صحنه معاصر بهار ۹۶

  • No tags were found...

مجله تخصصی تئاتر - گروه تئاتر اگزیت

دختر ونوس
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
شبه‌تماشاگران؛ هیزم آتش تئاتر تجارت‌زده
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
اما
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
هنر و مبارزه طبقاتی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
تئاتر مستند؛ ورباتیم
درباره تئاتر امروز ایران
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
سیاست‌گذاری های بازار؛ هم پیمانی نامبارک دولت و بخش خصوصی در ویرانی تئاتر ایران
مخاطب در تئاتر امروز ایران
باز هم متن و بستر آن
تبلیغات در تئاتر امروز ایران
مدیریت در تئاتر امروز ایران
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
صحنه معاصر - بهار ۹۵
صحنه معاصر - تابستان ۹۵
فتیشیزم سرمایه‌داری و زوال هنر
سرمایه‌داری و هنر، یا آنها قیمت را می‌دانند ولی نه ارزش را
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر
درباره دو برداشت روانکاوانه از شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری
گروه تئاتر اگزیت
اندیشه‌های کارل مارکس - آلن وودز
تئاتر به مثابه مبارزه و عمل مقاومت
پیام روز جهانی تئاتر ۲۰۱۸
گفت‌و‌گوی اگزیت با «محمد‌علی بهبودی » بازیگر و کارگردان (تئاتر- سینما) و فعال سندیکایی مقیم آلمان