katalogach i prospektach stanowią jedynie

przybliżone możliwości realizacji, chyba że są przez nas wyraźnie oznaczone jako wiążące. W odniesieniu do właściwości towaru jako uzgodniony obowiązuje zasadniczo jedynie nasz

opis produktu zgodnie z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, chyba że pomiędzy nami a kupującym wyraźnie i wiążąco zostanie uzgodniony opis produktu jako cecha wiążąca

produktu; publiczne wypowiedzi, prezentacje albo reklamy producenta nie stanowią w tym zakresie żadnego zapewnienia umownego o cechach towaru.

(2) Zamówienie klienta stanowi ofertę wiążąca, którą możemy przyjąć poprzez przesłanie pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia albo poprzez dostawę towaru.

(3) Jeżeli kupujący zamówi towar w sposób elektroniczny, niezwłocznie prześlemy potwierdzenie otrzymania zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi jeszcze

wiążącego przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia może zostać powiązane z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia. W przypadku zamówienia na drodze

elektronicznej przez konsumenta tekst zamówienia zostanie przez nas zapisany w pamięci urządzenia przetwarzającego dane i na żądanie kupującego przesłany mu obok niniejszych

ogólnych warunków umów i dostaw w sposób elektroniczny (e-mailem).

(4) Kupujący odpowiada za prawidłowość dostarczonych przez niego dokumentów, w szczególności takich jak wzory i rysunki. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych jakiegokolwiek

rodzaju przeciwko nam z powodu wad produktów, które wynikają z wadliwości dokumentów kupującego, jest wyłączone.

(5) O przepisach służących ochronie kupującego informujemy tylko wtedy, jeżeli jest to wymagane ustawowo albo zostało wyraźnie uregulowane w umowie.

(6) Zastrzegamy sobie prawa własności i autorskie do rysunków, odbitek, kalkulacji i pozostałych dokumentów. To obowiązuje również dla takich pisemnych dokumentów, które są

oznaczone jako poufne. Przed przekazaniem ich osobie trzeciej kupujący powinien uzyskać naszą wyraźną pisemną zgodę. Jeżeli przy wykonywaniu przedmiotu dostawy zgodnie

z rysunkami, wzorami albo innymi danymi zleceniodawcy, zostaną naruszone prawa osób trzecich, zleceniodawca zwolni naszą firmę z wszelkich roszczeń.

§ 3 Ceny i warunki płatności

(1) Ceny należy rozumieć jako fabryczne i niezawierające kosztów opakowania, przewozu, przesłania i ubezpieczenia. Doliczyć należy do nich aktualny podatek VAT. Oferty opierają się

na cenniku obowiązującym w czasie składania oferty.

(2) Jeżeli Kupujący jest konsumentem, zmiany cen są dopuszczalne, jeżeli okres pomiędzy dniem zawarcia umowy a uzgodnionym terminem dostawy jest dłuższy niż 4 miesiące.

Jeżeli po zawarciu umowy do dnia dostawy zmieni się wysokość wynagrodzeń pracowników albo kosztów materiału, będziemy uprawnieni do zmiamy ceny odpowiednio do podwyżki

albo obniżki kosztów. W przypadku podwyżki cen Kupujący jest jednak uprawniony do odstąpienia od umowy.

(3) Jeżeli Kupujacy jest przedsiębiorcą, wówczas obowiązuje cena uzgodniona. Jeżeli jednak w chwili spełnienia świadczenia nastąpiła podwyżka cen wskutek zmiany cen rynkowych

lub wskutek podwyżki wynagrodzeń żądanych przez osoby trzecie, które uczestniczą w spełnieniu świadczenia, obowiązuje cena wyższa. Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od

umowy jedynie wtedy, kiedy cena jest wyższa od umówionej o co najmniej 20% i odstąpienie nastąpi niezwłocznie.

(4) Wszelkie faktury za dostawy są płatne i wymagane w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury bez udzielania jakichkolwiek rabatów. Wszelkie faktury za pozostałe świadczenia

są płatne i wymagane w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury bez udzielania jakichkolwiek rabatów. W przypadku nastąpienia płatności w ciągu 8 dni, jeżeli zleceniodawca nie

opóźnia się z płatnością za towary, udzielamy rabatu w wysokości 2%. Skutki opóźnienia w płatności są zgodne z ustawą.

(5) Jeżeli po zawarciu umowy nasza firma poweźmie wiadomość o istotnym pogorszeniu stosunków majątkowych zleceniodawcy, które mogą stanowić zagrożenie dla realizacji naszego

roszczenia o świadczenie wzajemne, wówczas możemy żądać odpowiedniego zabezpieczenia aż do czasu spełnienia przez niego świadczenia. Jeżeli zleceniodawca nie zastosuje

się do naszego uzasadnionego żądania, możemy od umowy odstąpić albo żądać odszkodowania z powodu niewykonania zobowiązania. Jeżeli zleceniodawca zalega z płatnością

częściową, nasza firma może żądać natychmiastowej zapłaty całej kwoty wierzytelności.

(6) Jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą, przysługuje mu prawo potrącenia wyłącznie wtedy, jeżeli jego roszczenie wzajemne zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, jest

bezsporne albo zostało przez nas uznane. Taki Kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania jedynie wtedy, jeżeli jego roszczenie wzajemne wynika z tego samego

stosunku umownego.

§ 4 Dostawa i świadczenia

(1) Podany termin dostawy stanowi jedynie przybliżony czas i nie jest dla nas wiążący, chyba że konkretny termin dostawy został wyraźnie zastrzeżony jako wiążący.

(2) Jeżeli termin dostawy nie został zachowany z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący, np. niepełne lub nieterminowe wykonanie swoich zobowiązań umownych,

w szczególności niepełne lub nieterminowe przesłanie wszelkich koniecznych zezwoleń, dokumentów, wzorów lub rysunków, dochodzenie jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych

przeciwko nam jest wyłączone.

(3) Termin uważa się za zachowany:

a) w przypadku dostawy bez montażu, jeżeli przesyłka została wysłana albo odebrana w ciągu umówionego terminu. Jeżeli dostawa opóźnia się z przyczyn, za które

odpowiedzialność ponosi Kupujący, termin uważa się za zachowany, jeżeli zgłoszona została gotowość do wysłania w ciągu umówionego terminu. W przypadku późniejszych zmian

umowy na wniosek Kupującego, które mają wpływ na termin dostawy, termin dostawy może ulec przedłużeniu w odpowiednim zakresie. Termin uważa się wówczas za zachowany

niezależnie od przedłużenia.

b) w przypadku dostawy z montażem, jeżeli montaż nastąpi w ciągu umówionego terminu. Jeżeli niezachowanie terminu wynika z nieprzewidzianych i niezawinionych przez nas

wydarzeń, strajku, wojny, braku energii lub surowców albo z siły wyższej, jesteśmy wówczas zwolnieni z obowiązku zachowania terminów dostaw i cen. Jeżeli z przyczyn, za które

ponosimy odpowiedzialność, popadniemy w zwłokę ze świadczeniem, wówczas Kupujący może żądać zapłaty odszkodowania w miejsce świadczenia dopiero wtedy, gdy wyznaczył

nam dodatkowy odpowiedni termin do spełnienia świadczenia i termin ten upłynął bezskutecznie. Jeżeli dostawa albo świadczenie zostaną opóźnione lub anulowane na życzenie

Kupującego albo dojdzie do opóźnienia lub anulowania z przyczyn, za które Kupujący ponosi odpowiedzialność, będziemy uprawnieni do dochodzenia zwrotu nakładów poniesionych

przez nas z tytułu naprawienia szkody oraz do naliczenia powstałych kosztów w odpowiedniej wysokości jak np. koszty przechowania.

§ 5 Koszty dostawy i świadczenia, przejście ryzyka

(1) Sposób wysyłki będzie wybierany w porozumieniu z Kupującym. Jeżeli nie ustalono pisemnie nic odmiennego, Kupujący ponosi koszty przesłania, ewentualne koszty dodatkowe

jak również koszty powstałe ze względu na wysyłkę przyspieszoną lub ekspresową.

(2) Jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą, ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia się towaru przechodzi na Kupującego w chwili wydania go Kupującemu,

a w razie przesłania lub przewozu towaru w chwili wydania go spedytorowi, przewoźnikowi albo innej osobie lub placówce zajmującej się przewożeniem lub przesyłaniem towarów.

(3) Jeżeli Kupujący jest konsumentem, ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia się kupionego towaru przechodzi na Kupującego, również w razie przesłania lub

przewozu towaru, dopiero w chwili wydania go Kupującemu. Towar uznaje się za wydany, jeżeli Kupujący jest w zwłoce z jego przyjęciem.

(4) W przypadku montażu ryzyko przechodzi na Kupującego w chwili odbioru.

(5) Dostawy i świadczenia wykonujemy ze starannością konieczną i zwyczajowo przyjętą w stosunkach tego rodzaju, chyba że Kupujący przy składaniu albo potwierdzeniu zlecenia

udzielił konkretnych poleceń. Za szkody, które powstaną wskutek poleceń Kupującego, nie ponosimy odpowiedzialności.

242


§ 6 Prawo konsumenta do odwołania i zwrotu

W razie dostawy/świadczenia na podstawie umowy zawartej na odległość konsument ma prawo do odwołania oświadczenia woli, które złożył w celu zawarcia umowy, w ciągu 10

dni od dnia dostawy towaru albo montażu. Odwołanie nie musi zawierać uzasadnienia i należy je złożyć pisemnie. Do zachowania terminu wystarczy terminowa wysyłka. Odwołanie

należy kierować do:

SIK-HOLZ POLSKA“ Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

ul. Piątkowska 84c/21, 60-649 Poznań

Prawo odwołania nie istnieje w odniesieniu do dostaw towarów, które zostały wykonane zgodnie ze specyfikacją Kupującego albo w przypadku rozpoczęcia świadczenia przed

upływem terminu, w którym oświadczenie o odstąpieniu od umowy było możliwe. Wykonanie zgodnie ze specyfikacją Kupującego ma miejsce również wtedy, kiedy konsument

wybiera z katalogu albo prospektu artykuł z wykonaniem artystycznym, które nie jest odwzrorowane w katalogu ani w prospekcie, ani w nich przewidziane. Konsument jest

zobowiązany przy wykonaniu prawa odwołania do niezwłocznego zwrotu towaru, który nie może nastąpić później niż w ciągu 14 dni od daty dostawy lub montażu. Konsument

ma obowiązek wyrówniania wartości pogorszenia towaru, które powstało wskutek używania towaru zgodnie z instrukcją obsługi. Konsument może ostrożnie sprawdzić towar. Za

utratę wartości spowodowaną poprzez używanie wykraczające poza sprawdzenie towaru, która powoduje, że towar ten nie może być już sprzedany jako nowy, odpowiada konsument.

§ 7 Odpowiedzialność za wady

(1) Jeżeli Kupujący jest konsumentem, odpowiadamy w razie zaistnienia wady zgodnie z przepisami ustawowymi, o ile z ustaleń poniższych nie wynikają ograniczenia, które są

prawnie dopuszczalne.

(2) Jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą, zastrzegamy sobie prawo do naprawienia towaru w razie jego wady.

(3) Jeżeli Kupujący jest konsumentem, musi nam pisemnie zgłosić wadę w ciągu 1 miesiąca od dnia jej wykrycia. Jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą, musi nam zgłosić wadę

niezwłocznie na piśmie, nie później jednak niż w ciągu 1 tygodnia od dnia jej wykrycia. W przeciwnym razie wygasają jego prawa z tytułu rękojmi, o ile my nie przemilczymy tej

wady, wiedząc o niej, albo nie wydamy gwarancji obejmującej określone właściwości towaru.

(4) Jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą, wówczas może, jeżeli mu ostatecznie i stanowczo odmówimy wykonania zobowiązania albo odmówimy usunięcia wady albo dostarczenia

rzeczy wolnej od wad z powodu niewspółmiernych kosztów, żądać jedynie obniżenia ceny albo jeżeli podstawą odpowiedzialności nie jest robota budowlana, od umowy odstąpić.

(5) Jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą i dostawa ma miejsce bez montażu, a dostarczona przez nas instrukcja montażu jest wadliwa, jesteśmy zobowiązani jedynie do dostarczenia

wolnej od wad instrukcji montażu i to obowiązuje także wtedy, gdy wada w instrukcji montażu pozostaje w sprzeczności z prawidłowym montażem.

(6) Roszczenia z tytułu wad ulegają przedawnieniu zgodnie z ustawowymi terminami przedawnienia.

(7) Wyjątkiem od uregulowań § 7 są roszczenia odszkodowawcze z powodu wad. W tym zakresie obowiązuje § 8 niniejszych ogólnych warunków umów i dostaw.

(8) Kupujący nie otrzymuje od nas gwarancji jakości, chyba że zostaje uzgodniona wyraźnie gwarancja jakości producenta w formie pisemnej.

§ 8 Odpowiedzialność za szkody

(1) Nasza odpowiedzialność za szkody z tytułu naruszeń umownych, jak również z tytułu deliktu wobec Kupującego, który jest konsumentem, opiera się na uregulowaniach

ustawowych. Jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą, odpowiedzialność ta jest ograniczona do zamiaru i rażącego niedbalstwa. Odmiennie od tego odpowiadamy za każdy stopień

zawinienia w razie spowodowania utraty lub zagrożenia życia, naruszenia integralności cielesnej lub zdrowia Kupującego albo naruszenia podstawowych obowiązków wynikających

z umowy oraz w razie odszkodowania za zwłokę.

(2) Odpowiedzialność za zwłokę ograniczona jest do odszkodowania zryczałtowanego za każdy pełny tydzień zwłoki w wysokości 0,5 % wartości dostawy, maksymalnie jednak do

5 %. Odpowiedzialność ogranicza się do normalnej szkody w rozumieniu art. 361 kodeksu cywilnego.

(3) Wyżej wymienione ograniczenie odpowiedzialności obowiązuje również w przypadkach naruszeń obowiązków w wyniku lekkiego niedbalstwa stosunku do osób, którymi się

posługujemy przy wykonywaniu zlecenia.

(4) Jeżeli nasza odpowiedzialność za szkodę jest wyłączona lub ograniczona, ograniczenie lub wyłączenie obowiązuje również w stosunku do osobistej odpowiedzialności naszych

pracowników, przedstawicieli, pomocników i innych osób, którymi się posługujemy przy wykonywaniu zlecenia.

(5) Jeżeli odpowiedzialność za szkodę, która nie polega na pozbawieniu lub zagrożeniu życia, naruszeniu integralności cielesnej, spowodowaniu uszczerbku na zdrowiu Kupującego,

nie jest wyłączona z powodu lekkiego niebdbalstwa, wówczas roszczenia z tego tytułu przedawniają się zgodnie z ustawowymi terminami przedawnienia.

§ 9 Zastrzeżenie własności

(1) W przypadku umów z konsumentami towar pozostaje naszą własnością aż do całkowitej zapłaty ceny.

(2) W przypadku umów z przedsiębiorcami zastrzegamy sobie prawo własności aż do całkowitego pokrycia wszystkich wierzytelności wynikających z naszych stosunków handlowych.

(3) Jesteśmy uprawnieni do nadania umowie zawartej z Kupującym daty pewnej.

(4) Każdy z kupujących zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania nas o egzekucji osób trzecich skierowanej do rzeczy objętych zastrzeżeniem własności i do przekazania

nam dokumentów niezbędnych do interwencji; dotyczy to naruszeń wszelkiego rodzaju. Niezależnie od tego wszyscy kupujący mają obowiązek poinformowania osób trzecich z góry

o prawach przysługujących nam do tych rzeczy. Jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą, powinien nam zwrócić koszty interwencji, jeżeli osoba trzecia nie będzie mogła tego uczynić.

§ 10 Przedawnienie

Nasze roszczenia o zapłatę ceny sprzedaży i wynagrodzenia za robociznę przedawniają się zgodnie z ustawowymi terminami przedawnienia.

§ 11 Miejsce wykonania zobowiązania, właściwość sądu, obowiązujące prawo, skuteczność

(1) O ile z umowy nie wynika nic innego, miejscem wykonania i zapłaty jest nasza siedziba. W razie umów z konsumentami nie ma to wpływu na ustawowe uregulowania dotyczące

właściwości sądu.

(2) Jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego albo publiczno-prawną wydzieloną masą majątkową, sądem wyłącznie właściwym dla wszelkich sporów

ze stosunku z Kupującym, włącznie z postępowaniem wekslowym, jest sąd właściwy dla naszej siedziby. To samo obowiązuje, jeżeli Kupujący nie ma siedziby w Polsce albo jego

siedziba albo miejsce pobytu w chwili wniesienia pozwu nie są znane.

(3) Niniejsze ogólne warunki umów i dostaw, jak również umowa zawarta z Kupującym podlegają polskiemu prawu. Wobec konsumentów wyłączone jest stosowanie konwencji ONZ

o zawieraniu umów sprzedaży.

(4) Wyjaśnienia oraz wskazania istotne z punktu widzenia skutków prawnych, które Kupujący zobowiązany jest złożyć wobec nas albo osoby trzeciej, wymagają formy pisemnej.

(5) Jeżeli jedno z postanowień będzie lub stanie się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień.

243


Notatki

More magazines by this user
Similar magazines