28.03.2017 Views

Elhallgatott Történelem

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Visszaemlékezések<br />

Gyerekekre Hangolva Alapítvány<br />

Hatvan, 2016.


Az interjúk teljes szövege<br />

a Gyerekekre Hangolva Alapítvány tulajdona.<br />

Az interjúkat a Gyerekekre Hangolva Alapítvány készítette<br />

az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával.<br />

Kiadó: Gyerekekre Hangolva Alapítvány, Hatvan 2016


DR. BÁRÁNY OTTÓ NÉ BAD I GYÖRGYI<br />

Dr. Bárány Ottóné Badi Györgyi visszaemlékezése<br />

Dr. Bárány Ottóné Badi Györgyi is azok közé tartozik, akiket a rákosi rendszerben<br />

elszakítva az otthonuktól kényszermunka táborba vittek a Hortobágyra.<br />

Néhány mondatot mondana magáról? Miért és honnan vitték el Önöket?<br />

Egy Iskó nevű községben születtem,<br />

ott laktunk a szüleimmel. 1950 június<br />

23-án éjszaka úgy, mint a Dráva mentén<br />

sok más családhoz – hozzánk is bezörgettek<br />

az ablakon. Kettő ÁVO-s<br />

rendőr és egy civil ruhás valaki rontott<br />

be a lakásba. Fegyvert fogtak ránk.<br />

Édesapámat elvitték a Községházára,<br />

de nem tudtuk, hogy miért. Néma<br />

csendben vártuk vissza. Addig egy<br />

rendőr ott maradt velünk, felénk fordított fegyverrel. Amikor édesapám vissza jött két<br />

fegyveres rendőr kísérte, ő pedig sírt. Így tudtuk meg, hogy el kell hagynunk a falut.<br />

Felfoghatatlan volt, nem is tudtuk, hogy miért történik ez. A szüleim azt mondták, nem<br />

mennek sehová. Édesanyám még azt is találta mondani, hogy inkább lőjenek agyon<br />

bennünket. A rendőr erre ezt felelte: „Asszonyom, nem fogjuk magukat agyonlőni, de<br />

akkor is elvisszük, ha maguk semmit sem pakolnak”. Apukám tért először magához és<br />

elkezdtek csomagolni. Zsákokat hoztak be, amikbe előtte búzát, lisztet tartottak.<br />

Ezekbe a kimosott zsákokba pakoltunk. Ruhaneműt gyömöszöltünk bele. A nővérem<br />

nem volt otthon, mert Szegeden járt főiskolára. A nagymamám pedig nem volt rajta a<br />

kitelepítési papíron, mert külön háztartásba volt bejelentve.<br />

Az eljövetel abból a kicsi faluból, az emlékeim között iszonyatként maradt meg. A leginkább<br />

azért, mert nem tudtuk, hogy miért és hova visznek bennünket. Utólag próbáltuk<br />

elemezni, hogy mi lehetett az oka. Úgy gondoljuk, hogy egyrészt ezekből a<br />

falvakból azokat a családokat emelték ki, akik tehetősebbek voltak. Másrészt a családok<br />

férfi tagja olyan volt, akire a falu népe hallgatott rá.<br />

5


VISSZAE ML ÉKEZÉSEK<br />

Minket a legközelebbi állomásra vittek, vagy inkább vittük magunkat. Saját lóval, szekérrel<br />

mentünk. Egy tehenet köthettünk a kocsi után. Az állomáson vagonok vártak<br />

bennünket. 12 éves voltam, teljesen bennem van az emlék, hogy hogyan álltak ott a<br />

kocsik. A környező falvakból is hoztak családokat. Be kellett pakolnunk a vagonokba.<br />

Az egyik felébe az állatokat raktuk, a másikba a család pakolt. Nekünk megengedték,<br />

hogy egy másik falubeli családdal legyünk együtt és a másik vagonba kerültek az állatok.<br />

Úgy vettük észre, hogy az a rendőr, aki ezt megengedte nekünk döbbenten figyelte,<br />

hogy egy egyszerű paraszti családot visznek el. A faluból próbáltak hozzánk<br />

jönni a rokonok, de senkit nem engedett oda az ÁVO-s. A vagonjainkra a 6-os szám volt<br />

krétával felírva. Ahogy a különböző állomásokhoz értünk, újra és újra csatlakoztattak<br />

hozzánk vagonokat. A szüleim engem emeltek fel, hogy nézzem meg a kicsi ablakon<br />

keresztül, hogy milyen állomás következik. Amikor Füzesabonyba értünk már nappal<br />

volt. Először arra gondoltak a szüleim, hogy kivisznek bennünket a Szovjetunióba. De<br />

látták, hogy az ország belseje felé visznek bennünket, ezért megkönnyebbültek. A vonatról<br />

leszállni nem lehetett. Polgárhoz szombat délután érkeztünk. Itt is a nyílt vágányon<br />

állt meg a vonat, nem mentünk be az állomásra. Vontatók vártak bennünket. Erre<br />

hajigálták fel azokat az összekötözött csomagokat, amiket magunkkal hoztunk. A férfiakkal<br />

összerakatták a kocsit. Elé fogták a lovat, mögé kötötték a tehenet. Az állami<br />

gazdaság emberei ezeket rögtön elhajtották. Elvették tőlünk. Édesapám az elképedéstől<br />

nem tudott hova lenni.<br />

A felnőtteket ötös sorba állították és így indították meg őket a tanya felé, ahová mentünk.<br />

Számunkra rémületes volt, hogy a sötétben ahová ledobálták a cuccainkat az<br />

édesapánk nem volt velünk. Anyukám valamennyi holmit összeszedett, de nem mindenki<br />

találta meg a sajátját. Édesapám késő éjszaka kiabálta a nevünket, hogy megjött.<br />

Ekkor megkönnyebbültünk. Később lovas rendőrök kísérték a felnőtteket a táborig.<br />

Mondták, hogy van egy barakk, ahová be lehet költözni. Ez egy 10x12 méteres fa barakk<br />

volt, amit egyébként egyetlen szakaszkatona számára szoktak felépíteni. Ezen az<br />

éjszakán 146 ember költözött be ide minden holmijával együtt. Ládákat, zsákokat tettünk<br />

magunk alá. Még szalma sem volt a tábor területén. Akiknek már nem volt hely a<br />

barakkban, azok kint maradtak a szabad ég alatt.<br />

Másnap elkezdtek összeírni bennünket a rendőrök. Nem voltak képzettek, nem tudtak<br />

rendesen se írni, se olvasni, ezért nagyon nehezen ment az összeírásunk. Nem tudták,<br />

hogy kiket hoztak ide. Ők állították össze a névsorokat, amik soha sem stimmeltek.<br />

Nem voltak rá képesek, hogy megcsinálják.<br />

6


DR. BÁRÁNY OTTÓ NÉ BAD I GYÖRGYI<br />

Az asszonyok próbáltak valamit főzni, de ezt a rendőrök nem engedték meg. Rögtön<br />

mondták, hogy meg kell szervezni a közös konyhát. Egy pár nap múlva sikerült is ezt<br />

megvalósítani. De nem voltak felkészülve arra, hogy majd 300-400 embernek kell főzni.<br />

Amit magunkkal hoztunk otthonról lisztet, zsírt, tartós élelmiszert elvették és bevitték<br />

a közös konyhára. A puszta ruhánkon kívül mindent elszedtek tőlünk. A személyi igazolványokat<br />

is, amit soha nem kaptunk vissza. Volt olyan tábor, ahol egy nagy tüzet<br />

raktak és azonnal elégették ezeket az okmányokat. Írógép? Kerékpár? Ezeket is rögtön<br />

elvették, valami raktárba vihették. Sosem kaptunk vissza semmit. Tudok olyan levéltári<br />

anyagot, ahol le van írva, hogy ezek a tárgyak nem kerültek elő.<br />

Így indult meg az élet, hogy megszervezték a közös konyhát. De nem volt ám helye<br />

ennek a konyhának. A mi táborunk egy tanya volt, ami a Lenin tanya nevet kapta. Egy<br />

barakk volt csak ott.<br />

Volt még egy birkahodály, ahonnan a trágyát kihordatták az emberekkel. Ide szalmát<br />

szórtak fel – amit nem tudom honnan vettek. Itt 77-en kaptak helyet, köztük a barátnőm<br />

is. Egy TBC-vel betegeskedő ember is ide került, aki aztán ősszel a debreceni kórházban<br />

meghalt. A szülei nem tudták meglátogatni, amikor haldoklott. Az orvosok<br />

telefonáltak, hogy látni szeretné az anyját. Erre a rendőr azt mondta: „Majd ha meghalt.”<br />

Amikor elkezdtem ezeket az anyagokat kutatni, kikértem a debreceni halotti<br />

anyakönyvi kivonatot. Az van csak ráírva, hogy „Meghalt 21 évesen”. A temetésére az<br />

anyja rendőri kísérettel jöhetett el.<br />

Az egyik fiatalasszony kisbabát várt, ősszel szült. A hajdúnánási szülő otthonba vitte be<br />

a rendőr. Azt mondták az orvosoknak, hogy őrizni kell, és nem látogathatja senki. Egy<br />

másik fiatalasszony később azt mesélte, hogy a rendőr azt mondta az orvosnak, hogy<br />

egy rabló gyilkos ő. Ilyen dolgokat terjesztettek rólunk.<br />

De az az orvosi segítség, amit nekünk az orvosok nyújtottak méltó volt az orvosi esküjükhöz.<br />

Sok mindenkit mentettek meg, többek között engem is. Én ’53-ban kerültem<br />

kórházba. Úgy láttak el és olyan hosszú ideig tartottak bent, ahogyan nem is kellett<br />

volna.<br />

Térjünk vissza. Harmadnap már dolgozni kellett, aratásba vittek bennünket. Úgy gondolták<br />

a szüleink, hogy learatjuk a termést és akkor elengednek bennünket.<br />

7


VISSZAE ML ÉKEZÉSEK<br />

Miért kerültünk ide? Azt is a szemünkre vetették, hogy 1914 tájékán a dédapám a<br />

szomszédban lévő pusztát – másik három férfival – bérbe vették és azzal jól gazdálkodtak.<br />

Ezt a területet akkor vették el tőlük, amikor jött a gazdasági válság a 20-as évek<br />

végén. Ezt is felemlegették nekünk. De mi közünk volt ehhez? Annyi esetleg, hogy a<br />

dédapám az ebből szerzett pénzből földet vásárolt. Innen kezdődött a család vagyonának<br />

megalapozása. Összesen 24 hold földjük volt. Szóval azt hittük, hogy elengednek<br />

majd bennünket. Édesapám lett az első kaszás. Learattuk a termést és vártuk, hogy mi<br />

lesz. Nem volt elegendő munka sem. Meg kellett szerveznünk az életünket úgy, hogy<br />

a közös konyhára az élelmet magunknak kellett fizetni. Nagyon kicsi bért adtak. Sok<br />

családnak nem volt elég a keresete arra, hogy mindenkinek tudjanak enni adni.<br />

Az lett a nagy baj, hogy nem volt elég munka. Az egyik fajta rendőri jelentésben panaszolták,<br />

hogy nincs elég munka. Egy másik fajta jelentésben pedig az volt, hogy küldjenek<br />

még családokat, mert kellene még munkaerő.<br />

Ősszel elvitték a felnőtteket az erdőbe dolgozni. De oda sem lehetett olyan sok embert<br />

vinni. Cukorrépát szedtek ki a földből, még novemberben is. Az édesanyámat is elvitték<br />

ide. Úgy jöttek vissza a földekről, hogy találkoztak olyan emberekkel, akik azt mondták,<br />

hogy másol is vannak ilyen táborok. Aztán édesapámat 5 férfivel együtt börtönbe vitték.<br />

Nem volt sem tárgyalás, sem bírósági ítélet. Ezt a 6 férfit először elvitték Debrecenbe,<br />

a rendőrkapitányságra. Onnan tovább küldték Budapestre őket, ahol a Mosonyi<br />

utcai börtönbe kerültek. Hat hónapot voltak ott.<br />

Ekkora már elszakadtunk a nagymamámtól, a testvéremtől, az édesapámtól. Szétszakították<br />

a családot. Ezt megélni kegyetlen dolog. A testvérem minden támasz nélkül<br />

maradt a főiskolán. Nagyon sok nélkülözésen ment ő is keresztül.<br />

Az édesapját internálták. Lehetett ennek az az oka, hogy az édesapja a táborban felemelte<br />

a szavát azért, hogy adjanak tisztességes munkát és tisztességes bért?<br />

Igen, lehetett ez az ok. Mindig éjszaka sorakoztattak bennünket. Olvasni sem tudtak<br />

igazán az őrök, nem hogy még éjszaka a sötétben. Hosszú procedúra volt. Nappal dolgoztak<br />

az emberek és még éjszaka sem hagyták őket pihenni. Apukám ezen felháborodott.<br />

Ezt lázításnak fogták fel. Aztán ki is találtak dolgokat, hogy például írott papírt<br />

talált a rendőr az ablakban és ráfogták valakire, hogy ő írta. Fogalmuk nem volt, hogy<br />

ezt miért mondták. Ezért vihették el őket, hogy megfélemlítsék a táborban maradtakat.<br />

8


DR. BÁRÁNY OTTÓ NÉ BAD I GYÖRGYI<br />

A nép naivan azt gondolta, hogy jön a karácsony és akkor elengednek bennünket. Sok<br />

hír járt. Például, hogy majd az ENSZ törődik velünk. Sokan Hollandiában bíztak, hogy<br />

majd az kifizet értünk valami pénzt és minket elvisznek Hollandiában. Volt egy politikai<br />

biztos, aki mindig lóháton járt. Török Istvánnak hívták. Ő azt mondta: „Tudjuk, hogy<br />

maguk az amerikaiakat várják, de mire azok ideérnek, addigra maguk nem lesznek.”<br />

Amikor ősszel az emberek egy nagy silógödröt ástak, rögtön elterjedt, hogy abba fognak<br />

bennünket bele lődözni. Így félemlítették meg az embereket. Mindig volt valami a<br />

táborban, amitől félni kellett. Mi gyerekek iszonyatosan féltünk például olyan latrinára<br />

menni, amibe bele lehetett esni.<br />

Tetszett mondani, hogy fizikai munkát végeztek. Különböző korosztályok voltak, különböző<br />

szükségletekkel. Milyenek voltak a higiéniás körülmények?<br />

Kevés víz volt és nem volt hol tisztálkodni. A táborban volt egy barakk, egy raktár, egy<br />

rendőrségi épület és egy istálló.<br />

Először csak a barakkban lehetett lakni. Amikor haza jöttek a felnőttek az aratásból<br />

lavórt fogtak, abba vizet tettek. Hátul volt egy lucernás rész, a lányok oda mentek lemosakodni,<br />

a többiek pedig ott ahol laktak, a barakkban. Később az emberek próbálták<br />

magukat elválasztani egymástól egy lepedővel. Én a szüleimmel 4,5 négyzetméteren<br />

laktunk. Tehát nem volt hol mosakodni, nem volt mosdóhelyiség. El sem tudom képzelni,<br />

hogy mit akartak velünk. Hogy pusztuljon el minden ember itt? Ennek ellenére<br />

soha sem tört ki olyan járvány, ami a rossz körülmények következménye lett volna.<br />

Különösen vigyázhattak a gyerekekre, hiszen ők is ott voltak.<br />

A gyerekek dolga külön téma. A szülőket kivitték dolgozni. A gyerekek bent maradtak<br />

a táborban. Mit csinált a gyerek? Hát, rosszalkodott. A szülők pedig aggódtak, hogy a<br />

gyerekeknek iskolába kellene járniuk. A mi táborunk minden településtől távol volt. A<br />

legközelebbi tanyára a fiatalok kiszökdöstek, ami egy kilométerre volt. A tanyások nagyon<br />

sajnáltak bennünket. Levelet adtak fel a nevünkben. De amikor ezt megtudták a<br />

rendőrök, akkor kitelepítették őket is. A tanyát, amit el kellett hagyni velünk bontatták<br />

le. A rendőr ott állt az emberek mögött, sírtak, akik bontották és sírt a család is. Elég<br />

borzalmas volt.<br />

9


VISSZAE ML ÉKEZÉSEK<br />

Történt rendőri atrocitás?<br />

A mi táborunkban volt, hogy valakit megvertek, de ez nem volt rendszeres. Volt olyan<br />

rendőr is, aki a hosszú idő során rájött, hogy nem vagyunk rabló gyilkosok. A rendőrparancsnok<br />

viszont nagyon kegyetlen volt. A testvéremék jöttek volna meglátogatni<br />

bennünket, de nem engedték be őket a táborba. A nővérem jött a húgomért, hogy<br />

elviszi, mert a 7 éven aluli gyermekeket el lehetett vinni. Kijárta a Minisztériumnál,<br />

hozta a papírt, de nem engedték be a táborba, mert a debreceni rendőrkapitányságtól<br />

is kellett egy engedély.<br />

Amit ő megkapott, a nagymamám pedig nem. A húgomat kihozta Zsuzsika, de akkor<br />

már kint is jegyrendszer volt. Nagyon nehezen éltek. Se ennivalójuk, se tüzelőjük nem<br />

volt télen. Ráadásul támasz nélkül voltak.<br />

A családtagok próbáltak kapcsolatot teremteni…<br />

Az itthon maradt családtagok nem tudták, hová vittek bennünket. Volt egy nagypapa,<br />

ő utánunk jött. Haza akarta vinni a kicsi unokáját. Aztán az egyik felnőtt férfinak a<br />

menyasszonya jött utánunk. Behozták a táborba és ő is ott maradt. Rémes dolgok történtek.<br />

Még ’53-ban is hoztak családokat. Aztán az első ősszel már vályogot kellett<br />

vetnünk. Decemberre ebből már kész ház lett. Ez még nyersvályog volt, minden csupa<br />

penész és zöld lett a házban. Alul sár volt és padlása sem volt. Ezekbe a lakásokba költöztették<br />

be azokat, akik addig kint laktak a szabad ég alatt. Itt is fűteni kellett volna.<br />

Volt mivel fűteni?<br />

Igen, kaptunk egy vödör szenet. De fa nem volt. Rakott tűzhelyet kellett csinálni. A<br />

barakk teljesen tele volt, innen valakinek ki kellett költöznie ahhoz, hogy a tűzhelyet<br />

behozhassuk.<br />

146-an költöztünk be, innen 40 hónap múlva 93 ember szabadult. Olyan érdekes, hogy<br />

az ember megszokja, hogy ilyen körülmények között lakik. Olyan, hogy egy család egy<br />

szobában lakjon, nem létezett. A barakkban két tűzhely volt, ezen osztozott 37 család.<br />

Az asszonyok főzni szerettek volna, de tologatni kellett a lábasokat, hogy elférjenek.<br />

Meg kellett egyezni, hogy hogyan használják. Ennek ellenére cirkuszos veszekedés<br />

soha sem volt.<br />

10


DR. BÁRÁNY OTTÓ NÉ BAD I GYÖRGYI<br />

A rokoni látogatásokon kívül, hogy tartották a kapcsolatot az otthon levőkkel?<br />

Az első évben nem volt szabad tájékoztatni a rokonságot, hogy hol is vagyunk. Majd<br />

amikor szabad volt levelet írni az úgy történt, hogy be kellett adni a rendőrségre, ott<br />

ellenőrizték és úgy adták tovább. Természetes, hogy voltak fekete levelek, amelyet<br />

például a tanyások adtak fel. Így lassan kiszivárgott, hogy hol vagyunk. Levelet először<br />

úgy kaptunk, hogy nem osztották ki azonnal, hanem összegyűjtötték. Minden levél fel<br />

volt bontva, rá volt pecsételve, hogy ellenőrizve. Az egyik büntetés a pénzelvonás volt,<br />

a másik, hogy nem volt levél és csomag osztás. A csomag osztás úgy történt, hogy havonta<br />

egynél többet nem kaphattunk. Ezt egy nagy bevásárlókocsiban hozták ki. Volt<br />

egy helység ott a rendőr felbontotta, megnézte, hogy van-e benne levél. Ha volt benne,<br />

akkor azt kivette. Később éltek a gyanúval, hogy a leveleket belesütik a kenyérbe, a<br />

süteménybe. Emlékszem a nagymamám egyszer kiflit küldött és azokat sorban széttörték.<br />

A csomagot, ha elvonták, akkor az egészet leadták a közös konyhára és ott használták<br />

fel. A szeretettel küldött csomagokat sokszor nem kaptuk meg. Azt sem tudtuk<br />

ki küldte. Mi a húgommal az egyik húsvétra kaptunk volna egy ruhát – utólag tudtuk<br />

meg, hogy volt a csomagban –, de nem kaptuk meg. Egyszerűen a rendőrségen kiszedték<br />

belőle. A rendőrök is a miénket ették, amit elvettek tőlünk. Ha hosszú ideig volt<br />

csomagelvonás, akkor a romlandó élelmiszer megromlott. A penészes sonkát édesanyám<br />

kitakarította és megfőzte.<br />

Ennyi embert hogyan tudtak ellátni?<br />

Választottak egy bevásárlót, aki a szabad életében is kereskedő volt. Ő elment Polgárra<br />

– a leggyakrabban ide jártak vásárolni, néha Nánásra. Kint is jegyre adtak már sok mindent.<br />

Amikor kiment a bevásárló kocsi és elhozta például a kenyeret, az nem esett jól<br />

a lakosságnak. Ráadásul rossz hírek mentek ki rólunk, hogy kik is vagyunk.<br />

Könnyű volt őket a táborlakók ellen uszítani?<br />

Igen, próbálkoztak ezzel. De én a polgári emberekre semmi rosszat nem tudok mondani.<br />

Amikor később itt voltunk emléktáblát avatni, a polgármester bocsánatot kért<br />

azoknak a nevében, akik esetleg bántottak minket. De én mondtam neki, hogy nem<br />

tudok ilyenről. Jó emberek voltak, az meg hogy a hírünket így vitték, azon nem lehet<br />

annyira csodálkozni. Mindenki nehéz helyzetben volt akkor.<br />

11


VISSZAE ML ÉKEZÉSEK<br />

40 hónapon keresztül a reggeli mindig ugyanaz volt. Feketekávét főztek cikóriából. Ez<br />

volt valami kenyérrel. Az ebéd mindig kétféle volt, valami leves és második.<br />

Akik kint dolgoztak a mezőn, azoknak is vittek ki ezekből az ételekből. A táborban volt<br />

egy edényünk, amivel sorba álltunk. A vacsorára nem is emlékszem. Én nem nagyon<br />

bírtam megenni ezeket az ételeket. A gyerekeknek egy kicsit jobb étel kellett volna, de<br />

nem volt külön főzés.<br />

A szüleink nagyon akarták, hogy a gyerekeknek legyen oktatás, mert ők tudták, hogyha<br />

innen kikerülünk, akkor kell, hogy a gyerekeknek legyen valami papírjuk. Ezért először<br />

egy érettségizett fiút bíztak meg azzal, hogy tanítson bennünket. Könyv nélkül, füzet<br />

nélkül, ceruza nélkül. Leültünk a kazal tövébe, ahol árnyék sem volt. Egyetlen fa sem<br />

volt a tábor területén. Így beszélgettünk a tanítókkal. Amikor megépültek a vályogbarakkok,<br />

akkor ott egy termet kijelöltek iskolának. Volt benne egy asztal, mellette két<br />

pad. Megtaláltam a levéltárban azt a papírt, amin a számunkra rendelt könyvek szerepeltek.<br />

Februárban rendelték őket és június táján érkeztek meg, júliusban pedig vizsgáztunk.<br />

A legcsekélyebb tudás nélkül kerültem ki a táborból. Ezzel a bizonyítvánnyal<br />

tudtunk aztán jelentkezni, amikor kiszabadultunk. Én két év késéssel jelentkezhettem<br />

a középiskolába, természetesen nem vettek fel. Levéltári anyagból tudom, hogy az iskolai<br />

anyakönyvekbe nem írtak be bennünket.<br />

Csak protekcióval sikerült az egyetemre aztán bejutnom. Sokáig X volt a nevem mellett.<br />

Az a nemzedék járt a legrosszabbul, akik úgy kerültek a táborba, hogy már érettségiztek<br />

vagy esetleg egyetemre jártak és megszakadt az életük. 3 év múlva<br />

szabadultak, akkor már nem tudtak ugyanoda vissza állni. Volt olyan ismerősöm, aki<br />

40 évesen lett ügyvédbojtár, mert megszakadt az egyetemi tanulmánya. Mikor szabadult<br />

fizikai munkára kellett mennie, hogy eltartsa magát.<br />

A tanulás szerepe jobban felértékelődött Önöknél?<br />

Így van. A szüleink úgy gondolták, hogy egyetlen kitörési pont a tanulás. Amikor közölték<br />

velem a pécsi tanulmányi osztályon, hogy nem vettek fel középiskolába, úgy éreztem,<br />

hogy a világ rám omlik. Fogtam a falat, ömlöttek a könnyeim, zokogtam. Beteg<br />

voltam, TBC-s, fizikai munkára nem mehettem. A sógorom javasolta, hogy magántanuló<br />

legyek. Megpróbáltam és ezt engedélyezték. Bekerültem egy olyan iskolába, ahol<br />

az igazgató és az osztályfőnököm is látott bennem fantáziát. Igaz, hogy nem feleltettek<br />

12


DR. BÁRÁNY OTTÓ NÉ BAD I GYÖRGYI<br />

soha, de én mindig felkészülten mentem, minden házi feladatot megcsináltam. Nagyon<br />

rossz az, amikor nem szabad tanulni.<br />

Nagyon nehéz volt az életünk. Az édesapám mindig szeretett csínos lenni, fehér inges<br />

öregember volt. Megszabadultunk, de se ruha, se semmi. Minden tönkre ment. Apukámnak<br />

nem volt öltönye. De volt egy kaszája. Ezzel kiment a gyalogút mellé. Amit ott<br />

hagytak füvet lekaszálta, összegyűjtötte, megszárította és eladta az ebből készült szénát.<br />

Így vett magának öltönyt. Ilyen gondolkodású ember volt a papa.<br />

Egyszer egy 12. évfolyamos fiú oda jött hozzám és megkérdezte, hogy ezt hogy lehetett<br />

kibírni. Kettő dolog fontos. Egyik a remény. Az örökös remény, hogy meg fogunk szabadulni.<br />

A másik dolog pedig az Isten hit.<br />

A táborban az emberek hittek Istenben, hogy megsegít bennünket. Alakítottunk egy<br />

biblia kört. Olvastuk a Bibliát, énekeltünk, együtt voltunk, beszélgettünk. Ez sokat segített.<br />

Keserű Jóska – aki tanított minket – tartott Istentiszteletet. De nyilvánosan nem<br />

lehetett ezeket az összejöveteleket tartani. Az idősebb fiatalság igyekezett a kisebbekkel<br />

törődni. Szerveztek találkozókat, kis mulatságokat. Emlékezetből írtak kis darabokat,<br />

amit előadtunk. Ezek összetartottak bennünket.<br />

A külvilággal tartott vékony szál, a levelezések is tartották bennünk a lelket. A nővéremnek<br />

én például azt írtam, hogy „Zsuzsikám, írd már meg nekem, hogy milyen helyesírási<br />

hibát követek el a levelemben”. Azt gondolom, csak volt bennem remény, ha<br />

ilyet írtam.<br />

A pozitív emberi értékek is felértékelődtek, erősebb formában jelentkeztek?<br />

Azt mondják, hogy a mi táborunkban is volt valaki, aki besúgó volt. De én nem tudok<br />

róla. Senkire sem merném rámondani ezt.<br />

Azt tudjuk, hogy a kegyeletet nem volt szabad megadni. De történt például házasság<br />

kötés?<br />

Ott akkor nem. De kettő esetről tudok, akik később házasságot kötöttek. Udvarlások<br />

voltak. Nekem is ott volt az első udvarlóm. Verset írt hozzám, ezek a mai napig megvannak.<br />

Ezek megszépítik az ottani életet. Sétáltunk a táborban. A rendőrök nem féltek<br />

a szökésektől. Tudták, hogy családostul nem lehet szökni. A férfiak a családot pedig<br />

13


VISSZAE ML ÉKEZÉSEK<br />

nem fogják otthagyni. Ettől függetlenül két szökés volt a táborból, de ők gyerekek voltak.<br />

Országos körözést adtak ki és visszahozták őket.<br />

Később az lett a tragédia, hogy nem volt szabad ezekről a dolgokról beszélni, ezért mi<br />

nem is beszéltünk. Nem volt hihető az emberek számára, ami velünk történt. Amikor<br />

már lehetett beszélni, akkor pedig alá kellett támasztani tényekkel azt, amit mondunk.<br />

Találtunk, kaptunk katonai térképeket, amin rajta vannak az épületek. Az 1982-es térképeken<br />

pedig már nincs ott semmi. Amikor a levéltári kutatások megindultak én még<br />

a selejtezés nélküli anyagokat tudtam megnézni. Ott szembesültem a saját nevemmel<br />

is. Ez is egy felzaklató élmény volt. Ezekből az adatokból és a leírt naplókból állítottuk<br />

össze a mi táborunk anyagát.<br />

A családja túlélt egy szörnyű II. Világháborút. Megjárta a Hortobágyi Gulág nyomorúságát.<br />

Ezután megbélyegezve talpra állt. Önök a nagy túlélő generáció. Erről tudni<br />

kell, ezt nem szabad elfelejteni, hogy soha többé ne fordulhasson elő ilyen. Egyszer<br />

talán valaki fejet fog hajtani és bocsánatot kér.<br />

Ezt még senki nem mondta ki.<br />

Köszönjük a beszélgetést!<br />

14


NAGY B AR N A<br />

Visszaemlékezés Nagy Barna története<br />

Nagy Barna történtét rokonától Földesi Zsolttól ismerhettük meg.<br />

Barna bácsi, Papó a miskolci hadtestnél szolgált<br />

és a Margit vonalnál történt harcokban<br />

került hadifogságba. Nagymamám testvérével<br />

1943-ban esküdtek, 1944-ben pedig már a<br />

fronton volt. Elmondása szerint először visszaverték<br />

a muszkákat, vagyis az oroszokat, akik<br />

úgy futottak, mint a nyulak, de aztán a későbbi<br />

szovjet ellentámadás során a németeknek,<br />

magyaroknak elfogyott a lőszere és a harcoknak<br />

így vége lett.<br />

Pestről került ki a Szovjetunióba. Hogy hol volt<br />

fogságban, hova vitték őket, maguk sem tudták<br />

s nem is szívesen beszélt róla. Viccelődve<br />

néha azt mondta, hogy Kamcsatkán voltunk.<br />

Tény, hogy 1945-től 1948-ig volt hadifogságban.<br />

Így emlékezett vissza: „Azt hordtuk, amink volt, meg amit adtak. A kenyér fekete volt,<br />

naponta kaptunk belőle egy szeletet. A leves üres leves volt, nagy ritkán volt benne<br />

valami. Egész nap dolgoznunk kellett, a mínusz 30 fokban is kihajtottak minket. Követ<br />

törtünk, vasutat építettünk. Mi a közeli kolhozban dolgoztunk. Voltak jó lelkű emberek,<br />

akik élelmet adtak, mutatták, hogy menjünk félre, aztán tudtunk enni. Ha sikerült, akkor<br />

a parton csalánt szedtünk, meg találtunk krumplit. Ha rothadt volt, az is jó volt. Ha<br />

nem volt más, a fagyos földből puszta kézzel is kikapartuk azt. Ha az őröknek jó kedvük<br />

volt nekünk adták a krumpli héját. Ettük a csalánlevest meg a krumpli héj levest.”<br />

Egyszer agyoncsaptak egy sovány kutyát, megsütötték s néhányan így jóllaktak. – emlékszik<br />

vissza az elhangzottakra Zsolt. Ez az utóbbi annyira beleégett a minden napjaiba,<br />

hogy hazatérésekor a felesége, Nagyika kiakarta dobni a krumpli héjat, de nem<br />

engedte, így szólt: „Ki ne dobd drága Csillagom, jó lesz az még valamire.” Mikor Nagyika<br />

levelet kapott tőle, az tele volt drága Csillagommal.<br />

15


VISSZAE ML ÉKEZÉSEK<br />

A visszaemlékezése így folytatódik:<br />

„Történt egyszer, hogy a kolhozban<br />

dolgoztunk, s sikerült elhozni tojást,<br />

krumplit, kolbászt. Észrevette egy dagadt<br />

muszka asszony, elkezdett utánunk<br />

szaladni. Addigra a nagy<br />

óbégatására odaért a többi asszony<br />

is, aztán jól elverték a tolvajt. Az őr<br />

mikor megunta, akkor elzavarta<br />

őket.”<br />

A táborban nem volt piskóta az élet.<br />

Ha valaki meghalt, akkor elszedték a<br />

ruháit. Aki szökött és elkapták, azt agyonlőtték. Ha valaki sokat ’pofázott’, akkor belökték<br />

a verembe, aztán mikor eszükbe jutott akkor kiszedték.<br />

A betegekkel nem foglalkoztak. Elvitték őket valahová, aztán néha visszajöttek, de legtöbbször<br />

inkább nem. Barna bácsi szerencsére nem volt olyan beteg, hogy ledöntötte<br />

volna a lábáról. Ami baj volt, azok a tetvek. Mindenkit leborotváltak, aztán szórták rájuk<br />

a port. Történt, hogy egy jó barátja, Feri bácsi lábára ráesett egy rönk s lágyékhajlattól<br />

bokáig csúnyán megsérült. Egy fogolytársa hipermangánnal lemosta és késsel<br />

felnyitotta a sebet, amiből két napig jött a genny. Végül Rosztovban látták el.<br />

Nagyika a málenkij robotot úgy kerülte el, hogy mikor Tarcalon szedték össze az embereket,<br />

akkor egy rokonuk, Erzsóka néni édesapja, akiknek volt egy malma, elővett<br />

egy hordó aszú bort, odaadta a tisztnek s hazaengedték.<br />

Papó túlélte a Gulagot. Nyíregyházáról 2000 embert vittek el, ebből 30-an tértek haza.<br />

Ők azok, akik jobb fizikai és mentális állapotban voltak.<br />

Hazatérése után a saját hentesüzletükben dolgozott, azt később elvették tőlük. Majd<br />

dolgozott egy miskolci húsüzemben, a tarcali Állami Gazdaságban volt üzemi konyhavezető<br />

is, majd a miskolci Utasellátónál volt. Volt egy kis szőlőföldjük (Fekete-hegyen),<br />

az udvarukon présház, ahol finom borokat állított elő.<br />

Köszönjük a történetet!<br />

16


MAN GER HENR IK NÉ<br />

Visszaemlékezés Manger Henriknével<br />

Bözsi néni meséljen nekünk! Kezdjük az elején. Itt született<br />

Újhartyánban?<br />

Igen, itt születtem. 1927. január 11-én,<br />

jövő hónapban leszek 90 éves. Amikor az<br />

oroszok bejöttek akkor voltam 18.<br />

Iskolába járt vagy már dolgozott?<br />

Nem dolgoztam, polgári iskolába jártam.<br />

Amikor végeztünk, már nagyon bombáztak<br />

mindenfelé. Volt egy fiatalember,<br />

akivel együtt jártunk iskolába, ő felment<br />

egy évre Pestre. Hazajött, hogy ő ugyan<br />

ott nem marad. A mi korosztályunkat tönkre tette a háború. Amikor bejöttek az oroszok<br />

bujkálni kellett.<br />

Újhartyánban is voltak oroszok?<br />

Igen, ide is bejöttek, olyan november 5-én. Én minden első pénteken gyóntam és áldoztam,<br />

ezért emlékszem. Pénteken reggel, amikor mentem a templomba, elindultam<br />

és láttam, hogy idegen katonák vannak itt. Ők voltak az oroszok. Ezért aznap nem mentem<br />

a templomba. Éjjelente már bujkálnunk kellett. A harmadik szomszédnál a padláson<br />

bújtunk. A mamám nem jött, mert a két öcsém sírt, hogy ők is jönni akarnak, de ők<br />

nem jöhettek oda. A nagynénikém jött velem végül. Vele aludtam, mert félt egyedül.<br />

Felmentünk a padlásra, ott volt egy fészek szalmából készítve. Azt mondták nekünk:<br />

„Ha halljátok, hogy nyílik a kamra ajtó és hangosan beszélek, akkor ugorjatok le”. Én<br />

ekkor sírni kezdtem, hogyha leugrom, eltöröm a lábam. Azt mondta a debreceni tanítónő<br />

erre:<br />

„Ha sír, akkor menjen haza.”. No, én mentem is, a nagynéném is jött utánam. Láttuk,<br />

hogy ott vannak az orosz katonák. Ezért nem mertünk a lakáshoz menni, felmásztunk<br />

a disznóól tetejére. Párna meg pléd volt nálunk, ott lefeküdtünk. Lapultunk, mert ott<br />

volt egy nagy orosz katona, aki ha felnézett volna, meglátott volna minket. Reggel haza<br />

mentünk végül. Édesapám műhelyében laktunk ezután. Sokan voltunk itt.<br />

17


VISSZAE ML ÉKEZÉSEK<br />

Mennyi ideig laktak így?<br />

Olyan két hónapot, de itt semmi baj nem volt. Karácsony előtt elmentek az oroszok,<br />

akkor takarítottunk és előre költöztünk a házba.<br />

Ekkor már nem kellett bujkálni.<br />

Nem, akkor már más volt.<br />

Mikor vitték el Önt?<br />

Karácsonykor jött a tanácsházáról egy tisztviselőnő. Azt mondta, hogy „Jaj, itt úgy fog<br />

sírni a falu, bömbölni, hogy jaj.” Miért mi lesz – kérdeztük. Nem tudott semmit, csak<br />

annyit, hogy mindenkit összeírnak. Édesapámat és engem írtak fel.<br />

Mi alapján történt az összeírás, hogy a családból csak Önt és az édesapját írták fel?<br />

Név alapján történt. Sváb községben laktunk, német hangzású nevünk volt.<br />

A testvéreit azért nem írták fel, mert kicsik voltak?<br />

Persze, kicsik voltak. Én 18 éves voltam, a nagyobb testvérem 14, a másik meg 9 éves<br />

volt. 16 éves kortól vitték el a gyerekeket. Jött egy helybéli ember, hozta a névsort,<br />

hogy keressük meg a nevünket és írjuk alá. Utána kellett mennünk jelentkezni. Mindig<br />

üzent az orvosunk, hogy mit csináljunk. Egyszer azt mondta nekem: „Bözsi ne jöjjön be<br />

jelentkezni.”<br />

Ekkor elmentem Kakucsra, hogy onnan szombaton Ócsára menjek, hátha onnan senkit<br />

nem visznek el. Aztán jöttek futva az ismerősök, hogy menjek haza jelentkezni, mert<br />

ha nem jelentkezem, a szüleimet kivégzik vagy elvisznek mindenkit. Haza mentem,<br />

jelentkeztem, ott fogtak. Sokan voltunk a Tanácsházán. Az épületen volt három ablak,<br />

én a középsőn kiugrottam, a nagynéném elkapott és haza mentünk a kertek alatt. Vasárnap<br />

éjjel jöttek is értem. Elhajtottak bennünket a kocsmába. A táncteremben volt<br />

szalma letéve. Férfiak, nők oda voltak lefektetve. Egy helybéli férfi jött, felállt a padra<br />

és azt mondta: „Asszonyok, lányok menjetek a dabasi iskolába, ott be van fűtve.” De<br />

senki nem ment. Kedden elvittek bennünket Ceglédbercelre.<br />

Mivel vitték Önöket?<br />

Lovas kocsival. Négyes sorban, géppisztolyos katonák kísértek. Édesapám adott nekem<br />

egy címet Albertirsán, hogyha tudok, szökjek meg, ezek az emberek majd elbújtatnak.<br />

18


MAN GER HENR IK NÉ<br />

De figyeltek az oroszok, nem lehetett leugrani a lovas kocsiról. Szerdán még hoztak<br />

német ajkú embereket. Csütörtökön bevagoníroztak, pénteken pedig elindultunk.<br />

Élelem és ruha volt Önöknél?<br />

Vihettünk magunkkal 2 mázsát. De hol tudok én 200 kilót vinni? Ruha is kellett, meg<br />

takaró is. Amit tudtunk vittünk. Édesapám disznót vágott. Egy magyar katona mondta<br />

apámnak, hogy a disznói közül egyet vágjon le, süsse le a húst a gyerekeknek, mert el<br />

fogják vinni a hízókat.<br />

Mit mondtak mennyi időre mennek?<br />

Azt mondták, csak két hónapra megyünk kukoricát törni. Marha vagonokban vittek<br />

minket. Volt 100 lejem, ezen vettem friss kiflit. 4 vagy 5 kiflit kaptam érte, ezt útközben<br />

megettük. Majd áttettek minket az orosz vagonokba. Itt szépen betetvesedtünk. Ruhatetű,<br />

fejtetű. Nagyon borzalmas volt, hogy nem tudtunk rendesen mosakodni.<br />

Amikor megérkeztünk Donbászba kivagoníroztak minket, elvittek egy fürdőbe. Azt a<br />

boldogságot, hogy egy hónap után megfürödhettünk. Itt már nem szégyelltük magunkat,<br />

levetkőztünk. Egy orosz katona meg lesett minket. Nagyon sokáig tartott még elpusztultak<br />

a peték. Meg minden tele volt poloska vérrel.<br />

Hova kerültek elszállásolásra?<br />

Lágerba. Azt mondták amerikai láger. Még készen sem volt, csak a mellettünk levő. Sok<br />

volt belőle, 18 összesen. Mindig párosával mentünk a wc-re. Ott mindig hallottunk jó<br />

híreket, hogy ekkor meg akkor megyünk haza. Az imakönyvet a kulcsra akasztottuk és<br />

ahányat fordult, azt mondtuk annyi hónap múlva megyünk haza. Azt mondta egyszer<br />

egy taksonyi ember: „Lányok, nem megyünk haza. Akkor megyünk majd haza, ha az 5<br />

éves terv készen lesz.”<br />

Megharagudtunk rá, hogy miért mondd ilyesmit. Eleinte nem dolgoztunk, csak havat<br />

söpörtünk.<br />

Volt ellátmány?<br />

Nem nagyon. Egyik reggel mondták, hogy paradicsomleves van. Úgy örültem. Oda<br />

mentem, láttam, hogy a zöld paradicsom van megfőzve vízzel. Sírva fakadtam, hogy ez<br />

a paradicsomleves? Azóta sem tudok savanyúságot enni. Fekete kenyér volt ott, toklászos,<br />

ami belement az ínybe. Szóval nem volt rendes étel.<br />

19


VISSZAE ML ÉKEZÉSEK<br />

Egy hónap után szétosztottak bennünket. Jártunk a 21-es lágerbe, a kertészetbe. Húztuk<br />

az ekét, mi voltunk az ökrök befogva. Az egyik dűlő úttól a másikig mentünk. Egyszer<br />

erre ment egy idős bácsi, azt mondta: „Ti nem ehhez szoktatok magyar lányok.<br />

Majdcsak túl lesztek rajta, csak tűrjetek egy kicsit. Nagyon sajnállak titeket.” Az orosz<br />

katona elkergette végül a bácsit.<br />

Palántázni is kellett. Mindig csak káposztát. Ha nem néztek, elástuk a káposzta palántákat.<br />

A krumplit is mi ástuk, 180 négyszögöl volt mindegyik nőnek. De hol bírjuk mi<br />

ezt? Nagyon kemény volt a föld, mert ott állt 5 évig a front. Nagyon sok kemény csont,<br />

sisak került elő. Ásóval tudtunk csak ültetni. Az az igazság, hogy loptunk krumplit, aztán<br />

a mi kertészünk meg ellopta tőlünk.<br />

Egyszer volt, hogy elmentünk egy kis templomnál, bementünk, mindannyian letérdeltünk.<br />

A pópa meg az asszonyok csak néztek bennünket. De jött az orosz és mennünk is<br />

kellett.<br />

Ezután történt, hogy kiválogatták, hogy kik mennek a bányába dolgozni. Én is oda kerültem.<br />

A Tábori Nándor papnövendék is itt dolgozott. Ő megtanult oroszul írni és olvasni<br />

is. Végül bérszámfejtő lett. Az oroszok jobban megszerették, mint a saját<br />

testvérüket. A magyarok is jól jártak így. Ha valami nem volt mindig mentünk hozzá:<br />

„Nándiii…”.<br />

Én a szortírba kerültem. Ott válogattuk a salakot a szén közül. Ezután kiütött a táborban<br />

a tífusz. Alig lehetett megismerni az embereket a betegségek miatt. Sokan meghalt<br />

kint.<br />

A betegek kaptak valamiféle gyógyszert?<br />

Dehogy kaptak, nem volt ott semmi. Én is tífuszos lettem. Egy hétig jártam úgy, hogy<br />

már beteg voltam. Minden betegséget elkapok, de soha nem lázasodom be. Ott meg<br />

csak az számított betegnek, aki lázas volt. Az egyik hartyáni asszony mondta végül,<br />

hogy Bözsi – mármint én – beteg, nem megy ma dolgozni. Ez az asszony odakísért az<br />

orvoshoz, de közben összeestem. Soha nem volt lázam, de akkor 41 fokos lázam volt.<br />

Ez volt szombaton, vasárnap jött a bizottság, mondták, hogy kiütéses. Elvittek a 18-as<br />

lágerből egy német orvoshoz, ő nagyon ember volt. Túléltem a tífuszt.<br />

Sokan meghaltak, a betegeket pedig haza hozták. Volt egy külön erősítő tábor a betegek<br />

számára.<br />

20


MAN GER HENR IK NÉ<br />

1946. március 15-én jött haza az első csoport. Én voltam aznap a kenyeres. Tehát aznap<br />

én mentem a kenyérért. Amire visszaértem a többiek már elmentek a fertőtlenítőbe,<br />

aztán látom, hogy ott sorakoznak a kapunál. Oda mentem, engem is beállítottak<br />

a sorba, de én még akkor ott maradtam. Kint született egy fiam is.<br />

A gyerekek hol voltak?<br />

Velünk voltak. Mi voltunk négyen, meg négy gyerek volt velünk.<br />

Bözsi néniék kint házasodtak össze?<br />

Nem, mi még itthon. Szóval egyszer jöttek az irodisták. Azok kérdezték, hogy miért<br />

írtuk alá, hogy mi németek vagyunk. Mondtam, hogy én nem mondtam, hogy német<br />

vagyok, aláírtuk, mert alá kellett írni. Ránk parancsoltak. Végig nézte az egész listát. Ők<br />

is azt hitték, hogy németek vagyunk, ezért tolódott a haza utazásunk. Aztán szeptemberben<br />

senki nem dolgozott. Október 27-én indultunk el. Mi a kisgyerekesek voltunk<br />

az utolsók. Elindultunk. Kijevben megálltunk, mert meghalt egy kisbaba. Máramarosszigetnél<br />

fertőtlenítettek, egy éjszaka ott voltunk, másnap pedig már Debrecenben. A<br />

laktanyában szállásoltak el bennünket. Akinek meglett a papírja, azt bevagonírozták és<br />

indultak is haza. Kaptunk 20 forintot és egy kis konzervet. Ez volt az útiköltségünk. Éjjel<br />

értünk Ceglédre, ahol nagyon sokáig álltunk. Utána Bercelen. Az borzalmas volt, fekete<br />

volt az egész állomás. Németül kiabáltak, az egész falu ott volt. Reggel 7 körül értünk<br />

Pilisbe. A férfiak elmentek a faluba, beszéltek a postamesterrel, hogy üzenjen a<br />

Hartyániaknak, hogy itt vannak az ukrajnaiak. Fogadtak két teherautó, azzal jöttünk<br />

onnan haza. Azt gondoltuk minket, biztosan nem fognak várni. De az egész pilisi út tele<br />

volt emberekkel, még a harangok is szóltak. Engem is ott vártak a szüleim.<br />

Miközben kint voltak, volt hírük a családról?<br />

Igen, volt. Én írhattam haza. Megírtam, hogy kisbabám van. Meg hogy nagy baleset<br />

ért. Fejbe vágott egy 60 tonnás kocsi a bányánál. De én nem tudom, hogy mi történt,<br />

csak hogy fejbe vágott. Egy hónapig nem tudtam magamról. A mamámnak ezt nem<br />

mondták meg. A szám ezért ferde, de nem engedtem megműttetni, mert eleget szenvedtem<br />

már.<br />

21


VISSZAE ML ÉKEZÉSEK<br />

A család együtt lehetett kint?<br />

Együtt voltunk. Több gyerek született, elég sok. A Gulágon volt olyan ismerősünk, akinek<br />

született egy kislánya és oda adták egy orosz családnak. A kislány csak oroszul tudott.<br />

5 évesen hozták haza, de semmit nem tudott magyarul. Alig akarták oda adni az<br />

oroszok a szüleinek. A kislány itthon aztán nem akart oroszul beszélni, annyira haragudott.<br />

Ennyi volt az én történetem.<br />

Köszönjük szépen!<br />

22


P ÁD ÁR BÉL A<br />

Visszaemlékezés Pádár Béla bácsi életére<br />

Pádár Béla történetét unokájától Földesi-Korsós Andreától ismertük meg.<br />

Béla bácsi A Magyar Királyi Hadseregben távírászként<br />

szolgált. Parancsnoka nem volt hajlandó<br />

vágóhídra küldeni az embereit, ezért<br />

felmentette őket a munkavégzés alól. Majd<br />

mivel nem látott más kiutat főbe lőtte magát.<br />

Andrea nagypapája 1945. március 29-től –<br />

1947. június 29-ig volt hadifogoly egy szovjet<br />

kényszermunkatáborban.<br />

Béla bácsi elmondása szerint a tábori körülmények<br />

borzalmasak voltak. Barakkokban<br />

voltak elszállásolva, amit természetesen velük<br />

építtetek meg. Szinte a földön aludtak, ruhát<br />

sem kaptak, csupán az volt nekik, amit magukkal<br />

vittek. Ha szétfoszlott a ruhájuk, akkor az<br />

elhunytak ruháit hordták. Akinek nem jutott<br />

priccs, az a földbe kapart magának fekhelyet.<br />

A téli időszak volt a legkeményebb. A meleget egy hulladékból összeeszkábált kályhaféleség<br />

adta, ha olyan szerencsések voltak, hogy sikerült bele tüzelőt szerezni.<br />

„Volt, amikor kivittek minket az erdőbe fát vágni, a rönköket kellett össze rakni. Hajnalban<br />

mentünk, este jöttünk. Egy alkalommal ezután jött egy tiszt és hármunkat magával<br />

vitt. Mutatta, hogy menjünk vissza az erdőbe fáért. Volt ott egy őrbódé.<br />

Megkérdeztem az őrt, hogy mi lesz, ha lőnek onnan. Azt felelte: Nem baj, akkor majd<br />

lelőnek. Csöndben mentünk, hogy meg ne hallják, összeszedtünk egy kis fát s visszavittük<br />

a táborba. Megúsztuk.” – mesélte Pádár Béla bácsi unokájának.<br />

A tábor nem volt körülvéve kerítéssel. Miért? Béla bácsi szavait idézzük: „hova mehetett<br />

volna az ember, ha nem volt semmi körülötte, csak a pusztaság”.<br />

Volt rá példa, hogy megpróbáltak megszökni. Ketten indultak el. Egyikük megfagyott a<br />

hidegben, a másikat visszahozták, de nem sokáig élt. Agyonlőtték.<br />

23


VISSZAE ML ÉKEZÉSEK<br />

Ha valaki megbetegedett, akkor elkülönítették Egy orvosnak nevezett személy ránézett,<br />

de ellátást nem kapott. Csak az élte túl a betegséget, akinek erős volt a szervezete<br />

és leküzdötte azt. A táborban raboskodók 10%-a jutott csak haza.<br />

Az étkezésekről ezt mondta Béla bácsi:<br />

„Az élelem pocsék volt. Mócsingos levest adtak, a kenyér valamiféle fekete massza<br />

volt. Az őrök is azt ették, amit mi”.<br />

Ha a környéken lévő falvakban dolgoztak, az ott élőktől rendszeresen kaptak ennivalót.<br />

Az emberségesebb őrök ilyenkor elfordították a fejüket. De nem mindenki volt ilyen<br />

elnéző. Egyszer krumplit válogattak, amiből néhány szemet a rabok a kabátjukba rejtettek.<br />

Ezt észrevette a munkavezető, odaszaladt a rabhoz, jól megrángatta majd utasította<br />

az őrt, hogy lője agyon. Az őr előkapta a fegyverét, hadonászott, úgy tett, mint<br />

aki mérges, a levegőbe lőtt, aztán visszavitte őket a táborba. A ruhákba rejtett krumpliból<br />

később neki is jutott.<br />

Az oroszok nem vettették meg a mulatozást. Az egyikük mindig játszott a hegedűn, de<br />

borzalmasan. Volt egy német fogoly Stefan, akit mindig gúnyoltak, kelekótyának tartották.<br />

Egyszer kezébe adták a hegedűt, hogy játsszon. Elkezdett játszani. Mindenki<br />

csak hallgatta, az oroszoknak is leesett az álla. Kiderült, hogy civilben hegedűművész<br />

volt. Onnantól jobb lett az élete, kiemelték, elvitték, hogy a tiszteket szórakoztassa –<br />

emlékszik vissza Andrea nagyapja elbeszéléseire.<br />

Béla bácsi egyik meghatározó élménye a következő volt: „A táborban külön voltak a<br />

német hadifoglyok. Ők ugyanolyan szervezetten éltek, mint a hadseregben. A tisztjeik<br />

utasításait követték. A munkaidő 5-ig tartott, de még nem volt befejezve a munka. Öt<br />

órakor a németek letették a szerszámokat s sorakoztak. Jött az orosz, ordítozott, hogy<br />

tovább, tovább. A német parancsnok mutatta, hogy nix, letelt a munkaidő nincs tovább.<br />

Az orosz káromkodott, csőre töltötte a puskáját, hogy lőni fog. A német erre<br />

szétnyitotta az ingét, odaállt a puskacső elé s mondta, hogy lőjél te disznó. Az orosz<br />

nem lőtt.”<br />

Mikor hazajött a vasútnál kezdett el dogozni távírászként. Itt hosszú éveket húzott le.<br />

Emellett a hobbijának élt, amit nagyon komolyan vett. Színészkedett és rendezett.<br />

Nem is akármilyen darabokat és nem is akár kikkel. Szerepelt egy színpadon még Honti<br />

Hannával is. Nyugdíjasként a hatvani DISZI Kollégiumában volt portás.<br />

24


P ÁD ÁR BÉL A<br />

Sajnos ezt a történetet már Béla bácsi nem tudta elmesélni, mert egy pár héttel az<br />

interjú készítése előtt, 98 évesen elhunyt.<br />

Köszönjük, hogy megosztotta velünk a történetet!<br />

25


VISSZAE ML ÉKEZÉSEK<br />

Dr. Hajdú Mária visszaemlékezése<br />

1950. június 23-án éjjel fél háromkor<br />

otthon tartózkodtam a szüleimmel<br />

és két testvéremmel a Csongrád megyei<br />

Ruzsa községben. Éjszaka dörömböltek,<br />

mind az öten<br />

felébredtünk. A három gyereket a<br />

falhoz állították, majd a szüleinkkel<br />

közölték, hogy fél órán belül el kell<br />

hagynunk a házunkat. Az összecsomagoltuk<br />

a ruháinkat és háromnapi<br />

élelmet. Az állomás közel volt, csak át kellett sétálnunk. A rendelkezésünkre bocsátott<br />

marhavagont egy másik Ruzsai családdal osztottunk meg. A bevagonírozás után a szerelvény<br />

Szeged fele indult, majd odaérve közölték édesapámmal, hogy át kell szállnunk<br />

a Szolnok felé tartó tehervonatra. Úgy gondoltuk, hogy visznek bennünket a Szovjetunióba.<br />

Összecsomagolásunk és bevagonírozásunk mindenféle ítélet nélkül történt. Délután<br />

értünk Tiszaszentimrére, ahol közölték édesapámmal, hogy megérkeztünk a telephelyünkre.<br />

A Tiszaszentimrei gazdaság félreeső 9-es tanyájára vittek minket. Itt a szüleim<br />

kerestek két téglát, rátették a lábast és készítettek egy kis főtt ételt. Amikor a táborhelyre<br />

érkeztünk a rendőrség már készenlétben állt, elosztotta az embereket, hogy ki<br />

hol fog lakni. A szüleim viszonylag fiatalok voltak, így egy magtár padlására kerültünk<br />

körülbelül száz másik emberrel. Az idősek a földszinti részen kaptak elhelyezést. Fekhelyül<br />

szalma szolgált.<br />

Akik nem fértek el a magtárban, a marha és juh istállóban, a trágya kihordása után<br />

tudták elfoglalni lakóhelyüket.<br />

Június 25-én kezdtük az aratást. Élelmezésünk nem volt biztosítva, így csak az otthonról<br />

hozott élelmet tudtuk megenni. Több nap után az Állami Gazdaság próbált a táboron<br />

belül egy konyhát felállítani, hogy tudjunk dolgozni. Az itt dolgozó emberek<br />

parasztok voltak, értettek a fölműveléshez, amely később igazolást is nyert. Az Állami<br />

Gazdaság kitüntetést kapott.<br />

26


DR. HAJDÚ M ÁRI A<br />

Mindent meg kellett magunknak venni. Az Állami Gazdaság filléreket fizetet, ami az<br />

alapvető cikkekre is alig volt elég. Az öregekről is gondoskodtunk.<br />

Magtárban, padláson, istállóban laktunk. Közeledett az ősz és valamit kezdeni kellett<br />

a 400-500 fős embertömeggel. Kitalálta a gazdaság, hogy építsünk barakkokat, házakat.<br />

Vályogtéglából építettünk magunknak, hogy mire megérkezik az ősz, valahol fűthető<br />

körülmények közé kerüljünk. Felépült a ház, késő ősszel beköltözünk a<br />

rizsszalmával befűtött szobába. Egy szobában 30-40-en voltunk. Mosakodni a kemence<br />

melletti pokróccal elfüggönyözött lyukban tudtunk.<br />

A rendőrök minden reggel korán ébresztettek, sorakozót rendeltek el. A reggeli sorakozó<br />

alkalmából nem felejtették el közölni:<br />

„Itt fogtok megdögleni, itt fogjátok megzsírozni a hortobágyi földet”<br />

Később engedélyezték, hogy levelet is írhassunk, amit rajtuk keresztül cenzúrázva küldhettünk.<br />

Egy hónapban egyszer csomagot is kaphattunk. Igen rossz körülmények között<br />

éltünk. Naponta 15 dkg kenyeret, szalonnát kaptunk.<br />

Akik gátépítésre, csatornázásra voltak beosztva, azok 30 dkg-ot kaptak. Főtt ételt is<br />

készítettek a „szakácsaink”, tésztát, krumplit, káposztát, és egy héten egyszer húst is<br />

kaptunk. Ruhánk elkopott, elfogyott. Emlékszem, hogy a 37-es lábamra 40-es bakancsot<br />

kaptam, amit kapcával viseltem. Harisnyánk nem volt.<br />

Ha betegek voltunk, egyszer egy hónapban jött az orvos, aki „ellátta” a betegeket. A<br />

hazajövetelem után derült ki, hogy a tüdőmben van egy beszűrődés, elmeszesedés. Ha<br />

gyengébb vagyok ott is maradhattam volna, ahogyan sokan nem élték túl ezeket a körülményeket.<br />

A hitet megtartottuk családi körben. Ha valaki meghalt, a végtisztességet sem engedték,<br />

hogy megadjuk neki.”Kidobták az árokpartra!”<br />

Édesapám mindig tartotta bennünk a lelket. Ezt mondta: meglátjátok, egyszer úgyis<br />

kiszabadulunk, de ti gyerekek jegyezzétek meg, mindent el lehet venni tőletek, de a<br />

tudást sohasem. Ha kijövünk a táborból tegyetek meg mindent annak érdekében, hogy<br />

ezeket a szavakat soha ne felejtsétek el.<br />

Szabadulásunk Sztálin halála után, 1953 őszén történt. Mi sem mehettünk haza, úgy<br />

ahogy a többiek sem.<br />

27


VISSZAE ML ÉKEZÉSEK<br />

Szegeden idegenek fogadtak be bennünket egy földes pincehelyiségbe, aminek a kis<br />

előterében el tudtuk helyezni a szenet, fát és a teknőt. Mind az öten dolgoztunk, plusz<br />

munkát végeztünk, aratást, cséplést, cseresznye, meggyszedést. Így öt év után Édesapám<br />

tudott venni egy kis házat, amit rendbe hoztunk.<br />

19 éves koromban beiratkoztam a szegedi Radnóti Miklós Gimnáziumba, s egy héten<br />

négyszer délután öttől kilencig jártam munka után iskolába.<br />

Férjhez mentem s befejeztem a IV. évfolyamot majd elvégeztem az egy éves csecsemő<br />

és gyermekgondozói iskolát.<br />

Érettségi után jelentkeztem a Szegedi József Attila Jogtudományi Egyetemre, ahova<br />

maximális pontszámmal kétszer nem vettek fel! Ezután elmentem az egyetem rektorához.<br />

Elmondtam, hogy hol voltam a családommal 3,5 évig – tudott róla – s rektori<br />

engedéllyel felvettek az esti tagozatra. Jól tanultam, dékáni engedéllyel a 4-5. évet öszszevonhattam,<br />

mert az első osztályt kezdő fiamnak szerettem volna segíteni. (Jelenleg<br />

van egy unokája és egy kislány dédunokája is.)<br />

Sikeresen elvégeztem az egyetemet, ismeretség révén a Szegedi Városi Tanács II. kerületében<br />

szociálpolitikai előadó lettem. Két évvel később a Szegedi Városi Tanács Építési<br />

Osztályára kerültem. Ezt követően az I. kerület Igazgatási Osztályán dolgoztam,<br />

majd a Városi Tanács Ügyfélszolgálati Irodájának „csak” csoportvezetője lettem, mivel<br />

nem voltam párttag.<br />

Budapestre költözésem után a XX. Kerület Önkormányzatának jegyző helyettese lettem<br />

nyugdíjazásomig. A rendszerváltás után a VI. kerületi Önkormányzat Bizottsági<br />

ülésein vettem részt.<br />

Több mint 10 éve a Hortobágyi Kényszermunkatábor Egyesületének Titkára vagyok.<br />

Szívesen csinálom, mindenféle segítség nélkül.<br />

(Megjegyzés: Mária néni egy héten kétszer is megebédelteti szerény jövedelmű sorstárs<br />

ismerőseit.)<br />

28


SURMAN GYÖR GY NÉ MÁR I A<br />

Visszaemlékezés Surman Györgyné Máriával<br />

Marika néni otthonában fogadott bennünket, ahol elmesélte történetét.<br />

Marika néni, kérem, mesélje el nekünk,<br />

hogy került el Újhartyánból? Mi<br />

Marika története?<br />

1945. január 7-én bevittek bennünket a<br />

községházára itt helyben. Mindenkit,<br />

akik ki voltak írva, mint német anyanyelvűek.<br />

Mi nem is tudtunk németül beszélni,<br />

de mivel a nevünk német, ezért<br />

összeszedtek bennünket. A bátyám már<br />

előttem bevonult. Én igazából nem is<br />

voltam kiírva, hanem egy vasárnap éjszaka<br />

jöttek a nemzetőrök egy orosszal<br />

és azt mondták: „Marci bácsi jöttünk a családért”. Nem bújtunk el, nyugodtak voltunk,<br />

mert úgy voltunk vele, hogy a mi családunkból már egy valaki bent van, ezért minket<br />

már nem fognak elvinni. De fel kellett öltözködnünk és elvittek mindenkit, aki a lakásban<br />

volt. Bevittek bennünket a községházára. Ott voltunk két napot, aztán szerdán elvittek<br />

bennünket a faluból. A TSZ központnál a kocsik már fel voltak állítva, a<br />

csomagjaink már a kocsin voltak és mindenkit név szerint hívtak. Pont 12 órát harangoztak<br />

mikor kivittek a faluból.<br />

Mit vihettek magukkal?<br />

Mit vihettünk magunkkal? Egy csomagot, amit elbírtunk, csak azt. Hátizsákot csináltunk<br />

zsákokból, abban volt egy kis sonka. Elindultunk január 11-én és február elsején<br />

értünk oda.<br />

Mit tudtak arról, hogy hová viszik Önöket?<br />

Minekünk annyit mondtak, hogy 2-3 hónapig maradunk dolgozni, aztán majd fölváltanak<br />

bennünket, mi pedig mehetünk haza. De ez nem így sikerül. Bevittek bennünket<br />

29


VISSZAE ML ÉKEZÉSEK<br />

egy nagy lágerba, ahol nagyon sokan voltunk. Ide vittek február elsején és körülbelül<br />

május végéig, június elejéig voltunk itt. Nem tudom pontosan meddig, az biztos, hogy<br />

aratás előtt volt még ez. Ezután elvittek bennünket egy külön lágerbe, csak nőket, 19-<br />

en voltunk. Innen mentünk dolgozni. Először kukoricát kapálni jártunk, aztán jött az<br />

aratás. A gabonát lekaszálták, nekünk marokra kellett szedni és kévéket csinálni. De<br />

nem 18-as, vagy 14-es csomót, hanem 28-as csomókat kellett készíteni. Én voltam a<br />

legfiatalabb, meg a legkisebb, engem emeltek fel, hogy az utolsót feltegyem a csomó<br />

tetejére.<br />

Na, most még az volt, hogy amikor a faluból kivittek – itt egy kicsit előre siettem –, az<br />

pont a születésnapom volt. Szép születésnap volt mondhatom. Nagyon keserves napok<br />

voltak azok, mert vizet is csak itt-ott kaptunk. Amikor itatták a mozdonyt – mert gőzmozdony<br />

volt –, akkor tudtunk vizet venni mi is. Vödrök és tejes kannák voltak a vagonokba<br />

készítve.<br />

Sokan voltunk, nem csak Hartyánról, hanem a környékről is, mindenfelől összeszedték<br />

a népeket és egy vagonba raktak bennünket.<br />

Erdély felé vitték Önöket? Miért tartott egy hónapig az út?<br />

Románia felé vittek bennünket, onnan jutottunk Ukrajnába.<br />

Élelmet kaptak az úton, vagy azt kellett enni, amit vittek magukkal?<br />

Nem kaptunk semmit, amit itthonról vittünk az volt csak. Amikor megérkeztünk, akkor<br />

adtak zerge húst, füstöltet. Akkor még volt elég élelmiszer, mert az otthonról hozott<br />

sonka, szalonna is megvolt még. A civilekkel tudtunk cserélgetni, például zergehúst cigarettáért.<br />

Együtt utazott a testvéreivel?<br />

Útközben még együtt voltunk. De megérkezésünk után külön kolhozba kerültünk.<br />

Ezután kaptak egymásról hírt? Tudtak egymásról?<br />

Tudtunk egymásról, mert ha kértünk a tisztektől papírt írhattunk. Néha, ha összegyűltünk<br />

nyolcan-tízen, akkor elengedtek bennünket. Ilyenkor kaptunk egy hivatalos papírt,<br />

hogy engedélyezve van az utunk. Így tudtuk igazolni, hogy nem szökésben<br />

30


SURMAN GYÖR GY NÉ MÁR I A<br />

vagyunk. A hosszú idő alatt bizony egy párszor meglátogattam a bátyámat, meg volt,<br />

hogy ő jött hozzám.<br />

Mit dolgozott a testvére?<br />

Ő is és én is a szénbányában dolgoztunk. De amikor oda értünk, beleestünk a télbe és<br />

havat kellett lapátolnunk. Tavasszal a kertészetben dolgoztunk. Itt nem voltunk sokan,<br />

csak húszan körülbelül. A többség a szénbányába volt beosztva. Aztán innen elvittek a<br />

kolhozba bennünket, ahol kapálni jártunk. Kivittek bennünket a földekre. Az volt a szerencsénk,<br />

hogy nagyon jó orosz népek laktak arra. Volt, hogy asszonyok jöttek, megfejték<br />

a tehenet és adtak egy-egy bögre tejet. Ezt ettük a kenyérrel. Így múltak el a<br />

napok, meg a hetek, meg a hónapok. 2 hónapot voltunk kint a kolhozban, aztán jött<br />

értünk egy nagy autó. Nem akartunk innen elmenni, mert jó sorunk volt. Na, nem<br />

azért, mert volt elég étel, hanem mert nem vigyázott ránk senki. Megmondta a ruszki,<br />

hogy mit dolgozzunk és azt csináltuk. De nem volt velünk senki se.<br />

Egyik éjszaka, amikor az aratásban voltunk és ott aludtunk egy kis kunyhóban. Olyanfélében,<br />

mint ami a szőlőkben szokott lenni. Na, akkor hallottuk, hogy valahonnan szól<br />

a harmonika. Kimentünk. Taksonyiak voltak ott, akik jól tudtak németül beszélni. Azt<br />

mondták: „Gyerünk te, gyerünk te, szól a harmonika, táncolni kell”. Volt egy pár jó<br />

napunk, de aztán jött az autó és visszavitt bennünket a lágerba. Nem a nagy lágerbe<br />

kerültünk, hanem én például az öreg sztahiba. Szétszórtak minket.<br />

Ezután hogyan teltek a napjaik, milyen munkát végzetek?<br />

Először a szénbányába kerültünk, ahol szortíroztuk a szenet. A nagy szenet válogattuk<br />

ki először, az apró ment a csúszdába. Külön kellett válogatni a kőtől. Aztán a vagonra<br />

kellett pakolnunk azt. Kaptunk egy taliga félét, csak nem volt neki kereke, hanem négy<br />

fogantyúja volt. Ezt vittük ketten és raktuk a vagonra. Ez volt a feladatunk.<br />

A lágerben milyen volt a szállásuk? Volt fűtés, élelem?<br />

A lágerben lévő ételről ne is beszéljünk, mert az nem étel volt. Tudják, hogy mit kaptunk?<br />

Egy evőkanál rizst, vagy kását, vagy valami ahhoz hasonlót. Egy evőkanállal beledobták<br />

a lábasunkba és azt szétdörzsölték. De minek, kérdezem én? Azért, hogy<br />

többnek látszódjék? Az így se, úgy se lesz több. Aztán vagy tettek rá valamit vagy nem.<br />

31


VISSZAE ML ÉKEZÉSEK<br />

Omlettnek hívták, olyan volt, mint a tojásrántotta, de vékony lapokban volt. Olyan vékony,<br />

mint egy újságpapír. Ehhez kaptunk teát a kisbögrénkbe, amit májkrémes dobozokból<br />

csináltak. Teának hívták, de cukrot csak messziről látott. Teavizet adtak benne.<br />

Mindeközben az itthoniakról volt híre? Tudott a szüleiről valamit?<br />

Addig ők sem, mi sem tudtunk semmit, amíg egy transzport haza nem érkezett. Levelet<br />

ugyebár nem lehetett írni először. Másfél év után kaptunk levelező lapot, hogy lehessen<br />

írni. De akinek olyan volt bele írva, azt már nem küldték el, azt lestoppolták. Úgyhogy<br />

ez sem volt az igazi.<br />

Amikor hazaérkezett, lehetett beszélni a kinti dolgokról?<br />

Nem lehetett semmit, még azt sem volt szabad mondani, hogy kint voltunk Oroszországban.<br />

Olyan nehéz helyzet volt itthon, hogy bizony minden nap keserves volt.<br />

Nagypénteken kaptunk egyszer szalonnát. Ez is konzerv volt. Konzerv szalonna, ami<br />

Amerikából jött. Ebből kaptunk 5 szeletet, ami olyan vékony volt, mint a cigi papír.<br />

Nem tudtuk megállni, hogy ne együk meg akkor, nagypénteken, a szalonnát. Másra<br />

nem is nagyon emlékszem, csak hogy nagyon nehéz időszak volt.<br />

Milyen betegségek terjedtek a lágerben? Kezelték ezeket?<br />

Persze, hogy volt beteg. A lágerben volt egy betegszoba, ide került, aki beteg lett, nem<br />

pedig kórházba. A tífusz ütötte fel magát. A fejtífusz. Nagyon sokan belehaltak. Körülbelül<br />

a fele ott maradt azok közül, akiket kivettek oda. Innen Hartyánról is elvittek vagy<br />

95-97 embert és a fele ott maradt.<br />

Lehetett védekezni, hogy ne kapják el a fertőzést?<br />

Nem lehetett. Ott nem lehetett védekezni semmivel sem.<br />

Marika néninek lett kint szerelme, családja?<br />

Nekem nem. De volt több olyan, hogy a fiatalemberek jóba lettel a konyhán dolgozókkal,<br />

csak azért is, hogy több ételt kaphassanak. Volt, akinek kint lett családja. A mi<br />

transzportunkból háromnak is.<br />

32


SURMAN GYÖR GY NÉ MÁR I A<br />

Visszatérve a munkához. Ön végig a bányában dolgozott?<br />

Én motorkezelő is voltam. A csilléket húzattam drótkötéllel.<br />

Mennyi időt volt fogságban?<br />

33 hónapot.<br />

A hazajövetelről mesélne nekünk?<br />

A hazajövetel úgy volt, hogy jött a komisszió, a tisztek és az orvosok. Német orvos jött.<br />

Reggel kiálltak, kiabálták a neveket, hogy ki menjen a betegszobára. Oda sem figyeltem,<br />

mert én nem voltam a nagy betegek között. Egyszer csak szólítottak, nem is hallottam<br />

meg.<br />

Úgy szóltak, hogy „Te csak olyan nyugodtan ülsz, te vótál az első, akit szólítottak.”.<br />

Mondom én: „Tényleg?”. Egy törött kezű lánnyal mentünk a betegszobára. Dolinger<br />

Juliannának hívták, talán szigetcsépi volt. A német orvos megvizsgált bennünket. A Juli<br />

tudott beszélni az orvossal németül. Kifaggatott minket, hogy hogyan kerültünk oda,<br />

hogy hogy volt, mint volt. Amikor kibeszéltük magunkat azt mondta:<br />

„Na, ti hazamehettek.” De ekkor még nem tudtuk, hogy mi lesz a vége, hogy tényleg<br />

haza jutunk-e.<br />

Amikor haza került mivel foglalkozott? Milyen élet várta itthon?<br />

Mivel foglalkoztunk? Mivel? Semmivel se. Hát nem volt munkahely. 17 éves voltam,<br />

amikor bevagoníroztak és 19, amikor hazajöttem. Ezután férjhez mentem.<br />

A testvére is akkor jött haza, amikor Marika néni?<br />

Előttem szedték össze a betegeket, én utána az egészséges transzporttal jöttem. A bátyám<br />

10 nappal előttem ért haza. Sztalinóban a beteg transzportot nem akarták átengedni.<br />

Azt mondták, ha nem küldenek egészséges transzportot, akkor a betegeket nem<br />

hozhatják haza. Találtak 10 erősebb embert, ezért hazaengedték végül őket. Hazafelé<br />

az úton Sztalinóban már jobb volt, lehetett érezni, hogy hazafelé megyünk, másfajta<br />

ételt is kaptunk. De mindenhol ellenőrzések voltak, mindig ki kellett csomagolnunk.<br />

33


VISSZAE ML ÉKEZÉSEK<br />

Pedig a csomagban jóformán semmi sem volt. Még ruhánk sem volt, még egy fejkendőt<br />

sem kaptunk, semmit az égvilágon. Éhesek már nem is voltunk talán, mert már<br />

hozzá voltunk szokva, hogy nem eszünk.<br />

Egy utolsó kérdésünk lenne még Önhöz. Mit üzenne a mai fiataloknak?<br />

Annyit üzennék csak, hogy bármilyen helyzet jön, legyenek nyugodtak, tűrjenek és<br />

majd minden jóra fordul. Türelmet kérjenek, a jó Isten adjon türelmet a fiataloknak,<br />

hogy minden nehézséget átvészeljenek.<br />

Köszönjük szépen!<br />

34


BARTH A LENKE<br />

Visszaemlékezés Bartha Lenke tollából<br />

Édesapámat Csehszlovákia, Pozsony városába vitték el az oroszok – mint polgári<br />

személyt – úgymond a „malenkíj robotra”<br />

Ahhoz, hogy érthető legyen az elfogás<br />

helye, az előzményeket feltétlenül<br />

szükséges megismerni.<br />

Édesapám Újpesten a – jelenleg is<br />

részben működő Gyapjú-szövő gyárban<br />

dolgozott. Tekintettel arra,<br />

hogy kimagasló szaktudású szövőmester<br />

volt, a gyár vezetése úgy<br />

döntött, hogy Győrben a Linum<br />

Tausig gyárba áthelyezi az ott beindítandó<br />

szövöde gépeinek üzembe<br />

helyezésére. Így 1942-ben édesapám<br />

a családjával együtt Győrbe<br />

költözött a gyár Teleszki út 1-ben lévő gyári dolgozók részére fenntartott lakóházába.<br />

Fentiekből adódóan a háború minden borzalma ott érte a családot. – Német megszállás,<br />

nyilas hatalom, légitámadások sokasága.<br />

Talán nem mindenki által ismert, hogy Győr, mint iparváros minden légitámadásnál<br />

szőnyegbombázást kapott. Egy ilyen bombázás alkalmával a gyár, gyújtóbomba becsapódástól<br />

jórészt megsemmisült. A tető fémszálas üvegtáblái az alattuk lévő gépekre<br />

ráolvadtak. (Olyanokká váltak, mint a fátyolba burkolódzó menyasszony).<br />

Ezek után a német tulajdonos úgy döntött, hogy a megmaradt gépeket leszereli és Németországba<br />

viszi, hogy ott újra termelésbe állítsa. Ehhez viszont szükség volt jó szakemberekre.<br />

Így édesapámat a gépekkel együtt áthelyezte németországi gyárába. Ezt<br />

az áthelyezést édesapám úgy fogadta el, hogy családját is magával viszi. Szüleim részéről<br />

gyors volt a döntés annál is inkább, mivel az akkori hírek arról szóltak, hogy az orosz<br />

katonák Magyarország területén a lányokat, nőket megerőszakolják. Szüleim ettől féltették<br />

két nővéremet, akik 16 és 17 évesek voltak, ezért elfogadták a lehetőséget.<br />

35


VISSZAE ML ÉKEZÉSEK<br />

Az indulás kb. 1945. február vége - március eleje lehetett (erre pontosan nem emlékszem,<br />

mivel akkor még hat éves sem voltam), vasúton, tehervagonokban, a leszerelt<br />

gépekkel és szakemberekkel, családokkal együtt útnak indultunk.<br />

Cundorf-nál a vonat megállt, mert előttünk a vasúti vágány bombát kapott – később a<br />

tehervonat is – leszálltunk és gyalog indultunk tovább kevés kézi poggyásszal. Nehéz<br />

volt a menetelés, mivel aláaknázott területen jártunk, így katonák segítettek, úgy, hogy<br />

puskatussal mutatták, hogy hová léphetünk. Több kilométer gyaloglás után<br />

Brukkirályhidánál egy repülőgép alkatrészeket szállító vonatra sikerült feljutnunk. A<br />

bombatámadás ismét utolért, megint gyalogolhattunk.<br />

Az úton teherautó konvoj jött segítségünkre. Valamennyiünknek sikerült a platókra<br />

felkapaszkodni. Mindenki azt gondolta, hogy az autók azonos cél felé mennek, de ez<br />

nem így volt. Nővéremék elkerültek tőlünk egy elöl haladó autóra, mi hárman később<br />

tudtunk helyet kapni. Valamennyi embert felvettek a teherautók, de hogy melyik<br />

merre, hová ment azt egyikünk sem tudta. Így adódott, hogy nővéremék Németországot<br />

érintve kerültek haza Magyarországra 1945 augusztusában.<br />

A mi teherautónk Csehszlovákia felé kanyarodva vitt minket. Ezt követően – váltakozva-<br />

számos jármű segítségével jutottunk tovább, érintve táborokat, ahol némi élelmet<br />

kaptunk és pihenhettünk. Végül ismét teherautók segítségével transzportunk<br />

Pozsonyba érkezett.<br />

Amíg a Főtéren várakoztunk a további szállító járművekre az Orosz Parancsnokság katonái<br />

a férfiakat beterelték egy rácsos kapuval elkerített táborba. A férfiak valamenynyien<br />

különböző életkorú, polgári személyek voltak.<br />

Így került édesapám fogságba, úgymond „MALENKÍJ ROBOT”-ra 1945. május 21-én.<br />

Mi édesanyámmal haza indultunk Magyarországra váltakozva szekéren és gyalog (a<br />

szekeret egy ló húzta, melynek csak egy szeme volt és mindig az árok felé ment). A<br />

MEDVE hídján keresztül jutottunk haza.<br />

Győrbe nem mehettünk, mert már nem voltunk jogosultak az ott lakásra. Pesten lakást<br />

nem kaptunk. Édesapámról semmi hírt nem kaptunk. Nővéreimről semmit sem tudtunk.<br />

Végül édesanyám testvérei felváltva 1-2 hónapra befogadtak minket.<br />

36


BARTH A LENKE<br />

Testvéreim augusztus hónapban érkeztek vissza Magyarországra. A MÁVAG Vagon és<br />

Gépgyárban álltak munkába, mint gyors- és gépírók. Lakásunk nem lévén ők egy családnál<br />

kaptak lakhatási lehetőséget.<br />

Édesapámról december környékén kaptunk hírt Kijevből, hogy él és jól van. Később<br />

Szaratovba került táborba. Ezt követően általában 6-8 havonta levélben tudatta velünk,<br />

amit lehetett, amit engedélyeztek. A levél formátuma hasonló volt a mai levelezőpapíréval,<br />

kevés írás és rengeteg bélyegző volt rajta. Mégis örültünk, mert<br />

megtudtuk, hogy sok sorstársával ellentétben ő még élt.<br />

Abban az időben nagyon nehéz volt az élet.<br />

A magas infláció miatt a pénz értéktelenné vált. Nővéreim mire kézhez kapták heti bérüket,<br />

már egy kiló sót sem ért.<br />

Budapesten élelmiszert nem, vagy csak nagyon drágán lehetett kapni. Aki tudott vidékre<br />

utazott némi élelmiszerért. Édesanyám időnként a vonat tetején utazott, hogy<br />

élelemhez juthassunk. Mivel a pénznek értéke nem volt, a megmaradt ékszerekkel tudott<br />

fizetni. Mivel nem volt folyamatos bejelentett lakásunk, állami iskolába nem járhattam,<br />

ezért az iskolai menzából is kimaradtam,<br />

sokat éheztem. Magániskolába jártam 2 évig, melyért<br />

tandíj fizetségként édesanyám takarított és<br />

ruhát varrt.<br />

Édesapám – külön értesítés nélkül – váratlanul<br />

nagy örömet okozva 1947. július 23-án megérkezett.<br />

Soványan, meggyötört, beteg emberként tért<br />

vissza a pokolból. A 27 hónapig tartó „pokol” tele<br />

volt keserűséggel, éhezéssel, megaláztatással, különböző<br />

nehéz fizikai munkával a nyári melegben<br />

ugyanúgy, mint a rideg-hideg téli időben.<br />

A munka valóban robot volt. Kolhozban a földeken<br />

dolgoztak, istállót takarítottak, állatokat láttak el.<br />

Egyik nap miközben marharépát szedtek a fagyos<br />

talajból, megjelent a nacsalnyik (munkafelügyelő)<br />

és azt kérdezte, hogy tud-e valaki fűrészporos<br />

kályhát készíteni? Édesapám azonnal jelentkezett és elkészítette a mindenkinek tetsző<br />

37


VISSZAE ML ÉKEZÉSEK<br />

első fűrészporos kályhát. Azt követően sikerült – egy kis időre – üzemibe kerülni mindaddig,<br />

amíg a helyiségeket ellátta az általa gyártott kályhákkal. Azután ismét kikerült a<br />

földekre, de már egyre többször utasították, hogy különböző meghibásodott, eltört<br />

szerszámokat javítson meg.<br />

Javított szekeret, törött szekérkereket, gyalupadot, később az egyszerű gépekhez is<br />

oda engedték, hogy segítsen az ott dolgozóknak. Így műszaki tudásának köszönhetően<br />

egyre kevesebbet kellett a földeken dolgoznia. Ennek leginkább azért örült, mert fedél<br />

volt a feje felett és ételből is kicsivel többet kapott. Sokszor még az orosz katonák a<br />

csizmájuk, bakancsuk talpalását is vele végeztették. Talán e sokirányú munkának köszönhetően<br />

mikor édesapám beteg lett, kórházba szállították. Megállapították, hogy<br />

bélfertőzést és vérhas betegséget kapott. Némileg szállítható állapotba hozták és ekkor<br />

gyors döntéssel haza engedték Magyarországra.<br />

Megérkezésekor még nagyon beteg volt, amellett, hogy 50 kg-ra lefogyott, mindkét<br />

kézfején és karján szőrtüszőgyulladásból eredő kelések látszottak. Mindezek ellenére<br />

örültünk, hogy itthon van. Elkezdődött a gyógyítási, gyógyulási folyamat, mely elég<br />

lassú volt.<br />

A viszonylagos gyógyulás után állami segítséggel munkába állt. Sikerült olyan munkahelyet<br />

kapni, ahol lakást is biztosított a helyi Tanács. Cinkotán (ma XVI. kerület) egy<br />

magántulajdonú 4 gépes szövőüzem beindítása volt a feladat.<br />

A lakás is abban a házban volt, egy romos, koszos szoba, konyha, kamrás helyiségből<br />

álló házrész. Még ennek is nagyon örültünk, hiszen végre együtt lehetett a szétszóródott<br />

család valamennyi tagja.<br />

Édesapám a Szovjetunióban töltött időről a fent leírtakon kívül nem szívesen beszélt,<br />

de az is lehet, hogy nem beszélhetett. Nem tudtuk meg, hogy milyen körülmények között<br />

éltek, laktak, aludtak, tisztálkodtak. Később próbáltam erről kérdezni, de 1976.<br />

január 6-án bekövetkezett haláláig a leírtakon kívül mást nem tudtam meg.<br />

Budapest, 2016. december<br />

38


KISS MIKLÓ S<br />

Visszaemlékezés Kiss Miklóssal<br />

Kiss Miklós Úrral beszélgetünk a Rákosi korszak időszakáról, amikor embereket<br />

félemlítettek meg, tüntettek el, családokat deportáltak, aminek része<br />

volt a hortobágyi GULAG-ra történő kitelepítés is.<br />

Miklós bácsi, kérem, néhány gondolatot mondjon magáról!<br />

Én 1945-ben születtem Dömsödön.<br />

Édesapám hatvani volt, ide költöztünk<br />

1948-ban, itt éltünk. 1950-ben integráltak<br />

bennünket a Vasút utcai házból. Tulajdonképpen,<br />

mint 5 éves gyerek nem<br />

sok mindent tudtam. Arról volt szó,<br />

hogy a templomnál tüntetés van. Természetesen<br />

Édesapám szolgálatba<br />

volt, nem tüntethetett. Édesanyám református,<br />

ő pláne nem ment a katolikus<br />

templom elé tüntetni.<br />

A lényeg az, hogy június 26-án este eljöttek<br />

a rendőrök és apámat elvitték 5 perc kihallgatásra. 39 hónap múlva láttuk újra.<br />

Hajnal 4-kor megjelent egy teherautó a házunk előtt és azt mondták, hogy pakoljunk,<br />

mert visznek bennünket. Hogy hova, azt nem tudtuk. Nagybátyám átjött és megkérdezte,<br />

hogy mi történik? Az őrmester, aki a teherautóval érkezett annyit mondott,<br />

hogy jobban teszi a sógorasszony, ha pakolnak, mert az, az, övék, amit elvisznek. Azt is<br />

megkérdezte a nagybátyám, hogy milyen alapon visznek bennünket? Mi a bűnünk?<br />

Annyit mondtak, hogy a klerikális reakció elemeitől meg kell tisztítani a várost. Hát el<br />

lehet képzelni, hogy 5 évesen én ebből mennyit értettem. A lényeg az, hogy azért kellett<br />

gyorsan pakolni, mert sötétben szerették volna elhagyni Hatvant. Lehúzták hátul a<br />

ponyvát és mentünk. Igazság szerint, amikor legközelebb megálltunk, az már a Kilenclyukú<br />

Híd, a Hortobágy folyó partja volt. Ott állt az a 34 teherautó, amivel a hatvaniakat<br />

elvitték. Nem tudtuk, hogy miért, de nagyon sokat vártunk. Aztán utólag már tudjuk,<br />

hogy akkor osztották el, hogy ki hova kerül. Az egyik része a Borzas tanyára – ez Nádudvar<br />

és Karcag között van –, a másik része pedig a Kónya tanyára, amelyik Hortobágy<br />

után a Balmazújvárosi határon helyezkedik el. Nagyon figyelmetlenek voltak az elosztásnál,<br />

mert olyan is előfordult, hogy mondjuk a nagyszülők az egyik helyre kerültek, a<br />

fiatalok a másik helyre. Tehát ezzel igazából nem foglalkoztak.<br />

39


VISSZAE ML ÉKEZÉSEK<br />

Amikor megérkeztünk, akkor tulajdonképpen helyünk sem volt, mert a Borzas tanyán<br />

már a dél-magyarországiak voltak, családostul. Az apukák is ott voltak velük. Azért,<br />

hogy szállást csináljanak nekünk, az istállóból kihajtották a marhákat. Bealmoztak és<br />

kiszögeltek 40 cm-t karókkal, ez lett a gyerek férőhelye. 70 cm-t a felnőttnek. Tehát<br />

meglehetősen zord körülmények között voltunk. Az első héten az ennivalóról a családoknak<br />

kellett gondoskodniuk, utána indul el a konyha. Volt, aki hízót hozott, volt, aki<br />

kecskét, volt, aki szalonnát. Tulajdonképpen ezeket az ennivalókat begyűjtötték és a<br />

konyha javára elkönyvelték.<br />

Állami gazdaságok voltak, az ottani munkát kellett végezniük a felnőtteknek. Például a<br />

rizsnek a művelését, vagy éppen a tinóknak az ápolását. El lehet képzelni, hogy ha valaki<br />

azelőtt állatokkal nem bánt és látja a magyar szürke tinót, hogy a 170 cm hosszú<br />

szarvával áll bent a jászolnál, és oda kell menni és meg kell etetni, az azért nem könnyű.<br />

Ilyen munkát kellett végezni. A raboknak ezért a munkáért fizetés járt volna elvileg az<br />

állami gazdaság részéről, amely olyan 400 - 450 Ft volt havonta. Az ellátmány is pénzbe<br />

került, mindegy az, hogy az feketekávé volt, vagy szalonna, vagy bármi, egyre megy.<br />

Valami étel és valami egyszerű vacsora, ez 6 Ft-ba került. Amennyiben gyerekek voltak,<br />

az ő étkezésük a felébe került. Tehát mi édesanyámmal és a bátyámmal naponta 12<br />

Ft-ért étkeztünk. Ami azt jelentette, hogy gyakorlatilag a fizetésből semmi nem maradt.<br />

Amit még meg kell jegyezni, hogy a gyerekek közül, aki a 10. évét betöltötte, annak<br />

már dolgoznia kellett.<br />

Természetesen a képességükhöz illő munkát kellett végezniük. Nyilván valaki lehetett<br />

libapásztor, vízhordó, vagy olyan egyéb őrfeladatokat látott el, amit el tudott végezni.<br />

Amit tudni kell, hogy ezek zárt táborok voltak. Ahol mi voltunk, akörül vizes árok volt.<br />

Az őrségnek németjuhász kutyáik voltak. Onnan elmenni nem lehetett.<br />

Hogy csak egy példát mondjak: én, mint fiatal gyerek nem vigyáztam magamra. A mandulám<br />

úgy bedagadt, hogy nem kaptam levegőt, ezért meg kellett műteni és el kellett<br />

mennem Debrecenbe a klinikára. Az ÁVH-s kísért a klinikára is, meg vissza is. Nem lehetett<br />

szabadon menni, őrzött hely volt.<br />

Miklós bácsi említette, hogy milyen nyomorúságos körülmények között voltak. Milyen<br />

higiéniai körülmények, tisztálkodási lehetőségek voltak?<br />

Hát erről nem sok jót lehet mondani. Az illemhely szovjet mintára kiásott gödör volt,<br />

ami 80 cm X 2m X 6 méter. Azon az a bizonyos kecskebak, amire kiül az ember a pusztában.<br />

Volt olyan, amikor betelt és elfelejtették elföldelni, hogy az egyik sorstárs gyerek<br />

beleesett, de szerencsére egy felnőtt elkapta a kezét. A másik dolog, hogy a tábor<br />

közepén volt egy kút. Onnan lehetett vinni a vizet, ami legfeljebb lavórban mosako-<br />

40


KISS MIKLÓ S<br />

dáshoz volt jó. Komoly tisztálkodásra csak nyáron volt lehetőség, amikor a Hortobágyban<br />

meg lehetett fürdeni. Nem beszélve arról, hogy a sár az vendégmarasztaló volt, a<br />

gumicsizmát is úgy kellett belőle kihúzni, hogyha esős idő volt.<br />

A higiénia hiánya miatt gondolom sok megbetegedés volt. Ezt, hogyan kezelték? Volt<br />

rendszeres orvosi ellátás?<br />

Nem volt orvosi ellátás. Még annyit, hogy mondtam ezt a kutat. Volt olyan, ahol a táborban<br />

a trágyalé belefolyt a kútba, ahonnan az ivóvizet merítették. Volt, ahol emiatt<br />

a gyerekek tífuszt kaptak. Tehát a körülményekről ennyit. Ezeket a táborokat azért létesítették,<br />

hogy az állami gazdaságok munkaerő gondját megoldják. Ezt úgy magyarázták<br />

el finoman a felnőtteknek, hogy veletek fogjuk megzsírozni a földet.<br />

Tulajdonképpen ennek voltak jelei is, mert elkezdtek vályogot veretni, azzal, hogy majd<br />

épületeket építenek. De az erdőgazdaság nem biztosította a fát, ezért nem lehetett a<br />

tetőt ráépíteni, így a vályogot a téli eső szétmosta. Tehát ez úgy, ahogy akarták, nem<br />

valósult meg.<br />

Ez a dolog egyébként visszaköszönt a szabaduláskor is, mert az természetes, hogy az<br />

oda deportált emberek tisztességgel végezték a munkájukat és ezért az állami gazdaság<br />

vezetői megkérték őket, hogy akiknek nincs hova menniük, azok maradjanak ott,<br />

mert ők szívesen látják őket, és dolgozhatnak náluk. Tehát ebben volt egy hátsó szándék,<br />

hogy maradjanak ott munkások.<br />

Olyan emberekkel szerették volna a Hortobágyot benépesíteni, akiknek nem volt<br />

otthoni kötődésük?<br />

Nem benépesíteni, dolgoztatni. Még egy dolog. Nem arról volt szó, hogy nem volt családjuk.<br />

Arról volt szó, hogy kitiltották őket: nem mehettek haza. Én hatvani voltam, mi<br />

jöhettünk Hatvanba. Igaz, hogy a mi lakásunkban laktak, ezért a nagyanyámnál vagy<br />

albérletben éltünk. A déli országrészben lakókat nem engedték haza. Ezért merült fel,<br />

hogy ha nem tudnak hova menni, akkor maradjanak ott és dolgozhatnak tovább fizetésért.<br />

Tulajdonképpen az első fél évben a levelezés nem nagyon működött, pedig jó lett<br />

volna, mert a kistarcsai táborban még nagymamám meglátogathatta édesapánkat.<br />

Utána a recski táborból már semmi hír nem volt. Gyakorlatilag egy jó fél év után, havonta<br />

megvolt a levéltranszport oda és vissza, amelyet természetesen cenzúráztak.<br />

Akkor már elindult az is, hogy csomagot lehetett küldeni. Később kialakult, hogy évente<br />

egyszer látogatni is lehet, amely meghatározott időpontban és meghatározott helyen<br />

történhetett.<br />

41


VISSZAE ML ÉKEZÉSEK<br />

Önt 5 éves korában vitték el. A taníttatásuk meg volt oldva?<br />

Táboronként általában szerencsére volt olyan ember, aki el tudta végezni a tanítást. Ez<br />

azért fontos, mert a tanított gyerekekhez a településekről kijöttek vizsgáztatni, ezért<br />

nem volt lemaradás a tanulmányokban. A táborban a tanulás közel olyan szintű volt,<br />

hogy itthon nem kellett évet veszteniük a gyerekeknek.<br />

Olyan pozitív emberi tulajdonságok, mint összetartás, becsület, tisztesség, felértékelődtek?<br />

Egy 5 éves ember nem tudja ezt megítélni. De volt egy alapvető összetartás. Volt egy<br />

alapvető segítség egymás iránt. Természetes dolog volt, hogy minimális összetartás<br />

működött. De az is természetes, hogy ellentétek is adódtak.<br />

Édesapja Recsken volt internált.<br />

Amikor édesapámat elvitték, az Andrássy út 60-ba került. Próbálták vallatni a társaival<br />

együtt. Próbálták rávenni őket, hogy tanúvallomást tegyenek. Mivel nem vallottak,<br />

ezért igen-igen helybenhagyták mindannyiukat. Végül Kistarcsára kerültek. Ott voltak<br />

egy ideig és onnan kerültek Recskre. Amikor oda kerültek, akkor egy kőbányának az<br />

üzemeltetését kellett végezniük. Ez egy ténylegesen bekerített zárt tábor volt. Magaslesek,<br />

géppuskaállások voltak és onnan senki nem mehetett sehová. Amikor a ruháikat<br />

levetették, édesapám a szakmájához híven, mint szabó, szépen összehajtogatta. Anynyit<br />

mondott neki az ÁVH-s, hogy ne törődj a rongyokkal, veled sem kellene számolni.<br />

Körülbelül ennyit a hozzáállásról.<br />

Természetesen azt figyelembe kell venni, hogy az ottani internáltak úgy lettek elbocsátva,<br />

hogyha a következő 10 évben a tábori eseményekről beszélnek, akkor visszakerülnek.<br />

Ennek okán nem sok mindent tudunk róluk. Amikor édesapám hazajött, aki<br />

normálisan 80-85 kg-os ember volt, 39 kg-os testsúllyal érkezett. Annyit mondott neki<br />

az orvos, hogy nehogy jóllakjon, amikor hazaér, mert akkor azonnal meghal.<br />

Sokáig nem is beszélt ezekről az évekről?<br />

Nem beszélt.<br />

Mint ahogyan a hortobágyiak sem beszélhettek ezekről az évekről. Mennyire kísérte<br />

végig az életüket ez a deportálás?<br />

Azt tudni kell, hogy amikor hazajöttünk, az iskolát folytatni kellett. Azok, akik nálam<br />

idősebbek voltak, nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Mert sem az ipari iskolákba, sem<br />

a középiskolákba nem vették fel őket, mert ment utánuk a káderük. De ez nyilván édesapámnál<br />

is érvényesült. Elhelyezkedett a konzervgyárban – a nemes feladata az udvarseprés<br />

volt . 6 héttel később a gyár megkapta a nácionáliát és elbocsátották. Ezután<br />

42


KISS MIKLÓ S<br />

elment a Mátra Vidéki Erőműhöz. Ez is 6 hétig tartott, ott is jött a káderlap, onnan is<br />

elbocsátották. Azután elment répát szerződtetni, ami azt jelentette – mivel akkor magángazdaságok<br />

voltak -, hogy egész télen a hóban járta a Jászságot, hogy a magángazdák<br />

mennyi répát óhajtanak termelni a cukorgyárnak. Ez egy kicsit már jobb állapot<br />

volt, de igazából ez sem volt egy biztonságos megélhetés. Aztán nagybátyám segítségével,<br />

Nagybátonyban bejutott a szénosztályozóba szénátvevőnek. Innentől egy kicsit<br />

könnyebbedett a sorsunk. 1957-ben, amikor a Káderkorszak kezdődött, vissza vették<br />

a vasúthoz. 1961-ben behívatták a Belügyminisztériumba és kapott egy pár soros papírt,<br />

hogy tekintettel arra, hogy ítélet nélkül tartották fogva, sem őt, sem a családját<br />

nem érheti hátrány. Ez a papír azért volt nagyon fontos, mert mi mint fiatalok ennek a<br />

birtokában már járhattunk középiskolába, mehettünk egyetemre. Ettől függetlenül<br />

édesapánk a tábor nyomorúságos körülményei miatt Parkinson-kórban szenvedett a<br />

haláláig, mintegy 17 éven át. Sajnálatos dolog, hogy a szüleim, akik végigszenvedték<br />

ezt a korszakot, nem élhették meg a rendszerváltást. Édesapám 1986-ban halt meg,<br />

édesanyám pedig 1989-ben. A rendszerváltáskor a helyi szervezet akkori vezetőjével,<br />

Nagy Antallal kértük, hogy édesapánk legyen a rangjába visszahelyezve. Ezt meg is<br />

kapta. De azért elgondolkodtató, hogy végigélt egy életet úgy, hogy az előmenetelébe<br />

nem számították bele a recski éveket.<br />

Köszönöm a beszélgetést!<br />

43


VISSZAE ML ÉKEZÉSEK<br />

Visszaemlékezés Mikus Dezsővel és Mikus Istvánnal<br />

A testvérpárral együtt beszélgettünk az otthonukban.<br />

Meséljenek, milyen volt az élet, a gyerekkor egy munkatáborban?<br />

István: A Hortobágyra kitelepített<br />

táborok lámpákkal<br />

voltak körbe<br />

világítva. Gépfegyveres,<br />

farkaskutyás, rendőrnek<br />

öltözött ÁVO-sok vigyáztak<br />

ránk.<br />

Szögesdrót kerítéssel nem<br />

mindegyik tábor volt körbevéve.<br />

Az egyik ilyen például<br />

a Tiszalöki vízi erőműnél volt. Ott nem családok voltak, hanem egyének. Ide<br />

terelték be azokat a hadifogságból visszatérteket, akiket Debrecenben leválogattak és<br />

nem engedtek haza, hanem egy időre megint elítélték őket.<br />

Ebben az időben történt meg először, hogy családokat telepítettek ki, nem pedig<br />

egyéneket, nem csak a családapákat. Az ország melyik részéből vitték el Önöket a<br />

Hortobágyra?<br />

István: Minket 1951-ben Kunmadarasról vittek a Hortobágyra. A táborok zöme, már<br />

1950-ben működött. Soprontól körbe a megyéken egészen Szegedig terjedt az a zóna,<br />

ahonnan elvittek embereket. A deklarált tény az volt, hogy háború lesz Jugoszláviával,<br />

ezért el kell távolítani a hatókörből az embereket. Még Sopron mellől is vittek el embereket.<br />

Mindenkit elértek.<br />

A kitelepítés körülménye hasonló volt a többi családéhoz? A hajnali órákban zörgettek<br />

Önökhöz is?<br />

István: Igen, hajnalban jöttek. A kitelepítésnek volt egy protokollja, amit a szovjetek<br />

dolgoztak ki. Az első mély álom után, amikor a következő álomszakasz kezdődne – ez<br />

olyan fél három körül van – zörgetnek az embereknél. A különbség annyi volt, hogy<br />

44


MIKUS DEZSŐ É S MIK U S I STVÁN<br />

akik például Baranyából jöttek, azokat a vasútállomásra vitték, vagy saját szekerekkel<br />

mentek. Az elsők vasúttal lettek kitelepítve. Az egyéb helyekről való embereket teherautókkal<br />

vitték el, így Kunmadarasról is. Érdekes módon még a Tisza-menti kis falvakból<br />

(mostani Tisza-tó környékéről) is vittek el családokat. Ezek általában a gazdálkodó<br />

emberek voltak. Egy érdekes tendenciózus tévedés, amit a szabad nép annak idején<br />

hangsúlyozott, hogy hercegek, grófok, tábornokok és egyéb katonatisztek kerültek kitelepítésre.<br />

De ez a legtöbb esetben nem volt igaz. Általában a gazdálkodókat vitték el,<br />

akik nagyon kis földekkel rendelkeztek és kétkezi munkások voltak. A legkevesebb volt,<br />

aki gróf, báró, esetleg katonatiszt volt.<br />

Dezső: Természetesen azok a csendőrök, akiket elvittek, ekkor már nem voltak csendőrök.<br />

Szinte mindegyik gazdálkodó volt. Ez a csendőrség szerkezetéből is adódott. A<br />

közcsendőröktől az altiszti szintig zömmel paraszti származásúak voltak, akik juttatásként<br />

csendőrségi földeken folytathatták a gazdálkodást. Aztán amikor a háború után a<br />

csendőrség megszűnt, ők ugyanolyan gazdálkodók lettek, mint a többiek. A kis falvakból<br />

a kocsmárost és a boltost automatikusan elhozták, mert nekik nagy volt az ismeretségük.<br />

István: Ezek az emberek (a kocsmárosok) rendelkeztek magántulajdonnal, amit el lehetett<br />

venni. Náluk volt készlet, esetleg készpénz, amit érdemes volt elszedni.<br />

Az Önök családja is magántulajdonnal bíró gazdálkodó volt?<br />

István: Gazdálkodó család volt. Édesapám katonatiszt volt a II. Világháborúban, de<br />

megsebesült. Ezután részben gazdálkodott, részben autószerelő volt a Kunmadarasi<br />

repülőtéren.<br />

Az édesapját a háború után megbélyegezték?<br />

István: Nem került megbélyegzésre. A háború után is szolgált még egy darabig. Volt<br />

egy barátja a hadügyminisztériumban, őt kérte, hogy adjon neki valamilyen papírt. Kétnyelvű<br />

papírokkal tudták csak magukat igazolni. Amíg nem kapott új okmányokat, az<br />

újraoltási bizonyítvánnyal igazolta magát, amit még általános iskolában kapott. Ez piros<br />

színű volt és egy nagy angyal volt rajta. Elfogadták, mert piros színű volt. A hadügyminisztériumi<br />

barátja mondta, hogy decemberben menjen majd be az alakuló<br />

kormányhoz és ott adnak neki megfelelő papírt. Emiatt szolgált még a háború után.<br />

Igazából nem ő volt megcélozva a kitelepítéssel, hanem a nagyanyám, akinek nagyobb<br />

földje volt.<br />

45


VISSZAE ML ÉKEZÉSEK<br />

Ezt a nagyobb földet hány holdnak képzelhetjük el?<br />

Dezső: 1951-ben már csak 100 hold lehetett. Valószínű ennyi volt.<br />

István: Nekünk szerintem már nem volt ennyi sem.<br />

Dezső: Eredetileg nagyapánk 220 holdat örökölt. Ezt fejlesztette mintagazdasággá.<br />

Nagyapánk a ’30-as évek elején meghalt. Aztán rendeletben megjelent, hogy egy embernek<br />

100 hold földnél nem lehetett több. Ekkora területen gazdálkodtak tehát tovább.<br />

Hivatalosan már nem is volt nagymamám nevén. A 3 gyerekéből 2 élt ekkor és<br />

egy részét átirata a nevükre. Édesanyám és nagynéném tulajdona lett.<br />

Ez a családban maradt végül?<br />

Dezső: Nagynénémék 1949-ben költöztök el Kunmadarasról. A földjeiket felajánlották<br />

az államnak, amit az állam elfogadott. Így az a föld már nem is volt.<br />

Meg volt a lista, hogy kiket kell vinni. A családok kaptak időt az összepakolásra?<br />

István: Egy óra volt előírva, de ebben benne volt egy házkutatás is. Nálunk ez azt jelentette,<br />

hogy a házkutatás tartott háromnegyed órát, és negyed óra alatt kellett volna<br />

összepakolni. Természetesen ezt nem tudtuk betartani, mert édesapám és édesanyám<br />

ketten pakoltak fel a teherautóra. Én 9 éves volt, öcsém 5 éves. Mi keveset tudtunk<br />

segíteni.<br />

Elindultak a teherautókkal. Hová kerültek?<br />

István: Mi a Lenin-tanyára kerültünk. Ez Tiszapolgár és Hajdúnánás között van. Ott leraktak<br />

bennünket. Egy használaton kívüli, kisméretű, juh hodályba kerültünk. Szalmával<br />

vastagon be volt almozva, oda kellett bemennünk. Volt egy hatalmas rés az egyik<br />

végén, ezt be kellett tömni, mert már november volt és befújt a szél. Első éjszaka egy<br />

édesanya sikított, villanyt kapcsoltunk. Kiderült, hogy egy béka ült a kisbabája mellkasán.<br />

Másnap nagyjából 18 vödör békát hordtunk ki.<br />

Dezső: A Lenin-tanya Polgártól 8 km távolságban van. A buszmegálló a mai napig Lenin<br />

tanya néven szerepel.<br />

István: Viszont a megyei térképről eltűnt valamikor a 1970-es években.<br />

46


MIKUS DEZSŐ É S MIK U S I STVÁN<br />

Nevezzük ezt tartózkodási helynek, mert lakhelynek nem lehet. Itt maradtak végig?<br />

István: Az épület megmaradt végig, de a társaságot szétköltöztették. A kitelepítettek<br />

1950 végén vályogot vetettek és elkezdtek házakat építeni.<br />

Akiket kiraktak a hodályból – elsősorban a gyerekeseket –, azok kerültek a vályog épületekbe.<br />

Ezekben a házakban 6 szoba volt. Egy-egy házban több mint 10 család lakott<br />

együtt.<br />

Az élelmezést hogyan oldották meg?<br />

István: Amikor mi oda kerültünk már volt működő konyha. Egy Szatyor Győző nevű<br />

ember vitte a konyhát, voltak kisegítői is, ők főztek. A kosztért fizetni kellett. De a fizetés<br />

sokszor problémát jelentett a családoknak. Az órabérek rettentő rosszak voltak.<br />

Nagy valószínűséggel az állami gazdaság vezetősége szimbiózisban élt a rendőröknek<br />

nevezett ÁVO-sokkal. A rendőrök, amikor megérkeztünk megmotoztak mindenkit. Az<br />

ékszereket, vagy ami megtetszett nekik elvették. Például a kerékpárokat is. Felrakták<br />

a rendőrség padlására, aztán eladták őket. Amikor szabadult a társaság, a rendőrök<br />

szét tárták a kezüket, hogy fogalmuk sincs, hogy hová tűntek ezek. Fényképezőgépet,<br />

rádió készüléket, mindent elkoboztak.<br />

Dezső: Én 5 éves múltam akkor. Megérkezésünk után be kellett menni a rendőrőrs<br />

szobába. Felszólított a rendőr parancsnok, hogy a zsebünkből mindent tegyünk ki. Én<br />

is kiraktam minden. Meggyőződésem, hogy minden 5 évesnek számára nagyon fontos<br />

dolgok vannak a zsebében. Nekem volt egy gyöngyház nevű bicskám, meg egy zsebkendő,<br />

ami még tiszta is volt. Ezeket sem kaptam vissza soha. Ezt már akkor nagy sértésnek<br />

vettem, azóta is bennem maradt.<br />

Nem voltak tekintettel a gyerekekre?<br />

István: Állítólag volt olyan előírás, hogy csak a 11 év fölötti gyereket lehet kihajtani<br />

munkára. Én 9 éves voltam, a következő év nyarán lettem 10 éves. Ettől függetlenül<br />

nekem is kellett dolgoznom. Az aratásnál vízhordó voltam. Ez protekciós munka volt.<br />

1 Ft 10 fillér volt a vízhordó órabére. Ez annyira alacsony volt, hogy ebből nem loptak.<br />

A többi órabért úgy szabták meg, hogy az állami gazdaság vezetője megcsapolta ezeket<br />

a pénzeket. Volt, hogy édesapám egy egész napos munkáért 2 vagy 3 forintot kapott<br />

összesen. Ezért volt nehéz időnként kifizetni az étkezésekért fizetendő kosztpénzt.<br />

47


VISSZAE ML ÉKEZÉSEK<br />

Az étkezésre kérdezett még rá. Voltak mulatságos történetek. A Deres házaspár – akik<br />

a szomszéd szobában laktak – mesélték, hogy jöttek éjszaka hozzájuk, hogy elviszik<br />

őket, pakoljanak. Ekkor a Deres bácsi a kéményből leakasztotta a sonkát, meg a szalonnát.<br />

A felesége erre azt mondta, hogy de hát jövünk vissza a kórházból, nem kell azt<br />

vinni. Azt mondták nekik a kitelepítők, hogy az ott tartózkodásuk aggályos, de ő azt<br />

értette, hogy ragályos. Innen jött a félreértés.<br />

Egy hónapban egy csomagot kaphattunk. Rokonok küldhettek élelmiszert. A csomagokat<br />

átkutatták, ami a rendőrnek megtetszett benne azt kivette. A kenyeret, kolbászt<br />

megkaptuk, míg a pálinkát sohasem.<br />

Dezső: Miután beköltöztünk a szobába, volt egy sparheltünk is. Amikor kaphattunk<br />

csomagot, a saját főzésre tértünk át. Néha egyhangúnak tűnt a közkonyha. A bátyám<br />

sokáig nem ette meg a karalábé levest, mert hetekig azt kaptunk.<br />

Már nős voltam, amikor egyszer nagy nehezen találtunk pót kávét. Kipróbáltuk a cikória<br />

kávét. Csodálkoztam, hogy mit szerettem rajta annyira a táborban.<br />

Vacsorára mit kaptak?<br />

Dezső: Vacsorát, azt nem kaptunk. Mindenki úgy oldotta meg, ahogy tudta.<br />

Volt egy előírt munka. De egy mai 5 éves óvodában, egy 10 éves iskolában van.<br />

Óvoda gondolom nem volt. Iskola létezett?<br />

Dezső: Óvoda is volt, igaz csak időszakosan. Két apáca pátyolgatott bennünket. Az volt<br />

a rendszer, hogy minden nap másik szobában voltunk. Játékokat, éneket adtunk elő.<br />

Tavasztól őszig sokkal szabadabban mozogtunk. Volt egy fiatal lány, aki megpróbálta<br />

ezt a kis csapatot összefogni. A tábor területén kirándultunk. Ha rossz volt az idő, akkor<br />

a szalmakazlak árnyékában mindenféle apró játékot kipróbált velünk. Az aprónép viszonylag<br />

szabadon jött ment.<br />

István: Az állami gazdaság leszerződött szegfű termesztésre. A 9-12 éves kor közötti<br />

gyerekek munkája volt ez. 100%-ban gyerekmunkán alapult. Elvettették, ennek ápolása,<br />

betakarítása a gyerekek feladata volt.<br />

48


MIKUS DEZSŐ É S MIK U S I STVÁN<br />

A fizikai munka után az ember szeret megfürödni. Milyen körülmények voltak ilyen<br />

szempontból a Lenin-tanyán?<br />

István: Vízmelegítés a sparhelten történt. A barakkban úgy oldották meg, hogy felaggatták<br />

a lepedőket és a nők ott tudtak tisztálkodni. Fürdőkád, zuhany nem létezett.<br />

Angol wc sem létezett, egy latrina volt, ami náddal volt eltakarva.<br />

Ha valaki megbetegedett a táborban milyen szintű ellátásban részesült?<br />

Dezső: Elméletileg hetente egyszer jött volna orvos a táborba. Gyakorlatilag sáros időben<br />

például egyáltalán nem jött a járhatatlan út miatt. Talán havonta egyszer jött arra<br />

orvos.<br />

Az életkörülményeik nem nevezhetőek megfelelőnek. Fertőző betegségek, járványok<br />

voltak-e?<br />

Dezső: Nem emlékszem, hogy lettek volna járványok.<br />

István: Jó immunrendszere volt az embereknek. Ez 1950-ben történt, a háború nem<br />

rég ért véget. Az itt levő emberek többsége megjárta a frontot, ahol szintén ellátatlanság<br />

volt, így a fertőzésekre elővigyázatosak voltak. Jódot, hashajtót be lehetett szerezni.<br />

Mennyire fordultak elő tbc-s megbetegedések? Kórházba elvitték a betegeket?<br />

István: Voltak, akiket elvittek a Debreceni Kórházba. De ez egy rizikós dolog volt. Volt<br />

olyan orvos, aki komolyan vette a hivatását és volt, aki hűséges volt a párthoz.<br />

Előfordult, hogy meghalt valaki. A temetésre a családot nem engedték oda. Volt egy<br />

kocsis, aki szállította a koporsókat, annak is azt mondták tegye le és menjen vissza a<br />

Lenin-tanyára. De ő kemény ember volt és azt mondta nem megy vissza, megvárja a<br />

temetés végét. Szerencsére ennek nem lett következménye. Voltak olyan táborok,<br />

ahol úgy kaparták el a halottakat, hogy azóta sem derült ki, hogy hol vannak.<br />

Keresztény családokról beszélünk, maga a rendszer pedig ateista volt. A közösségi<br />

imádkozásokat feltételezem nem engedték.<br />

István: A családok esténként oldották meg ezt.<br />

49


VISSZAE ML ÉKEZÉSEK<br />

Dezső: Nem volt pap közöttünk, de természetes volt, hogy imádkoztunk. Időnként,<br />

hétvégén, ha volt időnk, nem akadályozták, hogy összejöjjünk.<br />

István: Egyszer volt a barakkban református istentisztelet. Volt egy fiatalembere – a<br />

Keserű Jóska – aki református gimnáziumban érettségizett, ahol a diákokat kiképezték<br />

ilyen szolgálatokra. A helyi lelkész megengedte, hogy tartson prédikációt. A katolikusok<br />

közös imádságokat csináltak az apácák segítségével.<br />

Még egy érdekes dolog. Volt egy ortodox zsidó család – azt hiszem Gyémánt Jenőnek<br />

hívták –. Ők egy kisbabát Auschwitzban vesztettek el, egy másikat pedig a Lenin-tanyán.<br />

Nekik külön lakásuk volt, mert nagyon vallásosak voltak. Csak a saját edényeiket<br />

használhatták például.<br />

Az ő családjuk egy fasiszta lágerben és egy kommunistában is volt.<br />

István: Más táborokban több ilyen is volt. A Gyémánték egyszerű, nyírségi, tojásos<br />

zsidó család volt. Kis földdel rendelkeztek, baromfit tartottak és a tojást eladták.<br />

Volt olyan, hogy Miskolcról, egy sokgyerekes zsidó kántor családot vittek el. A vallásosak<br />

sem mentesültek a büntetés alól. Hiába kerültek élve elő a német táborokból.<br />

Az élelmiszerek egy része csomagokból származott. Ezen kívül volt valamilyen kapcsolattartási<br />

lehetőség a rokonokkal?<br />

Dezső: Cenzúrázott levelezés volt és havonta egy csomagot kaphattunk. Ha valami<br />

nem tetszett a rendőröknek, akkor meg lehetett vonni a levél vagy csomag kézbesítését.<br />

Előfordult, hogy egy utóbb írt levelet, hamarabb kaptunk meg, mint egy azelőtt<br />

írtat.<br />

István: A cenzúra miatt volt, hogy ing vagy kabát gallérba varrva küldtek levelet otthonról.<br />

Az egyik kitelepített társunk félig megette a levelét, mert a töltött káposztába<br />

volt beletéve.<br />

Dezső: Nekünk is volt olyan levél, ami szabadulás után került elő. Egy gombolyag belsejébe<br />

volt beletéve. Ez a gombolyag pamut nem fogyott el, csak évekkel később.<br />

István: A vasúti állomáson szolgáló emberek segítőkészek voltak. Ha a levél feladáshoz<br />

szükséges pénzt megkapták, segítettek postázni azt. Ez volt az úgynevezett fekete levelezés.<br />

Más lehetőség nem nagyon volt. A konyhás tudott nekünk vásárolni, amikor<br />

50


MIKUS DEZSŐ É S MIK U S I STVÁN<br />

ment beszerzésre. Nála lehetett dolgokat rendelni. Ez sem volt engedélyezve, de már<br />

nem tudták kontrollálni.<br />

Dezső: Aztán később volt bolt, de az is rendelésre működött. Nagyon idézőjelesen nevezhető<br />

ez csak boltnak.<br />

Ez egy lámpával kivilágított tábor volt ez. Ennek jellegéből adódóan volt tábori szabályzat?<br />

Sorakozó, névsorolvasás?<br />

István: Éjszakai ellenőrzések voltak, reggel pedig eligazítás.<br />

Volt olyan, aki kilógott a táborból?<br />

István: Igen, volt, aki elszökött.<br />

Dezső: A reggel a munkaelosztással kezdődött, ami létszám ellenőrzés is volt egyben.<br />

Mondhatni az volt a jó, ha az ember kapott munkát.<br />

A munka alatt is őrizték az embereket?<br />

Dezső: Persze, akkor is. Csak nem volt annyi őr, hogy mindenki mellé állítsanak egyet.<br />

Ha egy csoportnak messzebb kellett mennie, akkor egy rendőr biztosan ment velük.<br />

Mindenről elszámolási cetlit kaptunk. A szabad mozgásban ránk, kicsikre kevésbé figyeltek.<br />

Volt, hogy kilógtunk a tábor területéről. Sokszor nem is rendőröktől féltünk,<br />

hanem a brigádvezetőktől. Ők igencsak ellenségesen viselkedtek sok esetben. Ha valaki<br />

nem az ő kedvük szerint tett valamit, rögtön jelentették a rendőröknek és jött a<br />

retorzió. Az éjszakai ellenőrzés rendszertelen volt. Ha rosszkedvű volt az éjszakás őr,<br />

akkor kétszer is leellenőrizte egy éjszaka alatt a lakókat. Ez úgy történt, hogy mindenkinek<br />

odament az ágyához és az arcába világított. Ha valakit nem találtak, akkor felriasztották<br />

az egész tábort, mindenkit kiállítottak a ház elé.<br />

A Lenin-tanyán nagyjából 700-an voltak?<br />

István: Durván 700 körül volt a teljes létszám. Budapestről 15 ezer, vidékről 1 ezer főt<br />

telepítettek ki. A 10 ezer fő a Hortobágyra került, a budapestiek pedig kisebb falvakba.<br />

Dezső: Ez mozgólétszám. Érkeztek újabbak és volt, hogy tőlünk is vittek el embereket<br />

Kistarcsára, vagy börtönbe.<br />

51


VISSZAE ML ÉKEZÉSEK<br />

A férfiakat, mint családapákat jobban érinthette, hogy volt-e munka vagy nem.<br />

István: Reggel a munkaelosztásnál, az állami megbízott emberek jelölték ki a brigádokat,<br />

hogy ki hova menjen. Nemtől és kortól függetlenül bárkit elvihettek dolgozni bármilyen<br />

munkahelyre.<br />

Volt olyan, hogy valaki felemelte a szavát a körülmények, az egész rendszer ellen?<br />

István: Nem nagyon lehetett ezt megtenni a retorziók miatt. Egy esetben volt, hogy<br />

valaki egy levelet dobott be a rendőrség ablakán, amiben kifejtette a véleményét. Ezután<br />

elvittek 5-6 embert börtönbe, de az nem derült ki, hogy ki volt a levélíró.<br />

Dezső: A körülmények adottak voltak. A munka ellen senki nem lázadt, mert a családot<br />

el kellett látni. Pont ez volt a családos kitelepítések egyik megfogható pontja a részükről.<br />

Még aki nem érezte jól magát, beteg volt, az is inkább ment dolgozni, mert szükség<br />

volt a keresetre. Örült az ember, hogy dolgozhat.<br />

A rendőrök mennyire kaptak szabad kezet az ítélkezésekben?<br />

István: Volt olyan tábor, ahol a táborparancsnok imádott pofozkodni. Ilyesmi nálunk<br />

nem volt. Gyerekeket volt, hogy bezártak a rendőrőrse büntetésből.<br />

Dezső: Nekem nagyon megmaradt, amikor az egyik rendőr vagy részeg volt, vagy csak<br />

rossz hangulata volt – nem tudom. A mi épületünk előtt megállt és egyszer csak egy<br />

sorozatot engedett a tyúkok közé. Lehet zavarta, hogy ott vannak. Indokolatlanul tüzelt.<br />

Majd ment tovább.<br />

A besúgás jellemző volt a táborban? Történt ilyesmi?<br />

István: Természetesen volt besúgás. Aki lebukott, hogy besúgó, azt gyorsan elvitték<br />

egy másik táborba, mert kiközösítette a közösség.<br />

Előfordulhatott, hogy szándékosan tettek be olyan embereket, akik besúgók?<br />

István: Előfordulhat. Ez egy jól szervezett ipar volt és elég sokáig tartott.<br />

Hány évet töltöttek a táborban?<br />

István: 3 évet.<br />

52


MIKUS DEZSŐ É S MIK U S I STVÁN<br />

Ez a gyerekkori élmény meghatározat a későbbi életüket?<br />

István: Igen, mondhatjuk. Voltak helyben erkölcsi tanulságok, amit gyerekként megfigyelt<br />

az ember. Rengeteg intelligens emberrel találkoztunk, akiknek volt tartása. Külön<br />

nevelést is kaptunk tőlük a régi és újabb dolgokról. Ezt pozitívumként lehet elkönyvelni.<br />

A kitelepítés teljes vagyonelkobzással járt. Akit kitelepítettek, ki volt tiltva Budapestről<br />

és a nagyobb városokból. A többség abból a városból is ahonnan elvitték. Olyan is előfordult,<br />

hogy egy család visszakerült a saját falujába, és akik akkor benne laktak a házukban<br />

önként kiköltöztek onnan. Feltehetően, ha bent maradtak volna, a közösség<br />

fellépett volna ellenük. De nem ez volt a jellemző.<br />

Jellemformáló volt ez az önök részére.<br />

Dezső: Nem ragaszkodtunk volna hozzá. Így is, úgy is kihatott az életünkre.<br />

Miklós: Akik a táborokból kerültek ki, azokat még középiskolába sem engedték. Az<br />

egyetem meg szóba sem jöhetett.<br />

Dezső: 4 év korkülönbség van közöttünk. Bátyám akkor érettségizett, amikor én nyolcadikos<br />

voltam. Vele üzentek haza, hogy ne is jelentkezzek gimnáziumba, mert nem<br />

fognak felvenni. Mezőgazdasági technikumba kerültem végül.<br />

István: Nekem szerencsém volt a gimnáziummal. 1956. szeptemberében kezdtem meg<br />

a tanulmányaimat. ’56 nyarán már egy komoly enyhülés volt az iskolákban. Tény, hogy<br />

1958-ban el kellett jönnöm Budapestre, mert édesapámnak az állásával, nekem a gimnáziummal<br />

voltak gondjaim. (Ekkor már jöhettünk Budapestre.) A nagy tömegben<br />

könnyebben el lehetett vegyülni. Ezzel együtt is itt X-es voltam.<br />

Dezső: Nem hogy nem költözhettünk vissza oda ahonnan elköltöztünk, 1956-ig csak<br />

engedéllyel tehettük be a lábunkat Kunmadarasra. Halottak napján a temetőbe csak<br />

úgy mehettünk, hogy rendőrségi engedélyt kellett kérnünk. Amit megadtak persze. De<br />

az állomáson ott várt a rendőr, hogy megérkeztünk-e és meg kell mondani, hogy melyik<br />

vonattal megyünk majd el. Amikor a délutáni vonathoz kimentünk megint ott várt<br />

a rendőr, hogy megnézze elmentünk-e.<br />

Rendelet volt arról, hogy az 1950 és 1951-ben kitelepítettek semmit sem kaphattak<br />

vissza.<br />

53


VISSZAE ML ÉKEZÉSEK<br />

István: Kiszabadulásunk után édesapám, mint kitelepített nem kapott munkát. Azzal<br />

kezdte, hogy valahol árkot ásott. Ezt a munkát kevésbé figyelték, így innen nem rúgták<br />

ki. Ezután egy bolthálózat élelmiszer raktárában dolgozott, mint leltáros. Látták, hogy<br />

jól dolgozik, ezért bekerült egy szövetkezeti raktárba. Itt elkezdett tanulni, újra kellett<br />

érettségiznie és könyveléssel foglalkozott. A végén főkönyvelő helyettes lett ebben a<br />

szövetkezetben.<br />

Talpra állt a család.<br />

Dezső: Talpra állt, de nem könnyen.<br />

Köszönjük a beszélgetést!<br />

54

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!