02.04.2017 Views

La 18-a Israela Esperanto-Kongreso 30.3-1.4.2017

IK18libro

IK18libro

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2

01:11 היינץ מגרמניה

01:31 מיכאל ברונשטיין מרוסיה על ספרו

01:01 תמונות מטיול לאתיופיה עמרי

- ארוחת ערב במסעדת סקו-בר הסמוכה ‏)במרינה,‏ טל.‏

ערב מוזיקלי ‏)ברושטיין,‏ טלי,‏ אדגר(‏

Mi stelojn jungis al revado

.)08-6711375

- משחקים

-

00:11

21:11

יום שישי

1-0 ארוחת בוקר

לפארק הסרקופגים,‏ בית אילנה שפיר,‏ המרינה,‏ צהריים במסעדת חוף ליד המלון

מנוחה בחוף,‏ בבריכת המלון או בחדר

אוריתמיה עם טלי

- הרצאה על אסטרוביולוגיה וחיים בעולמות רחוקים,‏ עמרי

- סדנת שירה בהנחיית אדגר וברונשטיין

ה-‏ רצאה על מדענים דגולים,‏ גבי

ה-‏ רצאה על שירי הכליזמר של מרדכי גבירטיג,‏ ברונשטיין

- תמונות של יוסי שמר,‏ בתאריך חמש שנים לפטירתו

- ארוחת שישי במלון

ערב אמנותי עם אנריקה,‏ שושיה,‏ טלי,‏ אדגר וברונשטיין

- תצפית שמיים עם עמרי

0-00 טיול

- 00:11 סדנת

00:31

01:11

01:31

01:11

01:31

00:11

21:01-22:31

23:31

שבת

- ארוחת בוקר

טיול בפארק אשקלון,‏ השער הכנעני,‏ שביל הצוק לאורך הים,‏ הכנסיות,‏ האנטיליה

פינוי חדרים עד ‏)יעמוד לרשותנו חדר מזוודות(‏

מנוחה

דיון הסיכום המסורתי

נעילת הכנס

15:11

1-0

-0-00

00:11

01:11

Bonvenon al la 17-a Israela Kongreso de Esperanto

Ĉi foje la Israela Kongreso okazas en la historia kaj vigle noviĝanta urbo Aŝkelon, en la suda parto

de la Mediterana marbordo. Kiel kutime, ni havos tri-tagan Esperanto-feston kun riĉa programo, la

artan parton gvidos Edgar de Asorti kaj Mikaelo Bronŝtejn, kun koncertoj kaj muzika ateljero.

Okazos duontagaj ekskursoj al la turismaj perloj de Aŝkelon. Ni kongresas en la komforta hotelo

Leonardo, kun detala retejo (ankaŭ angla) http://www.mishkenot-jaffa.co.il/.

Por eksterlandaj gastoj ni oferti/os antaŭ/post-kongresojn ekskursojn

(partoprenas ankaŭ kelkaj israelaj s-anoj)

26-30.3.2017 – Jerusalemo, La Morta Maro, Masado, Eilat kaj Petra (Jordanio).

2-4.4.2017 – Haifo kaj Akko, Nazareto, preĝejo kaj mirakloj ĉe la Lago de Galileo.

Ambaŭ estos plene akompanataj en Esperanto, de profesia diplomita ĉiĉerono.

Pliaj informoj kaj aliĝo – ĉe Esperanto-Ligo en Israelo : eli@esperanto.org.il/ik.html

Programo de la 18-a Israela Kongreso en Aŝkelon

Ĵaudo 30.3.2017

12-13h (preciza horo publikigota) - grupa trajna karavano de Arlozorov, Tel-Avivo

14 - akceptejo malfermita, ekricevo de ĉambroj

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!